Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Programmabegroting 2024

donderdag 9 november 2023

14:00 - 22:59
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:00:44 - 00:00:50 - Voorzitter
  00:00:54 - 00:00:57 - Voorzitter
  00:00:58 - 00:04:25 - Voorzitter
 2. 1

  00:01:08 - 00:04:25 - Voorzitter
 3. 2

  00:01:34 - 00:04:25 - Voorzitter
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:02:14 - 00:04:25 - Voorzitter
 5. 4

  Voor raadsvergaderingen waarin uitsluitend P&C stukken worden behandeld, kan op voorstel van het presidium worden afgeweken van het Reglement van orde. Om deze reden zijn de vaste agendapunten spreekrecht, mondelinge vragen en afdoening ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven niet geagendeerd.

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

  00:02:28 - 00:04:25 - Voorzitter
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 2 november 2023 wordt vastgesteld.

  00:02:30 - 00:04:25 - Voorzitter
 7. 6

  Planning voorbereiding
  vrijdag 6 oktober*: aanbieden stukken
  woensdag 18 oktober, 9.00 uur: indienen technische vragen
  woensdag 25 oktober, 17.00 uur: beantwoording technische vragen
  donderdag 26 oktober, 17.30 uur: werkbijeenkomst
  maandag 30 oktober, 9.00 uur: indienen bestuurlijke vragen
  vrijdag 3 november, 14.00 uur: beantwoording bestuurlijke vragen
  donderdag 9 november, 14.00 uur: raadsvergadering
  *De stukken zijn op 4 oktober 15.00 uur gepubliceerd.


  Planning behandeling
  14.00 uur Opening
  14.05 uur Eerste termijn fracties: maximaal 14 minuten per fractie (exclusief maximaal 4 minuten interruptietijd). Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties.
  16.30 uur Schorsing: diner en overleg
  17.45 uur Reactie college
  19.40 uur Inventariseren welke amendementen en moties in stand blijven
  19.45 uur Schorsing/overleg fracties
  20.15 uur Inventariseren welke amendementen en moties in stand blijven
  20.20 uur Tweede termijn fracties: spreektijd is maximaal 4 minuten per fractie (exclusief 2 minuten interruptietijd). Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties.
  21.15 uur Stemmingen
  21.30 uur Sluiting
  De tijden zijn onder voorbehoud. De interruptietijd is indicatief.


  Programmabegroting 2024 is ook te vinden via begrotingsportaal Land van Cuijk: https://landvancuijk.begrotingsapp.nl/

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. de Programmabegroting 2024 Land van Cuijk vast te stellen en de meerjarenbegroting 2025-2027 voor kennisgeving aan te nemen, met inachtneming van: In het programma economie onder de kop recreatie en toerisme een extra investeringskrediet op te nemen € 362.600,- en de kapitaallasten ten laste te laten komen van de begroting 2024 en verder: Kapitaallasten (rente en afschrijving):
  2025 18.100
  2026 18.000
  2027 17.900
  2028 17.700
  2029 17.550
  2. de investeringen/kredieten voor 2024 te voteren, met uitzondering van de volgende investeringen, welke op een later tijdstip voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, maar hiervoor wel 10% voorbereidingskrediet te voteren met een maximum van € 200.000,- per krediet:
  a. Verbeteren van de verkeersveiligheid van de Quayweg € 1.000.000,-;
  b. Gemeenschapshuis Holthees € 600.000,-;
  c. Natuurontwikkeling, uitwerking natuurvisie € 600.000,-;
  d. Uitvoeringsprogramma bij Mobiliteitsplan, voorzieningen € 3.000.000,-;
  e. Uitvoeringsprogramma bij Mobiliteitsplan, transitie € 3.000.000,-;
  f. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed bouwkundig € 5.000.000,-;
  g. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed installaties € 5.000.000,-;
  h. Reconstructie N321 € 1.150.000,-;
  i. Natuurontwikkeling (Ecologische verbindingszones) € 514.000,-;
  j. Mobiliteitsvisie € 1.750.000,-;
  3. in afwijking van de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022 de incidentele baten en lasten vanaf € 50.000,- als incidenteel aan te merken (dit is € 100.000,- in de Financiële verordening).

