Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 2 november 2023

19:30 - 23:18
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:01:30 - 00:03:23 - Marieke Moorman
  00:03:23 - 00:03:38 - Mike van Diemen
  00:03:38 - 00:03:42 - Marieke Moorman
  00:03:42 - 00:03:49 - Mike van Diemen
  00:03:50 - 00:03:57 - Marieke Moorman
  00:03:57 - 00:04:05 - Astrid Bannink
  00:04:05 - 00:04:44 - Marieke Moorman
  00:04:45 - 00:05:09 - Bert Moeskop
  00:05:10 - 00:05:32 - Marieke Moorman
  00:05:47 - 00:06:34 - Inspreker
  00:06:48 - 00:07:30 - Marieke Moorman
 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  als burgerlid te benoemen:
  Sam Jacobs (CDA)

 7. 6

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

  00:07:00 - 00:07:30 - Marieke Moorman
  00:07:34 - 00:07:38 - Inspreker
  00:07:38 - 00:07:49 - Peter Linders
  00:07:49 - 00:12:49 - Peter Linders
  00:12:49 - 00:13:02 - Marieke Moorman
  00:13:02 - 00:13:12 - Inspreker
  00:13:12 - 00:13:13 - Marieke Moorman
  00:13:14 - 00:13:31 - Marieke Moorman
 8. 7

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-39 Strandjes aan de Maas
  00:13:19 - 00:13:31 - Marieke Moorman
  00:13:31 - 00:15:01 - Twan Stiphout
  00:15:01 - 00:15:06 - Marieke Moorman
  00:15:23 - 00:15:32 - Inspreker
  00:15:32 - 00:15:35 - Marieke Moorman
  00:15:39 - 00:15:45 - Antoinette Maas
  00:15:45 - 00:18:18 - Inspreker
  00:18:18 - 00:18:21 - Marieke Moorman
  00:18:21 - 00:19:14 - Twan Stiphout
  00:19:14 - 00:19:18 - Marieke Moorman
  00:19:18 - 00:19:28 - Marcel van den Elzen
  00:19:28 - 00:19:31 - Marieke Moorman
  00:19:32 - 00:20:23 - Inspreker
  00:20:23 - 00:20:41 - Marieke Moorman
  00:20:41 - 00:20:51 - Marianne Akkermans
  00:20:51 - 00:21:01 - Marieke Moorman
  00:21:01 - 00:23:55 - Marianne Akkermans
  00:23:55 - 00:24:12 - Marieke Moorman
  00:24:14 - 00:24:16 - Inspreker
  00:24:16 - 00:26:33 - Joost Hendriks
  00:26:33 - 00:26:39 - Marieke Moorman
  00:26:44 - 00:26:45 - Inspreker
  00:26:45 - 00:30:02 - Willy Hendriks
  00:30:02 - 00:30:12 - Marieke Moorman
  00:30:12 - 00:30:32 - Marianne Akkermans
  00:30:34 - 00:30:54 - Marieke Moorman
  00:30:55 - 00:31:07 - Jochem Jacobs
  00:31:07 - 00:31:22 - Marieke Moorman
  00:31:22 - 00:31:40 - Jochem Jacobs
  00:31:42 - 00:31:44 - Marieke Moorman
  00:31:45 - 00:31:49 - Marieke Moorman
  00:31:50 - 00:31:59 - Inspreker
  00:31:59 - 00:32:37 - Joost Hendriks
  00:32:38 - 00:34:10 - Marieke Moorman
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijsten van 28 september 2023 en 2 oktober 2023 (vervolg) worden vastgesteld.

  00:32:51 - 00:34:10 - Marieke Moorman
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 22 september tot en met 26 oktober 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-142 E-mail Brandbrief plan Catharinaklooster Sambeek
  2023-I-143 E-mail Zonneweides gemeentelijke keuzemaatschap opgave of economisch gewin
  2023-I-144 Brief Rapport Platform Toegankelijk Mill
  2023-I-145 Wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord (versie 8)
  2023-I-146 Brief Plannen voor sloop woningen Mill
  2023-I-147 Brief Jaarverslag 2022
  2023-I-148 Brief (afschrift aan raad) Somas Activia Sint Anthonis 071023 Reactie concept sportnota Land van Cuijk
  2023-I-149 E-mail Nota Werkgroep Wind en zon Vortum-Mullem
  2023-I-150 Brief Opstarten procedure bestemmingsplan Escharen, Hof van Esteren, fase 3
  2023-I-151 Brief Stand van zaken regionaal arbeidsmarktbeleid en jaarverslag/jaaroverzicht 2022
  2023-I-152 Brief Vierde Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig LvC
  2023-I-153 Brief Gemeenteraden en AB-waterschappen Rapportage Regio Deal NOB
  2023-I-154 Brief Harmonisering welstand

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-182 Overgangsregeling verkorten aflostermijn minnelijke schuldregelingen
  2023-RIB-183 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Aansprakelijkheid vrijwilligersorganisaties (RIS-2023-V-53)
  2023-RIB-184 Reactie motie 2022-M-50 Aandacht voor flexwonen (2022-Ma-24)
  2023-RIB-185 Reactie op burgerinitiatief Romeins Verleden
  2023-RIB-186 Reactie motie 2023-M-39 Voortgang Woningbouw (2023-Ma-20)
  2023-RIB-187 Gemeentehuis Mill: uitbreiding Myllesweerd, splitsing pand en voorbereiding verkoop
  2023-RIB-188 Beantwoording schriftelijke vragen FVD AZC Grave over het graf regeren (2023-V-61)
  2023-RIB-189 Reactie motie 2023-M-40: Principe-uitspraak behoud kleine scholen (2023-Ma-21)
  2023-RIB-190 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Land van Cuijk (n.a.v. commissie Inwoners 140923)
  2023-RIB-191 Aanbevelingsbrief vrijwilligerswerk (2023-TZ-25)
  2023-RIB-192 Reactie toezegging Zonnepanelen historische binnenstad Grave (2023-TZ-16)
  2023-RIB-193 Reactie motie 2023-M-47 gewijzigd: Mandaat bestuursovereenkomst COA (2023-Ma-27)
  2023-RIB-194 Reactie toezegging Ontwikkelingen opvang vluchtelingen (2023-TZ-28)
  2023-RIB-195 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Netcongestie zonnepark (2023-V-62)
  2023-RIB-196 Resultaten inwonerspoll zonneparken en windturbines
  2023-RIB-197 Proces uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst Land van Cuijk
  2023-RIB-198 Reactie motie 2022-M-42 gewijzigd: Versterken communicatie gemeente-inwoners en tussen inwoners onderling
  2023-RIB-199 Reactie toezegging Aanbestedingsprocedure Maasstrandje (bij Beugen) (2023-TZ-29)
  2023-RIB-200 Bestemmingsreserve voor investeringen Optisport De Weijer Boxmeer
  2023-RIB-201 Reactie toezegging Besteding Fonds Ruimtelijke Kwaliteit (2023-TZ-9)
  2023-RIB-202 Septembercirculaire 2023
  2023-RIB-203 Nadere regels Handboek kabels en leidingen, Schaderegeling, nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
  2023-RIB-204 Energietoeslag 2023
  2023-RIB-205 Reactie motie 2023-M-33 Oplossen belemmeringen vergunningaanvragen verenigingen (2023-Ma-15)
  00:33:00 - 00:34:10 - Marieke Moorman
 11. 10

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

  00:33:11 - 00:34:10 - Marieke Moorman
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  de fractievergoeding 2022 en het voorschot 2023 conform de financiële overzichten van de fracties vast te stellen.

  00:33:22 - 00:34:10 - Marieke Moorman
 13. 12

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  de Nota Risicomanagement Land van Cuijk 2024 vast te stellen.

 14. 13

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Boxmeer, Floralaan 107a met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBmrFloralaan107a-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Boxmeer, Floralaan 107a.

 15. 14

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  een zienswijze in te dienen op het Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord 2024-2027 conform bijgaande brief.

 16. 15

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  een zienswijze in te dienen op voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord conform bijgaande brief.

 17. 16

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vast te stellen het Vierde Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig Land van Cuijk;
  2. de exploitatie van dit Uitvoeringsprogramma, met onder andere financiële bijdrage van waterschap Aa en Maas voor 2024-2027, op te nemen in de meerjarenbegroting.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-148 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Vierde uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig LvC
  2023-T-159 Beantwoording technische vragen CDA Vierde uitvoeringsprogramma Klimaatbestendig LvC
 18. 17

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Bijlagen

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Verzamelplan Saneringsregeling varkenshouderijen Sint Anthonis betreffende het ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Saneringsregeling varkenshouderijen Sint Anthonis vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Verzamelplan Saneringsregeling varkenshouderijen Sint Anthonis, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuVeegplanSrvSA-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Verzamelplan Saneringsregeling varkenshouderijen Sint Anthonis;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-153 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Verzamelplan Saneringsregeling varkenshouderijen Sint Anthonis
 19. 18

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  ter bestrijding van hittestress (klimaat)label B als ambitieniveau vast te stellen waarmee vanaf 2050 meer dan 30% van de openbare ruimte in het stedelijk gebied in de schaduw ligt.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-144 Beantwoording technische vragen LPG Ambitie Klimaat door middel van Klimaatlabels
  00:33:47 - 00:34:10 - Marieke Moorman
  00:34:10 - 00:34:20 - Marianne Akkermans
  00:34:20 - 00:34:22 - Marieke Moorman
  00:34:22 - 00:34:47 - Astrid Bannink
  00:34:47 - 00:34:50 - Marieke Moorman
  00:34:50 - 00:35:33 - Moniek van den Elzen
  00:35:33 - 00:36:04 - Marieke Moorman
 20. 19

  Wethouder Mark Janssen, burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren:
  a. de Verordening De Kuilen 2020 vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert d.d. 11 juni 2020;
  b. de Verordening recreatiegebied Radioplassen te Stevensbeek vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Sint Anthonis d.d. 29 juni 1998;
  2. vast te stellen de Verordening Recreatieplassen De Kuilen en Radioplassen Land van Cuijk 2023.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-142 Beantwoording technische vragen CDA Verordening Recreatieplassen De Kuilen en Radioplassen
  00:35:49 - 00:36:04 - Marieke Moorman
  00:36:04 - 00:36:45 - Esmee van der Ham
  00:36:45 - 00:36:47 - Marieke Moorman
  00:36:48 - 00:37:21 - Joep Baltussen
  00:37:21 - 00:37:23 - Marieke Moorman
  00:37:24 - 00:37:25 - Marieke Moorman
  00:37:25 - 00:37:57 - Bert Moeskop
  00:37:57 - 00:39:10 - Marieke Moorman
 21. 20

  Burgemeester Marieke Moorman. Wethouder Maarten Jilisen.
  De indieners van het burgerinitiatief zijn de heren William van den Berg en Boudewijn Kemner, beiden woonachtig te Cuijk.

