Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 6 april 2023

19:30 - 22:59
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

  00:06:49 - 00:08:10 - Voorzitter
 2. 1

  Raadsleden Mariëlla Bastiaans, Arjan Breijer en Marc Oudenhoven zijn afwezig.

  00:06:53 - 00:08:10 - Voorzitter
 3. 2

  00:07:16 - 00:08:10 - Voorzitter
  00:08:10 - 00:09:06 - Inspreker
  00:09:12 - 00:11:33 - Voorzitter
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:09:33 - 00:11:33 - Voorzitter
 5. 4

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:10:21 - 00:11:33 - Voorzitter
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  als burgerlid te benoemen:
  Judith van Bokhoven VVD

  00:11:16 - 00:11:33 - Voorzitter
  00:11:34 - 00:12:02 - Moniek van den Elzen
  00:12:03 - 00:12:20 - Voorzitter
  00:12:36 - 00:13:28 - Inspreker
  00:13:41 - 00:14:15 - Voorzitter
 7. 6

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

  00:13:53 - 00:14:15 - Voorzitter
  00:14:37 - 00:18:14 - Inspreker
  00:18:14 - 00:19:42 - William van den Berg
  00:19:42 - 00:20:29 - Voorzitter
  00:20:30 - 00:20:45 - Liesbeth van Heeswijk
  00:20:45 - 00:20:55 - Inspreker
  00:20:55 - 00:20:56 - Voorzitter
  00:20:56 - 00:21:08 - Inspreker
  00:21:08 - 00:21:56 - William van den Berg
  00:21:56 - 00:22:03 - Voorzitter
  00:22:24 - 00:22:45 - Voorzitter
  00:22:45 - 00:22:50 - Voorzitter
  00:22:54 - 00:22:56 - Inspreker
  00:22:56 - 00:22:58 - Leni Koot
  00:22:58 - 00:28:14 - Leni Koot
  00:28:14 - 00:28:20 - Voorzitter
  00:28:20 - 00:28:33 - Inspreker
  00:28:33 - 00:29:11 - Leni Koot
  00:29:11 - 00:29:29 - Voorzitter
  00:29:29 - 00:29:53 - Jochem Jacobs
  00:29:55 - 00:29:57 - Leni Koot
  00:29:57 - 00:30:00 - Inspreker
  00:30:00 - 00:30:39 - Leni Koot
  00:30:39 - 00:30:43 - Voorzitter
  00:30:43 - 00:30:46 - Inspreker
  00:30:46 - 00:34:56 - Voorzitter
 8. 7

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

  00:31:31 - 00:34:56 - Voorzitter
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 9 maart 2023 wordt vastgesteld.

  00:31:37 - 00:34:56 - Voorzitter
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 3 tot en met 30 maart 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-30 Brief Activiteitenverslag 2022 AgriFood Captital
  2023-I-31 Petitie geen nieuwbouw de Haart
  2023-I-32 Brief Toezending stukken beroep bestemmingsplan Escharen, Hof v Elsteren, fase 3
  2023-I-33 Reactie post-it actie gemeentehuis Land van Cuijk
  2023-I-34 E-mail Bomen
  2023-I-35 Brief Zorgen toekomst mammoetboom Grave
  2023-I-36 Raadsinformatiebrief inzake ambitie realisatie RES NOB
  2023-I-37 E-mail Dorpsontwikkelingsplan
  2023-I-38 E-mail Rappel stand van zaken verzoek eigen weg-particulier eigendom deels onttrekken trottoir
  2023-I-39 E-mail Update maart 2023 vliegbasis De Peel
  2023-I-40 Moderniseren van het Sleedoornveld Cuijk
  2023-I-41 Woonwagenbeleid
  2023-I-42 E-mail Opvang leerlingen Gemeente Berg en Dal
  2023-I-43 E-mail Open brief raad Land van Cuijk Windmolens, zonnepanelen, accu auto ‘s

