Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Een besluitvormingsproces kent drie fasen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het zogenaamde BOB-model. In een BOB-notitie wordt voor grotere, complexe onderwerpen het proces geschetst hoe de raad komt van Beeldvorming tot Besluitvorming. Een BOB-notitie wordt aangepast wanneer dat nodig is.

Inwoners, organisaties of bijv. verenigingen kunnen de gemeenteraad via een brief of mail ergens op wijzen of vertellen over dingen die zij belangrijk vinden voor de gemeente. De raad neemt ingekomen stukken in behandeling. Vanwege privacywetgeving worden persoonsgegevens op de website onleesbaar gemaakt.

Tijdens de raadsvergadering kan elk raadslid een motie indienen. In een motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp, wens of een verzoek, meestal gericht aan het college. De motie en de uitslagen van de bijbehorende stemmingen zijn hier te vinden.

Het college van burgemeester en wethouders is verplicht de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren. Dit doet het college via raadsinformatiebrieven.

In dit overzicht zijn alle documenten van de rekenkamer te vinden.


Sommige documenten dateren van voor de herindeling van 1 januari 2022, toen de voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Huber en Sint Anthonis al een gemeenschappelijke rekenkamer hadden. Per 1 januari 2022 is deze gezamenlijke rekenkamer omgevormd tot de rekenkamer voor de gemeente Land van Cuijk.

Elk raadslid mag het college van burgemeester en wethouders vragen stellen over allerlei onderwerpen. Het college is verplicht deze vragen te beantwoorden. De antwoorden van het college komen in de vorm van een raadsinformatiebrief. Deze zijn te vinden in het overzicht 'Raadsinformatiebrieven'.

Raadsleden en burgerleden kunnen, voorafgaand aan de behandeling van een dossier in de raadscommissie, technische vragen over het onderwerp stellen. De gestelde technische vragen en de beantwoording zijn in dit overzicht te vinden.

Een wethouder of de burgemeester kan de raad of de commissie iets toezeggen. Dit kan gaan over het geven van informatie of iets voor de raad uitzoeken. Een toezegging wordt afgehandeld via een raadsinformatiebrief, een voorstel of bijv. door het organiseren van een bijeenkomst.