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)

  Besluit

  Ontwerpbesluit
  het raadsbesluit van 3 februari 2022 inzake Promotie Romeins verleden Cuijk in zijn geheel, dan wel gedeeltelijk, in te trekken. Concreet het schrappen van de bouw van de replica van de Romeinse Tempel.


  Voorstel is verworpen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-145 Beantwoording technische vragen LPG Burgerinitiatief Promotie Romeins verleden Cuijk
  2023-T-146 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Burgerinitiatief Promotie Romeins verleden Cuijk
  00:38:07 - 00:39:10 - Marieke Moorman
  00:39:10 - 00:43:33 - Liesbeth van Heeswijk
  00:43:33 - 00:43:35 - Marieke Moorman
  00:43:35 - 00:44:06 - Albrecht Martens
  00:44:09 - 00:44:18 - Marieke Moorman
  00:44:18 - 00:46:14 - Esmee van der Ham
  00:46:14 - 00:46:16 - Marieke Moorman
  00:46:16 - 00:47:10 - Judith Logtens
  00:47:10 - 00:47:12 - Marieke Moorman
  00:47:12 - 00:47:21 - Marianne Akkermans
  00:47:22 - 00:47:25 - Marieke Moorman
  00:47:25 - 00:47:53 - Astrid Bannink
  00:47:54 - 00:48:00 - Marieke Moorman
  00:48:00 - 00:49:25 - Bregje van Lieshout
  00:49:25 - 00:49:28 - Marieke Moorman
  00:49:28 - 00:50:21 - Mariëlle van Zuilen
  00:50:21 - 00:50:28 - Marieke Moorman
  00:50:28 - 00:52:14 - Helma Pluk
  00:52:14 - 00:52:22 - Marieke Moorman
  00:52:30 - 00:52:45 - Inspreker
  00:52:45 - 00:52:53 - Maarten Jilisen
  00:52:53 - 00:52:54 - Marieke Moorman
  00:52:54 - 00:52:55 - Inspreker
  00:52:55 - 00:53:10 - Liesbeth van Heeswijk
  00:53:10 - 00:53:33 - Inspreker
  00:53:34 - 00:53:48 - Marieke Moorman
  00:53:55 - 00:54:09 - Marieke Moorman
  00:54:30 - 00:55:07 - Marieke Moorman
 22. 21

