Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 28 september 2023

19:30 - 23:48
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman
Toelichting

De vergadering is geschorst en wordt maandag 2 oktober om 19.30 uur hervat met de agendapunten 30 tot en met 35 en 37 tot en met 39.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

 5. 4

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 6. 5
  Afscheid raadsleden Roos Aben en Marc Oudenhoven
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (2), Liberaal LVC (4), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. toe te laten als leden van de gemeenteraad Land van Cuijk:
  - Hennie Bongers;
  - Han Welbers;
  2. Helma Pluk te benoemen tot commissievoorzitter (tevens plaatsvervangend lid van de agendacommissie);
  3. Han Welbers te benoemen als lid van de werkgeverscommissie;
  4. Jochem Jacobs te benomen als lid van de Euregioraad;
  5. Joep Baltussen ontslag te verlenen en Hanneke van der Velden te benoemen als plaatsvervangend lid voor de Euregioraad.

 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  als burgerlid te benoemen:
  Roos Aben (GroenLinks-PvdA)

 9. 8

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

 10. 9

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 6 juli 2023 wordt vastgesteld.

 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 23 juni tot en met 21 september 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-100 VVN- bijdrage Verkeersveiligheidsknelpunten Land van Cuijk in verband met Mobiliteitsplan
  2023-I-101 Brief geen uitbreiding woonwagens Gansakker Katwijk
  2023-I-102 E-mail 260623 Reactie naar aanleiding van commissie Inwoners 220623
  2023-I-103 Brief Dorpsraad Katwijk 280623 Woonwagen- en standplaatsenbeleid
  2023-I-104 E-mail Dorpsraad Beers locatie Kindcentrum Beers-Vianen
  2023-I-105 E-mail LACO
  2023-I-106 E-mail Vaccineren
  2023-I-107 E-mail Zorgen masterplan rondom Kraaijenbergse plassen
  2023-I-108 E-mail Catharina klooster Sambeek
  2023-I-109 E-mail Sociaal Jaarverslag PCN 2022
  2023-I-110 E-mail Zorgen om Waterpark Dommelsvoort
  2023-I-111 Brief Dorpsraad Gassel Werkbijeenkomst Waterpark Dommelsvoort 130723
  2023-I-112 Vrije energie
  2023-I-113 Brief aanbieding Jaarverantwoording 2022 en Programma Begroting 2024
  2023-I-114 Bijeenkomst linden 10 juli - verslag, presentatie & reactie inwoners
  2023-I-115 Burgerinitiatief Promotie Romeins verleden Cuijk
  2023-I-116 Brief Harmonisatie subsidie
  2023-I-117 Begroting 2024
  2023-I-118 Aanbiedingsbrieven, vastgestelde jaarstukken 2022 en begroting 2024
  2023-I-119 E-mail verzoek financiële bijdrage keuring en onderhoud AED's Groenendijkse Kampen AED
  2023-I-120 Brief Afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noord
  2023-I-121 E-mail Betaling aan de werf in Grave
  2023-I-122 Brief Uitspraak beroep bestemmingsplan Herziening Kernen Sint Anthonis
  2023-I-123 E-mail VIVA 030823 Besluit MFA-IKC Vierlingsbeek en Groeningen
  2023-I-124 E-mail Zienswijzeverzoek risicoprofiel- beleidsplan 2024-2027
  2023-I-125 E-mail Zienswijzeverzoek wijziging gemeenschappelijke regeling
  2023-I-126 E-mail Bezwaar aanleggen pad
  2023-I-127 E-mail Bezwaar Dommelsvoort
  2023-I-128 Brief Bloemlezing sluiting B&B
  2023-I-129 Brief Termijn uitspraak verlenging ontheffing hogere grenswaarden Wanroij, hoek Millseweg-Hank
  2023-I-130 Brief Gemeentelijk groenbeheer
  2023-I-131 E-mail 300823 Urgente oproep tot indexering tarieven sociaal werk
  2023-I-132 Brief aanbieding definitieve jaarplan 2024 en jaarverslag 2022
  2023-I-133 E-mail Relevante stukken Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  2023-I-134 Afschrift brief voor raad Oproep VNG begrotingsadvies 2024-2027
  2023-I-135 Brief Land van Cuijk concessie oplaadpunten
  2023-I-136 E-mail Klooster Sambeek adres Torenstraat 41
  2023-I-137 E-mail bezwaren bestemmingsplan Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14
  2023-I-138 Brief Pleidooi behoud Ringersstraat Mill
  2023-I-139 Brief Inkomenstoets bij toekenning huishoudelijke hulp
  2023-I-140 E-mail Ingediende zienswijze met betrekking tot Grotestraat 97 Sambeek
  2023-I-141 E-mail Artikelen Farmers Defence Force