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-46 Regionale Woondeal Noordoost-Brabant
  2023-RIB-49 Vervolg opvang AMV’ers in Van der Valkhotel
  2023-RIB-50 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Tijdelijke school op hardloopbaan (2023-V-15)
  2023-RIB-51 Verantwoording 2022 uitvoering gezondheidsbevordering door de GGD
  2023-RIB-52 Motie Energieopslag gemeentelijke gebouwen (2023-Ma-19)
  2023-RIB-53 Update onderzoek loodaccus’s MOB-terrein Mill
  2023-RIB-54 Scheepswerf Grave (moties) (2022-Ma-31)
  2023-RIB-55 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Woningbouwvoortgang Grave (2023-V-17)
  2023-RIB-56 Voortgang RES NOB
  2023-RIB-57 Resultaat tegemoetkoming energielasten verenigingen 2022
  2023-RIB-58 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Opheldering gang van zaken omtrent zoektocht opvanglocatie AMV’ers
  2023-RIB-59 Beantwoording schriftelijke vragen CDA+LPG Stadhuis Grave (2023-V-16)
  2023-RIB-60 Reactie toezegging Inrichting met bruikbaar fietspadvoetpad Hapseweg te Wanroij (2022-TZ-13)
  2023-RIB-61 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Nieuw beleid parkeerontheffingen (2023-V-14)
  2023-RIB-62 Evaluatie en vervolg noodfonds energiearmoede (2022-M-27)
  2023-RIB-63 Beantwoording schriftelijke vragen GL-PvdA Stavaza Katrien en Palazzotheater Grave (2023-V-18)
  2023-RIB-64 Reactie motie Toepassen maatwerk leerlingenvervoer waar nodig (2022-Ma-15)
  2023-RIB-65 Beantwoording schriftelijke vraag Liberaal LVC ViaSana Mill (2023-V-5)
  2023-RIB-66 Voortgang Centrumplan Sint Anthonis (2022-TZ-6 en 2022-TZ-7)
  00:31:51 - 00:34:56 - Voorzitter
 11. 10

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

  00:32:30 - 00:34:56 - Voorzitter
 12. 11

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  BDO Audit & Assurance B.V. te benoemen tot accountant gemeente Land van Cuijk voor de periode 2023-2026 met een optie tot verlenging van maximaal twee jaren.

  00:33:03 - 00:34:56 - Voorzitter
 13. 12

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Kammerbergweg 3 Langenboom met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuLaKammerberg3-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Kammerbergweg 3 Langenboom.
 14. 13

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Sambeek, uitbreiding Stalenberg 16, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPSbkuitbrStalenb16-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Sambeek, uitbreiding Stalenberg 16.
 15. 14

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Cuijk, Beerseweg 3 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPCuBeerseweg3-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Cuijk, Beerseweg 3;
  3. het beeldkwaliteitplan Cuijk, Beerseweg 3 vast te stellen.
 16. 15

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Vortum-Mullem, Akkervoortweg ong. met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPVmuAkkervwegong-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Vortum-Mullem, Akkervoortweg ong.;
  3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 17. 16

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Holthees, Rodermansstraat 6 e.o. met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPHhsRodermansstr6-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Holthees, Rodermansstraat 6 e.o.;
  3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 18. 17

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haps, Burg. Moorenstraat ong. fase 2 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Haps, Burg. Moorenstraat ong. fase 2, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BpBuHaMoorenstr-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan;
  4. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 19. 18

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haps, Putselaarstraat ong. vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Haps, Putselaarstraat ong., met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuHaPutselaarong-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Haps, Putselaarstraat ong.;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. De afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 20. 19

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Buitengebied Oploo, Striep 2 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oploo, Striep 2 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Striep 2, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuOPStriep2-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen Buitengebied Oploo, Striep 2;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Striep 2.
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.
 21. 20

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Gassel, Wijnroemer 6 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Gassel, Wijnroemer 6 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Gassel, Wijnroemer 6, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuWijnroemer6-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Gassel, Wijnroemer 6;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-52 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan Gassel, Wijnroemer 6
 22. 21

  Portefeuille presidium

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Verordening rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:
   Verordening Rekenkamer Land van Cuijk 2023
   en besluit:
   te benoemen in de Rekenkamer Land van Cuijk:
   Karin Meijer Voorzitter
   Han Dankaart Lid
   Marloes van Rijswijk Lid
   Rick Anderson Lid
  00:34:35 - 00:34:56 - Voorzitter
  00:35:05 - 00:38:19 - Inspreker
  00:38:19 - 00:39:11 - Voorzitter
  00:39:11 - 00:43:04 - Inspreker
  00:43:04 - 00:44:59 - Karin Meijer
  00:44:59 - 00:45:10 - Voorzitter
  00:45:10 - 00:45:12 - Inspreker
  00:45:12 - 00:45:42 - Voorzitter
 23. 22