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), VVD (1)
  tegen
  FVD (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren de bestaande beleidsstukken windenergie van de voormalige gemeenten, te weten:
  - Energieverkenning gemeente Boxmeer;
  - Beleidskader windenergie gemeente Boxmeer;
  - Energieverkenning en -visie gemeente Cuijk;
  - Energieverkenning en -visie gemeente Grave;
  - Energieverkenning en -visie gemeente Mill en St Hubert;
  2. vast te stellen het Beleidskader windenergie gemeente Land van Cuijk, met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  a. De laatste zin op pagina 24 van het beleidskader (doorlopend op pagina 25 van het beleidskader) wordt vervangen door de volgende zin: ‘Op deze locaties is enkel een uitzondering mogelijk wanneer een initiatiefnemer, op basis van een ecologische verkenning, alle ecologische waarden in dat betreffende NNB-gebied in kaart heeft gebracht en heeft aangetoond hoe deze gecompenseerd kunnen worden.’;
  b. In hoofdstuk 5.3.1 (pagina 35) de volgende zin:
  Voor het uitvoeren van de ruimtelijke analyse is als harde belemmering uitgegaan van de vuistregel met een afstand van 350 m. Voor een concreet project zal door initiatiefnemer altijd een gedetailleerde berekening van de optredende geluidsniveaus en slagschaduwduur ter plaatse van omliggende woningen moeten worden gemaakt.
  Te wijzigen in:
  Voor het uitvoeren van de ruimtelijke analyse is als harde belemmering uitgegaan van de vuistregel met een minimale afstand van 2x de tiphoogte tussen woningen en andere gevoelige objecten en windparken. Voor een concreet project zal door initiatiefnemer altijd een gedetailleerde berekening van de optredende geluidsniveaus en slagschaduwduur ter plaatse van omliggende woningen moeten worden gemaakt.
  c. In hoofdstuk 5.3.1 (pagina 35) de volgende zin:
  Deze nieuwe landelijke normen windenergie kunnen leiden tot andere benodigde afstanden of maatregelen tot woningen en ander objecten. Het resultaat hiervan kan zijn dat dan (delen van) voorkeursgebieden afvallen. Afhankelijk van de nieuwe landelijke normen zal dan bekend worden of de kaart in Figuur 4.6 moet worden aangepast.
  Hieraan toe te voegen:
  Vooruitlopend op het nieuwe landelijke beleid de volgende minimale uitgangspunten vast te stellen:
  - minimale afstand van 2x de tiphoogte tussen woningen en andere gevoelige objecten en windparken.
  - de geluidsnorm standaard naar 45 dB Lden en 39 dB Lnight, met maatwerk tot een grenswaarde tot 47 dB Lden en 41 dB Lnight.
  - slagschaduw naar nagenoeg nul te reduceren (om praktische redenen wordt het maximum 30 minuten per jaar).
  d. In hoofdstuk 5.3.2 (pagina 35) de volgende zin:
  De gemeente is van mening dat op voorhand geen minimale vaste afstandseis tussen woningen en andere gevoelige objecten en windparken is vast te stellen. Het aantal omwonenden en de mate van hinder moet per project goed in kaart worden gebracht en worden beoordeeld.
  Te wijzigen in:
  De gemeente stelt vooruitlopend op het nieuwe landelijke beleid als minimale afstand 2x de tiphoogte tussen woningen en andere gevoelige objecten en windparken vast. Het aantal omwonenden en de mate van hinder moet per project goed in kaart worden gebracht en worden beoordeeld.
  e. In hoofdstuk 5.3.2 (pagina 35) de volgende zin:
  Gezien de voorkeursgebieden langs de A73 zal cumulatie bij concrete initiatieven van windturbines met infra in ieder geval meegewogen moeten worden. Maar voor bepaalde voorkeursgebieden kan ook sprake zijn van cumulatie met ander geluidbronnen. Ook de grootte van de windturbines en het gebruik van gronden tussen het windpark en de woningen, is van invloed op het geluid.
  Hieraan toe te voegen:
  Vooruitlopende op het nieuwe landelijke beleid het uitgangspunt om de geluidsnorm standaard naar 45 dB Lden en 39 dB Lnight vast te stellen, met maatwerk tot een grenswaarde tot 47 dB Lden en 41 dB Lnight. Tevens een nulmeting qua geluid uit te voeren bij start van de realisatie.
  f. In hoofdstuk 5.3.2 (pagina 35) de volgende zin:
  Bij het bepalen van mogelijke slagschaduw is betrokkenheid van de directe omgeving van belang. Om hinder van slagschaduw te beperken zijn verschillende maatregelen denkbaar. Het betrekken van omwonenden en eventueel andere mogelijke gehinderden, zoals kantoormedewerkers, is hierbij van belang.
  Hieraan toe te voegen:
  Het uitgangspunt is de slagschaduw naar nagenoeg nul te reduceren (om praktische redenen wordt het maximum 30 minuten per jaar).
  g. In hoofdstuk 5.4.2 (pagina 36) de volgende zin:
  Omwonenden
  Voor het bepalen wie direct omwonenden zijn, wordt in dit beleidskader een straal van 1.000 meter gehanteerd. Van een initiatiefnemer wordt verwacht dat ze vooral kijkt naar de specifieke situatie en daarbij een passende selectie maken van direct omwonenden/belanghebbenden. Uitganspunt is dat de omwonenden/belanghebbenden in de directe omgeving (binnen een straal van 1.000 m) van het beoogde windpark proactief door initiatiefnemer worden benaderd en geïnformeerd.
  Te wijzigen in:
  Omwonenden
  Voor het bepalen wie direct omwonenden zijn, wordt in dit beleidskader een straal van 3x de tiphoogte (tot aan de gevel) van een gevoelig verblijfsobject gehanteerd. Uitgangspunt is dat met deze omwonenden tot overeenstemming moet worden gekomen, dit schriftelijk wordt vastgelegd en door omwonenden akkoord worden bevonden. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat ze daarnaast kijken naar de specifieke situatie en waar mogelijk een ruimere straal hanteren. Indien niet met alle omwonenden binnen 3x de tiphoogte tot overeenstemming wordt gekomen, dan wordt de afweging en beoordeling door de gemeenteraad gedaan.
  h. In bijlage B 350 meter te vervangen door 2 x de tiphoogte.
  i. In hoofdstuk 4.3.1 (pagina 24) de volgende zin:
  Gevoelige verblijfsobjecten); een vaste afstand van 350 meter tot gebouwen
  waar mensen (lange tijd) kunnen zijn, zoals woningen, zorg- en onderwijsinstellingen.
  Te wijzigen in:
  Gevoelige verblijfsobjecten); een afstand van 2 x de tiphoogte tot gebouwen
  waar mensen (lange tijd) kunnen zijn, zoals woningen, zorg- en onderwijsinstellingen.
  j. In hoofdstuk 4.4 (pagina 25) de volgende zin:
  Figuur 4.2 geeft het overzicht van het totaal in kaart gebrachte harde belemmeringen.
  Te wijzigen in:
  Figuur 4.2 geeft het overzicht van het totaal in kaart gebrachte harde belemmeringen. De gehanteerde afstand van 350 meter tot woningen is indicatief omdat hier 2 x de tiphoogte geldt.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-143 Beantwoording technische vragen Liberaal LVC Beleidskaders windenergie en zon-op-land gemeente Land van Cuijk
  2023-T-151 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Beleidskaders windenergie en zon-op-land gem LvC
  2023-T-154 Beantwoording technische vragen CDA Beleidskaders windenergie en zon-op-land gemeente Land van Cuijk
  2023-T-156 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Beleidskaders windenergie en zon-op-land gemeente Land van Cuijk
  2023-T-158 Beantwoording technische vragen FVD Beleidskaders windenergie en zon-op-land gemeente Land van Cuijk
  01:32:37 - 01:33:04 - Marieke Moorman
  01:33:04 - 01:33:28 - Arthur Baudet
  01:33:28 - 01:33:30 - Arthur Baudet
  01:33:31 - 01:33:57 - Arthur Baudet
  01:33:57 - 01:33:58 - Marieke Moorman
  01:33:58 - 01:34:04 - Arthur Baudet
  01:34:04 - 01:34:10 - Marieke Moorman
  01:34:10 - 01:35:41 - Mike van Diemen
  01:35:43 - 01:35:49 - Marieke Moorman
  01:35:49 - 01:38:40 - Lian Nabuurs
  01:38:40 - 01:38:51 - Marieke Moorman
  01:39:07 - 01:39:09 - Teun Wientjes
  01:39:09 - 01:39:11 - Marieke Moorman
  01:39:11 - 01:40:19 - Teun Wientjes
  01:40:19 - 01:40:39 - Marieke Moorman
  01:40:39 - 01:40:57 - Bregje van Lieshout
  01:40:59 - 01:41:33 - Teun Wientjes
  01:41:33 - 01:41:34 - Marieke Moorman
  01:41:34 - 01:41:45 - Teun Wientjes
  01:41:45 - 01:41:57 - Marieke Moorman
  01:41:57 - 01:43:42 - Helma Pluk
  01:43:42 - 01:43:49 - Marieke Moorman
  01:43:49 - 01:44:30 - Johan Hermanussen
  01:44:30 - 01:44:39 - Marieke Moorman
  01:44:47 - 01:44:53 - Marianne Akkermans
  01:44:53 - 01:44:55 - Marieke Moorman
  01:44:55 - 01:45:27 - Marianne Akkermans
  01:45:29 - 01:45:38 - Marieke Moorman
  01:45:38 - 01:48:43 - Lian Nabuurs
  01:48:43 - 01:48:46 - Marieke Moorman
  01:48:46 - 01:49:11 - Helma Pluk
  01:49:11 - 01:49:12 - Marieke Moorman
  01:49:12 - 01:50:10 - Lian Nabuurs
  01:50:10 - 01:50:16 - Marieke Moorman
  01:50:16 - 01:50:28 - Lian Nabuurs
  01:50:28 - 01:50:29 - Marieke Moorman
  01:50:29 - 01:50:37 - Helma Pluk
  01:50:37 - 01:50:39 - Marieke Moorman
  01:50:39 - 01:50:46 - Lian Nabuurs
  01:50:46 - 01:50:59 - Helma Pluk
  01:50:59 - 01:51:00 - Marieke Moorman
  01:51:00 - 01:51:37 - Lian Nabuurs
  01:51:37 - 01:51:39 - Lian Nabuurs
  01:51:39 - 01:51:42 - Marieke Moorman
  01:51:42 - 01:52:20 - Johan Hermanussen
  01:52:20 - 01:52:22 - Marieke Moorman
  01:52:22 - 01:52:33 - Helma Pluk
  01:52:33 - 01:52:39 - Marieke Moorman
  01:52:39 - 01:52:43 - Lian Nabuurs
  01:52:43 - 01:52:51 - Marieke Moorman
  01:52:51 - 01:54:04 - Lian Nabuurs
  01:54:04 - 01:54:06 - Marieke Moorman
  01:54:07 - 01:54:31 - Marianne Akkermans
  01:54:31 - 01:54:40 - Marieke Moorman
  01:54:40 - 01:54:53 - Arthur Baudet
  01:54:54 - 01:55:18 - Lian Nabuurs
  01:55:18 - 01:55:21 - Marieke Moorman
  01:55:21 - 01:55:27 - Lian Nabuurs
  01:55:28 - 01:55:32 - Marieke Moorman
  01:55:33 - 01:56:02 - Helma Pluk
  01:56:03 - 01:56:16 - Marieke Moorman
  01:56:17 - 01:56:26 - Lian Nabuurs
  01:56:26 - 01:56:32 - Marieke Moorman
  01:56:32 - 01:56:59 - Arthur Baudet
  01:57:00 - 01:57:02 - Arthur Baudet
  01:57:02 - 01:57:05 - Marieke Moorman
  01:57:05 - 01:59:11 - Mike van Diemen
  01:59:11 - 01:59:14 - Marieke Moorman
  01:59:15 - 01:59:35 - Helma Pluk
  01:59:35 - 01:59:40 - Mike van Diemen
  01:59:40 - 01:59:42 - Marieke Moorman
  01:59:42 - 02:02:16 - Mike van Diemen
  02:02:16 - 02:02:19 - Marieke Moorman
  02:02:19 - 02:04:54 - Arthur Baudet
  02:04:54 - 02:04:58 - Marieke Moorman
  02:04:58 - 02:05:14 - Bregje van Lieshout
  02:05:14 - 02:05:15 - Marieke Moorman
  02:05:15 - 02:05:39 - Arthur Baudet
  02:05:39 - 02:05:40 - Marieke Moorman
  02:05:40 - 02:05:43 - Bregje van Lieshout
  02:05:44 - 02:05:47 - Marieke Moorman
  02:05:47 - 02:06:03 - Arthur Baudet
  02:06:04 - 02:06:07 - Marieke Moorman
  02:06:07 - 02:08:46 - Marianne Akkermans
  02:08:46 - 02:08:50 - Marieke Moorman
  02:08:50 - 02:09:06 - Lian Nabuurs
  02:09:06 - 02:09:07 - Marieke Moorman
  02:09:07 - 02:09:08 - Lian Nabuurs
  02:09:08 - 02:09:09 - Marieke Moorman
  02:09:09 - 02:09:30 - Marianne Akkermans
  02:09:32 - 02:12:38 - Marianne Akkermans
  02:12:38 - 02:12:43 - Marieke Moorman
  02:12:43 - 02:13:20 - Lian Nabuurs
  02:13:20 - 02:13:21 - Marieke Moorman
  02:13:21 - 02:13:58 - Marianne Akkermans
  02:13:58 - 02:14:00 - Marieke Moorman
  02:14:00 - 02:14:18 - Lian Nabuurs
  02:14:19 - 02:14:24 - Marieke Moorman
  02:14:24 - 02:16:55 - Astrid Bannink
  02:16:55 - 02:16:57 - Marieke Moorman
  02:16:57 - 02:17:21 - Bregje van Lieshout
  02:17:21 - 02:17:22 - Marieke Moorman
  02:17:22 - 02:17:43 - Judith Logtens
  02:17:43 - 02:17:46 - Marieke Moorman
  02:17:46 - 02:18:17 - Thomas van der Meer
  02:18:17 - 02:18:21 - Marieke Moorman
  02:18:21 - 02:19:10 - Marianne Akkermans
  02:19:11 - 02:19:13 - Marieke Moorman
  02:19:14 - 02:19:30 - Mike van Diemen
  02:19:30 - 02:19:33 - Marieke Moorman
  02:19:33 - 02:19:57 - Lian Nabuurs
  02:19:58 - 02:20:00 - Marieke Moorman
  02:20:00 - 02:20:10 - Marianne Akkermans
  02:20:11 - 02:20:13 - Marieke Moorman
  02:20:13 - 02:21:06 - Thomas van der Meer
  02:21:06 - 02:21:08 - Marieke Moorman
  02:21:08 - 02:21:50 - Marianne Akkermans
  02:21:50 - 02:21:52 - Marieke Moorman
  02:21:52 - 02:25:20 - Thomas van der Meer
  02:25:20 - 02:25:23 - Marieke Moorman
  02:25:24 - 02:29:56 - Helma Pluk
  02:29:56 - 02:29:58 - Marieke Moorman
  02:29:58 - 02:29:59 - Helma Pluk
  02:29:59 - 02:30:04 - Mike van Diemen
  02:30:04 - 02:30:06 - Marieke Moorman
  02:30:06 - 02:30:27 - Helma Pluk
  02:30:27 - 02:30:29 - Marieke Moorman
  02:30:29 - 02:31:11 - Marianne Akkermans
  02:31:11 - 02:31:17 - Marieke Moorman
  02:31:17 - 02:31:35 - Marianne Akkermans
  02:31:35 - 02:31:45 - Marieke Moorman
  02:31:45 - 02:32:00 - Marianne Akkermans
  02:32:00 - 02:32:02 - Marieke Moorman
  02:32:02 - 02:33:16 - Mike van Diemen
  02:33:16 - 02:33:17 - Marieke Moorman
  02:33:17 - 02:33:18 - Mike van Diemen
  02:33:18 - 02:33:20 - Marieke Moorman
  02:33:20 - 02:33:50 - Helma Pluk
  02:33:50 - 02:33:51 - Mike van Diemen
  02:33:51 - 02:33:53 - Marieke Moorman
  02:33:53 - 02:34:31 - Mike van Diemen
  02:34:31 - 02:34:32 - Marieke Moorman
  02:34:32 - 02:35:35 - Helma Pluk
  02:35:35 - 02:35:37 - Marieke Moorman
  02:35:37 - 02:35:44 - Thomas van der Meer
  02:35:44 - 02:35:47 - Marieke Moorman
  02:35:47 - 02:36:22 - Thomas van der Meer
  02:36:22 - 02:36:23 - Marieke Moorman
  02:36:23 - 02:36:51 - Helma Pluk
  02:36:51 - 02:37:00 - Marieke Moorman
  02:37:00 - 02:38:28 - Marcel van den Elzen
  02:38:28 - 02:38:31 - Marieke Moorman
  02:38:31 - 02:38:47 - Marianne Akkermans
  02:38:47 - 02:38:48 - Marieke Moorman
  02:38:48 - 02:39:35 - Marcel van den Elzen
  02:39:35 - 02:39:39 - Marieke Moorman
  02:39:39 - 02:40:46 - Marcel van den Elzen
  02:40:46 - 02:40:51 - Marieke Moorman
  02:40:51 - 02:47:27 - Johan Hermanussen
  02:47:27 - 02:47:31 - Marieke Moorman
  02:47:31 - 02:47:32 - Johan Hermanussen
  02:47:32 - 02:47:59 - Thomas van der Meer
  02:47:59 - 02:48:00 - Johan Hermanussen
  02:48:00 - 02:48:03 - Marieke Moorman
  02:48:03 - 02:48:30 - Johan Hermanussen
  02:48:31 - 02:48:40 - Marieke Moorman
  02:48:45 - 02:49:00 - Inspreker
  02:49:00 - 02:50:13 - Bouke de Bruin
  02:50:13 - 02:50:18 - Marieke Moorman
  02:50:19 - 02:50:43 - Marianne Akkermans
  02:50:43 - 02:50:53 - Marieke Moorman
  02:50:53 - 02:50:54 - Marianne Akkermans
  02:50:54 - 02:50:55 - Lian Nabuurs
  02:50:55 - 02:51:14 - Marianne Akkermans
  02:51:14 - 02:51:17 - Marieke Moorman
  02:51:17 - 02:51:23 - Lian Nabuurs
  02:51:23 - 02:51:25 - Marieke Moorman
  02:51:26 - 02:51:35 - Inspreker
  02:51:35 - 02:53:27 - Bouke de Bruin
  02:53:27 - 02:53:28 - Marieke Moorman
  02:53:28 - 02:53:44 - Marcel van den Elzen
  02:53:44 - 02:54:04 - Inspreker
  02:54:04 - 02:54:06 - Marieke Moorman
  02:54:06 - 02:54:07 - Inspreker
  02:54:07 - 02:54:15 - Marianne Akkermans
  02:54:15 - 02:54:16 - Marieke Moorman
  02:54:17 - 02:54:31 - Inspreker
  02:54:32 - 02:54:37 - Marieke Moorman
  02:54:38 - 02:54:46 - Inspreker
  02:54:46 - 02:58:00 - Bouke de Bruin
  02:58:00 - 02:58:01 - Marieke Moorman
  02:58:01 - 02:58:02 - Inspreker
  02:58:02 - 02:58:11 - Teun Wientjes
  02:58:12 - 02:58:13 - Marieke Moorman
  02:58:13 - 02:58:51 - Inspreker
  02:58:51 - 02:58:52 - Teun Wientjes
  02:58:52 - 02:58:54 - Marieke Moorman
  02:58:54 - 02:59:10 - Teun Wientjes
  02:59:10 - 02:59:47 - Inspreker
  02:59:47 - 02:59:49 - Marieke Moorman
  02:59:49 - 03:00:30 - Johan Hermanussen
  03:00:30 - 03:00:31 - Marieke Moorman
  03:00:31 - 03:01:15 - Inspreker
  03:01:15 - 03:01:16 - Marieke Moorman
  03:01:16 - 03:01:54 - Johan Hermanussen
  03:01:54 - 03:01:56 - Marieke Moorman
  03:01:56 - 03:02:02 - Johan Hermanussen
  03:02:03 - 03:02:04 - Marieke Moorman
  03:02:04 - 03:02:24 - Inspreker
  03:02:24 - 03:03:18 - Bouke de Bruin
  03:03:18 - 03:03:20 - Marieke Moorman
  03:03:20 - 03:04:01 - Marianne Akkermans
  03:04:01 - 03:04:03 - Marieke Moorman
  03:04:04 - 03:04:27 - Inspreker
  03:04:27 - 03:04:34 - Marieke Moorman
  03:04:34 - 03:04:47 - Marieke Moorman
  03:04:48 - 03:05:25 - Lian Nabuurs
  03:05:25 - 03:05:27 - Marieke Moorman
  03:05:27 - 03:05:29 - Lian Nabuurs
  03:05:29 - 03:05:32 - Marieke Moorman
  03:05:32 - 03:05:45 - Mike van Diemen
  03:05:46 - 03:05:48 - Marieke Moorman
  03:05:48 - 03:06:02 - Arthur Baudet
  03:06:02 - 03:06:09 - Marieke Moorman
  03:06:09 - 03:06:20 - Marianne Akkermans
  03:06:21 - 03:06:23 - Marieke Moorman
  03:06:23 - 03:06:34 - Astrid Bannink
  03:06:35 - 03:06:39 - Marieke Moorman
  03:06:39 - 03:06:44 - Thomas van der Meer
  03:06:46 - 03:06:53 - Marieke Moorman
  03:06:54 - 03:07:36 - Helma Pluk
  03:07:36 - 03:07:41 - Marieke Moorman
  03:07:41 - 03:08:19 - Johan Hermanussen
  03:08:19 - 03:08:20 - Marieke Moorman
  03:08:20 - 03:08:21 - Johan Hermanussen
  03:08:21 - 03:08:29 - Mike van Diemen
  03:08:29 - 03:08:40 - Johan Hermanussen
  03:08:40 - 03:08:42 - Marieke Moorman
  03:08:42 - 03:09:16 - Johan Hermanussen
  03:09:16 - 03:09:20 - Marieke Moorman
  03:09:20 - 03:09:25 - Johan Hermanussen
  03:09:25 - 03:09:26 - Marieke Moorman
  03:09:26 - 03:09:27 - Johan Hermanussen
  03:09:28 - 03:14:44 - Marieke Moorman
  03:14:44 - 03:15:00 - Helma Pluk
  03:15:00 - 03:15:37 - Twan Stiphout
  03:15:37 - 03:15:40 - Marieke Moorman
  03:15:40 - 03:15:52 - Helma Pluk
  03:15:54 - 03:16:38 - Marieke Moorman
  03:16:38 - 03:16:49 - Judith Logtens
  03:16:49 - 03:17:14 - Marieke Moorman
  03:17:16 - 03:17:27 - Marieke Moorman
  03:17:27 - 03:17:49 - Arthur Baudet
  03:17:49 - 03:18:00 - Marieke Moorman
  03:18:00 - 03:18:09 - Arthur Baudet
  03:18:09 - 03:18:32 - Marieke Moorman
  03:18:53 - 03:19:04 - Marieke Moorman
  03:19:05 - 03:19:13 - Teun Wientjes
  03:19:13 - 03:20:38 - Marieke Moorman
  03:20:39 - 03:21:52 - Marcel van den Elzen
  03:21:52 - 03:21:57 - Marieke Moorman
  03:21:57 - 03:22:18 - Thomas van der Meer
  03:22:18 - 03:22:27 - Marieke Moorman
  03:22:27 - 03:23:04 - Han Welbers
  03:23:04 - 03:23:07 - Marieke Moorman
  03:23:07 - 03:24:22 - Arthur Baudet
 23. 21.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (12), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), SP (2)
 24. 21.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), VVD (2)
 25. 21.c