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-130 Meicirculaire 2023
  2023-RIB-131 Gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  2023-RIB-132 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein (2023-V-40)
  2023-RIB-133 Actieplan energiebesparing
  2023-RIB-134 Reactie toezegging Uitwerking onderzoeksvraag hout stoken subsidiëren bij aanschaf filter delen met raad (2023-TZ-13)
  2023-RIB-135 Reactie motie 2022-M-45: Aanvragen ruimtelijke ordening (2023-Ma-23)
  2023-RIB-136 Beantwoording technische vragen commissie Inwoners 220623 Social media berichten
  2023-RIB-137 Beantwoording schriftelijke vragen LPG inzake Principebesluit afbakening Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) Merletcollege locatie Velp (2023-V-45)
  2023-RIB-138 Reactie toezegging Natuurcompensatie herinrichting N321 Grave-Beers (2023-TZ-18)
  2023-RIB-139 Opgavennotitie Omgevingsvisie
  2023-RIB-140 Beïnvloedbare kosten 2022 middels inkoopprocedures
  2023-RIB-141 Voorstel tot uitstel behandeling jaarstukken 2022
  2023-RIB-142 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Motie Lokale producten (2023-V-26)
  2023-RIB-143 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
  2023-RIB-144 Verzoek COA inzake tijdelijke uitbreiding capaciteit AZC
  2023-RIB-145 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Eiwitcampus Beers (2023-V-51)
  2023-RIB-146 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Openbare laadpalen (2023-V-41)
  2023-RIB-147 Anterieure overeenkomst project Locatie Uyen (Grotestraat )-den Urling
  2023-RIB-148 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen VVD Lobby bij provincie en Rijk (2023-V-38)
  2023-RIB-149 Beantwoording schriftelijke vraag D66 Subsidieregeling bibliotheken (2023-V-39)
  2023-RIB-150 Beantwoording schriftelijke vragen VVD + Liberaal LVC Voortgang verplaatsing bibliotheek naar schouwburg (2023-V-48)
  2023-RIB-151 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Voortgang verplaatsing bibliotheek naar schouwburg (2023-V-50)
  2023-RIB-152 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Bouwen in het Land van Cuijk (2023-V-46)
  2023-RIB-153 Reactie motie 2022-M-63 Leefbaarheid kernen Kraaijenbergse Plassen (2022-Ma-33)
  2023-RIB-154 Woningbouwontwikkeling Mariëndaal Velp
  2023-RIB-155 Beantwoording schriftelijke vragen FVD: Subsidie Milieuvereniging (2023-V-44)
  2023-RIB-156 Concept-dagvaarding inzake faillissement Scheepswerf Grave
  2023-RIB-157 Reactie motie 2022-M-33: Accommodatiebeleid (2022-Ma-13)
  2023-RIB-158 Opdracht bureaus voor Economische Visie en Toeristische Visie (2022-TZ-17)
  2023-RIB-159 Beantwoording schriftelijke vragen LPG over evenementen en vergunningen (2023-V-52)
  2023-RIB-160 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Statushouders en nareizigers in LvC (2023-V-54)
  2023-RIB-161 Afdoening toezegging (niet openbaar, geheim)
  2023-RIB-162 Evaluatie inzameling oud papier en karton 2022
  2023-RIB-163 Onttrekken pad Hoogeind Oeffelt aan de openbaarheid
  2023-RIB-164 Reactie motie 2023-M-6 Erfpacht of huurkoopconstructie bij gronduitgifte en toezegging (2023-Ma-2+TZ-11)
  2023-RIB-165 Ruimtelijk voorstel RNOB
  2023-RIB-166 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Zorgen om gehandicaptenparkeerplaatsen bij toekomstige bibliotheek Cuijk (2023-V-60)
  2023-RIB-167 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein (2023-V-56)
  2023-RIB-168 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Openbaar toilet (2023-V-47)
  2023-RIB-169 Protocol Huisbezoek Participatiewet gemeente Land van Cuijk 2023
  2023-RIB-170 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek (2023-V-55)
  2023-RIB-171 Rapport Ontwikkelingen veehouderij Land van Cuijk 2007-2011-2015-2019-2023
  2023-RIB-172 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Garantstelling voor verenigingen en stichtingen (2023-V-58)
  2023-RIB-173 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Planologische situatie percelen nabij Hogeweg 5a Vierlingsbeek (RIS-2023-V-59)
  2023-RIB-174 Visio west Grave
  2023-RIB-175 Beantwoording schriftelijke vraag Team Lokaal Vervolgvraag Woonwagenlocatie Mergen te Mill (2023-V-43)
  2023-RIB-176 Jaarstukken en begroting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
  2023-RIB-177 Bestuursopdracht Dorpshart Wilbertoord
  2023-RIB-178 Ontwerp Masterplan Waterpark Dommelsvoort en thema-avond
  2023-RIB-179 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Waterpark Dommelsvoort (RIS-2023-V-57)
  2023-RIB-180 Aanvragen haalbaarheidsonderzoeken VO-scholen
  2023-RIB-181 Vaststellen kwaliteitsmeting VTH 2023
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

