Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 29 juni 2023

19:30 - 22:40
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

  00:02:46 - 00:05:49 - Marieke Moorman
 2. 1

  00:03:01 - 00:05:49 - Marieke Moorman
 3. 2

  00:03:53 - 00:05:49 - Marieke Moorman
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:04:06 - 00:05:49 - Marieke Moorman
 5. 4

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:04:22 - 00:05:49 - Marieke Moorman
  00:05:49 - 00:05:50 - Thomas van der Meer
  00:05:50 - 00:05:55 - Marieke Moorman
  00:05:55 - 00:05:58 - Arthur Baudet
  00:05:58 - 00:05:59 - Marieke Moorman
  00:05:59 - 00:06:01 - Marianne Akkermans
  00:06:01 - 00:06:49 - Astrid Bannink
  00:06:49 - 00:06:51 - Marieke Moorman
  00:06:51 - 00:07:05 - Bert Moeskop
  00:07:06 - 00:07:39 - Bert Moeskop
  00:07:39 - 00:07:43 - Marieke Moorman
  00:07:43 - 00:08:22 - Roos Aben
  00:08:22 - 00:08:26 - Marieke Moorman
  00:08:26 - 00:08:27 - Marc Oudenhoven
  00:08:28 - 00:08:32 - Marieke Moorman
  00:08:34 - 00:08:35 - Marc Oudenhoven
  00:08:35 - 00:08:38 - Marieke Moorman
  00:08:38 - 00:08:42 - Marc Oudenhoven
  00:08:44 - 00:08:46 - Marieke Moorman
  00:08:46 - 00:08:50 - Helma Pluk
  00:08:50 - 00:08:56 - Marieke Moorman
  00:08:56 - 00:09:16 - Twan Stiphout
  00:09:16 - 00:09:52 - Marieke Moorman
  00:09:52 - 00:10:15 - Arthur Baudet
  00:10:15 - 00:10:28 - Marieke Moorman
  00:10:29 - 00:10:36 - Marianne Akkermans
  00:10:36 - 00:10:47 - Marieke Moorman
  00:10:48 - 00:11:10 - Helma Pluk
  00:11:10 - 00:11:13 - Marieke Moorman
  00:11:13 - 00:11:16 - Marianne Akkermans
  00:11:16 - 00:12:18 - Marieke Moorman
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  als burgerlid te benoemen:


  Stephan Müskens Team Lokaal
  Noud Janssen FVD

  00:12:17 - 00:12:18 - Marieke Moorman
  00:12:18 - 00:12:45 - Moniek van den Elzen
  00:12:45 - 00:13:20 - Marieke Moorman
  00:13:35 - 00:14:23 - Inspreker
  00:14:32 - 00:14:55 - Marieke Moorman
 7. 6

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

  00:14:47 - 00:14:55 - Marieke Moorman
  00:15:08 - 00:15:10 - Noël Jilissen
  00:15:10 - 00:15:14 - Noël Jilissen
  00:15:14 - 00:15:22 - Inspreker
  00:15:22 - 00:20:01 - Noël Jilissen
  00:20:01 - 00:22:11 - Marieke Moorman
 8. 7

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

  00:20:18 - 00:22:11 - Marieke Moorman
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 25 mei 2023 wordt vastgesteld.

  00:20:23 - 00:22:11 - Marieke Moorman
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 19 mei tot en met 22 juni 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-84 Brief Behandeling geding bestemmingsplan Subisidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1
  2023-I-85 Brief Sluiting zaak beroep bestemmingpslan Den Dries Ledeacker
  2023-I-86 Brief Verzoek toezending stukken beroep bestemming Herinrichting N321 Grave-Beers
  2023-I-87 Brief 310523 Beëindiging procedure beroep bp Den Dries Ledeacker
  2023-I-88 Brief Stukken beroep bestemmingsplan ontheffing hogere grenswaarden Wanroij, hoek Millseweg-Hank
  2023-I-89 Brief Intrekking procedure beroep bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1
  2023-I-90 Aanbieding Prioriteitennota voor besluitvorming
  2023-I-91 E-mail College 130623 Afschrift brief OMO aan initiatiefnemers Stichting school Mill
  2023-I-92 Brief Stukken beroep bestemmingplan Ontheffing hogere grenswaarden Wanroij, hoek Millseweg-Hank
  2023-I-93 Aanbiedingsbrief petitie Kindcentrum Beers -Vianen
  2023-I-94 Brief aan college Openbaar toilet
  2023-I-95 Brief verzoek tot geen realisatie 4 standplaatsen woonwagens Gansakker Katwijk
  2023-I-96 Brief Stukken beroep bestemmingsplan Ontheffing hogere grenswaarden Wanroij, hoek Millsewewg-Hank
  2023-I-97 Brief Woonwagens Gansakker Katwijk
  2023-I-98 De gemeentelijke beleidscyclus - Hoe maken wij gemeentelijk beleid Land van Cuijk
  2023-I-99 Rapport Gemeente ken uw Veteraan!

