Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 december 2023

19:30 - 23:33
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman
Toelichting

De vergadering is geschorst en wordt hervat op maandag 18 december 2023 om 19.30 uur met agendapunt 38.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 6. 5

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van de extra raadsvergadering van 16 november 2023 wordt vastgesteld.

 8. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 27 oktober tot en met 7 december 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-155 Zorgtarieven niet langer dekkend na CAO loonsverhoging tot 14%
  2023-I-156 E-mail Wijzigingsvoorstel GR RAV BMWN (versie 8)
  2023-I-157 E-mail De Mul Zegger Advocaten 191023 Op de hoogte houden bestemmingsplanprocedure Grotestraat 97 Sambeek
  2023-I-158 Inspreektekst (bij afwezigheid in raad) inzake burgerinitiatief Promotie Romeins verleden Cuijk
  2023-I-159 Intrekking beroep tegen raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Escharen hof van Esteren fase 3
  2023-I-160 Oproep Grip op Asiel
  2023-I-161 Brief KBO WR Cuijk Centrum Stg Centrummanagement 261023 Openbaar toilet Cuijk
  2023-I-162 Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
  2023-I-163 Kadernota 2025 BHIC
  2023-I-164 E-mail Veldnorm Evenementen Zorg
  2023-I-165 E-Mail Inzichten voor de raad rondom het bomenbeleid
  2023-I-166 Brief Reactie op de natuurvisie
  2023-I-167 Niet stemmen Nederland 2023
  2023-I-168 Bestemmingsplan RvR Peelkant Oost
  2023-I-169 Brief Stichting Gezond Water over verzoek Visrecht en vislood in gemeente
  2023-I-170 Brief Aanvraag wijziging bestemmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstr 25/Campagnelaan 10
  2023-I-171 Brief Opstarten procedure bestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek
  2023-I-172 Brief Uitbreiding aantal indieners beroep bestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek
  2023-I-173 Brief Verzoek om toezending stukken beroep bestemmingsplan Grotestraat 97 Sambeek (A)
  2023-I-174 Brief Opstarten procedure beroep bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  2023-I-175 Brief Toezending stukken beroep bestemmingsplan Escharen, Hof van Elsteren, fase 3 (A)
  2023-I-176 Brief Indienen weerschrift beroep bestemmingsplan Heinrichting N321 Grave-Beers
  2023-I-177 E-mail Schilderspad Boxmeer
  2023-I-178 Brief Reactivering De Peel
  2023-I-179 Brief Visie op mobiliteitsplan 2040
  2023-I-180 Brief Persbericht reactivering de Peel
  2023-I-181 Brief Vastgesteld beleidsplan en reactie op zienswijzen
  2023-I-182 Brief Ingediende stukken procedure beroep bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-206 Aanbesteding 2023 GR KCV Regiotaxi Noordoost-Brabant
  2023-RIB-207 Toezichtoordeel provincie Noord-Brabant inzake informatie- en archiefbeheer over 2022
  2023-RIB-208 Voortgang nieuwbouw en verbouw gemeentehuis
  2023-RIB-209 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Omgeving woningen rondom Mooiland (2023-V-63)
  2023-RIB-210 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Afwijken parkeereis (2023-V-69)
  2023-RIB-211 Nieuwsbrief migratie regio Brabant Noord
  2023-RIB-212 Pilot Wijkactie Klusbus Energiebesparing
  2023-RIB-213 Beantwoording schriftelijke vragen TL Innovatieve vormen woningbouw en projectontwikkeling; versnellen wonen LvC (2023-V-70)
  2023-RIB-214 Aanschaf flexwoningen gemeentelijke opvang Oekraïners
  2023-RIB-215 Reactie motie 2022-M-16 gewijzigd Generatiewoningen (2022-Ma-7)
  2023-RIB-216 Jaarverslag Klachten 2022 gemeente Land van Cuijk
  2023-RIB-217 Reactie toezegging over Invulling aantrekkelijk werkgeverschap (2023-TZ-30)
  2023-RIB-218 Resultaten onderzoek water- en bodemgesteldheid Kraaijenbergse Plassen
  2023-RIB-219 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Markt Grave (2023-V-64)
  2023-RIB-220 Algemene Verkoopbepalingen Bedrijfskavels Land van Cuijk 2023
  2023-RIB-221 Opstart kunstencentrum
  2023-RIB-222 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Sloop woningen Ir. Ringersstraat Mill (2023-V-65)
  2023-RIB-223 Gemeentehuis Cuijk- voorbereiding planontwikkeling dienstgebouwen locatie Cuijk
  2023-RIB-224 Reactie motie 2023-M-55 Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen (2023-Ma-28)
  2023-RIB-225 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Harmonisatie sportbeleid en subsidiebeleid (2023-V-68)
  2023-RIB-226 Beantwoording schriftelijke vragen LLVC Herinrichting centrum Haps (2023-V-72)
  2023-RIB-227 Reactie op wensen en bedenkingen investeringen De Weijer door Optisport
  2023-RIB-228 Gemeentelijk meldpunt Wet goed verhuurderschap
  2023-RIB-229 Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) voor de fysieke leefomgeving
  2023-RIB-230 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Praktische windstilte in Noordoost Brabant (2023-V-76)
  2023-RIB-231 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Ondersteuning goede doelen (2023-V-75 + 2023-TZ-52)
  2023-RIB-232 Stand van zaken Ruimtelijk Voorstel RNOB (incl. bijlage a)
  2023-RIB-233 Regionale positionering en samenwerking (incl. bijlagen a+b)
  2023-RIB-234 Aanvraag Regio Deal RNOB
  2023-RIB-235 Reactie toezegging CAO-onderhandelingen IBN-personeel (2023-TZ-27)