 14. 13

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplanHoogeindsestraat 15a Rijkevoort met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuHgeindsestr15a-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Hoogeindsestraat 15a Rijkevoort.

 15. 14

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplanBuitengebied Oploo, Watermolenstraat ong. met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuWatermolstrOng-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Watermolenstraat ong.;
  3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

 16. 15

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om over te gaan tot:
  1. het intrekken van de huidige Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020;
  2. het vaststellen van de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2024.

 17. 16

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren de volgende verordeningen;
  a. Verordening Beslistermijn schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer 2021;
  b. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Cuijk houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Cuijk 2021);
  c. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Grave houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Grave 2021);
  d. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert houdende regels omtrent de beslistermijn voor schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Mill en Sint Hubert 2021);
  e. Verordening Beslistermijn schuldhulpverlening Gemeente Sint Anthonis 2021;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


  Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Land van Cuijk 2024

 18. 17

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  onder gelijktijdige vervallen verklaring van de eerder vastgestelde bebouwde komgrenzen van de voormalige (kernen van de) gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis:
  1. de bebouwde komgrens van Beers in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  2. de bebouwde komgrens van Beugen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  3. de bebouwde komgrens van Boxmeer in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  4. de bebouwde komgrens van Cuijk in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  5. de bebouwde komgrens van Escharen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  6. de bebouwde komgrens van Gassel in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  7. de bebouwde komgrens van Grave in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  8. de bebouwde komgrens van Groeningen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  9. de bebouwde komgrens van Haps in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  10. de bebouwde komgrens van Holthees in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  11. de bebouwde komgrens van Katwijk in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  12. de bebouwde komgrens van Landhorst in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  13. de bebouwde komgrens van Langenboom in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  14. de bebouwde komgrens van Ledeacker in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  15. de bebouwde komgrens van Linden in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  16. de bebouwde komgrens van Maashees in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  17. de bebouwde komgrens van Mill in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  18. de bebouwde komgrens van Oeffelt in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  19. de bebouwde komgrens van Oploo in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  20. de bebouwde komgrens van Overloon in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  21. de bebouwde komgrens van Rijkevoort in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  22. de bebouwde komgrens van Sambeek in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  23. de bebouwde komgrens van Sint Agatha in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  24. de bebouwde komgrens van Sint Anthonis in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  25. de bebouwde komgrens van Sint Hubert in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  26. de bebouwde komgrens van Stevensbeek in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  27. de bebouwde komgrens van Velp in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  28. de bebouwde komgrens van Vianen in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  29. de bebouwde komgrens van Vierlingsbeek in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  30. de bebouwde komgrens van Vortum-Mullem in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  31. de bebouwde komgrens van Wanroij in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  32. de bebouwde komgrens van Westerbeek in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening;
  33. de bebouwde komgrens van Wilbertoord in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 vast te stellen conform bijgevoegde tekening.

 19. 18

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  het doodlopende gedeelte aan De Leuvert in Beers, in de wegenlegger Cuijk bekend als nummer 155, aan de openbaarheid te onttrekken.