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-100 Principebesluit afbakening Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) Merletcollege locatie Velp
  2023-RIB-101 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Informatievoorziening Centrumplan Sint Anthonis (2023-V-32)
  2023-RIB-102 Concept Masterplan Waterpark Dommelsvoort
  2023-RIB-103 Handzaam overzicht behandelings- en besluitvormingsproces Mobiliteitsvisie gemeente Land van Cuijk (2023-TZ-12)
  2023-RIB-104 Beantwoording schriftelijke Granuliet Kraaijenbergse Plassen (2023-V-35)
  2023-RIB-105 Aantal ontvangen WOZ-bezwaren 2023
  2023-RIB-106 Voortgang ver-nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
  2023-RIB-107 Koersplan Werkgroep Veilig in Afhankelijkheidsrelaties, Integrale aanpak Noordoost-Brabant 2023-2028
  2023-RIB-108 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Pilotwijken PMD-afval met voorloper (2023-V-36)
  2023-RIB-109 Beantwoording schriftelijke vragen SP Wmo indicaties (extra papierwerk en rompslomp voor cliënten en Wmo medewerkers) (2023-V-34)
  2023-RIB-110 Gasloos maken basisscholen Het Telraam te Oeffelt en Klimop te Rijkevoort
  2023-RIB-111 Reactie motie 2022-M-30: Sociaal-maatschappelijke component in accommodatiebeleid (2022-Ma-12)
  2023-RIB-112 Voortgang besteding Reserve wonen en leefbaarheid voormalige gemeente Cuijk
  2023-RIB-113 Evaluatieverslag VTH 2022 Land van Cuijk
  2023-RIB-114 Reactie motie 2022-M-15: Openbare (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen (2022-Ma-6)
  2023-RIB-115 Verantwoording frictiekosten 2022
  2023-RIB-116 Voortgang verplaatsing bibliotheek naar schouwburg
  2023-RIB-117 Reactie motie 2022-M-59 Lokale producten (2022-Ma-27)
  2023-RIB-118 Aanbieden voortgangsrapportage RES 2.0
  2023-RIB-119 Reactie toezegging Onderzoek naar gehoorschade bij jongeren meenemen in gezondheidsbeleid (2023-TZ-14)
  2023-RIB-120 Jaarverantwoording kinderopvang 2022
  2023-RIB-121 Jaarverslag partnership gemeenten-IBN 2022
  2023-RIB-122 Reactie motie 2022-M-35 gewijzigd Invulling provinciale rotondes (2022-Ma-18)
  2023-RIB-123 Procesvervolg MFA Vierlingsbeek
  2023-RIB-124 Voortgangsverslag informatie- en archiefbeheer 2022 inclusief verbeterplan
  2023-RIB-125 Reactie motie 2022-M-25 Fietsverbinding Brede School Oost (2022-Ma-11)
  2023-RIB-126 Definitieve gunning en aangaan aanneemovereenkomst vernieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
  2023-RIB-127 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Busstation Grave (2023-V-37)
  2023-RIB-128 Reactie motie 2022-M-41: Groen gas (2022-Ma-20)
  2023-RIB-129 Beantwoording schriftelijke vragen LPG over ontwikkeling Visioterrein (2023-V-42)
  00:20:48 - 00:22:11 - Marieke Moorman
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

  00:21:12 - 00:22:11 - Marieke Moorman
 12. 11

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de begroting 2024, de Jaarstukken 2022 en het Beleidsplan 2024‑2027 van de GGD Hart voor Brabant;
  2. geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024;
  3. geen zienswijze in te dienen op het Beleidsplan 2024-2027.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-104 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Begroting 2024, jaarstukken 2022 en beleidsplan 2024-2027 GGD Hart voor Brabant
  00:21:24 - 00:22:11 - Marieke Moorman
 13. 12

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van het jaarverslag 2022, de jaarrekening 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);

  2. geen zienswijze in te dienen.

 14. 13

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de begroting 2024 en de jaarstukken 2022 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord;

  2. geen zienswijze in te dienen.

 15. 14

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de begroting 2024 en het jaarverslag 2021-2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost;
  2. geen zienswijze in te dienen.

 16. 15

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van het Jaarplan en begroting 2024 RNOB;
  2. geen zienswijze in te dienen.

 17. 16

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de begroting 2024 en het jaarverslag 2022 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;

  2. geen zienswijze in te dienen.

 18. 17

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de Begroting 2024 en de Jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;

  2. geen zienswijze in te dienen.

 19. 18

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2022, de begrotingswijziging 2023 en de programma-begroting 2024 van de Omgevingsdienst Brabant Noord;
  2. geen zienswijze in te dienen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-123 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024 ODBN
 20. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de jaarstukken en resultaatbestemming 2022 en de programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;

  2. geen zienswijze in te dienen.

 21. 20

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Buitengebied Sint Hubert, Hapseweg 3 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Hapseweg 3 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Hapseweg 3, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuHapseweg3-VA01 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Hapseweg 3;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

 22. 21

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Buitengebied Mill, Gagelweg 9 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Mill, Gagelweg 9 vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Buitengebied Mill, Gagelweg 9, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuGagelweg9-VA01 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Mill,
  Gagelweg 9;

  4. Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

 23. 22

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  tot vaststelling van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994, voor zover het de grens betreft op de Wanroijseweg te Mill conform de bij dit besluit gevoegde tekening.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-102 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Wijziging bebouwde komgrens Wanroijseweg te Mill
 24. 23

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren van de:
  a. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Cuijk
  b. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Boxmeer;
  c. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Grave;
  d. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Mill en Sint Hubert;
  e. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren van de gemeente Sint Anthonis;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen: Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Land van Cuijk 2023.  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-124 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Algemene verordening ondergrondse infrastructuur LvC
  2023-T-124 Technische vraag Team Lokaal Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Land van Cuijk
 25. 24

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  tot tweede wijziging van de Legesverordening Land van Cuijk 2023.

 26. 25

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  een bedrag van € 5.000.000,- beschikbaar te stellen voor storting op de gemeentelijke rekening-courant in beheer van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten (SVn) ten behoeve van het verstrekken van startersleningen ingevolge de Verordening Starterslening gemeente Land van Cuijk 2022.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-103 Beantwoording technische vragen TL Aanvullend budget uitvoering Verordening Starterslening LvC 2022
  2023-T-103 Technische vraag Team Lokaal Aanvullend budget uitvoering Verordening Starterslening Land van Cuijk 2022
 27. 26

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Overloon, Heldersveld vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Overloon, Heldersveld, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPOvlHeldersveld-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Overloon, Heldersveld;
  4. de Welstandsnota 2014 te wijzigen in die zin dat de aanduiding van het plangebied wordt gewijzigd van G3 (Boerenerf, agrarisch buitengebied) naar W8 (Woongebied eind 20e/ begin 21 eeuw);
  5. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

 28. 27

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Buitengebied, Bossenhoekweg 16 en Merseloseweg 13-15 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuBossenhkweg16-VA01 vast te stellen;

  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Bossenhoekweg 16 en Merseloseweg 13-15.