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2)
  tegen
  FVD (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
 26. 21.d

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), VVD (2)
 27. 21.e

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (6), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
 28. 21.f

 29. 21.g

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  FVD (1), SP (1)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
 30. 21.h

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren de bestaande beleidsstukken zonne-energie van de voormalige gemeenten, te weten:
  - Energieverkenning gemeente Boxmeer;
  - Beleids- en afwegingskader zonneparken gemeente Boxmeer;
  - Energieverkenning en -visie gemeente Cuijk;
  - Energieverkenning en -visie gemeente Grave;
  - Energieverkenning en -visie gemeente Mill en St Hubert;
  - Hoofdlijnen kader Grondgebonden zonneparken gemeente Sint Anthonis;
  - Verkenning zonnepanelen samenwerkende gemeenten Land van Cuijk;
  2. vast te stellen het Beleidskader zon-op-land gemeente Land van Cuijk, met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  a. bij de opsomming onder 5.1 Beginsel 1: Respecteer het landschap op pagina 23 van het beleidskader wordt een bulletpoint toegevoegd met de tekst: ‘een omschrijving van hoe een initiatief aansluit bij het principe om zoveel mogelijk te komen tot clustering van zonneparken, zoals beschreven in de Handreiking afwegingskader landschap onderdeel van de RES-NOB 1.0.’;
  b. de zin ‘Ze zijn richtinggevend.’ op pagina 25 van het beleidskader wordt vervangen door: ‘Wel is een initiatiefnemer verplicht een uitgebreide motivering van de keuzes met betrekking op de landschappelijke inpassing te overhandigen waarbij ten minste ingegaan wordt op alle acht ontwerpprincipes.’;
  c. de tekst bij de tweede bulletpoint op pagina 26 van het beleidskader wordt vervangen door: ‘Pas wanneer aangetoond kan worden dat het gebruik van landschapselementen onvoldoende afscherming van het zonnepark teweeg kan brengen, kan een hekwerk worden geplaatst. Een initiatiefnemer is verplicht een hekwerk met opgaande gebiedseigen beplanting te onttrekken aan het zicht en rekening te houden met openingen zodat kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen erdoorheen kunnen.’;
  d. de zin ‘Hieronder volgen een aantal voorbeelden.’ op pagina 28 wordt voorafgegaan door de zin: ‘Bij zonneparken op landbouwgronden en natuurgronden (trede 4) is een initiatiefnemer verplicht om meervoudig ruimtegebruik toe te passen.’;
  e. de zin ‘Netcongestie is een groot knelpunt voor de realisatie van meer zonne- en windenergie.’ op pagina 33 wordt evenals in het beleidskader windenergie voorafgegaan door de zin: ‘De gemeente Land van Cuijk neemt geen initiatieven in behandeling als er geen zicht is op een realistische haalbare manier van de afzet van elektriciteit.’.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-42 Meenemen gemeentelijk en regionaal (via de RNOB) beleid
 31. 23

