Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad telt 37 leden. De raad wordt één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners. De raad vertegenwoordigt de inwoners, stelt de kaders en controleert het college. De raad heeft het budgetrecht en stelt de programmabegroting vast.

Commissies

De commissies adviseren de raad en overleggen met het college. Er zijn twee raadscommissies: Inwoners en Omgeving. In een commissie heeft iedere fractie twee zetels. Deze worden ingenomen door raads- en commissieleden. De auditcommissie ondersteunt de raad bij de controlerende taak en voert het overleg met de accountant.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffier is de adviseur van de raad. Heeft u vragen over het werk van de gemeenteraad of wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Wilt u meepraten, inspreken of een burgerinitiatief indienen? Neem dan contact op met de griffie.

Raadsinformatie

Via deze website heeft u toegang tot de vergaderkalender en de overzichten. U vindt er de agenda's, de vergaderstukken, raadsinformatiebrieven en andere stukken. U vindt deze informatie ook in iBabs. De app is gratis te downloaden. Vul bij site LvC in. In de andere velden: burger.

Vergaderingen volgen

Commissies en raadsvergaderingen worden live uitgezonden en kunt u terugkijken. Dat geldt ook voor de meeste activiteiten tijdens de thema-avonden. De uitzending vindt u bij de vergadering in de vergaderkalender. Rechtstreekse link: https://ap.lc/x9A2G.


Het maken van beeld- en geluidsopnames is alleen toegestaan wanneer u dit vooraf heeft gemeld bij de griffie (via griffie@landvancuijk.nl) of voorafgaand aan de vergadering meldt bij de voorzitter, en de gegeven aanwijzingen volgt.

Meedoen en inspreken

De raad is er voor u. Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces. Tijdens de thema-avonden kunt u meedoen. Bij commissies en raadsvergaderingen is het mogelijk om in te spreken. Uw invloed wordt kleiner naar mate het moment van besluitvorming dichterbij komt!

Rekenkamer

De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid. De rekenkamer ondersteunt de raad bij de controlerende taak.
De Rekenkamer conformeert zich aan de Privacyverklaring van de gemeente.

Inwonerspodium

Dit is een mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.

  • Het moet gaan om nieuwe onderwerpen.
  • Maximaal 10 minuten per onderwerp.
  • Is niet bestemd voor individuele kwesties.
  • Aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.
Voormalige gemeenten

De raadsinformatie van de vijf voormalige gemeenten is beschikbaar via de volgende links:
Boxmeer: https://ap.lc/EbWr1
Cuijk: https://ap.lc/OuNup
Grave: https://ap.lc/DgCpg
Mill en Sint Hubert: https://ap.lc/ddF6B
Sint Anthonis: https://ap.lc/o4cAq
Websites: https://www.archiefweb.eu/openbare-archieven-gemeenten/

Raadsplanning

Voor de raadsplanning wordt gebruikgemaakt van een online tool. De planning maakt de werkvoorraad van de raad inzichtelijk en geeft antwoorden op vragen als: Welke voorstellen zijn in voorbereiding? Wanneer staan die gepland? Welke onderwerpen voor de beeldvormende thema-avonden komen eraan? De tool kent een zoek- en selectiefunctie. Link: https://landvancuijk.langetermijnagenda.nl/.

Burgerinitiatief indienen
  • Het burgerinitiatief moet een voorstel aan de raad bevatten voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.
  • Het moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad.
  • Een burgerinitiatief moet worden ondersteund door ten minste 100 ingezetenen van de gemeente van zestien jaar en ouder. Deze ondersteuning moet schriftelijk blijken, aan de hand van een lijst met handtekeningen.
  • Er kan niet over elk onderwerp een burgerinitiatief worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u de Verordening Burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022 raadplegen via bijgevoegde link of contact opnemen met de griffie.


Verordening Burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR671682/1.