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-160 Beantwoording technische vragen VVD Programmabegroting 2024 Land van Cuijk
  2023-T-161 Beantwoording technische vragen SP Programmabegroting 2024 Land van Cuijk
  2023-T-162 Beantwoording technische vragen CDA Programmabegroting 2024 Land van Cuijk
  2023-T-163 Beantwoording technische vragen LPG Programmabegroting 2024 Land van Cuijk
  2023-T-164 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Programmabegroting 2024 Land van Cuijk
  2023-T-165 Beantwoording technische vragen D66 Programmabegroting 2024 Land van Cuijk
  2023-T-166 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Programmabegroting 2024 Land van Cuijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-43 Inzichtelijk maken begrotingsdocumenten
  2023-TZ-44 Toegevoegde waarde aanstellen subsidiecoördinator
  2023-TZ-46 Periodieke uitgave Nieuwsbrief Kernendemocratie
  2023-TZ-48 Overzicht woningbouwprogrammering sociale woningbouw meenemen
  2023-TZ-49 Burgerberaad
  2023-TZ-50 Invulling Zorgbuurthuis
  2023-TZ-51 Diversiteit en inclusiviteit
  2023-TZ-52 Ondersteunen minima kerstpakketten
  2023-TZ-53 Invoeren HogeNood App
  00:02:39 - 00:04:25 - Voorzitter
  00:04:26 - 00:04:51 - Liesbeth van Heeswijk
  00:04:51 - 00:06:10 - Voorzitter
  00:06:25 - 00:06:26 - Voorzitter
  00:06:26 - 00:06:30 - Inspreker
  00:06:30 - 00:08:04 - Maarten Jilisen
  00:08:04 - 00:08:08 - Voorzitter
  00:08:08 - 00:08:37 - Inspreker
  00:08:49 - 00:08:51 - Inspreker
  00:08:51 - 00:15:36 - Albrecht Martens
  00:15:36 - 00:16:22 - Twan Stiphout
  00:16:22 - 00:16:24 - Voorzitter
  00:16:25 - 00:16:46 - Liesbeth van Heeswijk
  00:16:46 - 00:16:50 - Twan Stiphout
  00:16:50 - 00:16:51 - Voorzitter
  00:16:51 - 00:16:54 - Liesbeth van Heeswijk
  00:16:54 - 00:16:55 - Voorzitter
  00:16:55 - 00:17:20 - Twan Stiphout
  00:17:20 - 00:17:21 - Twan Stiphout
  00:17:21 - 00:17:25 - Voorzitter
  00:17:25 - 00:17:38 - Inspreker
  00:17:38 - 00:17:39 - Voorzitter
  00:17:39 - 00:18:13 - Twan Stiphout
  00:18:13 - 00:18:17 - Voorzitter
  00:18:17 - 00:18:39 - Inspreker
  00:18:39 - 00:18:45 - Albrecht Martens
  00:18:45 - 00:19:05 - Voorzitter
  00:19:07 - 00:19:20 - Inspreker
  00:19:20 - 00:22:45 - Helma Pluk
  00:22:45 - 00:23:34 - Corné Tak
  00:23:34 - 00:23:36 - Voorzitter
  00:23:36 - 00:24:23 - Inspreker
  00:24:23 - 00:24:32 - Helma Pluk
  00:24:32 - 00:25:08 - Jan van Riet
  00:25:10 - 00:25:28 - Inspreker
  00:25:28 - 00:26:03 - Helma Pluk
  00:26:04 - 00:26:46 - Marcel van den Elzen
  00:26:47 - 00:26:52 - Inspreker
  00:26:52 - 00:28:28 - Helma Pluk
  00:28:28 - 00:29:13 - Willem van Haren
  00:29:13 - 00:29:41 - Inspreker
  00:29:41 - 00:30:29 - Helma Pluk
  00:30:30 - 00:30:33 - Voorzitter
  00:30:33 - 00:30:48 - Arthur Baudet
  00:30:48 - 00:30:52 - Inspreker
  00:30:52 - 00:30:53 - Voorzitter
  00:30:53 - 00:30:54 - Inspreker
  00:30:54 - 00:31:14 - Helma Pluk
  00:31:14 - 00:31:15 - Arthur Baudet
  00:31:15 - 00:31:16 - Voorzitter
  00:31:16 - 00:31:34 - Arthur Baudet
  00:31:34 - 00:31:35 - Voorzitter
  00:31:35 - 00:31:45 - Inspreker
  00:31:45 - 00:31:47 - Helma Pluk
  00:31:50 - 00:31:56 - Inspreker
  00:31:56 - 00:32:46 - Helma Pluk
  00:32:46 - 00:33:11 - Marcel van den Elzen
  00:33:11 - 00:33:16 - Voorzitter
  00:33:16 - 00:33:42 - Arthur Baudet
  00:33:42 - 00:33:43 - Voorzitter
  00:33:43 - 00:34:05 - Marcel van den Elzen
  00:34:05 - 00:34:06 - Voorzitter
  00:34:06 - 00:34:24 - Arthur Baudet
  00:34:24 - 00:34:25 - Voorzitter
  00:34:25 - 00:34:36 - Marcel van den Elzen
  00:34:37 - 00:34:39 - Voorzitter
  00:34:40 - 00:34:41 - Inspreker
  00:34:41 - 00:36:22 - Helma Pluk
  00:36:22 - 00:36:30 - Voorzitter
  00:36:50 - 00:37:48 - Liesbeth van Heeswijk
  00:37:48 - 00:37:58 - Voorzitter
  00:37:58 - 00:38:05 - Inspreker
  00:38:05 - 00:40:56 - Liesbeth van Heeswijk
  00:40:56 - 00:40:57 - Voorzitter
  00:40:57 - 00:41:26 - Mike van Diemen
  00:41:27 - 00:41:28 - Voorzitter
  00:41:28 - 00:42:00 - Inspreker
  00:42:00 - 00:45:57 - Liesbeth van Heeswijk
  00:45:57 - 00:45:59 - Voorzitter
  00:45:59 - 00:46:00 - Inspreker
  00:46:00 - 00:46:35 - Albrecht Martens
  00:46:35 - 00:46:36 - Voorzitter
  00:46:36 - 00:46:55 - Inspreker
  00:46:55 - 00:46:57 - Voorzitter
  00:46:57 - 00:47:48 - Helma Pluk
  00:47:48 - 00:47:50 - Voorzitter
  00:47:50 - 00:48:10 - Twan Stiphout
  00:48:10 - 00:48:11 - Voorzitter
  00:48:11 - 00:48:14 - Inspreker
  00:48:14 - 00:49:17 - Liesbeth van Heeswijk
  00:49:17 - 00:49:27 - Voorzitter
  00:49:27 - 00:49:51 - Twan Stiphout
  00:49:51 - 00:49:52 - Voorzitter
  00:49:52 - 00:49:57 - Twan Stiphout
  00:49:59 - 00:50:40 - Mike van Diemen
  00:50:41 - 00:50:42 - Voorzitter
  00:50:42 - 00:50:43 - Bregje van Lieshout
  00:50:43 - 00:50:55 - Liesbeth van Heeswijk
  00:50:59 - 00:51:01 - Voorzitter
  00:51:01 - 00:51:02 - Inspreker
  00:51:02 - 00:51:44 - Liesbeth van Heeswijk
  00:51:44 - 00:51:50 - Voorzitter
  00:51:50 - 00:52:09 - Thomas van der Meer
  00:52:09 - 00:52:50 - Inspreker
  00:52:50 - 00:52:52 - Voorzitter
  00:52:52 - 00:53:07 - Inspreker
  00:53:07 - 00:53:50 - Liesbeth van Heeswijk
  00:53:50 - 00:53:51 - Voorzitter
  00:53:51 - 00:53:52 - Inspreker
  00:53:52 - 00:54:11 - Albrecht Martens
  00:54:11 - 00:54:16 - Voorzitter
  00:54:16 - 00:54:40 - Albrecht Martens
  00:54:40 - 00:54:41 - Voorzitter
  00:54:41 - 00:54:43 - Inspreker
  00:54:43 - 00:56:35 - Liesbeth van Heeswijk
  00:56:35 - 00:56:38 - Voorzitter
  00:56:39 - 00:56:59 - Esmee van der Ham
  00:56:59 - 00:57:01 - Voorzitter
  00:57:01 - 00:57:02 - Moniek van den Elzen
  00:57:02 - 00:57:03 - Voorzitter
  00:57:03 - 00:57:30 - Moniek van den Elzen
  00:57:30 - 00:57:33 - Voorzitter
  00:57:33 - 00:57:34 - Inspreker
  00:57:34 - 00:57:55 - Liesbeth van Heeswijk
  00:57:55 - 00:58:02 - Voorzitter
  00:58:02 - 00:58:38 - Thomas van der Meer
  00:58:38 - 00:58:41 - Voorzitter
  00:58:41 - 00:58:42 - Inspreker
  00:58:42 - 00:58:45 - Liesbeth van Heeswijk
  00:58:45 - 00:58:46 - Voorzitter
  00:58:46 - 00:59:28 - Thomas van der Meer
  00:59:28 - 00:59:29 - Voorzitter
  00:59:29 - 00:59:40 - Inspreker
  00:59:40 - 00:59:49 - Voorzitter
  00:59:55 - 00:59:57 - Voorzitter
  00:59:58 - 01:00:02 - Inspreker
  01:00:02 - 01:08:31 - Mike van Diemen
  01:08:31 - 01:08:35 - Voorzitter
  01:08:35 - 01:08:45 - Inspreker
  01:08:45 - 01:08:46 - Voorzitter
  01:08:46 - 01:09:11 - Marianne Akkermans
  01:09:11 - 01:09:12 - Voorzitter
  01:09:13 - 01:09:41 - Inspreker
  01:09:41 - 01:09:42 - Inspreker
  01:09:43 - 01:09:47 - Voorzitter
  01:09:48 - 01:09:50 - Voorzitter
  01:09:50 - 01:10:13 - Han Welbers
  01:10:14 - 01:10:16 - Voorzitter
  01:10:16 - 01:10:51 - Bregje van Lieshout
  01:10:51 - 01:11:42 - Han Welbers
  01:11:42 - 01:11:45 - Voorzitter
  01:11:45 - 01:12:16 - Helma Pluk
  01:12:16 - 01:12:17 - Voorzitter
  01:12:18 - 01:12:50 - Han Welbers
  01:12:50 - 01:12:51 - Voorzitter