  Wethouder Antoinette Maas

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren:
  a. Nota Parkeernormen Boxmeer 2015;
  b. Parkeernormen auto en fiets Cuijk 2016-2023;
  c. Nota Parkeernormen Grave 2018;
  2. vast te stellen de Nota Parkeernormen 2023 Land van Cuijk met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  1. De tabel onder paragraaf 6.1 Parkeernormen Auto, aan te passen, door toevoeging van de categorieën Huur appartement duur en Huur appartement midden/goedkoop (inclusief sociale huur) als volgt (zie geel gearceerd):  Categorieën Eenheid Centrum Schil/
  Overloop
  Overige
  bebouwde
  kom
  Buiten bebouwde kom Aandeel bezoekers
  Hoofdcategorie: Wonen
  Koopwoningen
  Vrijstaand woning 1,80 2,10 2,30 2,40 0,3 per woning
  Twee-onder-één-kap woning 1,70 2,00 2,20 2,20 0,3 per woning
  Tussen/hoekwoning woning 1,50 1,80 2,00 2,00 0,3 per woning
  Appartement, goedkoop[1] woning 1,30 1,40 1,60 1,60 0,3 per woning
  Appartement, midden woning 1,40 1,70 1,90 1,90 0,3 per woning
  Appartement, duur woning 1,60 1,90 2,10 2,10 0,3 per woning
  Huurwoningen
  Sociale huur (grondgebonden) woning 1,30 1,40 1,60 1,60 0,3 per woning
  Huur, vrije sector, (grondgebonden) woning 1,50 1,80 2,00 2,00 0.3 per woning
  Huur appartement duur woning 1,40 1,70 1,90 1,90 0,3 per woning
  Huur appartement midden/goedkoop (inclusief sociale huur) woning 1,10 1,20 1,40 1,40 0,3 per woning
  Kamerverhuur kamer 0,55 0,60 0,70 0,70 0,2 per woning
  Aanleunwoning, serviceflat wooneenheid 1,05 1,10 1,20 1,20 0,3 per woning

  2. De tekst in voetnoot 3 aan te passen naar :
  Ook huurwoningen en -appartementen worden onderscheiden naar prijsklasse (huur per maand):
  Goedkoop= < liberalisatiegrens.
  Midden= < (liberalisatiegrens. + € 220,-)
  Duur= >( liberalisatiegrens.+ € 220,-)
  Indien gerekend is met midden of goedkope huurappartementen, moet dit door de initiatiefnemer worden aangetoond en met de Huurprijscheck (Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning? | Rijksoverheid.nl) dat het valt onder de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens is de maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning. In 2023 is dat € 808,06.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-147 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Nota Parkeernormen 2023 Land van Cuijk
  2023-T-149 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Nota Parkeernormen 2023 Land van Cuijk
  03:23:28 - 03:24:22 - Arthur Baudet
  03:24:22 - 03:24:24 - Marieke Moorman
  03:24:24 - 03:24:31 - Astrid Bannink
  03:24:32 - 03:24:33 - Marieke Moorman
  03:24:33 - 03:25:05 - Bregje van Lieshout
  03:25:06 - 03:25:07 - Marieke Moorman
  03:25:07 - 03:25:55 - Thomas van der Meer
  03:25:55 - 03:25:58 - Marieke Moorman
  03:25:58 - 03:26:43 - Marcel van den Elzen
  03:26:43 - 03:26:47 - Marieke Moorman
  03:26:47 - 03:27:21 - Moniek van den Elzen
  03:27:21 - 03:27:39 - Marieke Moorman
  03:27:41 - 03:29:15 - Ben Peters
  03:29:15 - 03:29:16 - Marieke Moorman
  03:29:16 - 03:29:28 - Ben Peters
  03:29:28 - 03:29:46 - Marieke Moorman
  03:29:49 - 03:30:43 - Inspreker
  03:30:43 - 03:31:27 - Antoinette Maas
  03:31:27 - 03:31:35 - Marieke Moorman
  03:31:36 - 03:32:19 - Ben Peters
  03:32:19 - 03:32:33 - Inspreker
  03:32:34 - 03:32:40 - Marieke Moorman
  03:32:40 - 03:32:50 - Antoinette Maas
  03:32:50 - 03:32:53 - Ben Peters
  03:32:53 - 03:32:59 - Inspreker
  03:32:59 - 03:33:01 - Antoinette Maas
  03:33:02 - 03:33:03 - Marieke Moorman
  03:33:04 - 03:33:28 - Ben Peters
  03:33:28 - 03:33:38 - Marieke Moorman
  03:33:38 - 03:34:07 - Marcel van den Elzen
  03:34:08 - 03:34:15 - Marieke Moorman
  03:34:15 - 03:34:31 - Thomas van der Meer
  03:34:33 - 03:34:42 - Marieke Moorman
  03:34:43 - 03:34:45 - Ben Peters
  03:34:45 - 03:34:49 - Marieke Moorman
  03:34:49 - 03:34:53 - Ben Peters
  03:34:53 - 03:35:54 - Marieke Moorman
 32. 23.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 33. 23.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  om bij nieuw te ontwikkelen of te verbouwen fietsparkeerplaatsen voorzieningen te treffen om eenvoudig een extra beugelslot/fietsketting aan te kunnen brengen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-30 Fietsparkeerplaatsen
 34. 24

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  het Harmonisatiekader Lokale Toeristische Platforms gemeente Land van Cuijk vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-152 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Harmonisatiekader Lokale Toeristische Platforms gemeente Land van Cuijk
  03:35:45 - 03:35:54 - Marieke Moorman
  03:35:56 - 03:36:29 - Jan van Riet
  03:36:31 - 03:36:36 - Marieke Moorman
  03:36:36 - 03:36:38 - Jan van Riet
  03:36:38 - 03:36:39 - Marieke Moorman
  03:36:39 - 03:37:53 - Jan van Riet
  03:37:53 - 03:37:59 - Marieke Moorman
  03:37:59 - 03:38:24 - Hennie Bongers
  03:38:24 - 03:38:27 - Marieke Moorman
  03:38:27 - 03:38:59 - Joep Baltussen
  03:38:59 - 03:39:03 - Marieke Moorman
  03:39:03 - 03:39:55 - Esmee van der Ham
  03:39:55 - 03:39:58 - Marieke Moorman
  03:39:58 - 03:40:56 - Judith Logtens
  03:40:56 - 03:40:59 - Marieke Moorman
  03:40:59 - 03:41:22 - Astrid Bannink
  03:41:22 - 03:41:26 - Marieke Moorman
  03:41:27 - 03:41:44 - Jan van Riet
  03:41:44 - 03:41:45 - Marieke Moorman
  03:41:45 - 03:41:57 - Astrid Bannink
  03:41:57 - 03:42:00 - Marieke Moorman
  03:42:00 - 03:42:25 - Bregje van Lieshout
  03:42:26 - 03:42:27 - Marieke Moorman
  03:42:27 - 03:42:32 - Mariëlle van Zuilen
  03:42:32 - 03:42:36 - Marieke Moorman
  03:42:44 - 03:42:58 - Inspreker
  03:42:58 - 03:45:35 - Maarten Jilisen
  03:45:35 - 03:45:36 - Marieke Moorman
  03:45:36 - 03:45:37 - Inspreker
  03:45:37 - 03:46:11 - Jan van Riet
  03:46:11 - 03:46:12 - Inspreker
  03:46:12 - 03:46:13 - Marieke Moorman
  03:46:13 - 03:46:19 - Inspreker
  03:46:19 - 03:46:20 - Inspreker
  03:46:20 - 03:46:27 - Maarten Jilisen
  03:46:27 - 03:46:38 - Marieke Moorman
  03:46:38 - 03:46:56 - Astrid Bannink
  03:46:56 - 03:46:57 - Marieke Moorman
  03:46:57 - 03:47:10 - Inspreker
  03:47:10 - 03:47:12 - Hennie Bongers
  03:47:12 - 03:47:14 - Inspreker
  03:47:14 - 03:47:17 - Marieke Moorman
  03:47:17 - 03:47:28 - Jan van Riet
  03:47:28 - 03:47:32 - Inspreker
  03:47:32 - 03:47:34 - Maarten Jilisen
  03:47:34 - 03:47:39 - Jan van Riet
  03:47:39 - 03:47:52 - Inspreker
  03:47:52 - 03:47:55 - Marieke Moorman
  03:47:55 - 03:48:01 - Jan van Riet
  03:48:01 - 03:48:18 - Marieke Moorman
 35. 24.a

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-40 Faciliteren oprichten toeristisch platform (n.a.v. ingetrokken motie 2023-M-65)
 36. 25

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  de Energievisie Land van Cuijk 2024-2035 vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-150 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Energievisie Land van Cuijk 2024-2035
  2023-T-155 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Energievisie Land van Cuijk 2024-2035
  2023-T-157 Beantwoording technische vragen SP Energievisie Land van Cuijk 2024-2035