 20. 19

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  I. vast te stellen de eerste wijziging van de Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten gemeente Land van Cuijk 2022 overeenkomstig de volgende bepaling:


  Artikel 2. Reikwijdte toekenning uitsluitend recht
  Voor specifieke diensten met een sociale dimensie op het gebied van groenonderhoud in de openbare ruimte, schoonmaak, catering, overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen en het beheer en de personele bezetting van milieustraten, kan een uitsluitend recht worden toegekend aan een onderneming.


  II. deze eerste wijziging treedt in werking met ingang van de dag na datum bekendmaking.

 21. 20

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  het ingediende burgerinitiatief 'Promotie Romeins verleden Cuijk' in behandeling te nemen.

 22. 21

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuVmuRadioweg14-VA01 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-132 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14
 23. 22

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Schepersstraat 12 Westerbeek vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Schepersstraat 12 Westerbeek, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuSchepersstr12-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Schepersstraat 12, Westerbeek.
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;

 24. 23

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 8.080.000,- voor nieuwbouw Kindcentrum de Nienekes en de kapitaallasten van € 301.510,- (1e jaar) te dekken door reeds opgenomen kapitaallasten IHP en huuropbrengsten;
  2. het budget voor tijdelijke huisvesting te verhogen met € 226.000,-;
  3. het totale budget voor tijdelijke huisvesting van € 1.376.000,- te dekken uit de algemene reserve Land van Cuijk;
  4. de boekwaarden van de basisschool de Nienekes van € 592.000,- te laten vervallen na sloop en de extra afschrijvingslast van € 592.000,- te dekken uit de algemene reserve Land van Cuijk;
  5. vast te stellen de begrotingswijziging Uitvoeringskrediet nieuwbouw Kindcentrum de Nienekes.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-130 Beantwoording technische vragen SP Uitvoeringskrediet nieuwbouw Kindcentrum De Nienekes
  2023-T-134 Beantwoording technische vragen CDA Uitvoeringskrediet nieuwbouw Kindcentrum De Nienekes
  2023-T-137 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Uitvoeringskrediet nieuwbouw Kindcentrum De Nienekes
 25. 24

  Wethouder Maarten Jilisen  Op 6 juli jl. besloot de raad de behandeling van de Jaarstukken uit te stellen tot de raad van 28 september.


  Het college heeft de Jaarstukken definitief vastgesteld op 25 juli. Er is een nieuw concept-accountantsverslag beschikbaar. De nieuwe stukken zijn verwerkt in iBabs.


  De behandeling van de jaarrekening (onderdeel van de jaarstukken) wordt voorbereid door de auditcommissie. Deze commissie voert het overleg met de accountant en adviseert de raad over de afdoening van de jaarrekening. Op 14 september bespreekt de auditcommissie opnieuw de jaarrekening, met name de aanpassingen.


  Technische vragen m.b.t. de Jaarstukken 2022 kunnen worden gesteld tot 6 september 9.00 uur. Het PDF document is daarbij leidend.


  Jaarstukken in begrotingsportaal Land van Cuijk: https://landvancuijk.begrotingsapp.nl/

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de geactualiseerde grondexploitaties 2023 vast te stellen;
  2. de herziene begroting 2022 vast te stellen;
  3. de Jaarstukken 2022 Land van Cuijk vast te stellen;
  4. het resultaat ad € 34.547.000,- toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. de volgende posten te bestemmen en te dekken uit de algemene reserve:
  a. Niet benutte incidentele budgetten van netto € 20.005.000,- conform bijgevoegde bijlage over te hevelen naar 2023;
  b. Dotatie aan reserve civiele objecten € 570.037,-;
  c. Dotatie aan reserve onderhoud gebouwen € 362.485,-;
  d. Dotatie aan reserve openbare verlichting € 146.861,-;
  e. Dotatie aan reserve wegen € 2.537.914,-;
  f. Dotatie aan reserve civiele objecten € 300.000,-;
  g. Dotatie aan reserve wonen en leefbaarheid Cuijk € 131.800,-;
  h. Dotatie voorziening Prinsenstal bijdrage parkeren € 218.398,-;
  i. Dotatie aan voorziening Prinsenstal Grave bijdrage hemelwaterafvoer € 82.000,-;
  j. Dotatie voorziening ruimtelijke kwaliteit € 48.000 en beschikbaar stellen budget voor aanleg voorzieningen Oranjeboomstraat Mill € 5.000,-;
  k. Beschikbaar stellen budget ten behoeve vanen verplichtingen exploitatie bijdragen € 404.255,-;
  6. voor de punten 3 en 4 bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

 26. 25

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen het Normenkader Land van Cuijk 2023.