  01:12:56 - 01:13:25 - Hennie Bongers
  01:13:25 - 01:13:26 - Voorzitter
  01:13:26 - 01:13:27 - Voorzitter
  01:13:27 - 01:13:47 - Han Welbers
  01:13:47 - 01:13:57 - Han Welbers
  01:13:57 - 01:13:59 - Voorzitter
  01:14:00 - 01:14:03 - Inspreker
  01:14:03 - 01:15:07 - Mike van Diemen
  01:15:07 - 01:15:08 - Voorzitter
  01:15:08 - 01:15:24 - Han Welbers
  01:15:25 - 01:15:27 - Voorzitter
  01:15:27 - 01:15:46 - Liesbeth van Heeswijk
  01:15:46 - 01:15:48 - Voorzitter
  01:15:48 - 01:15:49 - Liesbeth van Heeswijk
  01:15:49 - 01:16:27 - Esmee van der Ham
  01:16:27 - 01:16:33 - Voorzitter
  01:16:33 - 01:16:51 - Liesbeth van Heeswijk
  01:16:51 - 01:16:54 - Voorzitter
  01:16:54 - 01:16:59 - Inspreker
  01:16:59 - 01:17:12 - Mike van Diemen
  01:17:12 - 01:17:21 - Voorzitter
  01:17:21 - 01:17:46 - Inspreker
  01:17:47 - 01:17:54 - Voorzitter
  01:18:07 - 01:18:15 - Inspreker
  01:18:15 - 01:22:01 - Bregje van Lieshout
  01:22:01 - 01:22:02 - Voorzitter
  01:22:02 - 01:22:03 - Inspreker
  01:22:03 - 01:22:32 - Helma Pluk
  01:22:32 - 01:22:33 - Voorzitter
  01:22:33 - 01:22:37 - Inspreker
  01:22:37 - 01:22:53 - Bregje van Lieshout
  01:22:53 - 01:22:54 - Voorzitter
  01:22:54 - 01:23:10 - Helma Pluk
  01:23:10 - 01:23:13 - Voorzitter
  01:23:13 - 01:23:28 - Inspreker
  01:23:28 - 01:23:29 - Voorzitter
  01:23:29 - 01:25:00 - Twan Stiphout
  01:25:00 - 01:25:03 - Voorzitter
  01:25:03 - 01:25:17 - Twan Stiphout
  01:25:17 - 01:25:21 - Voorzitter
  01:25:22 - 01:25:42 - Mike van Diemen
  01:25:43 - 01:25:45 - Voorzitter
  01:25:46 - 01:25:57 - Helma Pluk
  01:25:57 - 01:26:06 - Inspreker
  01:26:06 - 01:26:11 - Bregje van Lieshout
  01:26:11 - 01:26:12 - Voorzitter
  01:26:12 - 01:27:54 - Inspreker
  01:27:54 - 01:28:23 - Bregje van Lieshout
  01:28:23 - 01:28:24 - Voorzitter
  01:28:24 - 01:29:05 - Marianne Akkermans
  01:29:05 - 01:29:07 - Voorzitter
  01:29:07 - 01:29:24 - Marianne Akkermans
  01:29:24 - 01:29:35 - Inspreker
  01:29:35 - 01:33:42 - Bregje van Lieshout
  01:33:42 - 01:33:45 - Voorzitter
  01:33:45 - 01:34:21 - Corine Jeckmans
  01:34:21 - 01:34:22 - Voorzitter
  01:34:23 - 01:34:33 - Inspreker
  01:34:33 - 01:34:34 - Voorzitter
  01:34:34 - 01:34:45 - Helma Pluk
  01:34:46 - 01:34:47 - Voorzitter
  01:34:47 - 01:34:49 - Inspreker
  01:34:49 - 01:35:04 - Bregje van Lieshout
  01:35:06 - 01:35:14 - Voorzitter
  01:35:14 - 01:35:20 - Inspreker
  01:35:20 - 01:37:49 - Bregje van Lieshout
  01:37:49 - 01:37:52 - Voorzitter
  01:37:53 - 01:38:08 - Esmee van der Ham
  01:38:09 - 01:38:13 - Voorzitter
  01:38:13 - 01:38:17 - Inspreker
  01:38:17 - 01:38:20 - Bregje van Lieshout
  01:38:20 - 01:38:28 - Bregje van Lieshout
  01:38:29 - 01:38:32 - Voorzitter
  01:38:32 - 01:38:33 - Helma Pluk
  01:38:33 - 01:38:52 - Helma Pluk
  01:38:52 - 01:38:54 - Voorzitter
  01:38:54 - 01:38:58 - Inspreker
  01:38:58 - 01:38:59 - Voorzitter
  01:38:59 - 01:39:01 - Bregje van Lieshout
  01:39:01 - 01:39:27 - Thomas van der Meer
  01:39:27 - 01:39:29 - Inspreker
  01:39:29 - 01:39:35 - Bregje van Lieshout
  01:39:35 - 01:39:47 - Voorzitter
  01:39:48 - 01:40:09 - Hanneke van der Velden
  01:40:09 - 01:40:10 - Voorzitter
  01:40:10 - 01:40:14 - Inspreker
  01:40:14 - 01:40:37 - Bregje van Lieshout
  01:40:37 - 01:40:38 - Voorzitter
  01:40:38 - 01:40:43 - Inspreker
  01:40:43 - 01:41:14 - Bregje van Lieshout
  01:41:14 - 01:41:17 - Voorzitter
  01:41:17 - 01:41:37 - Joep Baltussen
  01:41:37 - 01:41:38 - Voorzitter
  01:41:38 - 01:41:50 - Inspreker
  01:41:50 - 01:42:00 - Bregje van Lieshout
  01:42:01 - 01:42:09 - Voorzitter
  01:42:20 - 01:42:22 - Inspreker
  01:42:22 - 01:50:44 - Judith Logtens
  01:50:44 - 01:50:52 - Voorzitter
  01:50:52 - 01:51:11 - Mike van Diemen
  01:51:11 - 01:51:12 - Inspreker
  01:51:12 - 01:51:13 - Voorzitter
  01:51:13 - 01:51:14 - Inspreker
  01:51:14 - 01:51:19 - Marianne Akkermans
  01:51:19 - 01:51:20 - Inspreker
  01:51:20 - 01:51:23 - Voorzitter
  01:51:23 - 01:51:24 - Inspreker
  01:51:24 - 01:51:55 - Bregje van Lieshout
  01:51:55 - 01:51:57 - Voorzitter
  01:51:57 - 01:52:49 - Inspreker
  01:52:49 - 01:52:50 - Voorzitter
  01:52:50 - 01:52:58 - Bregje van Lieshout
  01:52:58 - 01:56:05 - Judith Logtens
  01:56:05 - 01:56:12 - Voorzitter
  01:56:28 - 01:56:30 - Inspreker
  01:56:30 - 01:59:57 - Thomas van der Meer
  01:59:57 - 01:59:58 - Voorzitter
  01:59:59 - 02:00:00 - Mike van Diemen
  02:00:00 - 02:00:08 - Voorzitter
  02:00:08 - 02:00:38 - Mike van Diemen
  02:00:39 - 02:00:40 - Voorzitter
  02:00:40 - 02:01:05 - Judith Logtens
  02:01:06 - 02:01:07 - Voorzitter
  02:01:07 - 02:01:17 - Inspreker
  02:01:17 - 02:02:22 - Thomas van der Meer
  02:02:22 - 02:02:23 - Voorzitter
  02:02:23 - 02:02:41 - Helma Pluk
  02:02:41 - 02:02:42 - Voorzitter
  02:02:43 - 02:02:48 - Inspreker
  02:02:48 - 02:02:51 - Thomas van der Meer
  02:02:51 - 02:04:43 - Thomas van der Meer
  02:04:43 - 02:04:47 - Voorzitter
  02:04:47 - 02:05:33 - Joep Baltussen
  02:05:33 - 02:05:35 - Voorzitter
  02:05:35 - 02:05:44 - Inspreker
  02:05:44 - 02:07:44 - Thomas van der Meer
  02:07:44 - 02:07:47 - Voorzitter
  02:07:47 - 02:08:00 - Twan Stiphout
  02:08:00 - 02:08:01 - Voorzitter
  02:08:01 - 02:08:03 - Inspreker
  02:08:03 - 02:08:04 - Twan Stiphout
  02:08:04 - 02:08:05 - Thomas van der Meer
  02:08:05 - 02:08:09 - Inspreker
  02:08:09 - 02:08:16 - Thomas van der Meer
  02:08:16 - 02:08:49 - Thomas van der Meer
  02:08:49 - 02:08:51 - Twan Stiphout
  02:08:51 - 02:08:56 - Inspreker
  02:08:56 - 02:09:02 - Voorzitter
  02:09:02 - 02:09:49 - Inspreker
  02:09:49 - 02:11:15 - Thomas van der Meer
  02:11:15 - 02:11:16 - Voorzitter
  02:11:16 - 02:12:33 - Mariëlle van Zuilen
  02:12:33 - 02:12:38 - Voorzitter
  02:12:39 - 02:13:55 - Liesbeth van Heeswijk
  02:13:55 - 02:14:00 - Voorzitter
  02:14:00 - 02:14:19 - Liesbeth van Heeswijk
  02:14:19 - 02:14:25 - Voorzitter
  02:14:25 - 02:16:28 - Corine Jeckmans
  02:16:28 - 02:16:41 - Voorzitter
  02:16:41 - 02:17:29 - Esmee van der Ham
  02:17:29 - 02:17:30 - Voorzitter
  02:17:32 - 02:20:04 - Mariëlle van Zuilen
  02:20:04 - 02:20:23 - Voorzitter
  02:20:54 - 02:21:11 - Inspreker
  02:21:11 - 02:26:08 - Marianne Akkermans
  02:26:08 - 02:26:09 - Voorzitter
  02:26:09 - 02:26:10 - Inspreker
  02:26:10 - 02:26:26 - Thomas van der Meer
  02:26:26 - 02:26:27 - Voorzitter
  02:26:27 - 02:26:29 - Inspreker
  02:26:29 - 02:26:48 - Marianne Akkermans
  02:26:49 - 02:26:50 - Voorzitter
  02:26:51 - 02:27:08 - Albrecht Martens
  02:27:08 - 02:27:09 - Voorzitter
  02:27:10 - 02:28:09 - Marianne Akkermans
  02:28:09 - 02:28:11 - Voorzitter
  02:28:11 - 02:28:13 - Inspreker
  02:28:13 - 02:28:30 - Arjan Breijer
  02:28:30 - 02:28:31 - Voorzitter
  02:28:31 - 02:28:32 - Inspreker
  02:28:34 - 02:28:36 - Inspreker
  02:28:36 - 02:28:48 - Marianne Akkermans
  02:28:48 - 02:28:50 - Voorzitter
  02:28:50 - 02:29:29 - Thomas van der Meer
  02:29:30 - 02:29:31 - Voorzitter