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-41 Bijeenkomst raad rol gemeente ten aanzien van lokale energieprojecten
  00:54:57 - 00:55:07 - Marieke Moorman
  00:55:14 - 00:56:15 - Teun Wientjes
  00:56:15 - 00:56:19 - Marieke Moorman
  00:56:19 - 00:56:45 - Bregje van Lieshout
  00:56:45 - 00:56:54 - Marieke Moorman
  00:56:55 - 00:57:49 - Marco van den Berg
  00:57:49 - 00:57:52 - Marieke Moorman
  00:57:52 - 01:00:11 - Johan Hermanussen
  01:00:12 - 01:00:17 - Marieke Moorman
  01:00:17 - 01:01:18 - Teun Wientjes
  01:01:19 - 01:01:21 - Marieke Moorman
  01:01:21 - 01:02:37 - Mike van Diemen
  01:02:37 - 01:02:41 - Marieke Moorman
  01:02:41 - 01:04:12 - Arthur Baudet
  01:04:12 - 01:04:15 - Marieke Moorman
  01:04:15 - 01:05:31 - Marianne Akkermans
  01:05:31 - 01:05:33 - Marieke Moorman
  01:05:33 - 01:06:57 - Astrid Bannink
  01:06:58 - 01:07:00 - Marieke Moorman
  01:07:00 - 01:08:39 - Bregje van Lieshout
  01:08:40 - 01:08:42 - Marieke Moorman
  01:08:42 - 01:09:41 - Thomas van der Meer
  01:09:42 - 01:09:46 - Marieke Moorman
  01:09:52 - 01:10:16 - Inspreker
  01:10:16 - 01:13:31 - Bouke de Bruin
  01:13:31 - 01:13:34 - Marieke Moorman
  01:13:34 - 01:13:54 - Bregje van Lieshout
  01:13:54 - 01:13:55 - Marieke Moorman
  01:13:55 - 01:14:15 - Inspreker
  01:14:16 - 01:14:17 - Marieke Moorman
  01:14:17 - 01:14:34 - Mike van Diemen
  01:14:34 - 01:14:35 - Marieke Moorman
  01:14:36 - 01:14:37 - Inspreker
  01:14:37 - 01:14:52 - Bouke de Bruin
  01:14:53 - 01:14:55 - Marieke Moorman
  01:14:55 - 01:14:58 - Inspreker
  01:14:58 - 01:16:10 - Bouke de Bruin
  01:16:10 - 01:16:15 - Marieke Moorman
  01:16:16 - 01:16:42 - Marco van den Berg
  01:16:43 - 01:16:44 - Marieke Moorman
  01:16:45 - 01:16:46 - Inspreker
  01:16:46 - 01:16:47 - Bouke de Bruin
  01:16:47 - 01:17:04 - Marco van den Berg
  01:17:05 - 01:17:11 - Marieke Moorman
  01:17:11 - 01:18:08 - Marianne Akkermans
  01:18:08 - 01:18:12 - Marieke Moorman
  01:18:12 - 01:19:04 - Johan Hermanussen
  01:19:04 - 01:19:05 - Marieke Moorman
  01:19:06 - 01:19:10 - Inspreker
  01:19:10 - 01:20:40 - Bouke de Bruin
  01:20:40 - 01:20:42 - Marieke Moorman
  01:20:42 - 01:21:15 - Johan Hermanussen
  01:21:15 - 01:21:18 - Marieke Moorman
  01:21:19 - 01:21:56 - Mike van Diemen
  01:21:56 - 01:21:58 - Marieke Moorman
  01:21:58 - 01:22:39 - Bregje van Lieshout
  01:22:39 - 01:22:53 - Marieke Moorman
  01:22:53 - 01:22:55 - Marco van den Berg
  01:22:55 - 01:22:57 - Marieke Moorman
  01:22:57 - 01:23:46 - Johan Hermanussen
  01:23:47 - 01:23:50 - Marieke Moorman
  01:23:50 - 01:25:05 - Teun Wientjes
  01:25:05 - 01:25:11 - Marieke Moorman
  01:25:11 - 01:25:15 - Teun Wientjes
  01:25:15 - 01:25:18 - Marieke Moorman
  01:25:18 - 01:25:21 - Mike van Diemen
  01:25:21 - 01:25:22 - Marieke Moorman
  01:25:22 - 01:25:50 - Mike van Diemen
  01:25:50 - 01:25:54 - Marieke Moorman
  01:25:54 - 01:26:12 - Arthur Baudet
  01:26:12 - 01:26:14 - Marieke Moorman
  01:26:15 - 01:26:54 - Marianne Akkermans
  01:26:54 - 01:26:56 - Marieke Moorman
  01:26:56 - 01:27:17 - Astrid Bannink
  01:27:17 - 01:27:20 - Marieke Moorman
  01:27:20 - 01:27:52 - Bregje van Lieshout
  01:27:53 - 01:27:55 - Marieke Moorman
  01:27:55 - 01:28:22 - Thomas van der Meer
  01:28:22 - 01:28:26 - Marieke Moorman
  01:28:26 - 01:28:53 - Marco van den Berg
  01:28:53 - 01:28:54 - Bregje van Lieshout
  01:28:54 - 01:29:03 - Bregje van Lieshout
  01:29:08 - 01:29:26 - Marieke Moorman
  01:29:26 - 01:29:37 - Thomas van der Meer
  01:29:38 - 01:31:33 - Marieke Moorman
  01:31:33 - 01:31:52 - Johan Hermanussen
  01:31:52 - 01:33:04 - Marieke Moorman
 37. 25.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  1. een brede coalitie op te richten met als concreet doel om in 2045 bij alle zeven stuwen in de Maas een waterkrachtcentrale gerealiseerd te hebben;
  2. deze coalitie bestaat uit de gemeenten met een stuw in de Maas, Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies;
  3. de realisatie van een waterkrachtcentrale binnen en/of buiten de gemeente Land van Cuijk als mijlpaal op te nemen tot 2030;
  4. deze motie te delen met gemeenten gelegen aan een stuw in de Maas, waterschappen en provincies met belangen bij de zeven stuwen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-31 Waterkrachtcoalitie
 38. 25.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  te onderzoeken hoe de gemeente bij grotere duurzame energieprojecten vanuit een ondernemende rol in kan stappen in de 50% lokaal eigendom en de gemeenteraad hierover een voorstel te doen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-32 Regie op lokale energie
 39. 26