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. vast te stellen de Nota reserves en voorzieningen Land van Cuijk 2023;
  2. herschikking (budgettair neutraal) van de reserves en voorzieningen zoals aangegeven in het overzicht “Heroverweging reserves en voorzieningen” (bijlage b);
  3. de reserves te vormen en de doelstellingen te bepalen zoals aangegeven in het “Overzicht reserves Land van Cuijk” (bijlage c);
  4. de voorzieningen te vormen en de doelstellingen te bepalen zoals aangegeven in het “Overzicht reserves Land van Cuijk” (bijlage d);
  5. de structurele financiële effecten ad € 661.000,- ten laste laten komen van het begrotingssaldo;
  6. de begrotingswijziging 2023 hieromtrent vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-66 Beantwoording technische vragen LPG Nota reserves en voorzieningen
  00:45:21 - 00:45:42 - Voorzitter
  00:45:42 - 00:45:47 - Twan Stiphout
  00:45:47 - 00:45:48 - Voorzitter
  00:45:48 - 00:47:01 - Twan Stiphout
  00:47:01 - 00:47:48 - Voorzitter
 24. 23

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid woningen gemeente Land van Cuijk 2022;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:
   Verordening duurzaamheidslening woningen Land van Cuijk 2023.
   en
   Besluit:
   het bedrag van de uit te zetten duurzaamheidslening woningen te verhogen met € 4.000.000,- naar € 9.400.000,-.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-62 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Verordening duurzaamheidslening woningen Land van Cuijk 2023 en verhoging bedrag duurzaamheidslening woningen
  00:47:18 - 00:47:48 - Voorzitter
  00:47:48 - 00:49:13 - Lian Nabuurs
  00:49:13 - 00:49:17 - Voorzitter
  00:49:17 - 00:53:04 - Bregje van Lieshout
  00:53:04 - 00:53:17 - Voorzitter
  00:53:17 - 00:54:22 - Mike van Diemen
  00:54:23 - 00:54:27 - Voorzitter
  00:54:27 - 00:54:40 - Jan van Riet
  00:54:40 - 00:54:43 - Voorzitter
  00:54:44 - 00:55:45 - Johan Hermanussen
  00:55:45 - 00:55:47 - Voorzitter
  00:55:47 - 00:55:51 - Bregje van Lieshout
  00:55:51 - 00:58:24 - Johan Hermanussen
  00:58:24 - 00:58:27 - Voorzitter
  00:58:27 - 00:59:49 - Thomas van der Meer
  00:59:49 - 00:59:52 - Voorzitter
  00:59:52 - 01:00:40 - Arthur Baudet
  01:00:40 - 01:00:44 - Voorzitter
  01:00:44 - 01:01:16 - Arthur Baudet
  01:01:16 - 01:01:19 - Voorzitter
  01:01:19 - 01:02:21 - Marianne Akkermans
  01:02:21 - 01:02:24 - Voorzitter
  01:02:24 - 01:02:27 - Marianne Akkermans
  01:02:27 - 01:02:30 - Voorzitter
  01:02:30 - 01:03:00 - Astrid Bannink
  01:03:00 - 01:03:02 - Voorzitter
  01:03:02 - 01:04:14 - Lian Nabuurs
  01:04:15 - 01:04:20 - Voorzitter
  01:04:25 - 01:04:27 - Inspreker
  01:04:27 - 01:07:39 - Bouke de Bruin
  01:07:39 - 01:07:44 - Voorzitter
  01:07:44 - 01:08:25 - Bregje van Lieshout
  01:08:25 - 01:08:26 - Voorzitter
  01:08:27 - 01:08:29 - Bouke de Bruin
  01:08:29 - 01:09:12 - Bouke de Bruin
  01:09:13 - 01:09:20 - Voorzitter
  01:09:20 - 01:09:23 - Inspreker
  01:09:23 - 01:09:34 - Bouke de Bruin
  01:09:34 - 01:09:47 - Voorzitter
  01:09:47 - 01:10:05 - Astrid Bannink
  01:10:05 - 01:10:06 - Voorzitter
  01:10:06 - 01:10:07 - Inspreker
  01:10:07 - 01:10:43 - Bouke de Bruin
  01:10:43 - 01:10:50 - Voorzitter
  01:10:50 - 01:11:16 - Thomas van der Meer
  01:11:16 - 01:11:17 - Voorzitter
  01:11:17 - 01:11:20 - Thomas van der Meer
  01:11:20 - 01:11:22 - Voorzitter
  01:11:23 - 01:11:43 - Helma Pluk
  01:11:43 - 01:11:46 - Voorzitter
  01:11:46 - 01:11:55 - Lian Nabuurs
  01:11:55 - 01:12:34 - Voorzitter
  01:12:58 - 01:12:59 - Voorzitter
  01:12:59 - 01:13:07 - Marianne Akkermans
  01:13:07 - 01:13:41 - Voorzitter
  01:14:12 - 01:14:36 - Voorzitter
  01:15:10 - 01:15:45 - Voorzitter
  01:16:14 - 01:17:04 - Voorzitter
 25. 23.a

