Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad telt 37 leden. De raad wordt één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners, stelt de kaders en controleert het college. De raad heeft het budgetrecht en stelt de programmabegroting vast.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Hij leidt de vergaderingen maar mag niet meestemmen over besluiten. Als de burgemeester de gemeenteraad niet kan voorzitten wordt hij vervangen door de vicevoorzitter. Dat is één van de raadsleden.

Commissieleden zijn niet gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij ondersteunen de raadsfracties bij het werk in onder meer de raadscommissies.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffier is de adviseur van de raad. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Wilt u meepraten, inspreken of een burgerinitiatief indienen? Neem dan contact op met de griffie.

Commissieleden zijn niet gekozen door de inwoners van de gemeente. Zij ondersteunen de raadsfracties. Auditcommissie commissieleden zijn uitsluitend lid van de Auditcommissie. Deze commissie ondersteunt de raad bij de controlerende taak.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. Deze onafhankelijke commissie ondersteunt de raad bij de controlerende taak.