  02:29:31 - 02:29:33 - Inspreker
  02:29:33 - 02:32:26 - Marianne Akkermans
  02:32:26 - 02:32:27 - Voorzitter
  02:32:27 - 02:32:28 - Inspreker
  02:32:28 - 02:32:45 - Helma Pluk
  02:32:45 - 02:32:46 - Inspreker
  02:32:46 - 02:32:47 - Voorzitter
  02:32:47 - 02:32:49 - Inspreker
  02:32:49 - 02:33:17 - Marianne Akkermans
  02:33:17 - 02:33:18 - Voorzitter
  02:33:18 - 02:33:21 - Helma Pluk
  02:33:21 - 02:33:22 - Inspreker
  02:33:22 - 02:33:23 - Voorzitter
  02:33:23 - 02:33:25 - Inspreker
  02:33:25 - 02:33:32 - Marianne Akkermans
  02:33:32 - 02:33:33 - Voorzitter
  02:33:33 - 02:33:47 - Inspreker
  02:33:47 - 02:37:42 - Marianne Akkermans
  02:37:42 - 02:37:43 - Voorzitter
  02:37:43 - 02:38:20 - Arjan Breijer
  02:38:20 - 02:38:21 - Inspreker
  02:38:21 - 02:38:23 - Voorzitter
  02:38:23 - 02:38:31 - Inspreker
  02:38:31 - 02:39:41 - Marianne Akkermans
  02:39:41 - 02:39:42 - Voorzitter
  02:39:42 - 02:40:17 - Judith Logtens
  02:40:18 - 02:40:20 - Voorzitter
  02:40:22 - 02:40:24 - Inspreker
  02:40:24 - 02:41:13 - Marianne Akkermans
  02:41:13 - 02:41:15 - Voorzitter
  02:41:15 - 02:41:36 - Helma Pluk
  02:41:37 - 02:41:44 - Voorzitter
  02:41:44 - 02:42:07 - Inspreker
  02:42:07 - 02:43:04 - Marianne Akkermans
  02:43:04 - 02:43:05 - Voorzitter
  02:43:05 - 02:43:12 - Inspreker
  02:43:12 - 02:43:15 - Voorzitter
  02:43:15 - 02:43:51 - Hanneke van der Velden
  02:43:51 - 02:43:54 - Voorzitter
  02:43:54 - 02:44:25 - Mike van Diemen
  02:44:25 - 02:44:26 - Inspreker
  02:44:26 - 02:44:32 - Voorzitter
  02:44:32 - 02:44:36 - Inspreker
  02:44:36 - 02:45:03 - Marianne Akkermans
  02:45:03 - 02:45:15 - Voorzitter
  02:45:15 - 02:45:18 - Inspreker
  02:45:18 - 02:45:21 - Voorzitter
  02:45:21 - 02:45:42 - Helma Pluk
  02:45:42 - 02:45:47 - Voorzitter
  02:45:47 - 02:45:48 - Marianne Akkermans
  02:45:48 - 02:45:50 - Inspreker
  02:45:50 - 02:46:05 - Voorzitter
  02:46:17 - 02:46:18 - Inspreker
  02:46:18 - 02:56:54 - Astrid Bannink
  02:56:54 - 02:56:59 - Voorzitter
  02:56:59 - 02:57:30 - Mike van Diemen
  02:57:31 - 02:57:32 - Voorzitter
  02:57:32 - 02:57:33 - Inspreker
  02:57:33 - 02:57:53 - Astrid Bannink
  02:57:54 - 02:57:55 - Voorzitter
  02:57:56 - 02:57:58 - Inspreker
  02:57:58 - 02:58:11 - Astrid Bannink
  02:58:12 - 02:58:40 - Voorzitter
  04:16:26 - 04:17:02 - Voorzitter
  04:17:40 - 04:18:03 - Voorzitter
  04:18:06 - 04:18:12 - Voorzitter
  04:18:12 - 04:21:54 - Inspreker
  04:21:54 - 04:22:03 - Voorzitter
  04:22:03 - 04:22:20 - Marianne Akkermans
  04:22:21 - 04:22:25 - Inspreker
  04:22:25 - 04:23:08 - Voorzitter
  04:23:08 - 04:27:02 - Marieke Moorman
  04:27:02 - 04:27:05 - Voorzitter
  04:27:05 - 04:27:12 - Helma Pluk
  04:27:12 - 04:27:13 - Voorzitter
  04:27:13 - 04:27:56 - Marieke Moorman
  04:27:56 - 04:27:59 - Voorzitter
  04:27:59 - 04:28:00 - Twan Stiphout
  04:28:00 - 04:28:15 - Astrid Bannink
  04:28:15 - 04:28:16 - Inspreker
  04:28:17 - 04:28:18 - Astrid Bannink
  04:28:19 - 04:28:21 - Inspreker
  04:28:21 - 04:28:41 - Marieke Moorman
  04:28:41 - 04:28:42 - Voorzitter
  04:28:42 - 04:28:47 - Inspreker
  04:28:47 - 04:31:18 - Marieke Moorman
  04:31:18 - 04:31:21 - Voorzitter
  04:31:21 - 04:31:47 - Marianne Akkermans
  04:31:47 - 04:31:48 - Voorzitter
  04:31:48 - 04:31:49 - Inspreker
  04:31:49 - 04:32:12 - Marieke Moorman
  04:32:12 - 04:32:14 - Voorzitter
  04:32:14 - 04:32:19 - Twan Stiphout
  04:32:19 - 04:32:20 - Inspreker
  04:32:20 - 04:32:22 - Twan Stiphout
  04:32:22 - 04:32:23 - Marieke Moorman
  04:32:23 - 04:32:31 - Marieke Moorman
  04:32:31 - 04:32:46 - Voorzitter
  04:32:53 - 04:33:03 - Helma Pluk
  04:33:03 - 04:33:29 - Voorzitter
  04:33:30 - 04:33:31 - Voorzitter
  04:33:32 - 04:33:33 - Inspreker
  04:33:33 - 04:33:35 - Maarten Jilisen
  04:33:35 - 04:33:39 - Voorzitter
  04:33:39 - 04:34:02 - Mariëlle van Zuilen
  04:34:02 - 04:34:03 - Voorzitter
  04:34:03 - 04:34:06 - Mariëlle van Zuilen
  04:34:06 - 04:34:16 - Voorzitter
  04:34:16 - 04:34:18 - Inspreker
  04:34:18 - 04:38:29 - Maarten Jilisen
  04:38:29 - 04:38:33 - Voorzitter
  04:38:33 - 04:38:44 - Willem van Haren
  04:38:44 - 04:39:33 - Inspreker
  04:39:33 - 04:39:35 - Voorzitter
  04:39:35 - 04:39:37 - Inspreker
  04:39:37 - 04:40:47 - Maarten Jilisen
  04:40:47 - 04:40:49 - Voorzitter
  04:40:49 - 04:41:00 - Astrid Bannink
  04:41:00 - 04:41:01 - Inspreker
  04:41:01 - 04:41:05 - Voorzitter
  04:41:05 - 04:41:10 - Inspreker
  04:41:10 - 04:41:44 - Maarten Jilisen
  04:41:44 - 04:41:45 - Voorzitter
  04:41:45 - 04:41:54 - Twan Stiphout
  04:41:54 - 04:41:57 - Inspreker
  04:41:57 - 04:42:54 - Maarten Jilisen
  04:42:54 - 04:42:55 - Voorzitter
  04:42:55 - 04:43:11 - Inspreker
  04:43:11 - 04:44:23 - Maarten Jilisen
  04:44:23 - 04:44:24 - Astrid Bannink
  04:44:24 - 04:44:26 - Inspreker
  04:44:26 - 04:44:27 - Voorzitter
  04:44:27 - 04:45:31 - Astrid Bannink
  04:45:31 - 04:45:32 - Voorzitter
  04:45:32 - 04:45:34 - Voorzitter
  04:45:34 - 04:45:35 - Inspreker
  04:45:35 - 04:46:43 - Maarten Jilisen
  04:46:43 - 04:46:46 - Voorzitter
  04:46:46 - 04:47:31 - Judith Logtens
  04:47:31 - 04:47:33 - Voorzitter
  04:47:33 - 04:47:36 - Maarten Jilisen
  04:47:36 - 04:48:20 - Maarten Jilisen
  04:48:20 - 04:48:21 - Voorzitter
  04:48:21 - 04:48:34 - Judith Logtens
  04:48:34 - 04:48:35 - Voorzitter
  04:48:35 - 04:48:40 - Inspreker
  04:48:40 - 04:48:44 - Maarten Jilisen
  04:48:44 - 04:48:49 - Maarten Jilisen
  04:48:49 - 04:48:54 - Voorzitter
  04:48:54 - 04:49:44 - Astrid Bannink
  04:49:44 - 04:49:45 - Voorzitter
  04:49:45 - 04:49:46 - Inspreker
  04:49:46 - 04:49:50 - Maarten Jilisen
  04:49:50 - 04:51:50 - Maarten Jilisen
  04:51:50 - 04:51:51 - Voorzitter
  04:51:51 - 04:52:00 - Helma Pluk
  04:52:00 - 04:52:19 - Maarten Jilisen
  04:52:19 - 04:52:38 - Inspreker
  04:52:38 - 04:53:05 - Maarten Jilisen
  04:53:05 - 04:53:18 - Voorzitter
  04:53:18 - 04:53:34 - Willem van Haren
  04:53:34 - 04:53:41 - Inspreker
  04:53:41 - 04:53:42 - Maarten Jilisen
  04:53:42 - 04:54:00 - Willem van Haren
  04:54:00 - 04:54:15 - Voorzitter
  04:54:15 - 04:54:16 - Inspreker
  04:54:16 - 04:54:33 - Mariëlle van Zuilen
  04:54:33 - 04:54:41 - Inspreker
  04:54:41 - 04:54:52 - Maarten Jilisen
  04:54:52 - 04:55:21 - Mariëlle van Zuilen
  04:55:21 - 04:55:30 - Inspreker
  04:55:30 - 04:55:41 - Voorzitter
  04:55:42 - 04:55:54 - Inspreker
  04:55:54 - 04:56:14 - Bouke de Bruin
  04:56:14 - 04:56:15 - Voorzitter
  04:56:15 - 04:56:21 - Mike van Diemen
  04:56:21 - 04:56:23 - Voorzitter
  04:56:23 - 04:56:25 - Inspreker
  04:56:25 - 04:56:27 - Bouke de Bruin
  04:56:27 - 04:58:04 - Bouke de Bruin
  04:58:04 - 04:58:06 - Voorzitter
  04:58:06 - 04:58:20 - Bregje van Lieshout
  04:58:20 - 04:58:22 - Voorzitter
  04:58:22 - 04:58:24 - Inspreker
  04:58:24 - 04:58:29 - Bouke de Bruin
  04:58:29 - 04:59:23 - Bouke de Bruin
  04:59:23 - 04:59:24 - Voorzitter
  04:59:25 - 04:59:33 - Teun Wientjes