 29. 28

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. een krediet à € 148.103,- beschikbaar te stellen voor het toekomstbestendig maken en verduurzamen van wijkaccommodatie De Wester te Mill;
  2. de eigen bijdrage van de wijkaccommodatie De Wester voor de functionele verzoeken vast te stellen op minimaal € 12.870,-;
  3. Kapitaallasten voor het toekomstbestendig maken en verduurzamen van wijkaccommodatie De Wester te Mill à € 9.349,- te dekken ten laste van het begrotingssaldo 2024 en verder;
  4. conform de kaders van het accommodatiebeleid en overeenstemming met Stichting Wijkaccommodatie Mill-West de structurele exploitatiesubsidie à € 26.000,- per jaar in vijf jaar af te bouwen naar € 0,- ingaand per 2023 en de instandhoudingsbijdrage binnensport à € 10.000,- per jaar te verstrekken ingaand per 2023 en met elkaar te salderen, waarna netto de volgende subsidieafbouw resteert: € 12.000,- (2023); € 9.600,- (2024); € 7.200,- (2025); € 4.800,- (2026); € 2.400,- (2027); € 0,- (2028 en volgende jaren) en zoveel sneller als door energiebesparing als gevolg van te treffen verduurzamings-maatregelen redelijk is;
  5. de begrotingswijziging ‘Toekomstbestendig maken en verduurzamen van de wijkaccommodatie De Wester’ vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-105 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Krediet wijkaccommodatie De Wester Mill
  01:39:19 - 01:40:01 - Esmee van der Ham
 30. 29

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het college toestemming te verlenen voor het aangaan van de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2024;
  2. het Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid 2024-2028 vast te stellen;
  3. het Beleidskader Wmo 2024-2028 vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-107 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Regionale kaders Wmo 2024-2028
  2023-T-117 Beantwoording technische vragen D66 Regionale kaders Wmo 2024-2028
  2023-T-87 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Regionale kaders Wmo 2024-2028
 31. 30

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de volgende verordeningen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 vervallen te verklaren:
  a. Verordening jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015;
  b. Verordening jeugdhulp gemeente Cuijk 2015;
  c. Verordening jeugdhulp gemeente Grave 2015;
  d. Beleidsplan jeugdhulp gemeente Sint Anthonis 2015-2018 Verordening jeugdhulp gemeente Sint Anthonis 2015;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen: Verordening jeugdhulp Land van Cuijk 2023.  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-86 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Verordening jeugdhulp Land van Cuijk 2023
 32. 31

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren de navolgende verordeningen:
  - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer 2021;
  - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sint Anthonis 2021;
  - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Cuijk 2021;
  - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Grave 2021;
  - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Mill en Sint Hubert 2021;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen: Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Land van Cuijk 2023.  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-106 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Land van Cuijk 2023
  2023-T-88 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Land van Cuijk 2023
 33. 32

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Mill, Stationsstraat 40 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Mill, Stationsstraat 40, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPMiStationsstr40-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Mill, Stationsstraat 40;
  4. het beeldkwaliteitsplan Mill, Stationsstraat 40 vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota;
  5. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-92 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Mill, Stationsstraat 40
 34. 33

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60, met identificatienummer NL.IMRO.1982BPMiKarstraat25a-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-108 Beantwoording technische vraag CDA Bestemmingsplan Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60
  2023-T-78 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Bestemmingsplan Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60
 35. 34

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. een grondbank gemeente Land van Cuijk op te richten;
  2. een budget beschikbaar te stellen van € 150.000,- voor de opstart van het project en dit te dekken door een éénmalige onttrekking uit de Algemene reserve;
  3. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.100.000,- voor de inrichting van een gemeentelijke grondbank en de jaarlijkse kapitaallasten (€ 38.500,-) te dekken uit de opbrengsten binnen de gemeentelijke grondbank;
  4. de begrotingswijziging vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-121 Beantwoording technische vragen D66 Oprichten grondbank gemeente Land van Cuijk
  2023-T-93 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Oprichten grondbank gemeente Land van Cuijk
  2023-T-97 Beantwoording technische vragen SP Oprichten grondbank gemeente Land van Cuijk
  00:21:55 - 00:22:11 - Marieke Moorman
  00:22:11 - 00:22:39 - Astrid Bannink
  00:22:39 - 00:23:31 - Marieke Moorman
 36. 35