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7)
  tegen
  FVD (1), Liberaal LVC (3), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  na positieve besluitvorming ten aanzien van windenergie en vaststelling van het beleid voor zon- en windenergie, de windwokkels en kleine windmolens toe te voegen aan de lijst met maatregelen waarvoor de duurzaamheidslening aangevraagd kan worden.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-7 Windwokkels en kleine windmolens toevoegen (2023-M-17)
 26. 23.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  1. uit te zoeken op welke wijze de duurzaamheidslening mogelijk te maken is voor grote VvE’s (groter dan 7 woningen);
  2. de eventuele mogelijkheden met bijbehorende consequenties inzichtelijk te maken voor de gemeenteraad;
  3. deze variant(en) van de stimuleringsregeling duurzaamheid zo spoedig mogelijk op te nemen in de stimuleringsregeling duurzaamheid voor (sport) verenigingen door middel van een wijzigingsbesluit, en deze niet later dan 31 december 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-8 Duurzaamheidslening voor grote VvE’s (2023-M-18)
 27. 23.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het colelge
  de ‘stimuleringsregeling kleine VvE’ van de SVn zo spoedig mogelijk op te nemen in een raadsvoorstel en deze tenminste niet later dan 31 december 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-9 Duurzaamheidslening voor kleine VvE’s (2023-M-20)
 28. 23.d

  Stemuitslag

  voor 36%
  tegen 64%
  voor
  GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (7)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (3), LPG (1), VVD (2)
 29. 24

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Herinrichting N321 Grave-Beers tussen 3.8 en 6.750 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting N321 Grave-Beers tussen 3.8 en 6.750 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Herinrichting N321 Grave-Beers tussen 3.8 en 6.750, met identificatienummer NL.IMRO.1982.HerinrichtN321-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Herinrichting N321 Grave-Beers tussen 3.8 en 6.750.
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. het eventueel voeren van verweer in beroep namens de raad bij de Raad van State aan het college te laten.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-60 Beantwoording technische vragen D66 Bestemmingsplan Herinrichting N321 Grave - Beers Tussen 3.8 en 6.750
  2023-T-64 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Herinrichting N321 Grave-Beers tussen 3.8 en 6.750