 27. 26

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. in te trekken de Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:  Controleverordening Land van Cuijk 2023

 28. 27

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen het Controleprotocol Land van Cuijk 2023.

 29. 28

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8), VVD (1)
  tegen
  LPG (1), SP (2), VVD (1)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPSbkTorenstr41-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek.
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-133 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
 30. 29

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (1), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (2)

  Besluit

  1. de Cultuurnota Land van Kunst en Cultuur 2023-2030 vast te stellen;
  2. het restantbudget van 2024 en 2025, respectievelijk € 72.100,- en € 26.500,-, vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo 2024 en 2025;
  3. in de governance van het kunstencentrum de directe zeggenschap van de muziekverenigingen, als bedoeld in de Cultuurnota Land van Kunst en Cultuur 2023-2030, te borgen en te onderzoeken welke borging van kunst- en cultuurverenigingen in de governance mogelijk is;
  4. de eenmalige opstartkosten voor het kunstencentrum ad € 69.500,- te dekken uit het begrotingssaldo 2023, en dit te verwerken in de Zomerrapportage 2023.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-126 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Cultuurnota Land van Kunst en Cultuur 2023-2030 en Nota harmonisatie Cultuursubsidies 2024 en volgende jaren
  2023-T-136 Beantwoording technische vragen SP Cultuurnota Land van Kunst en 2023-T-136 Technische vragen SP Cultuur 2023-2030 en Nota harmonisatie Cultuursubsidies 2024 en volgende jaren
  2023-T-139 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Cultuurnota Land van Kunst en Cultuur 2023-2030 en Nota harmonisatie Cultuursubsidies 2024 en volgende jaren
  2023-T-140 Beantwoording technische vragen CDA Cultuurnota Land van Kunst en Cultuur 2023-2030 en Nota harmonisatie Cultuursubsidies 2024 en volgende jaren
 31. 29.a

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA (13), D66 (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  D66 (1), FVD (1)
 32. 29.b

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (1), FVD (1), Liberaal LVC (5), VVD (2)
 33. 29.c

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  Liberaal LVC (5), LPG (1), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), VVD (2)
 34. 29.d

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (1), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  CDA (1), FVD (1), Liberaal LVC (4)
 35. 29.e

 36. 29.e.1

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), VVD (2)
 37. 29.e.2

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  CDA (11), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (2), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (2)
 38. 29.f

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  CDA (13), SP (2)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
 39. 29.g

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  CDA (1), Liberaal LVC (5), VVD (1)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (1)
 40. 29.h

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  de Nota harmonisatie Cultuursubsidies 2024 en volgende jaren vast te stellen en de hierin per categorie gehanteerde normen te hanteren voor de berekeningen van de waarderingssubsidies voor culturele organisaties met ingang van 2024. 
  Dit met inachtneming van: de Nota harmonisatie Cultuursubsidies 2024 en volgende jaren over twee jaar met de raad te evalueren.

 41. 36

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (4), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vast te stellen de Zomerrapportage 2023 Land van Cuijk;
  2. vast te stellen de begrotingswijziging;
  3. de mutaties in de reserves als volgt vast te stellen:
  a. € 61.000,- toe voegen aan de bestemmingsreserve afschrijvingen;
  b. € 61.000,- onttrekken uit de bestemmingsreserve Wonen en leefbaarheid;
  c. € 36.370,- onttrekken uit de bestemmingsreserve energiearmoede;
  d. € 33.166,- onttrekken uit de bestemmingsreserve kunst;
  e. € 200.000,- onttrekken uit de bestemmingsreserve reconstructie algemeen.

 42. 37
  Motie 2023-M-57: Aanstellen ombudsman- of vrouw (Liberaal LVC + CDA + LPG + SP)
 43. 38
  Motie 2023-M-58: Onderzoeksonderwerp Rekenkamer: IHP onderzoek (Liberaal LVC + FVD + VVD)
 44. 39
  Sluiting