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  om, onder voorbehoud goedkeuring van de kadernota en begroting 2024:
  1. te kiezen voor het renoveren van het huidig sportcomplex De Kwel te Cuijk voor een periode van 25 jaar onder de voorwaarde dat Sportfondsen nog 25 jaar de exploitatie voert en aan het einde van de periode van 25 jaar het eigendom van perceel en opstallen overdraagt aan de gemeente;
  2. bijdrage aan derden beschikbaar te stellen à € 3.478.500,- (exclusief btw) en te verstrekken aan Sportfondsen ter uitvoering van tussen gemeente en Sportfondsen overeengekomen posten uitgesteld onderhoud en renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk;
  3. een bedrag van € 3.478.500,- onttrekken aan de Algemene Reserve en storten in de bestemmingsreserve afschrijvingslasten;
  4. de jaarlijkse afschrijvingslasten ten behoeve van de Kwel, zijnde € 139.140,-, te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijvingslasten;
  5. de rentelasten, zijnde € 34.785,-, als structurele extra last op te nemen in de begroting 2025 en verder;
  6. de jaarlijkse exploitatiebijdrage te verhogen met € 50.000,- (exclusief btw) ten opzichte van de meest recente exploitatiebijdrage (2023) ingaand direct na akkoord van gemeente en Sportfondsen op de oplevering van de renovatie, te verrekenen van het meerdere op de huidige jaarlijkse exploitatiesubsidie naar datum van akkoord op oplevering;
  7. het bedrag van € 50.000,- als extra structurele last op te nemen in de begroting 2024 en verder.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-R-96 Beantwoording technische vragen SP Bijdrage aan derden zijnde Sportfondsen BV à € 3.478.500,- voor renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk
  2023-T-114 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bijdrage aan derden zijnde Sportfondsen BV à € 3.478.500,- voor renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk
  2023-T-115 Beantwoording technische vragen CDA Bijdrage aan derden zijnde Sportfondsen BV à € 3.478.500,- voor renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk
  2023-T-118 Beantwoording technische vragen D66 Bijdrage aan derden zijnde Sportfondsen BV à € 3.478.500,- voor renovatie van sportcomplex De Kwel te Cuijk
  2023-T-80 Beantwoording technische vragen LPG Krediet renovatie sportcomplex De Kwel Cuijk
  00:22:52 - 00:23:31 - Marieke Moorman
  00:23:31 - 00:24:06 - Liesbeth van Heeswijk
  00:24:06 - 00:24:08 - Marieke Moorman
  00:24:08 - 00:24:57 - Liesbeth van Heeswijk
  00:24:57 - 00:25:03 - Marieke Moorman
  00:25:03 - 00:25:08 - Helma Pluk
  00:25:08 - 00:25:20 - Marieke Moorman
  00:25:20 - 00:28:13 - Helma Pluk
  00:28:13 - 00:28:21 - Marieke Moorman
  00:28:21 - 00:28:28 - Helma Pluk
  00:28:28 - 00:28:32 - Marieke Moorman
  00:28:32 - 00:28:38 - Marieke Moorman
  00:28:38 - 00:29:40 - Albrecht Martens
  00:29:40 - 00:29:43 - Marieke Moorman
  00:29:43 - 00:31:34 - Mariëlle van Zuilen
  00:31:34 - 00:31:43 - Marieke Moorman
  00:31:43 - 00:32:35 - Mariëlle van Zuilen
  00:32:35 - 00:32:38 - Marieke Moorman
  00:32:38 - 00:34:12 - Arthur Baudet
  00:34:12 - 00:34:15 - Marieke Moorman
  00:34:15 - 00:34:31 - Marianne Akkermans
  00:34:31 - 00:34:33 - Marieke Moorman
  00:34:33 - 00:35:29 - Astrid Bannink
  00:35:29 - 00:35:30 - Marieke Moorman
  00:35:30 - 00:36:39 - Bregje van Lieshout
  00:36:39 - 00:36:40 - Marieke Moorman
  00:36:41 - 00:38:42 - Esmee van der Ham
  00:38:42 - 00:38:52 - Marieke Moorman
  00:38:52 - 00:39:12 - Helma Pluk
  00:39:12 - 00:39:26 - Marieke Moorman
  00:39:26 - 00:40:03 - Liesbeth van Heeswijk
  00:40:03 - 00:40:13 - Marieke Moorman
  00:40:17 - 00:40:50 - Inspreker
  00:40:50 - 00:40:51 - Willy Hendriks
  00:40:51 - 00:41:30 - Willy Hendriks
  00:41:30 - 00:41:46 - Marieke Moorman
  00:41:49 - 00:41:50 - Inspreker
  00:41:50 - 00:41:51 - Marieke Moorman
  00:41:51 - 00:41:52 - Inspreker
  00:41:52 - 00:42:11 - Esmee van der Ham
  00:42:11 - 00:42:12 - Marieke Moorman
  00:42:12 - 00:43:09 - Inspreker
  00:43:09 - 00:46:00 - Willy Hendriks
  00:46:00 - 00:46:04 - Marieke Moorman
  00:46:04 - 00:46:15 - Bregje van Lieshout
  00:46:15 - 00:46:28 - Inspreker
  00:46:28 - 00:46:39 - Willy Hendriks
  00:46:39 - 00:46:47 - Astrid Bannink
  00:46:47 - 00:46:49 - Inspreker
  00:46:49 - 00:47:10 - Willy Hendriks
  00:47:10 - 00:47:15 - Willy Hendriks
  00:47:15 - 00:47:22 - Marieke Moorman
  00:47:22 - 00:47:45 - Liesbeth van Heeswijk
  00:47:45 - 00:47:50 - Inspreker
  00:47:50 - 00:48:01 - Willy Hendriks
  00:48:01 - 00:48:07 - Marieke Moorman
  00:48:07 - 00:48:10 - Inspreker
  00:48:11 - 00:48:28 - Marieke Moorman
  00:48:28 - 00:48:41 - Marianne Akkermans
  00:48:41 - 00:48:44 - Marieke Moorman
  00:48:44 - 00:48:47 - Inspreker
  00:48:47 - 00:48:57 - Willy Hendriks
  00:48:57 - 00:49:04 - Marieke Moorman
  00:49:04 - 00:49:10 - Inspreker
  00:49:10 - 00:49:17 - Marieke Moorman
  00:49:18 - 00:49:27 - Ben Peters
  00:49:27 - 00:49:34 - Marieke Moorman
  00:49:35 - 00:49:36 - Liesbeth van Heeswijk
  00:49:36 - 00:49:48 - Marieke Moorman
  00:49:48 - 00:49:49 - Liesbeth van Heeswijk
  00:49:49 - 00:49:55 - Marieke Moorman
  00:49:56 - 00:50:06 - Liesbeth van Heeswijk
  00:50:06 - 00:50:16 - Marieke Moorman
  00:50:16 - 00:50:17 - Liesbeth van Heeswijk
  00:59:25 - 00:59:35 - Marieke Moorman
  00:59:35 - 00:59:56 - Liesbeth van Heeswijk
  00:59:56 - 01:00:01 - Marieke Moorman
  01:00:01 - 01:00:06 - Ben Peters
  01:00:06 - 01:00:40 - Marieke Moorman
  01:00:49 - 01:00:53 - Marieke Moorman
  01:01:31 - 01:01:45 - Marieke Moorman
  01:01:54 - 01:02:19 - Marieke Moorman
  01:02:44 - 01:03:09 - Marieke Moorman
 37. 35.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 38. 35.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  1. met Sportfondsen in overleg te treden om te bezien of deze buitenruimte beter benut kan worden;
  2. hierbij te kijken naar een gebruik met meerwaarde voor de omgeving en inwoners, passend in de woonomgeving;
  3. de raad over de uitkomst van dit overleg te informeren voor de zomer 2024.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-14 Benutten buitenruimte sportcomplex De Kwel (2023-M-28 gewijzigd)
 39. 36