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-18 Natuurcompensatie herinrichting N321 Grave-Beers
  01:16:54 - 01:17:04 - Voorzitter
  01:17:05 - 01:19:46 - Mariëlle van Zuilen
  01:19:46 - 01:19:50 - Voorzitter
  01:19:50 - 01:21:08 - Arthur Baudet
  01:21:08 - 01:21:11 - Voorzitter
  01:21:11 - 01:22:27 - Marianne Akkermans
  01:22:27 - 01:22:31 - Voorzitter
  01:22:31 - 01:22:32 - Marianne Akkermans
  01:22:32 - 01:22:52 - Mariëlle van Zuilen
  01:22:52 - 01:22:54 - Voorzitter
  01:22:54 - 01:23:17 - Marianne Akkermans
  01:23:17 - 01:23:19 - Voorzitter
  01:23:19 - 01:23:51 - Astrid Bannink
  01:23:52 - 01:23:55 - Voorzitter
  01:23:55 - 01:24:29 - Bregje van Lieshout
  01:24:30 - 01:24:32 - Voorzitter
  01:24:32 - 01:28:00 - Mike van Diemen
  01:28:00 - 01:28:05 - Voorzitter
  01:28:05 - 01:28:31 - Marcel van den Elzen
  01:28:31 - 01:28:32 - Voorzitter
  01:28:32 - 01:28:43 - Mike van Diemen
  01:28:43 - 01:28:51 - Voorzitter
  01:28:51 - 01:32:23 - Marcel van den Elzen
  01:32:23 - 01:32:26 - Voorzitter
  01:32:26 - 01:34:56 - Johan Hermanussen
  01:34:56 - 01:35:01 - Voorzitter
  01:35:01 - 01:35:57 - Jochem Jacobs
  01:35:57 - 01:36:01 - Voorzitter
  01:36:01 - 01:36:32 - Mariëlle van Zuilen
  01:36:32 - 01:36:33 - Voorzitter
  01:36:33 - 01:37:00 - Jochem Jacobs
  01:37:00 - 01:37:10 - Voorzitter
  01:37:10 - 01:37:11 - Inspreker
  01:37:11 - 01:42:54 - Mark Janssen
  01:42:54 - 01:42:57 - Voorzitter
  01:42:57 - 01:43:30 - Marcel van den Elzen
  01:43:30 - 01:43:35 - Voorzitter
  01:43:35 - 01:44:21 - Jochem Jacobs
  01:44:21 - 01:44:24 - Voorzitter
  01:44:24 - 01:44:27 - Inspreker
  01:44:27 - 01:45:01 - Mark Janssen
  01:45:01 - 01:45:10 - Voorzitter
  01:45:20 - 01:45:22 - Inspreker
  01:45:22 - 01:45:24 - Antoinette Maas
  01:45:24 - 01:48:52 - Antoinette Maas
  01:48:52 - 01:48:56 - Voorzitter
  01:48:56 - 01:49:05 - Marianne Akkermans
  01:49:05 - 01:49:07 - Antoinette Maas
  01:49:07 - 01:49:24 - Inspreker
  01:49:26 - 01:49:38 - Voorzitter
  01:49:39 - 01:50:32 - Mariëlle van Zuilen
  01:50:32 - 01:50:37 - Voorzitter
  01:50:37 - 01:50:55 - Mike van Diemen
  01:50:56 - 01:52:16 - Mariëlle van Zuilen
  01:52:16 - 01:53:08 - Voorzitter
  01:53:08 - 01:53:09 - Jochem Jacobs
  01:53:09 - 01:53:10 - Voorzitter
  01:53:11 - 01:53:44 - Mariëlle van Zuilen
  01:53:46 - 01:53:49 - Voorzitter
  01:53:49 - 01:53:58 - Jochem Jacobs
  01:53:58 - 01:54:04 - Voorzitter
  01:54:04 - 01:54:06 - Inspreker
  01:54:06 - 01:54:10 - Antoinette Maas
  01:54:10 - 01:54:13 - Antoinette Maas
  01:54:14 - 01:54:15 - Voorzitter
  01:54:15 - 01:54:24 - Mariëlle van Zuilen
  01:54:24 - 01:54:25 - Voorzitter
  01:54:25 - 01:54:27 - Mariëlle van Zuilen
  01:54:27 - 01:54:49 - Voorzitter
  02:03:39 - 02:04:12 - Voorzitter
  02:04:12 - 02:04:48 - Mariëlle van Zuilen
  02:04:48 - 02:04:57 - Voorzitter
  02:04:57 - 02:06:21 - Jochem Jacobs
  02:06:21 - 02:06:24 - Voorzitter
  02:06:24 - 02:07:04 - Mariëlle van Zuilen
  02:07:04 - 02:07:30 - Voorzitter
  02:08:04 - 02:08:23 - Voorzitter
  02:08:39 - 02:09:17 - Voorzitter
  02:09:21 - 02:11:28 - Hanneke van der Velden
 30. 24.a

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  D66 (2), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3)
 31. 25

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. het beleidsplan ‘Op weg naar bestaanszekerheid’ vast te stellen;
  2. voor de uitvoering van het plan in 2023 de extra lasten à € 130.000,- te dekken uit de reeds begrote middelen voor het Jongeren Perspectieffonds;
  3. voor de uitvoering van het plan in 2024-2026 de extra lasten als volgt te dekken:
   a. structureel € 105.000,- vanuit de beschikbare middelen in kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK-middelen);
   b. structureel € 200.000,- vanuit de begrote middelen voor het Jongeren Perspectieffonds;
   c. de resterende lasten voor de jaren 2024-2026 als volgt mee te nemen in de Kadernota 2024:
   2024 – € 122.000,-
   2025 – € 178.000,-
   2026 – € 213.000,-.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-53 Beantwoording technische vragen SP Beleidsplan Op weg naar bestaanszekerheid
  2023-T-54 Beantwoording technische vragen D66 Beleidsplan Op weg naar bestaanszekerheid
  2023-T-56 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Beleidsplan Op weg naar bestaanszekerheid
  2023-T-63 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Beleidsplan Op weg naar bestaanszekerheid
  2023-T-65 Beantwoording technische vragen CDA Beleidsplan Op weg naar bestaanszekerheid
  02:09:28 - 02:11:28 - Hanneke van der Velden
  02:11:28 - 02:11:31 - Voorzitter
  02:11:31 - 02:12:52 - Mariëlle van Zuilen
  02:12:52 - 02:12:54 - Voorzitter
  02:12:54 - 02:13:14 - Judith Logtens
  02:13:14 - 02:13:18 - Voorzitter
  02:13:18 - 02:13:54 - Astrid Bannink
  02:13:54 - 02:13:56 - Voorzitter
  02:13:56 - 02:14:39 - Bregje van Lieshout
  02:14:39 - 02:14:42 - Voorzitter
  02:14:43 - 02:14:56 - Roos Aben
  02:14:56 - 02:15:02 - Voorzitter
  02:15:02 - 02:17:37 - Roos Aben
  02:17:37 - 02:17:41 - Voorzitter
  02:17:41 - 02:17:48 - Helma Pluk
  02:17:48 - 02:17:49 - Voorzitter
  02:17:49 - 02:18:12 - Marco van den Berg
  02:18:12 - 02:18:15 - Voorzitter
  02:18:15 - 02:19:58 - Helma Pluk
  02:19:58 - 02:20:31 - Liesbeth van Heeswijk
  02:20:32 - 02:20:40 - Voorzitter
  02:20:47 - 02:20:50 - Inspreker
  02:20:50 - 02:21:51 - Joost Hendriks
  02:21:51 - 02:22:11 - Voorzitter
 32. 26