  Schriftelijke vragen

  Onderwerp
  2023-V-82 Ondersteuning goede doelen (vervolgvragen n.a.v. 2023-RIB-231)
 9. 9

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

 10. 10

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Buitengebied Ledeacker, De Quayweg 1 en 1a met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuDeQuayweg1en1a-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Ledeacker, De Quayweg 1 en 1a;

 11. 11

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  de vigerende hierna genoemde regelingen van de vijf voormalige gemeenten in het Land van Cuijk vast te stellen met ingang van 1 januari 2024 zodat deze van kracht blijven waarbij elk van deze regelingen van toepassing is op het grondgebied van de betreffende voormalige gemeente:
  1. Beleidsplan archeologie gemeente Boxmeer 2009;
  2. Gemeente Boxmeer Archeologische Beleidskaart 2009;
  3. Archeologisch Beleidsplan Cuijk 2009;
  4. Gemeente Cuijk Archeologische Beleidskaart 2009;
  5. Kennis Matrix Archeologie van Cuijk 2015;
  6. Nota Archeologie Grave 2012;
  7. Archeologische Beleidskaart Gemeente Grave 2012;
  8. Nota Archeologiebeleid Mill en Sint Hubert 2011;
  9. Archeologische beleidskaart Mill en Sint Hubert 2011;
  10. Nota archeologie gemeente Sint Anthonis 2012;
  11. Archeologische Beleidskaart Sint Anthonis 2012;
  12. Cultuurlandschap en historische bouwkunst gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert. Een cultuurhistorische waardenkaart;
  13. Cultuurhistorische Waardenkaart Grave, Mill en Sint Hubert 2014;
  14. Cultuurhistorische Beleidsadvieskaart Grave, Mill en Sint Hubert 2014.

 12. 12

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Landhorst, Kerkstraat 10 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPLhKerkstraat10-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Landhorst, Kerkstraat 10.

 13. 13

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. te verklaren dat een verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt voorbereid voor de gehele gemeente;
  2. te bepalen dat een aanvraag om omgevingsvergunning milieu als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het oprichten of veranderen van een veehouderij in de gemeente wordt aangehouden;
  3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-190 Beantwoording technische vragen CDA Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij
 14. 14

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Wegsleepverordening gemeente Cuijk, de Wegsleepverordening gemeente Grave 2012 en de Wegsleepverordening gemeente Boxmeer;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen in Wegsleepverordening Land van Cuijk 2024.

 15. 15

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  het bestemmingsplan Hoefseweg 2 te Haps-2023 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPHaHoefseweg2-VA01 vast te stellen.

 16. 16

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant;
  2. geen zienswijze in te dienen.