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen: Toewijzingsverordening woonwagenstandplaatsen Land van Cuijk 2023.  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-122 Beantwoording technische vragen D66 Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023 en Toewijzingsverordening woonwagenstand-plaatsen Land van Cuijk 2023
  2023-T-95 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023 en Toewijzingsverordening woonwagenstand-plaatsen Land van Cuijk 2023
  2023-T-98 Beantwoording technische vragen SP Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023 en Toewijzingsverordening woonwagenstand-plaatsen Land van Cuijk 2023
  01:02:56 - 01:03:09 - Marieke Moorman
  01:03:09 - 01:04:03 - Astrid Bannink
  01:04:03 - 01:04:05 - Marieke Moorman
  01:04:05 - 01:04:24 - Judith Logtens
  01:04:24 - 01:04:25 - Marieke Moorman
  01:04:26 - 01:04:58 - Astrid Bannink
  01:04:58 - 01:05:01 - Marieke Moorman
  01:05:01 - 01:05:14 - Judith Logtens
  01:05:14 - 01:05:15 - Marieke Moorman
  01:05:15 - 01:05:17 - Judith Logtens
  01:05:17 - 01:05:21 - Marieke Moorman
  01:05:21 - 01:05:58 - Esmee van der Ham
  01:05:59 - 01:06:13 - Esmee van der Ham
  01:06:13 - 01:06:21 - Marieke Moorman
  01:06:22 - 01:06:35 - Mariëlle van Zuilen
  01:06:35 - 01:06:37 - Marieke Moorman
  01:06:37 - 01:06:40 - Mariëlle van Zuilen
  01:06:40 - 01:06:41 - Marieke Moorman
  01:06:41 - 01:07:14 - Astrid Bannink
  01:07:14 - 01:07:24 - Marieke Moorman
  01:07:24 - 01:07:59 - Bregje van Lieshout
  01:07:59 - 01:08:01 - Marieke Moorman
  01:08:02 - 01:08:48 - Esmee van der Ham
  01:08:48 - 01:08:52 - Marieke Moorman
  01:08:53 - 01:09:51 - Corné Tak
  01:09:51 - 01:09:53 - Marieke Moorman
  01:09:53 - 01:11:17 - Marc Oudenhoven
  01:11:17 - 01:11:19 - Marieke Moorman
  01:11:19 - 01:11:49 - Esmee van der Ham
  01:11:49 - 01:11:51 - Marieke Moorman
  01:11:51 - 01:12:23 - Marc Oudenhoven
  01:12:23 - 01:12:27 - Marieke Moorman
  01:12:28 - 01:14:24 - Ben Peters
  01:14:24 - 01:14:27 - Marieke Moorman
  01:14:28 - 01:15:22 - Thomas van der Meer
  01:15:22 - 01:15:23 - Marieke Moorman
  01:15:23 - 01:16:01 - Judith Logtens
  01:16:01 - 01:16:03 - Marieke Moorman
  01:16:03 - 01:16:24 - Marianne Akkermans
  01:16:24 - 01:16:29 - Marieke Moorman
  01:16:38 - 01:16:47 - Inspreker
  01:16:47 - 01:19:14 - Bouke de Bruin
  01:19:14 - 01:19:17 - Marieke Moorman
  01:19:18 - 01:20:07 - Esmee van der Ham
  01:20:07 - 01:20:11 - Marieke Moorman
  01:20:11 - 01:20:42 - Judith Logtens
  01:20:42 - 01:20:43 - Marieke Moorman
  01:20:43 - 01:21:27 - Astrid Bannink
  01:21:27 - 01:21:29 - Marieke Moorman
  01:21:30 - 01:21:52 - Marc Oudenhoven
  01:21:52 - 01:21:54 - Marieke Moorman
  01:21:54 - 01:22:01 - Inspreker
  01:22:01 - 01:22:53 - Bouke de Bruin
  01:22:53 - 01:22:55 - Marieke Moorman
  01:22:56 - 01:23:36 - Helma Pluk
  01:23:36 - 01:23:37 - Marieke Moorman
  01:23:37 - 01:24:17 - Astrid Bannink
  01:24:17 - 01:24:20 - Astrid Bannink
  01:24:20 - 01:24:23 - Marieke Moorman
  01:24:23 - 01:24:27 - Inspreker
  01:24:27 - 01:25:56 - Bouke de Bruin
  01:25:56 - 01:26:04 - Marieke Moorman
  01:26:04 - 01:26:13 - Helma Pluk
  01:26:13 - 01:26:34 - Inspreker
  01:26:34 - 01:26:35 - Helma Pluk
  01:26:35 - 01:26:36 - Marieke Moorman
  01:26:36 - 01:26:41 - Helma Pluk
  01:26:43 - 01:26:44 - Inspreker
  01:26:44 - 01:27:00 - Bouke de Bruin
  01:27:01 - 01:27:09 - Marieke Moorman
  01:35:45 - 01:36:13 - Marieke Moorman
  01:36:13 - 01:37:05 - Helma Pluk
  01:37:05 - 01:37:23 - Marieke Moorman
  01:37:23 - 01:37:29 - Astrid Bannink
  01:37:29 - 01:37:34 - Marieke Moorman
  01:37:34 - 01:38:20 - Astrid Bannink
  01:38:20 - 01:38:21 - Marieke Moorman
  01:38:21 - 01:38:57 - Bregje van Lieshout
  01:38:58 - 01:39:01 - Marieke Moorman
  01:39:01 - 01:40:01 - Esmee van der Ham
  01:40:01 - 01:40:05 - Esmee van der Ham
  01:40:05 - 01:40:07 - Marieke Moorman
  01:40:08 - 01:41:06 - Helma Pluk
  01:41:06 - 01:41:08 - Marieke Moorman
  01:41:08 - 01:42:07 - Esmee van der Ham
  01:42:07 - 01:42:12 - Marieke Moorman
  01:42:12 - 01:42:59 - Marc Oudenhoven
  01:42:59 - 01:43:08 - Marieke Moorman
  01:43:08 - 01:43:22 - Astrid Bannink
  01:43:22 - 01:43:32 - Marieke Moorman
  01:43:32 - 01:43:33 - Marc Oudenhoven
  01:43:33 - 01:43:34 - Marieke Moorman
  01:43:34 - 01:43:37 - Marieke Moorman
  01:43:38 - 01:44:52 - Ben Peters
  01:44:52 - 01:44:57 - Marieke Moorman
  01:44:57 - 01:46:08 - Thomas van der Meer
  01:46:08 - 01:46:10 - Marieke Moorman
  01:46:10 - 01:46:11 - Thomas van der Meer
  01:46:11 - 01:46:38 - Helma Pluk
  01:46:38 - 01:46:39 - Marieke Moorman
  01:46:39 - 01:46:47 - Thomas van der Meer
  01:46:47 - 01:46:48 - Marieke Moorman
  01:46:48 - 01:47:00 - Helma Pluk
  01:47:00 - 01:47:05 - Thomas van der Meer
  01:47:05 - 01:47:09 - Marieke Moorman
  01:47:09 - 01:48:15 - Judith Logtens
  01:48:15 - 01:48:16 - Marieke Moorman
  01:48:17 - 01:48:43 - Esmee van der Ham
  01:48:43 - 01:48:46 - Marieke Moorman
  01:48:47 - 01:49:10 - Marianne Akkermans
  01:49:10 - 01:49:26 - Marieke Moorman
  01:49:26 - 01:49:27 - Marianne Akkermans
  01:49:28 - 01:49:31 - Marieke Moorman
  01:49:37 - 01:49:49 - Inspreker
  01:49:49 - 01:51:35 - Bouke de Bruin
  01:51:35 - 01:51:49 - Marieke Moorman
  01:51:49 - 01:51:51 - Marc Oudenhoven
  01:54:09 - 01:54:24 - Marieke Moorman
  01:54:24 - 01:54:38 - Astrid Bannink
  01:54:38 - 01:55:00 - Marieke Moorman
  01:56:14 - 01:56:46 - Marieke Moorman
  01:56:51 - 01:56:53 - Judith Logtens
  01:56:53 - 01:56:54 - Marieke Moorman
  01:56:54 - 01:56:58 - Judith Logtens
  01:56:58 - 01:57:00 - Marieke Moorman
  01:57:00 - 01:57:21 - Judith Logtens
  01:57:21 - 01:57:22 - Marieke Moorman
  01:57:54 - 01:58:20 - Marieke Moorman
 40. 36.a