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen het Integraal Veiligheidsplan gemeente Land van Cuijk 2023-2026.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-55 Beantwoording technische vragen D66 Integraal Veiligheidsplan gemeente Land van Cuijk 2023-2026
  2023-T-58 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Integraal Veiligheidsplan gemeente Land van Cuijk 2023-2026
  2023-T-61 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Integraal Veiligheidsplan gemeente Land van Cuijk 2023-2026
  02:22:04 - 02:22:11 - Voorzitter
  02:22:26 - 02:22:54 - Voorzitter
  02:22:55 - 02:25:15 - Marcel van den Elzen
  02:25:15 - 02:25:36 - Voorzitter
  02:25:36 - 02:26:04 - Marcel van den Elzen
  02:26:04 - 02:26:07 - Voorzitter
  02:26:07 - 02:27:00 - Liesbeth van Heeswijk
  02:27:00 - 02:27:08 - Voorzitter
  02:27:08 - 02:27:54 - Albrecht Martens
  02:27:54 - 02:28:08 - Voorzitter
  02:28:08 - 02:28:26 - Judith Logtens
  02:28:26 - 02:28:31 - Voorzitter
  02:28:31 - 02:29:09 - Astrid Bannink
  02:29:09 - 02:29:16 - Bregje van Lieshout
  02:29:18 - 02:29:25 - Voorzitter
  02:29:26 - 02:30:05 - Mike van Diemen
  02:30:05 - 02:30:14 - Voorzitter
  02:30:14 - 02:33:22 - Inspreker
  02:33:23 - 02:33:26 - Voorzitter
  02:33:27 - 02:35:17 - Marcel van den Elzen
  02:35:17 - 02:35:19 - Voorzitter
  02:35:19 - 02:36:06 - Inspreker
  02:36:06 - 02:36:10 - Voorzitter
  02:36:10 - 02:36:47 - Marcel van den Elzen
  02:36:47 - 02:36:52 - Voorzitter
  02:36:52 - 02:37:02 - Marianne Akkermans
  02:37:02 - 02:37:03 - Voorzitter
  02:37:03 - 02:37:12 - Marianne Akkermans
  02:37:12 - 02:37:13 - Voorzitter
  02:37:14 - 02:37:42 - Inspreker
  02:37:43 - 02:37:52 - Voorzitter
  02:37:52 - 02:37:59 - Inspreker
  02:37:59 - 02:38:03 - Voorzitter
  02:38:04 - 02:38:28 - Inspreker
  02:38:28 - 02:38:35 - Voorzitter
  02:38:35 - 02:38:41 - Marcel van den Elzen
  02:38:41 - 02:38:46 - Voorzitter
  02:38:46 - 02:39:01 - Liesbeth van Heeswijk
  02:39:01 - 02:39:03 - Voorzitter
  02:39:04 - 02:39:45 - Voorzitter
  02:40:04 - 02:40:20 - Voorzitter
  02:40:38 - 02:40:58 - Voorzitter
 33. 26.a

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  Team Lokaal (7)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), VVD (2)
 34. 27