  04:59:34 - 04:59:35 - Voorzitter
  04:59:35 - 04:59:37 - Inspreker
  04:59:37 - 04:59:47 - Bouke de Bruin
  04:59:47 - 04:59:49 - Teun Wientjes
  04:59:49 - 04:59:50 - Voorzitter
  04:59:50 - 04:59:52 - Teun Wientjes
  04:59:53 - 04:59:54 - Voorzitter
  04:59:54 - 04:59:58 - Inspreker
  04:59:58 - 05:00:10 - Bouke de Bruin
  05:00:14 - 05:00:22 - Teun Wientjes
  05:00:23 - 05:00:24 - Voorzitter
  05:00:24 - 05:00:25 - Inspreker
  05:00:25 - 05:00:39 - Bouke de Bruin
  05:00:41 - 05:00:45 - Inspreker
  05:00:45 - 05:01:53 - Bouke de Bruin
  05:01:53 - 05:01:57 - Voorzitter
  05:01:58 - 05:02:12 - Marianne Akkermans
  05:02:13 - 05:02:14 - Voorzitter
  05:02:14 - 05:02:15 - Inspreker
  05:02:15 - 05:02:18 - Bouke de Bruin
  05:02:18 - 05:02:46 - Bouke de Bruin
  05:02:46 - 05:02:48 - Voorzitter
  05:02:48 - 05:03:13 - Maarten van Gemert
  05:03:13 - 05:03:14 - Voorzitter
  05:03:14 - 05:03:17 - Inspreker
  05:03:17 - 05:03:20 - Bouke de Bruin
  05:03:20 - 05:03:21 - Bouke de Bruin
  05:03:21 - 05:03:23 - Voorzitter
  05:03:23 - 05:03:49 - Bregje van Lieshout
  05:03:50 - 05:03:51 - Voorzitter
  05:03:51 - 05:03:54 - Inspreker
  05:03:54 - 05:04:14 - Bouke de Bruin
  05:04:14 - 05:04:15 - Voorzitter
  05:04:15 - 05:04:22 - Inspreker
  05:04:22 - 05:06:59 - Bouke de Bruin
  05:06:59 - 05:07:00 - Voorzitter
  05:07:00 - 05:07:08 - Helma Pluk
  05:07:08 - 05:07:14 - Inspreker
  05:07:14 - 05:07:22 - Voorzitter
  05:07:22 - 05:07:30 - Corné Tak
  05:07:30 - 05:07:32 - Voorzitter
  05:07:32 - 05:08:08 - Corné Tak
  05:08:08 - 05:08:17 - Liesbeth van Heeswijk
  05:08:17 - 05:08:32 - Voorzitter
  05:08:33 - 05:08:35 - Inspreker
  05:08:35 - 05:08:40 - Bouke de Bruin
  05:08:40 - 05:09:10 - Bouke de Bruin
  05:09:10 - 05:09:12 - Voorzitter
  05:09:12 - 05:09:14 - Helma Pluk
  05:09:15 - 05:09:18 - Voorzitter
  05:09:18 - 05:09:41 - Helma Pluk
  05:09:42 - 05:09:43 - Voorzitter
  05:09:43 - 05:10:08 - Bouke de Bruin
  05:10:08 - 05:10:09 - Voorzitter
  05:10:10 - 05:10:18 - Teun Wientjes
  05:10:18 - 05:10:19 - Voorzitter
  05:10:20 - 05:10:21 - Inspreker
  05:10:21 - 05:11:16 - Bouke de Bruin
  05:11:16 - 05:11:32 - Voorzitter
  05:11:32 - 05:11:35 - Inspreker
  05:11:35 - 05:12:29 - Bouke de Bruin
  05:12:30 - 05:12:53 - Astrid Bannink
  05:12:53 - 05:12:55 - Voorzitter
  05:12:56 - 05:13:11 - Liesbeth van Heeswijk
  05:13:11 - 05:13:12 - Voorzitter
  05:13:12 - 05:13:20 - Liesbeth van Heeswijk
  05:13:20 - 05:13:22 - Voorzitter
  05:13:22 - 05:13:23 - Inspreker
  05:13:23 - 05:13:41 - Bouke de Bruin
  05:13:41 - 05:13:42 - Voorzitter
  05:13:43 - 05:14:17 - Helma Pluk
  05:14:18 - 05:14:19 - Voorzitter
  05:14:19 - 05:14:49 - Bregje van Lieshout
  05:14:49 - 05:14:50 - Voorzitter
  05:14:50 - 05:15:14 - Helma Pluk
  05:15:14 - 05:15:16 - Voorzitter
  05:15:16 - 05:15:20 - Inspreker
  05:15:20 - 05:15:24 - Bouke de Bruin
  05:15:24 - 05:15:30 - Bouke de Bruin
  05:15:30 - 05:15:31 - Voorzitter
  05:15:31 - 05:15:46 - Helma Pluk
  05:15:46 - 05:15:48 - Voorzitter
  05:15:49 - 05:16:17 - Maarten van Gemert
  05:16:17 - 05:16:18 - Voorzitter
  05:16:18 - 05:16:35 - Helma Pluk
  05:16:36 - 05:16:40 - Voorzitter
  05:16:40 - 05:16:42 - Inspreker
  05:16:42 - 05:16:47 - Bouke de Bruin
  05:16:47 - 05:18:15 - Bouke de Bruin
  05:18:15 - 05:18:16 - Voorzitter
  05:18:16 - 05:19:10 - Mariëlla Bastiaans
  05:19:10 - 05:19:12 - Voorzitter
  05:19:12 - 05:19:13 - Inspreker
  05:19:13 - 05:19:15 - Bouke de Bruin
  05:19:15 - 05:22:04 - Bouke de Bruin
  05:22:04 - 05:22:06 - Voorzitter
  05:22:07 - 05:22:19 - Mike van Diemen
  05:22:19 - 05:22:21 - Voorzitter
  05:22:23 - 05:22:31 - Inspreker
  05:22:31 - 05:22:55 - Bouke de Bruin
  05:22:55 - 05:22:56 - Voorzitter
  05:22:56 - 05:23:37 - Mike van Diemen
  05:23:37 - 05:23:41 - Voorzitter
  05:23:41 - 05:24:07 - Bregje van Lieshout
  05:24:07 - 05:24:09 - Voorzitter
  05:24:09 - 05:24:13 - Inspreker
  05:24:13 - 05:24:16 - Bouke de Bruin
  05:24:16 - 05:24:45 - Bouke de Bruin
  05:24:45 - 05:24:46 - Voorzitter
  05:24:46 - 05:25:01 - Mike van Diemen
  05:25:01 - 05:25:02 - Voorzitter
  05:25:02 - 05:25:18 - Mike van Diemen
  05:25:19 - 05:25:20 - Voorzitter
  05:25:20 - 05:25:21 - Inspreker
  05:25:21 - 05:25:26 - Bouke de Bruin
  05:25:26 - 05:25:40 - Bouke de Bruin
  05:25:40 - 05:25:41 - Voorzitter
  05:25:42 - 05:26:24 - Bregje van Lieshout
  05:26:24 - 05:26:26 - Voorzitter
  05:26:26 - 05:26:28 - Inspreker
  05:26:28 - 05:27:07 - Bouke de Bruin
  05:27:07 - 05:27:09 - Voorzitter
  05:27:09 - 05:27:11 - Inspreker
  05:27:12 - 05:27:14 - Voorzitter
  05:27:14 - 05:27:39 - Teun Wientjes
  05:27:40 - 05:27:43 - Voorzitter
  05:27:43 - 05:27:45 - Inspreker
  05:27:45 - 05:29:15 - Bouke de Bruin
  05:29:15 - 05:29:16 - Voorzitter
  05:29:17 - 05:30:32 - Thomas van der Meer
  05:30:32 - 05:30:35 - Voorzitter
  05:30:36 - 05:30:53 - Astrid Bannink
  05:30:53 - 05:30:54 - Voorzitter
  05:30:55 - 05:30:56 - Inspreker
  05:30:56 - 05:30:57 - Bouke de Bruin
  05:30:57 - 05:32:14 - Bouke de Bruin
  05:32:14 - 05:32:16 - Voorzitter
  05:32:16 - 05:33:04 - Thomas van der Meer
  05:33:05 - 05:33:07 - Voorzitter
  05:33:07 - 05:33:17 - Inspreker
  05:33:17 - 05:35:25 - Bouke de Bruin
  05:35:25 - 05:35:31 - Voorzitter
  05:35:37 - 05:35:41 - Inspreker
  05:35:41 - 05:35:42 - Willy Hendriks
  05:35:42 - 05:37:57 - Willy Hendriks
  05:37:57 - 05:38:00 - Voorzitter
  05:38:00 - 05:38:01 - Inspreker
  05:38:01 - 05:38:39 - Bregje van Lieshout
  05:38:39 - 05:38:40 - Voorzitter
  05:38:40 - 05:39:05 - Inspreker
  05:39:05 - 05:39:07 - Voorzitter
  05:39:07 - 05:39:40 - Corine Jeckmans
  05:39:40 - 05:39:41 - Voorzitter
  05:39:41 - 05:39:44 - Inspreker
  05:39:44 - 05:39:47 - Willy Hendriks
  05:39:47 - 05:40:09 - Willy Hendriks
  05:40:09 - 05:40:10 - Voorzitter
  05:40:10 - 05:40:28 - Corine Jeckmans
  05:40:28 - 05:40:30 - Voorzitter
  05:40:30 - 05:40:33 - Inspreker
  05:40:33 - 05:40:52 - Willy Hendriks
  05:40:52 - 05:40:54 - Voorzitter
  05:40:54 - 05:41:08 - Corine Jeckmans
  05:41:08 - 05:41:10 - Voorzitter
  05:41:10 - 05:41:16 - Inspreker
  05:41:16 - 05:41:30 - Willy Hendriks
  05:41:30 - 05:41:35 - Voorzitter
  05:41:35 - 05:41:58 - Hennie Bongers
  05:41:58 - 05:41:59 - Voorzitter
  05:41:59 - 05:42:41 - Bregje van Lieshout
  05:42:41 - 05:42:43 - Voorzitter
  05:42:43 - 05:43:07 - Helma Pluk
  05:43:07 - 05:43:18 - Voorzitter
  05:43:20 - 05:43:21 - Voorzitter
  05:43:21 - 05:43:30 - Helma Pluk
  05:43:30 - 05:43:31 - Inspreker
  05:43:31 - 05:43:33 - Voorzitter
  05:43:33 - 05:43:34 - Inspreker
  05:43:34 - 05:44:05 - Willy Hendriks
  05:44:05 - 05:44:08 - Voorzitter
  05:44:08 - 05:44:11 - Inspreker
  05:44:11 - 05:45:31 - Willy Hendriks
  05:45:31 - 05:45:32 - Voorzitter
  05:45:32 - 05:45:44 - Helma Pluk
  05:45:45 - 05:46:01 - Inspreker
  05:46:01 - 05:46:03 - Voorzitter
  05:46:03 - 05:46:04 - Inspreker
  05:46:04 - 05:46:19 - Liesbeth van Heeswijk
  05:46:19 - 05:46:20 - Voorzitter
