Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 18 december 2023

19:30 - 20:53
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman
Toelichting

De vergadering van 14 december is geschorst en voortgezet op 18 december 2023. Over de reeds behandelde agendapunten (tot en met 37) is op 14 december besloten.

Uitzending

Agendapunten

 1. 38

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Vast te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet Land van Cuijk 2023.


  en 


  1. vast te stellen de Notitie bij Re-integratieverordening Participatiewet Land van Cuijk 2023;
  2. de uitstroompremie na twee jaar te evalueren.

 2. 38.a

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (12), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (7)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), VVD (2)
 3. 39

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


  Algemene Plaatselijke Verordening Land van Cuijk 2024.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-39 Versoepeling APV en evenementenbeleid (2023-M-89)
  01:22:58 - 01:23:22 - Bouke de Bruin
 4. 39.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. bij de evaluatie van het evenementenbeleid de volgende zaken in overweging mee te nemen:
  - te sturen op risico en vertrouwen;
  - de voorwaarden voor meldingen en vergunningen te verruimen;
  - het ontwikkelen van een service die initiatiefnemers helpt bij het maken van een plattegrondtekening op schaal en veiligheidsplan;
  - het verkorten van de aanvraagtermijn voor meldingen en vergunningen voor evenement;
  - het verkennen van de mogelijkheden van een meerjarenvergunning;
  - het verkennen van de mogelijkheden van nulevenementen, zoals gemeente Tilburg dit toepast;
  - het behandelen van evenementenmeldingen en -vergunningen volgens het principe ‘ja mits’;
  2. het voor paracommerciële rechtspersonen eenvoudiger maken om ontheffing te krijgen voor de schenktijden wanneer zij voldoen aan de in artikelen 2:34b, 2:34c en 2:34e van de APV genoemde ontheffingsgronden (bijvoorbeeld: een telefoontje ter kennisgeving als een tennisvereniging een tennistoernooi organiseert dat later eindigt dan 00:00 uur);
  3. de raad actief te betrekken in de evaluatie van het evenementenbeleid;
  4. voor het einde van het jaar 2024 het evenementenbeleid te herzien en te evalueren bijvoorbeeld doormiddel van een evenementenvisie;
  5. het evenementenbeleid met betrekking tot kleine evenementen voor de zomer te versoepelen en eventueel hierop aangepaste APV met ingangsdatum 1 juli 2024 voor de zomer aan deze raad voor te leggen.

 5. 40

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen: Financiële verordening Land van Cuijk 2023

  01:22:58 - 01:23:22 - Bouke de Bruin
 6. 40.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
 7. 40.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
 8. 41

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (5), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  CDA (7), FVD (1)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. om actief op zoek te gaan naar locaties waar het realiseren van verplaatsbare woningen een realistische oplossing kan zijn om tijdelijk het tekort aan woningen te verminderen;
  2. hierbij niet alleen te kijken naar eigen gronden maar ook door particulieren te informeren en te benaderen;
  3. te inventariseren voor welke doelgroepen en in welke omvang dit interessant is;
  4. een extra optie te nemen op een 3e kavel of meer van de Hugo de Jonge woningen voor deze doelgroep, hiermee met een financieringsvoorstel richting de raad te komen;
  5. de raad voor 1 maart 2024 te informeren over de invulling en de voortgang van de punten 1 tot en met 4.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-40 Locaties tijdelijke woningen (2023-M-90)
 9. 42
  Sluiting