Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

Een vergaderronde telt vier weken.
- Op de eerste donderdag is er een beeldvormende raadsavond. Via allerlei werkvormen vormt de raad zich een beeld over bepaalde onderwerpen.
- Ook de tweede donderdag staat in het teken van beeldvorming. Dan worden ook de voorstellen technisch behandeld.
- De derde donderdag vergaderen de commissies.
- De vierde donderdag vergadert de raad en worden de besluiten genomen.

Ja, tijdens commissie- en raadsvergadering kunt u inspreken over geagendeerde onderwerpen. Er zijn wel spelregels. Zo dient u zich vooraf, uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, aan te melden. De griffie kan u er meer over vertellen.

Ja, dat is mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden.
- Een brief of mail sturen aan de raad.
- Een fractie benaderen.
- Gebruikmaken van het burgerpodium tijdens de raadsavonden.
- Een burgerinitiatief indienen.
De griffie adviseert u hier graag over.

Via een link komt u bij de raadsinformatie van de voormalige gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Ga naar onderdeel Voormalige gemeenten.

https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/Contact

Tijdens de raadsavonden kunt u meepraten. De raadsavonden kenmerken zich door een diversiteit aan werkvormen. In de beeldvormende fase kunt u de meeste invloed uitoefenen.

Donderdag is de vaste vergaderdag.

Iedere fractie mag een aantal burgerleden voordragen. Burgeleden worden benoemd door de raad. Zij vormen samen met de raadsleden de fractie van een bepaalde partij. Burgerleden kunnen commissielid zijn en doen ook mee tijdens de raadsavonden.

Dat is de burgemeester. Eén van de raadsleden is vice-voorzitter van de raad en vervangt de burgemeester wanneer hij niet als voorzitter kan fungeren.

De meeste vergaderingen van raad en commissies zijn openbaar en kunt u live volgen via de website. Rechtstreekse link: https://ap.lc/x9A2G