  05:46:20 - 05:46:26 - Inspreker
  05:46:26 - 05:50:18 - Willy Hendriks
  05:50:18 - 05:50:20 - Voorzitter
  05:50:20 - 05:50:39 - Judith Logtens
  05:50:39 - 05:50:41 - Inspreker
  05:50:41 - 05:52:25 - Willy Hendriks
  05:52:25 - 05:52:30 - Voorzitter
  05:52:30 - 05:52:44 - Marianne Akkermans
  05:52:44 - 05:52:48 - Inspreker
  05:52:48 - 05:53:06 - Willy Hendriks
  05:53:06 - 05:53:08 - Voorzitter
  05:53:08 - 05:53:15 - Marianne Akkermans
  05:53:15 - 05:53:16 - Voorzitter
  05:53:18 - 05:53:24 - Voorzitter
  05:53:31 - 05:53:35 - Inspreker
  05:53:35 - 05:58:55 - Joost Hendriks
  05:58:55 - 05:58:58 - Voorzitter
  05:58:58 - 05:59:43 - Astrid Bannink
  05:59:44 - 05:59:48 - Inspreker
  05:59:48 - 05:59:54 - Joost Hendriks
  05:59:54 - 06:01:06 - Joost Hendriks
  06:01:06 - 06:01:07 - Voorzitter
  06:01:07 - 06:01:19 - Astrid Bannink
  06:01:19 - 06:01:22 - Voorzitter
  06:01:22 - 06:01:46 - Twan Stiphout
  06:01:46 - 06:01:49 - Twan Stiphout
  06:01:49 - 06:01:50 - Voorzitter
  06:01:50 - 06:01:55 - Twan Stiphout
  06:01:56 - 06:01:57 - Voorzitter
  06:01:57 - 06:01:59 - Inspreker
  06:01:59 - 06:02:36 - Joost Hendriks
  06:02:36 - 06:02:53 - Twan Stiphout
  06:02:53 - 06:02:56 - Voorzitter
  06:02:56 - 06:04:24 - Inspreker
  06:04:24 - 06:04:31 - Voorzitter
  06:04:31 - 06:04:59 - Bregje van Lieshout
  06:04:59 - 06:05:06 - Voorzitter
  06:05:06 - 06:05:44 - Inspreker
  06:05:44 - 06:05:45 - Voorzitter
  06:05:45 - 06:05:53 - Bregje van Lieshout
  06:05:53 - 06:06:01 - Voorzitter
  06:06:01 - 06:06:22 - Bregje van Lieshout
  06:06:22 - 06:06:46 - Inspreker
  06:06:46 - 06:07:16 - Joost Hendriks
  06:07:17 - 06:07:22 - Voorzitter
  06:07:31 - 06:07:35 - Inspreker
  06:07:35 - 06:11:32 - David Sölez
  06:11:32 - 06:11:33 - Voorzitter
  06:11:33 - 06:11:55 - Liesbeth van Heeswijk
  06:11:55 - 06:11:56 - Voorzitter
  06:11:57 - 06:11:59 - Inspreker
  06:11:59 - 06:12:40 - David Sölez
  06:12:40 - 06:12:42 - Voorzitter
  06:12:43 - 06:13:00 - Liesbeth van Heeswijk
  06:13:01 - 06:13:04 - Inspreker
  06:13:04 - 06:13:21 - David Sölez
  06:13:21 - 06:13:22 - Voorzitter
  06:13:22 - 06:13:27 - Inspreker
  06:13:27 - 06:14:55 - David Sölez
  06:14:55 - 06:14:58 - Voorzitter
  06:14:58 - 06:16:00 - Corine Jeckmans
  06:16:00 - 06:16:11 - Voorzitter
  06:16:11 - 06:16:12 - Corine Jeckmans
  06:16:15 - 06:16:16 - Inspreker
  06:16:16 - 06:17:29 - Willy Hendriks
  06:17:29 - 06:17:30 - Voorzitter
  06:17:30 - 06:18:50 - Corine Jeckmans
  06:18:50 - 06:18:53 - Voorzitter
  06:18:53 - 06:18:54 - Inspreker
  06:18:54 - 06:19:13 - Willy Hendriks
  06:19:13 - 06:19:23 - Inspreker
  06:19:23 - 06:19:25 - Willy Hendriks
  06:19:25 - 06:19:34 - Voorzitter
  06:19:34 - 06:19:37 - Inspreker
  06:19:37 - 06:19:57 - Corine Jeckmans
  06:19:57 - 06:20:08 - Willy Hendriks
  06:20:08 - 06:20:13 - Inspreker
  06:20:13 - 06:20:18 - Voorzitter
  06:20:18 - 06:20:19 - Inspreker
  06:20:19 - 06:20:20 - Voorzitter
  06:20:20 - 06:20:24 - Inspreker
  06:20:24 - 06:22:18 - David Sölez
  06:22:18 - 06:22:20 - Voorzitter
  06:22:20 - 06:22:21 - Inspreker
  06:22:21 - 06:22:28 - Marcel van den Elzen
  06:22:28 - 06:22:29 - Voorzitter
  06:22:29 - 06:22:31 - Inspreker
  06:22:31 - 06:22:53 - David Sölez
  06:22:53 - 06:22:55 - Voorzitter
  06:22:55 - 06:23:14 - Liesbeth van Heeswijk
  06:23:14 - 06:23:15 - Voorzitter
  06:23:15 - 06:23:16 - Inspreker
  06:23:16 - 06:23:37 - David Sölez
  06:23:37 - 06:23:38 - Voorzitter
  06:23:38 - 06:23:46 - Liesbeth van Heeswijk
  06:23:46 - 06:23:47 - Inspreker
  06:23:47 - 06:23:48 - Voorzitter
  06:23:48 - 06:23:52 - Inspreker
  06:23:52 - 06:24:20 - David Sölez
  06:24:20 - 06:24:21 - Voorzitter
  06:24:21 - 06:24:40 - Helma Pluk
  06:24:41 - 06:24:44 - Voorzitter
  06:24:45 - 06:24:46 - Voorzitter
  06:24:46 - 06:24:57 - Liesbeth van Heeswijk
  06:24:57 - 06:24:58 - Voorzitter
  06:24:58 - 06:25:14 - Helma Pluk
  06:25:14 - 06:25:17 - Voorzitter
  06:25:17 - 06:25:35 - Liesbeth van Heeswijk
  06:25:35 - 06:25:38 - Voorzitter
  06:25:38 - 06:25:40 - Inspreker
  06:25:40 - 06:27:04 - David Sölez
  06:27:04 - 06:27:06 - Voorzitter
  06:27:06 - 06:27:28 - Bert Moeskop
  06:27:28 - 06:27:29 - Voorzitter
  06:27:29 - 06:27:31 - Inspreker
  06:27:31 - 06:27:58 - David Sölez
  06:27:58 - 06:28:07 - Voorzitter
  06:28:07 - 06:29:21 - Thomas van der Meer
  06:29:21 - 06:29:22 - Voorzitter
  06:29:22 - 06:30:15 - Judith Logtens
  06:30:15 - 06:30:17 - Voorzitter
  06:30:17 - 06:30:28 - Helma Pluk
  06:30:28 - 06:30:35 - Voorzitter
  06:30:35 - 06:30:50 - Inspreker
  06:30:50 - 06:31:39 - David Sölez
  06:31:39 - 06:31:41 - Voorzitter
  06:31:42 - 06:32:04 - Bert Moeskop
  06:32:04 - 06:32:06 - Voorzitter
  06:32:06 - 06:33:18 - Twan Stiphout
  06:33:18 - 06:33:22 - Voorzitter
  06:33:22 - 06:33:26 - Inspreker
  06:33:26 - 06:33:28 - Voorzitter
  06:33:28 - 06:33:29 - Inspreker
  06:33:29 - 06:34:08 - Thomas van der Meer
  06:34:08 - 06:34:09 - Voorzitter
  06:34:09 - 06:34:22 - Inspreker
  06:34:22 - 06:34:44 - David Sölez
  06:34:44 - 06:34:45 - Voorzitter
  06:34:45 - 06:35:21 - Thomas van der Meer
  06:35:21 - 06:35:23 - Voorzitter
  06:35:23 - 06:35:27 - Inspreker
  06:35:27 - 06:36:43 - David Sölez
  06:36:44 - 06:36:52 - Voorzitter
  06:36:56 - 06:37:57 - Inspreker
  06:37:57 - 06:39:49 - Mark Janssen
  06:39:49 - 06:39:51 - Voorzitter
  06:39:51 - 06:40:11 - Inspreker
  06:40:11 - 06:40:13 - Voorzitter
  06:40:13 - 06:40:14 - Inspreker
  06:40:14 - 06:40:30 - Astrid Bannink
  06:40:30 - 06:40:34 - Voorzitter
  06:40:34 - 06:41:29 - Astrid Bannink
  06:41:29 - 06:41:38 - Voorzitter
  06:41:38 - 06:42:12 - Jochem Jacobs
  06:42:12 - 06:42:16 - Voorzitter
  06:42:17 - 06:43:28 - Marcel van den Elzen
  06:43:28 - 06:43:30 - Voorzitter
  06:43:30 - 06:44:50 - Hennie Bongers
  06:44:50 - 06:44:52 - Voorzitter
  06:44:53 - 06:44:57 - Inspreker
  06:44:57 - 06:45:00 - Voorzitter
  06:45:00 - 06:45:04 - David Sölez
  06:45:04 - 06:46:20 - Mark Janssen
  06:46:20 - 06:46:21 - Voorzitter
  06:46:21 - 06:46:52 - Marcel van den Elzen
  06:46:52 - 06:46:55 - Voorzitter
  06:46:55 - 06:46:58 - Inspreker
  06:46:58 - 06:47:02 - Mark Janssen
  06:47:02 - 06:47:57 - Mark Janssen
  06:47:57 - 06:48:00 - Voorzitter
  06:48:00 - 06:48:39 - Moniek van den Elzen
  06:48:39 - 06:48:40 - Voorzitter
  06:48:40 - 06:48:43 - Inspreker
  06:48:43 - 06:48:48 - Mark Janssen
  06:48:48 - 06:49:53 - Mark Janssen
  06:49:53 - 06:49:54 - Voorzitter
  06:49:55 - 06:50:21 - Moniek van den Elzen
  06:50:21 - 06:50:22 - Moniek van den Elzen
  06:50:22 - 06:50:24 - Inspreker
  06:50:24 - 06:51:10 - Mark Janssen
  06:51:10 - 06:51:13 - Voorzitter
  06:51:14 - 06:52:44 - Maarten van Gemert
  06:52:44 - 06:52:47 - Voorzitter
  06:52:47 - 06:52:50 - Inspreker
  06:52:50 - 06:53:30 - Mark Janssen
  06:53:30 - 06:53:31 - Voorzitter
  06:53:31 - 06:53:43 - Maarten van Gemert
  06:53:43 - 06:53:55 - Voorzitter
  06:54:07 - 06:54:11 - Inspreker