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  CDA (13), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8), VVD (2)
 41. 36.b

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), VVD (2)
 42. 37

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek, met identificatienummer NL.IMRO.1982BPBuGrotestr97-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek;
  4. de afhandeling van een eventueel administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

  01:58:14 - 01:58:20 - Marieke Moorman
  01:58:20 - 01:58:24 - Thomas van der Meer
  01:58:24 - 01:58:25 - Marieke Moorman
  01:58:25 - 01:59:06 - Thomas van der Meer
  01:59:06 - 01:59:08 - Marieke Moorman
  01:59:08 - 01:59:22 - Judith Logtens
  01:59:23 - 01:59:24 - Marieke Moorman
  01:59:24 - 01:59:32 - Marianne Akkermans
  01:59:32 - 01:59:34 - Marieke Moorman
  01:59:34 - 01:59:35 - Astrid Bannink
  01:59:35 - 01:59:36 - Marieke Moorman
  01:59:36 - 02:00:07 - Bert Moeskop
  02:00:07 - 02:00:10 - Marieke Moorman
  02:00:10 - 02:00:51 - Roos Aben
  02:00:51 - 02:00:53 - Marieke Moorman
  02:00:53 - 02:01:21 - Fons van Mil
  02:01:21 - 02:01:24 - Marieke Moorman
  02:01:24 - 02:01:48 - Marc Oudenhoven
  02:01:48 - 02:01:49 - Marieke Moorman
  02:01:49 - 02:02:00 - Twan Stiphout
  02:02:00 - 02:02:02 - Marieke Moorman
  02:02:02 - 02:02:26 - Twan Stiphout
  02:02:26 - 02:03:18 - Marieke Moorman
 43. 38

  Wethouder Mark Janssen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-120 Beantwoording technische vragen D66 Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  2023-T-85 Beantwoording technische vragen LPG Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  2023-T-89 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek
  2023-T-91 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  2023-T-99 Beantwoording technische vragen SP Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  02:02:38 - 02:03:18 - Marieke Moorman
  02:03:18 - 02:06:35 - Mike van Diemen
 44. 39