  00:54:56 - 00:55:07 - Marieke Moorman
  00:55:14 - 00:56:15 - Teun Wientjes
  00:56:15 - 00:56:19 - Marieke Moorman
  00:56:19 - 00:56:45 - Bregje van Lieshout
  00:56:45 - 00:56:54 - Marieke Moorman
  00:56:55 - 00:57:49 - Marco van den Berg
  00:57:49 - 00:57:52 - Marieke Moorman
  00:57:52 - 01:00:11 - Johan Hermanussen
  01:00:12 - 01:00:17 - Marieke Moorman
  01:00:17 - 01:01:18 - Teun Wientjes
  01:01:19 - 01:01:21 - Marieke Moorman
  01:01:21 - 01:02:37 - Mike van Diemen
  01:02:37 - 01:02:41 - Marieke Moorman
  01:02:41 - 01:04:12 - Arthur Baudet
  01:04:12 - 01:04:15 - Marieke Moorman
  01:04:15 - 01:05:31 - Marianne Akkermans
  01:05:31 - 01:05:33 - Marieke Moorman
  01:05:33 - 01:06:57 - Astrid Bannink
  01:06:58 - 01:07:00 - Marieke Moorman
  01:07:00 - 01:08:39 - Bregje van Lieshout
  01:08:40 - 01:08:42 - Marieke Moorman
  01:08:42 - 01:09:41 - Thomas van der Meer
  01:09:42 - 01:09:46 - Marieke Moorman
  01:09:52 - 01:10:16 - Inspreker
  01:10:16 - 01:13:31 - Bouke de Bruin
  01:13:31 - 01:13:34 - Marieke Moorman
  01:13:34 - 01:13:54 - Bregje van Lieshout
  01:13:54 - 01:13:55 - Marieke Moorman
  01:13:55 - 01:14:15 - Inspreker
  01:14:16 - 01:14:17 - Marieke Moorman
  01:14:17 - 01:14:34 - Mike van Diemen
  01:14:34 - 01:14:35 - Marieke Moorman
  01:14:36 - 01:14:37 - Inspreker
  01:14:37 - 01:14:52 - Bouke de Bruin
  01:14:53 - 01:14:55 - Marieke Moorman
  01:14:55 - 01:14:58 - Inspreker
  01:14:58 - 01:16:10 - Bouke de Bruin
  01:16:10 - 01:16:15 - Marieke Moorman
  01:16:16 - 01:16:42 - Marco van den Berg
  01:16:43 - 01:16:44 - Marieke Moorman
  01:16:45 - 01:16:46 - Inspreker
  01:16:46 - 01:16:47 - Bouke de Bruin
  01:16:47 - 01:17:04 - Marco van den Berg
  01:17:05 - 01:17:11 - Marieke Moorman
  01:17:11 - 01:18:08 - Marianne Akkermans
  01:18:08 - 01:18:12 - Marieke Moorman
  01:18:12 - 01:19:04 - Johan Hermanussen
  01:19:04 - 01:19:05 - Marieke Moorman
  01:19:06 - 01:19:10 - Inspreker
  01:19:10 - 01:20:40 - Bouke de Bruin
  01:20:40 - 01:20:42 - Marieke Moorman
  01:20:42 - 01:21:15 - Johan Hermanussen
  01:21:15 - 01:21:18 - Marieke Moorman
  01:21:19 - 01:21:56 - Mike van Diemen
  01:21:56 - 01:21:58 - Marieke Moorman
  01:21:58 - 01:22:39 - Bregje van Lieshout
  01:22:39 - 01:22:53 - Marieke Moorman
  01:22:53 - 01:22:55 - Marco van den Berg
  01:22:55 - 01:22:57 - Marieke Moorman
  01:22:57 - 01:23:46 - Johan Hermanussen
  01:23:47 - 01:23:50 - Marieke Moorman
  01:23:50 - 01:25:05 - Teun Wientjes
  01:25:05 - 01:25:11 - Marieke Moorman
  01:25:11 - 01:25:15 - Teun Wientjes
  01:25:15 - 01:25:18 - Marieke Moorman
  01:25:18 - 01:25:21 - Mike van Diemen
  01:25:21 - 01:25:22 - Marieke Moorman
  01:25:22 - 01:25:50 - Mike van Diemen
  01:25:50 - 01:25:54 - Marieke Moorman
  01:25:54 - 01:26:12 - Arthur Baudet
  01:26:12 - 01:26:14 - Marieke Moorman
  01:26:15 - 01:26:54 - Marianne Akkermans
  01:26:54 - 01:26:56 - Marieke Moorman
  01:26:56 - 01:27:17 - Astrid Bannink
  01:27:17 - 01:27:20 - Marieke Moorman
  01:27:20 - 01:27:52 - Bregje van Lieshout
  01:27:53 - 01:27:55 - Marieke Moorman
  01:27:55 - 01:28:22 - Thomas van der Meer
  01:28:22 - 01:28:26 - Marieke Moorman
  01:28:26 - 01:28:53 - Marco van den Berg
  01:28:53 - 01:28:54 - Bregje van Lieshout
  01:28:54 - 01:29:03 - Bregje van Lieshout
  01:29:08 - 01:29:26 - Marieke Moorman
  01:29:26 - 01:29:37 - Thomas van der Meer
  01:29:38 - 01:31:33 - Marieke Moorman
  01:31:33 - 01:31:52 - Johan Hermanussen
  01:31:52 - 01:33:04 - Marieke Moorman
  01:33:04 - 01:33:28 - Arthur Baudet
  01:33:28 - 01:33:30 - Arthur Baudet
  01:33:31 - 01:33:57 - Arthur Baudet
  01:33:57 - 01:33:58 - Marieke Moorman
  01:33:58 - 01:34:04 - Arthur Baudet
  01:34:04 - 01:34:10 - Marieke Moorman
  01:34:10 - 01:35:41 - Mike van Diemen
  01:35:43 - 01:35:49 - Marieke Moorman
  01:35:49 - 01:38:40 - Lian Nabuurs
  01:38:40 - 01:38:51 - Marieke Moorman
  01:39:07 - 01:39:09 - Teun Wientjes
  01:39:09 - 01:39:11 - Marieke Moorman
  01:39:11 - 01:40:19 - Teun Wientjes
  01:40:19 - 01:40:39 - Marieke Moorman
  01:40:39 - 01:40:57 - Bregje van Lieshout
  01:40:59 - 01:41:33 - Teun Wientjes
  01:41:33 - 01:41:34 - Marieke Moorman
  01:41:34 - 01:41:45 - Teun Wientjes
  01:41:45 - 01:41:57 - Marieke Moorman
  01:41:57 - 01:43:42 - Helma Pluk
  01:43:42 - 01:43:49 - Marieke Moorman
  01:43:49 - 01:44:30 - Johan Hermanussen
  01:44:30 - 01:44:39 - Marieke Moorman
  01:44:47 - 01:44:53 - Marianne Akkermans
  01:44:53 - 01:44:55 - Marieke Moorman
  01:44:55 - 01:45:27 - Marianne Akkermans
  01:45:29 - 01:45:38 - Marieke Moorman
  01:45:38 - 01:48:43 - Lian Nabuurs
  01:48:43 - 01:48:46 - Marieke Moorman
  01:48:46 - 01:49:11 - Helma Pluk
  01:49:11 - 01:49:12 - Marieke Moorman
  01:49:12 - 01:50:10 - Lian Nabuurs
  01:50:10 - 01:50:16 - Marieke Moorman
  01:50:16 - 01:50:28 - Lian Nabuurs
  01:50:28 - 01:50:29 - Marieke Moorman
  01:50:29 - 01:50:37 - Helma Pluk
  01:50:37 - 01:50:39 - Marieke Moorman
  01:50:39 - 01:50:46 - Lian Nabuurs
  01:50:46 - 01:50:59 - Helma Pluk
  01:50:59 - 01:51:00 - Marieke Moorman
  01:51:00 - 01:51:37 - Lian Nabuurs
  01:51:37 - 01:51:39 - Lian Nabuurs
  01:51:39 - 01:51:42 - Marieke Moorman
  01:51:42 - 01:52:20 - Johan Hermanussen
  01:52:20 - 01:52:22 - Marieke Moorman
  01:52:22 - 01:52:33 - Helma Pluk
  01:52:33 - 01:52:39 - Marieke Moorman
  01:52:39 - 01:52:43 - Lian Nabuurs
  01:52:43 - 01:52:51 - Marieke Moorman
  01:52:51 - 01:54:04 - Lian Nabuurs
  01:54:04 - 01:54:06 - Marieke Moorman
  01:54:07 - 01:54:31 - Marianne Akkermans
  01:54:31 - 01:54:40 - Marieke Moorman
  01:54:40 - 01:54:53 - Arthur Baudet
  01:54:54 - 01:55:18 - Lian Nabuurs
  01:55:18 - 01:55:21 - Marieke Moorman
  01:55:21 - 01:55:27 - Lian Nabuurs
  01:55:28 - 01:55:32 - Marieke Moorman
  01:55:33 - 01:56:02 - Helma Pluk
  01:56:03 - 01:56:16 - Marieke Moorman
  01:56:17 - 01:56:26 - Lian Nabuurs
  01:56:26 - 01:56:32 - Marieke Moorman
  01:56:32 - 01:56:59 - Arthur Baudet
  01:57:00 - 01:57:02 - Arthur Baudet
  01:57:02 - 01:57:05 - Marieke Moorman
  01:57:05 - 01:59:11 - Mike van Diemen
  01:59:11 - 01:59:14 - Marieke Moorman
  01:59:15 - 01:59:35 - Helma Pluk
  01:59:35 - 01:59:40 - Mike van Diemen
  01:59:40 - 01:59:42 - Marieke Moorman
  01:59:42 - 02:02:16 - Mike van Diemen
  02:02:16 - 02:02:19 - Marieke Moorman
  02:02:19 - 02:04:54 - Arthur Baudet
  02:04:54 - 02:04:58 - Marieke Moorman
  02:04:58 - 02:05:14 - Bregje van Lieshout
  02:05:14 - 02:05:15 - Marieke Moorman
  02:05:15 - 02:05:39 - Arthur Baudet
  02:05:39 - 02:05:40 - Marieke Moorman
  02:05:40 - 02:05:43 - Bregje van Lieshout
  02:05:44 - 02:05:47 - Marieke Moorman
  02:05:47 - 02:06:03 - Arthur Baudet
  02:06:04 - 02:06:07 - Marieke Moorman
  02:06:07 - 02:08:46 - Marianne Akkermans
  02:08:46 - 02:08:50 - Marieke Moorman
  02:08:50 - 02:09:06 - Lian Nabuurs
  02:09:06 - 02:09:07 - Marieke Moorman
  02:09:07 - 02:09:08 - Lian Nabuurs
  02:09:08 - 02:09:09 - Marieke Moorman
  02:09:09 - 02:09:30 - Marianne Akkermans
  02:09:32 - 02:12:38 - Marianne Akkermans
  02:12:38 - 02:12:43 - Marieke Moorman
  02:12:43 - 02:13:20 - Lian Nabuurs
  02:13:20 - 02:13:21 - Marieke Moorman
  02:13:21 - 02:13:58 - Marianne Akkermans
  02:13:58 - 02:14:00 - Marieke Moorman
  02:14:00 - 02:14:18 - Lian Nabuurs
  02:14:19 - 02:14:24 - Marieke Moorman
  02:14:24 - 02:16:55 - Astrid Bannink
  02:16:55 - 02:16:57 - Marieke Moorman
  02:16:57 - 02:17:21 - Bregje van Lieshout
  02:17:21 - 02:17:22 - Marieke Moorman
  02:17:22 - 02:17:43 - Judith Logtens
  02:17:43 - 02:17:46 - Marieke Moorman
  02:17:46 - 02:18:17 - Thomas van der Meer
  02:18:17 - 02:18:21 - Marieke Moorman
  02:18:21 - 02:19:10 - Marianne Akkermans
  02:19:11 - 02:19:13 - Marieke Moorman
  02:19:14 - 02:19:30 - Mike van Diemen
  02:19:30 - 02:19:33 - Marieke Moorman
  02:19:33 - 02:19:57 - Lian Nabuurs
  02:19:58 - 02:20:00 - Marieke Moorman
  02:20:00 - 02:20:10 - Marianne Akkermans
  02:20:11 - 02:20:13 - Marieke Moorman
  02:20:13 - 02:21:06 - Thomas van der Meer
  02:21:06 - 02:21:08 - Marieke Moorman
  02:21:08 - 02:21:50 - Marianne Akkermans
  02:21:50 - 02:21:52 - Marieke Moorman
  02:21:52 - 02:25:20 - Thomas van der Meer
  02:25:20 - 02:25:23 - Marieke Moorman
  02:25:24 - 02:29:56 - Helma Pluk
  02:29:56 - 02:29:58 - Marieke Moorman
  02:29:58 - 02:29:59 - Helma Pluk
  02:29:59 - 02:30:04 - Mike van Diemen
  02:30:04 - 02:30:06 - Marieke Moorman
  02:30:06 - 02:30:27 - Helma Pluk
  02:30:27 - 02:30:29 - Marieke Moorman
  02:30:29 - 02:31:11 - Marianne Akkermans
  02:31:11 - 02:31:17 - Marieke Moorman
  02:31:17 - 02:31:35 - Marianne Akkermans
  02:31:35 - 02:31:45 - Marieke Moorman