 17. 17

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Sint Hubertusstraat ong. Vortum-Mullem vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Sint Hubertusstraat ong. Vortum-Mullem, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BP21VmuStHubertOng-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Sint Hubertusstraat ong. Vortum-Mullem.

 18. 18

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


  Tijdelijke Bomenverordening Land van Cuijk 2023


  Artikel 1 Regeling per grondgebied voormalige Land van Cuijk-gemeenten
  In afwachting van de ontwikkeling van nieuw beleid voor het vellen van houtopstanden (bomenbeleid 2024) binnen de gemeente Land van Cuijk gelden de volgende regels:


  1. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Boxmeer: de bepalingen als bedoeld in bijlage 1 bij deze bomenverordening.
  2. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Sint Anthonis: de bepalingen als bedoeld in bijlage 2 bij deze bomenverordening.
  3. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Cuijk: de bepalingen als bedoeld in bijlage 3 bij deze bomenverordening.
  4. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert: de bepalingen als bedoeld in bijlage 4bij deze bomenverordening.
  5. Voor het grondgebied van de voormalige gemeente Grave: de bepalingen als bedoeld in bijlage 5 bij deze bomenverordening.

 19. 19

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Oeffelt, Brakels Eng vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Oeffelt, Brakels Eng met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPOefBrakelsEng-VA01 gewijzigd vast te stellen zoals verwoord in het raadsvoorstel en de genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Oeffelt, Brakels Eng;
  4. het beeldkwaliteitsplan ‘Oeffelt, Brakels Eng’ vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota 2014 - gemeente Boxmeer 2014;
  5. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten;
  6. te verklaren dat afdeling 2, van hoofdstuk 1, van de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dit bij de bekendmaking van dit besluit te vermelden.

 20. 20

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Ullingen 8 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied, Ullingen 8, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuUllingen8-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Ullingen 8;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

 21. 21

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  a. kennis te nemen van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 2024;
  b. geen zienswijze in te dienen.

 22. 22

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplanProvincialeweg 4 Beugen met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuProvweg4-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Provincialeweg 4 Beugen;
  3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

 23. 23

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  het Beeldkwaliteitplan Wonen in het Groen – zuid, Cuijk vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota Cuijk 2013.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-174 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Beeldkwaliteitplan Wonen in het Groen - zuid, Cuijk
  2023-T-176 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Beeldkwaliteitplan Wonen in het Groen - zuid, Cuijk
  2023-T-186 Beantwoording technische vragen SP Beeldkwaliteitplan Wonen in het Groen - zuid, Cuijk
 24. 24

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het gewenste onderhoudsniveau van maatschappelijk vastgoed op onderhoudsniveau “B” vast te stellen;
  2. het Beheerplan vastgoed Land van Cuijk 2024-2033 vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-180 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Beheerplan Vastgoed Land van Cuijk 2024-2033
  2023-T-197 Beantwoording technische vragen D66 Beheerplan Vastgoed Land van Cuijk 2024-2033
 25. 25

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstraat 25/Campagnelaan 10 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstraat 25/Campagnelaan 10 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstraat 25/Campagnelaan 10met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuLaMaurik25-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstraat 25/Campagnelaan 10;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. het eventueel voeren van verweer in beroep namens de raad bij de Raad van State aan het college te laten.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-178 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstraat 25-Campagnelaan 10
  2023-T-200 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Bestemmmingsplan Buitengebied, Langenboom, Maurikstraat 25/Campagnelaan 10
 26. 26

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het Water- en rioleringsprogramma 2024-2026 Land van Cuijk vast te stellen:
  2. de ambitie voor wateroverlast vast te stellen op een Klimaatlabel B (geen wateroverlast bij een bui van 60 mm/u) die in uiterlijk 2050 behaald moet worden;
  3. aansluitend kostendekkingsplan 2024-2028 vast te stellen inclusief het bedrag voor het behalen van de klimaatambitie volgens de Klimaatlabels voor het thema hitte;
  4. de begrotingswijziging vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-170 Beantwoording technische vragen LPG Water- en rioleringsprogramma 2024-2026 Land van Cuijk
 27. 27