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. De onderstaande categorieën van gevallen vast te stellen als onderdelen van het omgevingsplan die gedelegeerd zijn aan burgemeester en wethouders:
  a. Alle initiatieven die voldoen aan de voorwaarden van de in het omgevingsplan opgenomen regels, onder de voormalige Wet ruimtelijke ordening benoemd als binnenplanse afwijkingen, wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten.
  b. Alle initiatieven die niet direct vallen onder categorie 1a en niet genoemd zijn in de categorieën van gevallen opgenomen in het raadsbesluit aangaande het adviesrecht van de gemeenteraad bij aanvragen omgevingsvergunning.
  c. Het beleidsneutraal wijzigen van regels benoemd als dubbelbestemmingen en aanduidingen in het omgevingsplan.
  d. Het beleidsneutraal opnemen van onderdelen uit de gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan.
  e. Het nemen van een voorbereidingsbesluit.
  f. Het verwerken van onherroepelijke omgevingsvergunningen.
  g. Het verwerken van vastgesteld beleid en beleidsregels, waaronder concrete doelstellingen uit de Omgevingsvisie en programma’s.
  h. Het verwerken van gewijzigde hogere wet- of regelgeving, instructieregels, projectbesluiten en gerechtelijke uitspraken van andere overheden en instanties.
  i. Het corrigeren van beleidsneutrale omissies in het omgevingsplan.
  j. Het aanbrengen van wijzigingen van technische of administratieve aard.
  2. Het besluit gelijktijdig in werking te laten treden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  3. Het besluit één jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-109 Beantwoording technische vragen CDA Delegeren onderdelen omgevingsplan onder de Omgevingswet
  2023-T-81 Beantwoording technische vraag LPG Delegeren onderdelen omgevingsplan onder de Omgevingswet
  02:03:41 - 02:06:35 - Mike van Diemen
  02:06:35 - 02:06:47 - Marieke Moorman
  02:06:47 - 02:08:42 - Astrid Bannink
  02:08:42 - 02:08:44 - Marieke Moorman
  02:08:44 - 02:09:09 - Bregje van Lieshout
  02:09:10 - 02:09:16 - Marieke Moorman
  02:09:18 - 02:09:23 - Mike van Diemen
  02:09:23 - 02:09:26 - Marieke Moorman
  02:09:26 - 02:10:26 - Mike van Diemen
  02:10:26 - 02:10:29 - Marieke Moorman
  02:10:30 - 02:10:31 - Marieke Moorman
  02:10:31 - 02:13:03 - Marcel van den Elzen
  02:13:03 - 02:13:06 - Marieke Moorman
  02:13:06 - 02:14:29 - Johan Hermanussen
  02:14:29 - 02:14:33 - Marieke Moorman
  02:14:33 - 02:15:14 - Mike van Diemen
  02:15:14 - 02:15:16 - Marieke Moorman
  02:15:16 - 02:17:36 - Johan Hermanussen
  02:17:36 - 02:17:39 - Marieke Moorman
  02:17:39 - 02:19:32 - Maarten van Gemert
  02:19:32 - 02:21:27 - Marieke Moorman
  02:21:27 - 02:22:11 - Maarten van Gemert
  02:22:11 - 02:22:12 - Marieke Moorman
  02:22:12 - 02:22:50 - Mike van Diemen
  02:22:50 - 02:22:55 - Marieke Moorman
  02:22:55 - 02:23:41 - Maarten van Gemert
  02:23:41 - 02:23:42 - Marieke Moorman
  02:23:42 - 02:24:16 - Maarten van Gemert
  02:24:16 - 02:24:18 - Marieke Moorman
  02:24:18 - 02:25:38 - Thomas van der Meer
  02:25:38 - 02:25:40 - Marieke Moorman
  02:25:40 - 02:26:15 - Arthur Baudet
  02:26:15 - 02:26:17 - Marieke Moorman
  02:26:17 - 02:26:43 - Marianne Akkermans
  02:26:44 - 02:26:49 - Marieke Moorman
  02:26:53 - 02:27:01 - Inspreker
  02:27:01 - 02:29:42 - Mark Janssen
  02:29:45 - 02:29:47 - Marieke Moorman
  02:29:47 - 02:30:27 - Marcel van den Elzen
  02:30:27 - 02:30:28 - Marieke Moorman
  02:30:28 - 02:30:33 - Inspreker
  02:30:33 - 02:30:53 - Mark Janssen
  02:30:53 - 02:30:56 - Marieke Moorman
  02:30:56 - 02:30:57 - Inspreker
  02:30:57 - 02:31:11 - Mike van Diemen
  02:31:11 - 02:31:13 - Marieke Moorman
  02:31:13 - 02:31:43 - Inspreker
  02:31:43 - 02:31:44 - Mike van Diemen
  02:31:44 - 02:31:45 - Marieke Moorman
  02:31:45 - 02:32:12 - Mike van Diemen
  02:32:13 - 02:32:15 - Marieke Moorman
  02:32:15 - 02:32:35 - Twan Stiphout
  02:32:37 - 02:32:39 - Marieke Moorman
  02:32:39 - 02:32:46 - Mike van Diemen
  02:32:46 - 02:32:50 - Marieke Moorman
  02:32:50 - 02:33:21 - Inspreker
  02:33:21 - 02:33:22 - Marieke Moorman
  02:33:22 - 02:33:47 - Thomas van der Meer
  02:33:48 - 02:33:50 - Marieke Moorman
  02:33:50 - 02:34:40 - Mike van Diemen
  02:34:40 - 02:34:42 - Marieke Moorman
  02:34:43 - 02:35:29 - Maarten van Gemert
  02:35:29 - 02:35:35 - Marieke Moorman
  02:35:35 - 02:35:40 - Inspreker
  02:35:40 - 02:38:36 - Mark Janssen
  02:38:36 - 02:38:44 - Marieke Moorman
  02:38:44 - 02:39:40 - Astrid Bannink
  02:39:40 - 02:39:54 - Marieke Moorman
  02:39:56 - 02:40:00 - Marieke Moorman
  02:40:00 - 02:41:06 - Mike van Diemen
  02:41:06 - 02:41:08 - Marieke Moorman
  02:41:09 - 02:42:52 - Marcel van den Elzen
  02:42:52 - 02:42:55 - Marieke Moorman
  02:42:55 - 02:43:29 - Johan Hermanussen
  02:43:29 - 02:43:31 - Marieke Moorman
  02:43:31 - 02:44:16 - Maarten van Gemert
  02:44:16 - 02:44:19 - Marieke Moorman
  02:44:19 - 02:44:21 - Johan Hermanussen
  02:44:21 - 02:44:25 - Marieke Moorman
  02:44:25 - 02:44:55 - Arthur Baudet
  02:44:55 - 02:44:57 - Marieke Moorman
  02:44:57 - 02:44:58 - Johan Hermanussen
  02:44:58 - 02:45:00 - Marianne Akkermans
  02:45:00 - 02:45:01 - Johan Hermanussen
  02:45:01 - 02:45:27 - Marieke Moorman
 45. 40

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2)

  Besluit

  1. Vervallen te verklaren:
  - de Delegatieverordening 2010 gemeente Boxmeer, d.d. 30 september 2010 voor zover het betreft de aanwijzing van categorieën van gevallen van aanvragen om omgevingsvergunning waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is);
  - de Beleidsregel procedurekeuze bij afwijken van bestemmingsplan 2011, gemeente Cuijk, d.d. 18 april 2011;
  - de Aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen is vereist Verklaring van geen bedenkingen, gemeente Grave, 14 december 2010;
  - de Aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van bedenkingen is vereist, gemeente Sint Anthonis, d.d. 31 januari 2011.
  2. De volgende gevallen aan te wijzen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist:
  a. het bouwen van minder dan 11 woningen;
  b. het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijven ineen zelfde of lichtere milieucategorie dan het bestemmingsplan toestaat;
  c. projecten met betrekking tot energieopwekking en energieopslag voor particulier gebruik;
  d. een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, met uitzondering van bovenlokaleinfrastructurele projecten;
  e. het oprichten, veranderen of uitbreiden van agrarische bedrijven, alsmede een agrarisch verwant bedrijf of agrarisch-technische hulpbedrijf, buiten Stedelijk gebied overeenkomstig de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;
  f. het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarbij:
  1. de hoogte minder bedraagt dan 20 m; of
  2. de bebouwingsoppervlakte minder bedraagt dan 250 m²;
  g. het bouwen of uitbreiden van een bedrijfsgebouw mits geen sprake is van een nieuwe bedrijfsvestiging buiten een bestaand bedrijventerrein of substantiële nieuwvestiging in het buiten Stedelijk gebied overeenkomstig de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant en het gebruiken van gronden grenzend aan een bedrijfsbestemming;
  h. projecten waarbij geen sprake is van aanpassing van de (hoofd)bestemming of die passen in een vastgestelde stedenbouwkundige visie, randvoorwaarden, masterplan, gebiedsvisie, omgevingsvisie of daarmee te vergelijken ruimtelijk kader;
  i. het bouwen of uitbreiden van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke voorziening mits er geen sprake is van maatschappelijk gevoelige initiatieven.
  3. De beslispunten 1 en 2 van toepassing te verklaren op alle aanvragen om een omgevingsvergunning waarop op 29 juni 2023 nog geen besluit is genomen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-90 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Lijst van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen t.b.v. vergunningverlening is vereist
  02:45:19 - 02:45:27 - Marieke Moorman
  02:45:27 - 02:45:37 - Johan Hermanussen
  02:45:37 - 02:45:39 - Marieke Moorman
  02:45:39 - 02:45:41 - Johan Hermanussen
  02:45:41 - 02:45:44 - Marieke Moorman
  02:45:44 - 02:45:45 - Johan Hermanussen
  02:46:11 - 02:46:32 - Marieke Moorman
  02:46:32 - 02:46:54 - Mike van Diemen
  02:46:54 - 02:47:12 - Marieke Moorman
  02:47:44 - 02:48:03 - Marieke Moorman
 46. 40.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (13), FVD (1), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8)
 47. 41