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. vast te stellen het Beleidsplan Erfgoed gemeente Land van Cuijk 2023-2027 - Bewaren, beleven en verbinden;
  2. de extra benodigde financiële middelen te dekken uit het begrotingssaldo onder voorbehoud van goedkeuring in de gemeentebegroting 2024.
   en
   Besluit:
   vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:
   Erfgoedverordening Land van Cuijk 2023

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-57 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Beleidsplan Erfgoed gemeente Land van Cuijk 2023-2027 - Bewaren, Beleven en Verbinden en Erfgoedverordening Land van Cuijk 2023
  02:40:41 - 02:40:58 - Voorzitter
  02:40:59 - 02:42:32 - Esmee van der Ham
  02:42:32 - 02:42:36 - Voorzitter
  02:42:38 - 02:44:57 - Helma Pluk
  02:44:57 - 02:45:01 - Voorzitter
  02:45:01 - 02:46:19 - Liesbeth van Heeswijk
  02:46:20 - 02:46:24 - Voorzitter
  02:46:24 - 02:47:53 - Albrecht Martens
  02:47:53 - 02:47:56 - Voorzitter
  02:47:56 - 02:49:15 - Mariëlle van Zuilen
  02:49:15 - 02:49:18 - Voorzitter
  02:49:18 - 02:49:44 - Esmee van der Ham
  02:49:44 - 02:49:46 - Voorzitter
  02:49:47 - 02:51:07 - Judith Logtens
  02:51:07 - 02:51:08 - Voorzitter
  02:51:09 - 02:51:37 - Helma Pluk
  02:51:37 - 02:51:42 - Voorzitter
  02:51:43 - 02:53:07 - Marianne Akkermans
  02:53:10 - 02:53:17 - Voorzitter
  02:53:19 - 02:53:24 - Voorzitter
  02:53:24 - 02:54:56 - Astrid Bannink
  02:54:56 - 02:54:58 - Voorzitter
  02:54:58 - 02:55:26 - Bregje van Lieshout
  02:55:27 - 02:55:29 - Voorzitter
  02:55:30 - 02:56:07 - Esmee van der Ham
  02:56:07 - 02:56:15 - Voorzitter
  02:56:19 - 02:56:22 - Inspreker
  02:56:22 - 02:56:23 - Joost Hendriks
  02:56:23 - 02:57:40 - Joost Hendriks
  02:57:41 - 02:57:43 - Voorzitter
  02:57:43 - 02:58:03 - Marianne Akkermans
  02:58:03 - 02:58:05 - Voorzitter
  02:58:05 - 02:58:44 - Inspreker
  02:58:44 - 02:59:26 - Joost Hendriks
  02:59:26 - 02:59:35 - Voorzitter
  02:59:39 - 02:59:50 - Voorzitter
  02:59:52 - 03:00:04 - Voorzitter
  03:00:04 - 03:00:05 - Marianne Akkermans
  03:00:05 - 03:00:11 - Voorzitter
  03:00:14 - 03:00:31 - Voorzitter
  03:00:31 - 03:01:02 - Mariëlle van Zuilen
  03:01:02 - 03:01:09 - Voorzitter
  03:01:37 - 03:02:02 - Voorzitter
  03:02:02 - 03:03:26 - Arthur Baudet
  03:03:26 - 03:03:28 - Voorzitter
  03:03:29 - 03:03:31 - Marianne Akkermans
  03:03:31 - 03:03:37 - Voorzitter
  03:03:37 - 03:04:15 - Astrid Bannink
  03:04:15 - 03:04:16 - Voorzitter
  03:04:18 - 03:04:38 - Bregje van Lieshout
  03:04:38 - 03:04:41 - Voorzitter
  03:04:42 - 03:05:31 - Roos Aben
  03:05:31 - 03:05:33 - Voorzitter
  03:05:33 - 03:07:29 - Marco van den Berg
  03:07:30 - 03:07:31 - Voorzitter
  03:07:32 - 03:08:29 - Liesbeth van Heeswijk
  03:08:30 - 03:08:31 - Voorzitter
  03:08:32 - 03:10:47 - Ben Peters
  03:10:47 - 03:10:49 - Voorzitter
  03:10:49 - 03:11:32 - Thomas van der Meer
  03:11:32 - 03:11:35 - Voorzitter
  03:11:35 - 03:12:21 - Arthur Baudet
  03:12:21 - 03:12:23 - Voorzitter
  03:12:23 - 03:12:32 - Thomas van der Meer
  03:12:32 - 03:12:34 - Arthur Baudet
  03:12:34 - 03:12:35 - Voorzitter
  03:12:35 - 03:12:54 - Arthur Baudet