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. vast te stellen dat de vigerende hierna genoemde regelingen van de voormalige gemeenten in het Land van Cuijk met ingang van 1 januari 2024 onder de naam Welstandsnota Land van Cuijk 2024, met inbegrip van de Inleiding Welstandsnota Land van Cuijk 2024 van kracht blijven waarbij elk van deze regelingen van toepassing is op het grondgebied van de betreffende voormalige gemeente:
  a. Inleiding Welstandsnota Land van Cuijk 2024;
  b. Welstandsnota 2014 - gemeente Boxmeer 2014 inclusief bijbehorende kaarten;
  c. Welstandsnota Land van Cuijk – gemeente Cuijk 2013 inclusief bijbehorende kaarten;
  d. Welstandsnota Grave 2011 inclusief bijbehorende kaarten;
  e. Welstandsnota Land van Cuijk – gemeente Mill en St. Hubert 2011, geactualiseerd 2013 inclusief bijbehorende kaarten;
  f. De Excessenregeling Land van Cuijk 2024 voor het grondgebied van de gemeente Land van Cuijk;
  g. Oplegnotitie op Welstandsnota Cuijk 2013;
  2. vast te stellen de geldende beeldkwaliteitsplannen als onderdeel van de Welstandsnota Land van Cuijk 2024.

 28. 28

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  het Ambitiedocument Maasheggen UNESCO Man & Biosphere 2023 -2028, Mens en landschap sterker vervlochten vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-179 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Ambitiedocument Maasheggen Unesco Man & Biosphere 2023 – 2028
 29. 29

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Legesverordening Land van Cuijk 2023;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


  Verordening op de heffing en de invordering van leges Land van Cuijk 2024 (Legesverordening Land van Cuijk 2024).

 30. 30

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in 2024 de harmonisatie van de bibliotheek-servicepunten in te vullen door middel van een vast bedrag per servicepunt, vergoeding van de huisvestingskosten, een vast collectiebudget en vier uur professionele ondersteuning door BiblioPlus;
  2. de professionele bemensing van de bibliotheekvestigingen in Grave en Sint Anthonis in 2024 uit te breiden met ieder twaalf uur onder voorbehoud van honorering van de aanvraag op grond van de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen;
  3. de meerkosten ad € 26.840,- voor harmonisatie van de servicepunten in 2024 en noodzakelijke cofinanciering ad € 10.710,- te verwerken in het eerstvolgende P&C-product ten laste van het begrotingssaldo 2024;
  4. in samenspraak met BiblioPlus en de servicepunten een voorstel uit te werken voor de invulling van de servicepunten en de wettelijke zorgplicht voor het bibliotheekwerk met ingang van 2025;
  5. de voor deze zorgplicht van het Rijk te ontvangen middelen als financieel kader te hanteren voor deze invulling;
  6. de begrotingswijziging harmonisatie servicepunten en herstel bibliotheek vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-183 Beantwoording technische vragen CDA Harmonisatie servicepunten en versterken bibliotheekwerk
 31. 31

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. vast te stellen de Decemberrapportage 2023 Land van Cuijk;
  2. de mutaties in de reserves vast te stellen zoals ze in het onderdeel reserves in de Decemberrapportage 2023 Land van Cuijk zijn weergegeven;
  3. vast te stellen de budgetoverhevelingen exploitatie, conform het bij het raadsvoorstel gevoegde overzicht en de effecten budgettair neutraal via de algemene reserve laten lopen;
  4. de af te sluiten investeringen zoals opgenomen in de decemberrapportage bij de jaarrekening 2023 af te sluiten;
  5. de investeringen van 2021 en ouder, waar wordt voorgesteld niet af te sluiten, bij de jaarrekening 2023 over te hevelen naar 2024;
  6. onder voorbehoud van wensen en bedenkingen, te bespreken in de commissie Inwoners van 30 november 2023, de volgende beslissingen nemen:
  a. de aanschaf van een keer 48 woningen van Het Rijks Vastgoed Bedrijf voor een bedrag van afgerond € 4.939.000,- (artikel 9 Financieel lid 1.a. SOK);
  b. een krediet vast te stellen voor de aanschaf van twee keer 48 woningen € 14.000.000,- (per een keer 48 woningen € 7.000.000,-);
  c. dit krediet te dekken uit de subsidies opvang Ontheemden Oekraïne € 14.000.000,- (2022/2023/2024);
  7. vast te stellen de begrotingswijziging voor begrotingsjaar 2023 en 2024 (Decemberrapportage 2023 Land van Cuijk en de budgetoverhevelingen).