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2)

  Besluit

  1. vast te stellen de lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen, te weten:
  a. het bouwen van meer dan 10 woningen;
  b. het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijven in een zwaardere milieucategorie dan het omgevingsplan toestaat;
  c. projecten met betrekking tot energieopwekking en energieopslag ten behoeve van bedrijfsmatige exploitatie;
  d. bovenlokale infrastructurele projecten;
  e. het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische bedrijven, niet zijnde een agrarisch verwant bedrijf of agrarisch-technische hulpbedrijf, buiten Stedelijk gebied overeenkomstig de Interim omgevingsverordening Noord- Brabant;
  f. het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, waarbij:
  1e de hoogte meer bedraagt dan 20 m; of
  2e de bebouwingsoppervlakte meer bedraagt dan 250 m²;
  g. activiteiten die project- m.e.r.-plichtig zijn;
  h. het toestaan van permanente bewoning in een recreatiewoning.
  i. het bouwen of uitbreiden van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke voorziening als er sprake is van een maatschappelijk gevoelig initiatief.
  2. vast te stellen de lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij participatie door de initiatiefnemer verplicht is:
  a. het bouwen, verbouwen of uitbreiden van één of meerdere woningen;
  b. het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijven;
  c. projecten met betrekking tot energieopwekking en energieopslag;
  d. infrastructurele projecten;
  e. het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde;
  f. activiteiten die project- m.e.r.-plichtig zijn;
  g. het toestaan van permanente bewoning in een recreatiewoning;
  h. de realisering en uitbreiding van maatschappelijke-, sport- en recreatieve voorzieningen en bedrijven.3. te besluiten de lijsten uit bovenstaande besluiten 1 en 2 uiterlijk één jaar na de invoeringsdatum van de Omgevingswet te evalueren.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-94 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie buitenplanse omgevingsactiviteiten
  02:47:53 - 02:48:03 - Marieke Moorman
  02:48:43 - 02:49:04 - Marieke Moorman
  02:49:47 - 02:49:50 - Marieke Moorman
  02:49:54 - 02:50:14 - Marieke Moorman
  02:50:16 - 02:53:48 - Marianne Akkermans
  02:53:48 - 02:53:52 - Marieke Moorman
  02:53:52 - 02:54:27 - Astrid Bannink
  02:54:28 - 02:54:33 - Marieke Moorman
  02:54:33 - 02:54:50 - Bregje van Lieshout
  02:54:51 - 02:54:55 - Marieke Moorman
  02:54:55 - 02:55:54 - Mike van Diemen
  02:55:54 - 02:55:56 - Marieke Moorman
  02:55:56 - 02:57:27 - Helma Pluk
  02:57:27 - 02:57:31 - Marieke Moorman
  02:57:32 - 02:57:56 - Liesbeth van Heeswijk
  02:57:56 - 02:58:00 - Marieke Moorman
  02:58:00 - 02:58:32 - Marianne Akkermans
  02:58:32 - 02:58:37 - Marieke Moorman
  02:58:37 - 02:58:45 - Bregje van Lieshout
  02:58:46 - 02:58:49 - Marieke Moorman
  02:58:49 - 03:00:36 - Joep Baltussen
  03:00:36 - 03:00:40 - Marieke Moorman
  03:00:40 - 03:01:15 - Thomas van der Meer
  03:01:15 - 03:01:16 - Marianne Akkermans
  03:01:16 - 03:01:19 - Marieke Moorman
  03:01:19 - 03:01:55 - Marianne Akkermans
  03:01:55 - 03:02:00 - Marieke Moorman
  03:02:00 - 03:03:06 - Marianne Akkermans
  03:03:06 - 03:03:26 - Marieke Moorman
  03:03:29 - 03:03:31 - Marieke Moorman
  03:03:32 - 03:03:36 - Marco van den Berg
  03:03:36 - 03:03:47 - Marieke Moorman
  03:03:47 - 03:05:39 - Thomas van der Meer
  03:05:40 - 03:05:42 - Marieke Moorman
  03:05:43 - 03:07:10 - Arthur Baudet
  03:07:10 - 03:07:18 - Marieke Moorman
  03:07:19 - 03:08:08 - Marianne Akkermans
  03:08:08 - 03:08:17 - Marieke Moorman
  03:08:17 - 03:09:41 - Marco van den Berg
  03:09:41 - 03:09:49 - Astrid Bannink
  03:09:50 - 03:10:09 - Marieke Moorman
  03:10:09 - 03:10:26 - Marco van den Berg
  03:10:27 - 03:10:41 - Marieke Moorman
  03:11:38 - 03:11:52 - Marieke Moorman
  03:11:53 - 03:12:19 - Marieke Moorman
 48. 41.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (13), FVD (1), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8)
 49. 41.b

 50. 42

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 86%
  voor
  FVD (1), Team Lokaal (1)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (2), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (7), VVD (2)
 51. 43
  Sluiting