  03:12:54 - 03:12:58 - Voorzitter
  03:13:05 - 03:13:08 - Inspreker
  03:13:08 - 03:15:14 - Mark Janssen
  03:15:14 - 03:15:24 - Voorzitter
  03:15:24 - 03:16:26 - Arthur Baudet
  03:16:26 - 03:16:29 - Voorzitter
  03:16:30 - 03:16:44 - Marco van den Berg
  03:16:44 - 03:16:47 - Voorzitter
  03:16:47 - 03:16:57 - Bregje van Lieshout
  03:16:57 - 03:17:03 - Voorzitter
  03:17:03 - 03:17:14 - Inspreker
  03:17:14 - 03:19:04 - Mark Janssen
  03:19:04 - 03:19:06 - Voorzitter
  03:19:06 - 03:19:37 - Arthur Baudet
  03:19:37 - 03:19:40 - Voorzitter
  03:19:40 - 03:19:59 - Marco van den Berg
  03:20:00 - 03:20:01 - Voorzitter
  03:20:02 - 03:20:03 - Inspreker
  03:20:03 - 03:20:50 - Mark Janssen
  03:20:51 - 03:20:57 - Voorzitter
  03:21:03 - 03:21:05 - Voorzitter
  03:21:43 - 03:22:12 - Voorzitter
  03:22:12 - 03:22:22 - Astrid Bannink
  03:22:22 - 03:23:24 - Astrid Bannink
  03:23:24 - 03:23:28 - Voorzitter
  03:23:28 - 03:23:36 - Bregje van Lieshout
  03:23:36 - 03:23:40 - Voorzitter
  03:23:40 - 03:24:24 - Roos Aben
  03:24:26 - 03:24:30 - Voorzitter
  03:24:31 - 03:25:01 - Corné Tak
  03:25:01 - 03:25:03 - Voorzitter
  03:25:03 - 03:25:19 - Liesbeth van Heeswijk
  03:25:20 - 03:25:22 - Voorzitter
  03:25:23 - 03:25:50 - Ben Peters
  03:25:50 - 03:25:52 - Voorzitter
  03:25:53 - 03:26:04 - Thomas van der Meer
  03:26:04 - 03:26:08 - Voorzitter
  03:26:08 - 03:26:51 - Judith Logtens
  03:26:51 - 03:26:52 - Voorzitter
  03:26:52 - 03:27:01 - Astrid Bannink
  03:27:01 - 03:27:02 - Voorzitter
  03:27:02 - 03:27:03 - Astrid Bannink
  03:27:03 - 03:27:21 - Judith Logtens
  03:27:22 - 03:27:37 - Astrid Bannink
  03:27:37 - 03:27:39 - Voorzitter
  03:27:40 - 03:28:16 - Marianne Akkermans
  03:28:16 - 03:28:21 - Voorzitter
  03:28:26 - 03:28:30 - Inspreker
  03:28:30 - 03:33:09 - Bouke de Bruin
  03:33:09 - 03:33:11 - Voorzitter
  03:33:11 - 03:33:16 - Astrid Bannink
  03:33:16 - 03:33:20 - Voorzitter
  03:33:20 - 03:33:31 - Astrid Bannink
  03:33:31 - 03:33:53 - Voorzitter
  03:33:53 - 03:33:56 - Astrid Bannink
  03:33:56 - 03:34:00 - Inspreker
  03:34:00 - 03:34:09 - Bouke de Bruin
  03:34:09 - 03:34:11 - Astrid Bannink
  03:34:11 - 03:34:15 - Voorzitter
  03:34:16 - 03:34:30 - Liesbeth van Heeswijk
  03:34:30 - 03:34:31 - Liesbeth van Heeswijk
  03:34:31 - 03:34:34 - Inspreker
  03:34:34 - 03:34:55 - Bouke de Bruin
  03:34:56 - 03:35:18 - Voorzitter
  03:35:44 - 03:36:08 - Voorzitter
 35. 27.a

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (1)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), Liberaal LVC (3), Team Lokaal (6), VVD (2)
 36. 28

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  VVD (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-19 Visie ruimtelijke kwaliteit
 37. 29

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  bij de provincie het ongenoegen vanuit de raad over te brengen over het weigeren van het toestaan van tijdelijke woningen op beschikbare percelen en nogmaals bij het nieuwe provinciebestuur de initiatieven voor te leggen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-10 Tijdelijke woningen (2023-M-13 gewijzigd)
 38. 30

  03:36:00 - 03:36:08 - Voorzitter