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-207 Beantwoording technische vragen auditcommissie Decemberrapportage 2023 Land van Cuijk
 32. 32

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  de Routekaart 2030 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-181 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Routekaart 2030 verduurzaming maatschappelijk vastgoed LvC
 33. 33

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Bijlagen

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost betreffende het ontwerpbestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost, met identificatienummer NL.IMRO.1982.1BPPeelkantOost-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost;
  4. het beeldkwaliteitsplan ‘Gemeente Sint Anthonis, locatie Peelkant ong.’ vast te stellen;
  5. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-177 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost
  2023-T-184 Beantwoording technische vragen SP Bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost
  2023-T-189 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost
  2023-T-201 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost
 34. 34

  Wethouders Mark Janssen en Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. een aanvullend bedrag van € 811.385,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het Dorpsplan Langenboom als gevolg van boveninflatoire prijsstijgingen;
  2. de kapitaallasten als gevolg van het aanvullende investering ten laste te brengen van begrotingssaldo 2027 en verder;
  3. de begrotingswijziging aanvullend krediet dorpsplan Langenboom vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-172 Beantwoording technische vragen VVD Aanvullend krediet Dorpsplan Langenboom
  2023-T-185 Beantwoording technische vraag SP Aanvullend krediet Dorpsplan Langenboom
  2023-T-202 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Aanvullend krediet Dorpsplan Langenboom
 35. 35

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  vast te stellen het Mobiliteitsplan 2040 Land van Cuijk.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-203 Beantwoording technische vragen CDA Mobiliteitsplan 2040 Land van Cuijk
 36. 36

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  vast te stellen de Sportnota Land van Cuijk.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-173 Beantwoording technische vragen Team Lokaal (1) Sportnota Land van Cuijk
  2023-T-187 Beantwoording technische vraag SP Sportnota Land van Cuijk
  2023-T-188 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Sportnota Land van Cuijk
  2023-T-192 Beantwoording technische vragen Team Lokaal (2) Sportnota Land van Cuijk
  2023-T-195 Beantwoording technische vragen CDA Sportnota Land van Cuijk
  2023-T-198 Beantwoording technische vragen D66 Sportnota Land van Cuijk
 37. 37

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Algemene Subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2022;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:
  Algemene Subsidieverordening Land van Cuijk 2024.


  en  vast te stellen de Notitie Harmonisatie Subsidies Sport en Welzijn 2024 en volgende jaren in de gemeente Land van Cuijk.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-191 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Algemene subsidieverordening Land van Cuijk 2024 en Notitie Harmonisatie Subsidies Sport en Welzijn 2024 en volgende jaren in de gemeente Land van Cuijk
  2023-T-194 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Algemene Subsidieverordening Land van Cuijk 2024 en Notitie Harmonisatie Subsidies Sport en Welzijn 2024 en volgende jaren in de gemeente Land van Cuijk
  2023-T-196 Beantwoording technische vragen CDA Algemene Subsidieverordening Land van Cuijk 2024 en Notitie Harmonisatie Subsidies Sport en Welzijn 2024 en volgende jaren in de gemeente Land van Cuijk
  2023-T-205 Beantwoording aanvullende technische vraag GroenLinks-PvdA Algemene Subsidieverordening LvC 2024 en Notitie Harmonisatie Subsidies

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-57 Mogelijkheden nagaan opnemen staat in programmabegroting
 38. 37.a

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  CDA (11), FVD (1), LPG (1)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
 39. 37.b

 40. 37.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
 41. 37.d

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (11), D66 (2), Liberaal LVC (5), LPG (1), Team Lokaal (7)
 42. 39

  Burgemeester Marieke Moorman

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-171 Beantwoording technische vragen CDA Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Land van Cuijk 2024
  2023-T-175 Beantwoording technische vraag VVD Algemene Plaatselijke Verordening Land van Cuijk 2024
  2023-T-193 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Algemene Plaatselijke Verordening Land van Cuijk 2024
 43. 40

 44. 41

 45. 42
  Sluiting