  02:31:45 - 02:32:00 - Marianne Akkermans
  02:32:00 - 02:32:02 - Marieke Moorman
  02:32:02 - 02:33:16 - Mike van Diemen
  02:33:16 - 02:33:17 - Marieke Moorman
  02:33:17 - 02:33:18 - Mike van Diemen
  02:33:18 - 02:33:20 - Marieke Moorman
  02:33:20 - 02:33:50 - Helma Pluk
  02:33:50 - 02:33:51 - Mike van Diemen
  02:33:51 - 02:33:53 - Marieke Moorman
  02:33:53 - 02:34:31 - Mike van Diemen
  02:34:31 - 02:34:32 - Marieke Moorman
  02:34:32 - 02:35:35 - Helma Pluk
  02:35:35 - 02:35:37 - Marieke Moorman
  02:35:37 - 02:35:44 - Thomas van der Meer
  02:35:44 - 02:35:47 - Marieke Moorman
  02:35:47 - 02:36:22 - Thomas van der Meer
  02:36:22 - 02:36:23 - Marieke Moorman
  02:36:23 - 02:36:51 - Helma Pluk
  02:36:51 - 02:37:00 - Marieke Moorman
  02:37:00 - 02:38:28 - Marcel van den Elzen
  02:38:28 - 02:38:31 - Marieke Moorman
  02:38:31 - 02:38:47 - Marianne Akkermans
  02:38:47 - 02:38:48 - Marieke Moorman
  02:38:48 - 02:39:35 - Marcel van den Elzen
  02:39:35 - 02:39:39 - Marieke Moorman
  02:39:39 - 02:40:46 - Marcel van den Elzen
  02:40:46 - 02:40:51 - Marieke Moorman
  02:40:51 - 02:47:27 - Johan Hermanussen
  02:47:27 - 02:47:31 - Marieke Moorman
  02:47:31 - 02:47:32 - Johan Hermanussen
  02:47:32 - 02:47:59 - Thomas van der Meer
  02:47:59 - 02:48:00 - Johan Hermanussen
  02:48:00 - 02:48:03 - Marieke Moorman
  02:48:03 - 02:48:30 - Johan Hermanussen
  02:48:31 - 02:48:40 - Marieke Moorman
  02:48:45 - 02:49:00 - Inspreker
  02:49:00 - 02:50:13 - Bouke de Bruin
  02:50:13 - 02:50:18 - Marieke Moorman
  02:50:19 - 02:50:43 - Marianne Akkermans
  02:50:43 - 02:50:53 - Marieke Moorman
  02:50:53 - 02:50:54 - Marianne Akkermans
  02:50:54 - 02:50:55 - Lian Nabuurs
  02:50:55 - 02:51:14 - Marianne Akkermans
  02:51:14 - 02:51:17 - Marieke Moorman
  02:51:17 - 02:51:23 - Lian Nabuurs
  02:51:23 - 02:51:25 - Marieke Moorman
  02:51:26 - 02:51:35 - Inspreker
  02:51:35 - 02:53:27 - Bouke de Bruin
  02:53:27 - 02:53:28 - Marieke Moorman
  02:53:28 - 02:53:44 - Marcel van den Elzen
  02:53:44 - 02:54:04 - Inspreker
  02:54:04 - 02:54:06 - Marieke Moorman
  02:54:06 - 02:54:07 - Inspreker
  02:54:07 - 02:54:15 - Marianne Akkermans
  02:54:15 - 02:54:16 - Marieke Moorman
  02:54:17 - 02:54:31 - Inspreker
  02:54:32 - 02:54:37 - Marieke Moorman
  02:54:38 - 02:54:46 - Inspreker
  02:54:46 - 02:58:00 - Bouke de Bruin
  02:58:00 - 02:58:01 - Marieke Moorman
  02:58:01 - 02:58:02 - Inspreker
  02:58:02 - 02:58:11 - Teun Wientjes
  02:58:12 - 02:58:13 - Marieke Moorman
  02:58:13 - 02:58:51 - Inspreker
  02:58:51 - 02:58:52 - Teun Wientjes
  02:58:52 - 02:58:54 - Marieke Moorman
  02:58:54 - 02:59:10 - Teun Wientjes
  02:59:10 - 02:59:47 - Inspreker
  02:59:47 - 02:59:49 - Marieke Moorman
  02:59:49 - 03:00:30 - Johan Hermanussen
  03:00:30 - 03:00:31 - Marieke Moorman
  03:00:31 - 03:01:15 - Inspreker
  03:01:15 - 03:01:16 - Marieke Moorman
  03:01:16 - 03:01:54 - Johan Hermanussen
  03:01:54 - 03:01:56 - Marieke Moorman
  03:01:56 - 03:02:02 - Johan Hermanussen
  03:02:03 - 03:02:04 - Marieke Moorman
  03:02:04 - 03:02:24 - Inspreker
  03:02:24 - 03:03:18 - Bouke de Bruin
  03:03:18 - 03:03:20 - Marieke Moorman
  03:03:20 - 03:04:01 - Marianne Akkermans
  03:04:01 - 03:04:03 - Marieke Moorman
  03:04:04 - 03:04:27 - Inspreker
  03:04:27 - 03:04:34 - Marieke Moorman
  03:04:34 - 03:04:47 - Marieke Moorman
  03:04:48 - 03:05:25 - Lian Nabuurs
  03:05:25 - 03:05:27 - Marieke Moorman
  03:05:27 - 03:05:29 - Lian Nabuurs
  03:05:29 - 03:05:32 - Marieke Moorman
  03:05:32 - 03:05:45 - Mike van Diemen
  03:05:46 - 03:05:48 - Marieke Moorman
  03:05:48 - 03:06:02 - Arthur Baudet
  03:06:02 - 03:06:09 - Marieke Moorman
  03:06:09 - 03:06:20 - Marianne Akkermans
  03:06:21 - 03:06:23 - Marieke Moorman
  03:06:23 - 03:06:34 - Astrid Bannink
  03:06:35 - 03:06:39 - Marieke Moorman
  03:06:39 - 03:06:44 - Thomas van der Meer
  03:06:46 - 03:06:53 - Marieke Moorman
  03:06:54 - 03:07:36 - Helma Pluk
  03:07:36 - 03:07:41 - Marieke Moorman
  03:07:41 - 03:08:19 - Johan Hermanussen
  03:08:19 - 03:08:20 - Marieke Moorman
  03:08:20 - 03:08:21 - Johan Hermanussen
  03:08:21 - 03:08:29 - Mike van Diemen
  03:08:29 - 03:08:40 - Johan Hermanussen
  03:08:40 - 03:08:42 - Marieke Moorman
  03:08:42 - 03:09:16 - Johan Hermanussen
  03:09:16 - 03:09:20 - Marieke Moorman
  03:09:20 - 03:09:25 - Johan Hermanussen
  03:09:25 - 03:09:26 - Marieke Moorman
  03:09:26 - 03:09:27 - Johan Hermanussen
  03:09:28 - 03:14:44 - Marieke Moorman
  03:14:44 - 03:15:00 - Helma Pluk
  03:15:00 - 03:15:37 - Twan Stiphout
  03:15:37 - 03:15:40 - Marieke Moorman
  03:15:40 - 03:15:52 - Helma Pluk
  03:15:54 - 03:16:38 - Marieke Moorman
  03:16:38 - 03:16:49 - Judith Logtens
  03:16:49 - 03:17:14 - Marieke Moorman
  03:17:16 - 03:17:27 - Marieke Moorman
  03:17:27 - 03:17:49 - Arthur Baudet
  03:17:49 - 03:18:00 - Marieke Moorman
  03:18:00 - 03:18:09 - Arthur Baudet
  03:18:09 - 03:18:32 - Marieke Moorman
  03:18:53 - 03:19:04 - Marieke Moorman
  03:19:05 - 03:19:13 - Teun Wientjes
  03:19:13 - 03:20:38 - Marieke Moorman
  03:20:39 - 03:21:52 - Marcel van den Elzen
  03:21:52 - 03:21:57 - Marieke Moorman
  03:21:57 - 03:22:18 - Thomas van der Meer
  03:22:18 - 03:22:27 - Marieke Moorman
  03:22:27 - 03:23:04 - Han Welbers
  03:23:04 - 03:23:07 - Marieke Moorman
  03:23:07 - 03:24:22 - Arthur Baudet
  03:24:22 - 03:24:24 - Marieke Moorman
  03:24:24 - 03:24:31 - Astrid Bannink
  03:24:32 - 03:24:33 - Marieke Moorman
  03:24:33 - 03:25:05 - Bregje van Lieshout
  03:25:06 - 03:25:07 - Marieke Moorman
  03:25:07 - 03:25:55 - Thomas van der Meer
  03:25:55 - 03:25:58 - Marieke Moorman
  03:25:58 - 03:26:43 - Marcel van den Elzen
  03:26:43 - 03:26:47 - Marieke Moorman
  03:26:47 - 03:27:21 - Moniek van den Elzen
  03:27:21 - 03:27:39 - Marieke Moorman
  03:27:41 - 03:29:15 - Ben Peters
  03:29:15 - 03:29:16 - Marieke Moorman
  03:29:16 - 03:29:28 - Ben Peters
  03:29:28 - 03:29:46 - Marieke Moorman
  03:29:49 - 03:30:43 - Inspreker
  03:30:43 - 03:31:27 - Antoinette Maas
  03:31:27 - 03:31:35 - Marieke Moorman
  03:31:36 - 03:32:19 - Ben Peters
  03:32:19 - 03:32:33 - Inspreker
  03:32:34 - 03:32:40 - Marieke Moorman
  03:32:40 - 03:32:50 - Antoinette Maas
  03:32:50 - 03:32:53 - Ben Peters
  03:32:53 - 03:32:59 - Inspreker
  03:32:59 - 03:33:01 - Antoinette Maas
  03:33:02 - 03:33:03 - Marieke Moorman
  03:33:04 - 03:33:28 - Ben Peters
  03:33:28 - 03:33:38 - Marieke Moorman
  03:33:38 - 03:34:07 - Marcel van den Elzen
  03:34:08 - 03:34:15 - Marieke Moorman
  03:34:15 - 03:34:31 - Thomas van der Meer
  03:34:33 - 03:34:42 - Marieke Moorman
  03:34:43 - 03:34:45 - Ben Peters
  03:34:45 - 03:34:49 - Marieke Moorman
  03:34:49 - 03:34:53 - Ben Peters
  03:34:53 - 03:35:54 - Marieke Moorman
  03:35:56 - 03:36:29 - Jan van Riet
  03:36:31 - 03:36:36 - Marieke Moorman
  03:36:36 - 03:36:38 - Jan van Riet
  03:36:38 - 03:36:39 - Marieke Moorman
  03:36:39 - 03:37:53 - Jan van Riet
  03:37:53 - 03:37:59 - Marieke Moorman
  03:37:59 - 03:38:24 - Hennie Bongers
  03:38:24 - 03:38:27 - Marieke Moorman
  03:38:27 - 03:38:59 - Joep Baltussen
  03:38:59 - 03:39:03 - Marieke Moorman
  03:39:03 - 03:39:55 - Esmee van der Ham
  03:39:55 - 03:39:58 - Marieke Moorman
  03:39:58 - 03:40:56 - Judith Logtens
  03:40:56 - 03:40:59 - Marieke Moorman
  03:40:59 - 03:41:22 - Astrid Bannink
  03:41:22 - 03:41:26 - Marieke Moorman
  03:41:27 - 03:41:44 - Jan van Riet
  03:41:44 - 03:41:45 - Marieke Moorman
  03:41:45 - 03:41:57 - Astrid Bannink
  03:41:57 - 03:42:00 - Marieke Moorman
  03:42:00 - 03:42:25 - Bregje van Lieshout
  03:42:26 - 03:42:27 - Marieke Moorman
  03:42:27 - 03:42:32 - Mariëlle van Zuilen
  03:42:32 - 03:42:36 - Marieke Moorman
  03:42:44 - 03:42:58 - Inspreker
  03:42:58 - 03:45:35 - Maarten Jilisen
  03:45:35 - 03:45:36 - Marieke Moorman
  03:45:36 - 03:45:37 - Inspreker
  03:45:37 - 03:46:11 - Jan van Riet
  03:46:11 - 03:46:12 - Inspreker
  03:46:12 - 03:46:13 - Marieke Moorman
  03:46:13 - 03:46:19 - Inspreker
  03:46:19 - 03:46:20 - Inspreker
  03:46:20 - 03:46:27 - Maarten Jilisen
  03:46:27 - 03:46:38 - Marieke Moorman
  03:46:38 - 03:46:56 - Astrid Bannink
  03:46:56 - 03:46:57 - Marieke Moorman
  03:46:57 - 03:47:10 - Inspreker
  03:47:10 - 03:47:12 - Hennie Bongers
  03:47:12 - 03:47:14 - Inspreker
  03:47:14 - 03:47:17 - Marieke Moorman
  03:47:17 - 03:47:28 - Jan van Riet
  03:47:28 - 03:47:32 - Inspreker
  03:47:32 - 03:47:34 - Maarten Jilisen
  03:47:34 - 03:47:39 - Jan van Riet
  03:47:39 - 03:47:52 - Inspreker
  03:47:52 - 03:47:55 - Marieke Moorman
  03:47:55 - 03:48:01 - Jan van Riet
  03:48:01 - 03:48:18 - Marieke Moorman