  06:54:11 - 06:54:28 - Antoinette Maas
  06:54:28 - 06:54:34 - Voorzitter
  06:54:34 - 06:54:37 - Inspreker
  06:54:37 - 06:54:39 - Antoinette Maas
  06:54:39 - 06:56:38 - Antoinette Maas
  06:56:38 - 06:56:39 - Inspreker
  06:56:39 - 06:56:54 - Liesbeth van Heeswijk
  06:56:54 - 06:56:56 - Voorzitter
  06:56:56 - 06:56:57 - Inspreker
  06:56:57 - 06:58:24 - Antoinette Maas
  06:58:24 - 06:58:27 - Voorzitter
  06:58:27 - 06:58:33 - Inspreker
  06:58:33 - 07:02:29 - Antoinette Maas
  07:02:29 - 07:02:30 - Voorzitter
  07:02:30 - 07:02:31 - Inspreker
  07:02:31 - 07:02:55 - Jochem Jacobs
  07:02:55 - 07:02:56 - Voorzitter
  07:02:56 - 07:02:59 - Inspreker
  07:02:59 - 07:03:15 - Antoinette Maas
  07:03:15 - 07:03:16 - Voorzitter
  07:03:16 - 07:03:36 - Helma Pluk
  07:03:36 - 07:03:40 - Antoinette Maas
  07:03:40 - 07:03:41 - Inspreker
  07:03:41 - 07:03:43 - Voorzitter
  07:03:43 - 07:03:47 - Inspreker
  07:03:47 - 07:04:47 - Antoinette Maas
  07:04:47 - 07:04:50 - Voorzitter
  07:04:50 - 07:04:57 - Bregje van Lieshout
  07:04:58 - 07:04:59 - Voorzitter
  07:04:59 - 07:05:09 - Inspreker
  07:05:09 - 07:05:10 - Voorzitter
  07:05:10 - 07:05:17 - Inspreker
  07:05:17 - 07:05:51 - Voorzitter
  07:05:51 - 07:06:01 - Bregje van Lieshout
  07:06:01 - 07:06:03 - Voorzitter
  07:06:03 - 07:06:08 - Bregje van Lieshout
  07:06:08 - 07:06:13 - Voorzitter
  07:06:13 - 07:06:20 - Bregje van Lieshout
  07:06:21 - 07:06:29 - Voorzitter
  07:06:29 - 07:07:18 - Mike van Diemen
  07:07:18 - 07:07:35 - Voorzitter
  07:07:35 - 07:08:08 - Mike van Diemen
  07:08:08 - 07:08:11 - Voorzitter
  07:08:13 - 07:08:21 - Astrid Bannink
  07:08:21 - 07:08:27 - Voorzitter
  07:08:27 - 07:08:50 - Mariëlla Bastiaans
  07:08:50 - 07:08:54 - Voorzitter
  07:08:54 - 07:09:06 - Helma Pluk
  07:09:06 - 07:09:08 - Voorzitter
  07:09:08 - 07:09:10 - Helma Pluk
  07:09:10 - 07:10:20 - Voorzitter
  07:41:39 - 07:42:10 - Voorzitter
  07:42:11 - 07:42:29 - Albrecht Martens
  07:42:29 - 07:42:37 - Voorzitter
  07:42:37 - 07:43:15 - Albrecht Martens
  07:43:16 - 07:43:53 - Moniek van den Elzen
  07:43:53 - 07:43:58 - Voorzitter
  07:43:58 - 07:44:19 - Liesbeth van Heeswijk
  07:44:19 - 07:44:39 - Voorzitter
  07:44:39 - 07:44:53 - Liesbeth van Heeswijk
  07:44:53 - 07:45:19 - Voorzitter
  07:45:19 - 07:45:49 - Thomas van der Meer
  07:45:49 - 07:46:05 - Voorzitter
  07:46:05 - 07:46:18 - Thomas van der Meer
  07:46:18 - 07:46:28 - Voorzitter
  07:46:28 - 07:46:47 - Marianne Akkermans
  07:46:47 - 07:47:18 - Voorzitter
  07:47:19 - 07:49:24 - Albrecht Martens
  07:49:24 - 07:49:25 - Voorzitter
  07:49:25 - 07:49:51 - Esmee van der Ham
  07:49:51 - 07:49:52 - Voorzitter
  07:49:52 - 07:50:00 - Albrecht Martens
  07:50:00 - 07:50:01 - Maarten van Gemert
  07:50:01 - 07:50:02 - Voorzitter
  07:50:02 - 07:50:06 - Maarten van Gemert
  07:50:06 - 07:50:07 - Marcel van den Elzen
  07:50:07 - 07:50:23 - Maarten van Gemert
  07:50:23 - 07:50:25 - Voorzitter
  07:50:25 - 07:50:27 - Marcel van den Elzen
  07:50:27 - 07:51:05 - Esmee van der Ham
  07:51:06 - 07:51:07 - Voorzitter
  07:51:07 - 07:51:51 - Maarten van Gemert
  07:51:51 - 07:51:52 - Voorzitter
  07:51:53 - 07:52:43 - Marcel van den Elzen
  07:52:43 - 07:52:44 - Voorzitter
  07:52:45 - 07:53:02 - Maarten van Gemert
  07:53:02 - 07:53:03 - Voorzitter
  07:53:03 - 07:53:09 - Marcel van den Elzen
  07:53:09 - 07:53:10 - Voorzitter
  07:53:10 - 07:53:44 - Twan Stiphout
  07:53:45 - 07:53:50 - Voorzitter
  07:53:50 - 07:54:03 - Marcel van den Elzen
  07:54:03 - 07:54:08 - Voorzitter
  07:54:08 - 07:55:21 - Albrecht Martens
  07:55:21 - 07:55:25 - Voorzitter
  07:55:25 - 07:55:26 - Helma Pluk
  07:55:26 - 07:55:27 - Voorzitter
  07:55:27 - 07:55:34 - Mike van Diemen
  07:55:35 - 07:55:36 - Voorzitter
  07:55:46 - 07:56:11 - Albrecht Martens
  07:56:13 - 07:56:17 - Voorzitter
  07:56:17 - 07:57:02 - Mike van Diemen
  07:57:03 - 07:57:04 - Voorzitter
  07:57:04 - 07:57:11 - Albrecht Martens
  07:57:11 - 07:57:14 - Voorzitter
  07:57:14 - 07:58:35 - Helma Pluk
  07:58:35 - 07:58:39 - Voorzitter
  07:58:39 - 07:59:01 - Bregje van Lieshout
  07:59:01 - 07:59:02 - Voorzitter
  07:59:02 - 07:59:17 - Helma Pluk
  07:59:17 - 07:59:18 - Voorzitter
  07:59:18 - 08:01:01 - Helma Pluk
  08:01:01 - 08:01:05 - Voorzitter
  08:01:05 - 08:03:03 - Liesbeth van Heeswijk
  08:03:03 - 08:03:06 - Voorzitter
  08:03:06 - 08:03:07 - Liesbeth van Heeswijk
  08:03:07 - 08:03:21 - Mariëlle van Zuilen
  08:03:21 - 08:03:23 - Voorzitter
  08:03:24 - 08:04:35 - Liesbeth van Heeswijk
  08:04:35 - 08:04:38 - Voorzitter
  08:04:39 - 08:05:17 - Mariëlle van Zuilen
  08:05:17 - 08:05:19 - Voorzitter
  08:05:19 - 08:06:06 - Liesbeth van Heeswijk
  08:06:07 - 08:06:08 - Voorzitter
  08:06:08 - 08:07:43 - Corine Jeckmans
  08:07:43 - 08:07:44 - Voorzitter
  08:07:44 - 08:07:45 - Corine Jeckmans
  08:07:45 - 08:07:50 - Voorzitter
  08:07:50 - 08:07:52 - Mariëlle van Zuilen
  08:07:52 - 08:07:56 - Voorzitter
  08:07:56 - 08:08:20 - Mariëlle van Zuilen
  08:08:20 - 08:08:24 - Voorzitter
  08:08:24 - 08:10:19 - Liesbeth van Heeswijk
  08:10:19 - 08:10:20 - Voorzitter
  08:10:20 - 08:10:28 - Liesbeth van Heeswijk
  08:10:28 - 08:10:33 - Voorzitter
  08:10:33 - 08:12:40 - Mike van Diemen
  08:12:40 - 08:12:41 - Voorzitter
  08:12:41 - 08:12:46 - Marianne Akkermans
  08:12:50 - 08:12:51 - Mike van Diemen
  08:12:51 - 08:12:52 - Voorzitter
  08:12:52 - 08:13:23 - Mike van Diemen
  08:13:23 - 08:13:25 - Voorzitter
  08:13:26 - 08:13:53 - Marianne Akkermans
  08:13:53 - 08:13:57 - Voorzitter
  08:13:57 - 08:15:17 - Bregje van Lieshout
  08:15:17 - 08:15:20 - Voorzitter
  08:15:21 - 08:16:57 - Judith Logtens
  08:16:57 - 08:17:00 - Voorzitter
  08:17:00 - 08:17:06 - Marianne Akkermans
  08:17:06 - 08:17:14 - Voorzitter
  08:17:14 - 08:17:19 - Thomas van der Meer
  08:17:19 - 08:17:23 - Voorzitter
  08:17:23 - 08:21:24 - Thomas van der Meer
  08:21:24 - 08:21:34 - Voorzitter
  08:21:35 - 08:21:36 - Inspreker
  08:21:36 - 08:22:16 - Willy Hendriks
  08:22:16 - 08:22:22 - Voorzitter
  08:22:22 - 08:23:39 - Marianne Akkermans
  08:23:39 - 08:23:41 - Voorzitter
  08:23:41 - 08:25:09 - Marianne Akkermans
  08:25:09 - 08:25:12 - Voorzitter
  08:25:12 - 08:25:53 - Astrid Bannink
  08:25:53 - 08:26:06 - Voorzitter
  08:39:34 - 08:41:52 - Voorzitter
  08:41:52 - 08:42:30 - Albrecht Martens
  08:42:30 - 08:46:28 - Voorzitter
  08:46:28 - 08:46:48 - Jochem Jacobs
  08:46:48 - 08:46:52 - Voorzitter
  08:47:26 - 08:47:43 - Voorzitter
  08:47:43 - 08:47:50 - Bregje van Lieshout
  08:47:51 - 08:47:54 - Voorzitter
  08:47:55 - 08:48:00 - Judith Logtens
  08:48:00 - 08:56:39 - Voorzitter
  08:56:39 - 08:57:03 - Twan Stiphout
  08:57:04 - 08:57:06 - Voorzitter
  08:57:07 - 08:57:28 - Helma Pluk
  08:57:29 - 08:59:09 - Voorzitter
 8. 6.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (12), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), SP (2)
 9. 6.b

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  D66 (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2)
 10. 6.c

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  FVD (1), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), SP (2), Team Lokaal (8)
 11. 6.d

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)
 12. 6.e

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  CDA (1), FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), VVD (2)
 13. 6.f

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. een deel van de extra middelen voor woningbouw in te zetten om te onderzoeken of bovenstaande innovatieve woningbouwprojecten ook in de gemeente Land van Cuijk van de grond kunnen komen;
  2. met een stevige delegatie in gesprek te gaan met de provincie om snel innovatieve en flex woningbouwprojecten te kunnen realiseren;
  3. te zorgen voor voldoende woningbouwmogelijkheden in álle kernen;
  4. actief mee te werken aan verschillende (particuliere) woningbouwprojecten;
  5. over de voortgang de raad op regelmatige basis te rapporteren.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-33 Innovatieve woningbouwprojecten

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-47 Innovatieve woningbouwprojecten meenemen en overnemen Woonvisie
 14. 6.g

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-45 Wonen, werken, bereikbaarheid betrekken bij discussie ontwikkeling Economische Visie
 15. 6.h

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), Liberaal LVC (6), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. de wegen in beeld te brengen waarop de inzet van een (mobiele) flitspaal de verkeersveiligheid kan vergroten;
  2. deze wegen en de inzet van (mobiele) flitspalen te bespreken met de politie en het Openbaar Ministerie;
  3. te onderzoeken waar de ‘snelheidsmeterspaarpot’ een bijdrage kan leveren aan het verminderen van snelheidsovertredingen en deze in samenspraak met de provincie en buurtbewoners te plaatsen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-34 Snel, maar niet te snel (flexflitsers) (2023-M-71)
 16. 6.i

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-54 Van kern naar kern op de fiets
 17. 6.j

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  D66 (2), Liberaal LVC (6), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (12), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), VVD (2)
 18. 6.k

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. kennis te nemen van het advies van de Raad voor Ouderen en de pilots hieruit;
  2. de ‘Best Practices’ te verkennen welke passend zijn voor de gemeente Land van Cuijk;
  3. ouderen actief te informeren over levensloopbestendig wonen en hun eigen verantwoordelijkheden hierin;
  4. hierin de aanbevelingen over te nemen van de Raad voor Ouderen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-35 Aandacht en ruimte voor senioren (2023-M-74 gewijzigd)
 19. 6.l

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 20. 6.m

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (1), FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. te onderzoeken of een inkomensafhankelijke subsidie kinderopvang voor 0-4 jarigen die buiten de geldende regeling vallen, haalbaar is en wat de kosten zijn;
  2. dit terug te koppelen aan de gemeenteraad voor de zomer van 2024.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-36 Inkomensafhankelijke subsidie kinderopvang (2023-M-76)
 21. 6.n

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), Liberaal LVC (6), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. de regie en uitvoering van de ambulante jeugdhulp zo veel als mogelijk naar de eigen gemeente te halen;
  2. de samenwerking tussen organisaties die jeugdhulp bieden te versterken, richting het principe één kind, één plan;
  3. een toezichthouder/regisseur aan te stellen om te zorgen voor borging van kwaliteit.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-37 Samenwerking organisaties ambulante hulp jeugd (2023-M-77)
 22. 6.o

 23. 6.p

 24. 6.r

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  SP (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
 25. 6.s

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  D66 (2), SP (2)
  tegen
  CDA (12), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
 26. 6.t

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), VVD (2)
 27. 6.u

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  D66 (2), FVD (1), SP (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8)
 28. 6.v

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  FVD (1)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 29. 6.w

 30. 6.x

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  CDA (12), FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. zo spoedig mogelijk samen met Stichting Kinderfeesten Mill, Ontdek Mill en Stichting Carnaval Mill te onderzoeken of, wanneer en op welke wijze de gemeentewerf van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert kan worden gebruikt voor de bouw/stalling van carnavalswagens;
  2. samen met genoemde stichtingen en het verenigingsleven in de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert nader te onderzoeken of en hoe de gemeentewerf van Mill structureel een zinvolle invulling kan krijgen voor het verenigingsleven;
  3. het voorbeeld in Zeeland als inspiratie te nemen bij de uitwerking;
  4. dit ook voor andere leegstaande werven in de gemeente Land van Cuijk te onderzoeken;
  5. de raad op korte termijn, voor het eind van dit jaar, te informeren over het resultaat.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-38 Een vruchtbare toekomst voor afgeschreven werf (2023-M-87 gewijzigd)
 31. 6.y

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (6), Team Lokaal (8), VVD (2)
 32. 7
  Sluiting