Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 4 april 2024

19:30 - 00:05
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

  1. 0

    Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


    Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

    00:04:20 - 00:06:18 - Marieke Moorman
  2. 1

    00:04:33 - 00:06:18 - Marieke Moorman
  3. 2

    00:04:57 - 00:06:18 - Marieke Moorman
  4. 3

    Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

    00:05:02 - 00:06:18 - Marieke Moorman
  5. 4

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

    00:05:17 - 00:06:18 - Marieke Moorman
    00:06:18 - 00:07:02 - Arthur Baudet
    00:07:03 - 00:07:55 - Marieke Moorman
  6. 5

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Als burgerlid te benoemen: Huub Linders (VVD).

    00:07:44 - 00:07:55 - Marieke Moorman
    00:07:55 - 00:08:20 - Moniek van den Elzen
    00:08:21 - 00:08:34 - Marieke Moorman
    00:08:42 - 00:09:54 - Inspreker
    00:10:07 - 00:10:57 - Marieke Moorman
  7. 6

    Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

    00:10:11 - 00:10:57 - Marieke Moorman
    00:11:03 - 00:11:08 - Inspreker
    00:11:08 - 00:13:18 - Rob Somers
    00:13:18 - 00:13:27 - Marieke Moorman
    00:13:27 - 00:13:36 - Marco van den Berg
    00:13:36 - 00:13:39 - Inspreker
    00:13:39 - 00:14:09 - Rob Somers
    00:14:09 - 00:14:16 - Marieke Moorman
    00:14:16 - 00:14:26 - Mariëlle van Zuilen
    00:14:26 - 00:14:28 - Inspreker
    00:14:28 - 00:14:49 - Rob Somers
    00:14:49 - 00:14:52 - Marieke Moorman
    00:14:52 - 00:14:53 - Inspreker
    00:14:53 - 00:14:55 - Marieke Moorman
    00:14:55 - 00:15:07 - Marianne Akkermans
    00:15:07 - 00:15:12 - Inspreker
    00:15:12 - 00:15:44 - Rob Somers
    00:15:44 - 00:15:45 - Marieke Moorman
    00:15:45 - 00:15:46 - Marianne Akkermans
    00:15:46 - 00:15:47 - Inspreker
    00:15:47 - 00:15:56 - Marianne Akkermans
    00:15:56 - 00:15:58 - Inspreker
    00:15:58 - 00:16:05 - Marieke Moorman
    00:16:05 - 00:16:08 - Inspreker
    00:16:08 - 00:16:10 - Marieke Moorman
    00:16:10 - 00:16:22 - Marco van den Berg
    00:16:22 - 00:16:25 - Inspreker
    00:16:25 - 00:17:45 - Rob Somers
    00:17:45 - 00:17:55 - Inspreker
    00:17:55 - 00:18:01 - Marieke Moorman
    00:18:01 - 00:18:17 - Hans Vermeulen
    00:18:17 - 00:18:25 - Rob Somers
    00:18:25 - 00:18:26 - Marieke Moorman
    00:18:26 - 00:18:29 - Marieke Moorman
    00:18:29 - 00:18:58 - Lian Nabuurs
    00:18:58 - 00:18:59 - Rob Somers
    00:18:59 - 00:19:01 - Inspreker
    00:19:01 - 00:19:05 - Marieke Moorman
    00:19:05 - 00:19:17 - Liesbeth van Heeswijk
    00:19:17 - 00:19:52 - Rob Somers
    00:19:52 - 00:20:12 - Marieke Moorman
    00:20:17 - 00:20:22 - Inspreker
    00:20:22 - 00:22:59 - Martien van de Lockant
    00:22:59 - 00:23:05 - Marieke Moorman
    00:23:05 - 00:23:06 - Inspreker
    00:23:06 - 00:23:28 - Esmee van der Ham
    00:23:28 - 00:23:29 - Marieke Moorman
    00:23:29 - 00:23:32 - Inspreker
    00:23:32 - 00:24:07 - Martien van de Lockant
    00:24:07 - 00:25:47 - Marieke Moorman
  8. 7

    Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

    00:24:37 - 00:25:47 - Marieke Moorman
    00:25:47 - 00:27:49 - Marianne Akkermans
    00:27:49 - 00:27:53 - Marieke Moorman
    00:28:00 - 00:28:02 - Inspreker
    00:28:02 - 00:28:03 - Willy Hendriks
    00:28:03 - 00:29:21 - Willy Hendriks
    00:29:21 - 00:29:29 - Marieke Moorman
    00:29:30 - 00:29:41 - Marianne Akkermans
    00:29:41 - 00:29:42 - Marieke Moorman
    00:29:42 - 00:29:45 - Marianne Akkermans
    00:29:45 - 00:29:47 - Marieke Moorman
    00:29:47 - 00:29:48 - Inspreker
    00:29:48 - 00:29:51 - Willy Hendriks
    00:29:51 - 00:29:52 - Willy Hendriks
    00:29:52 - 00:30:01 - Inspreker
    00:30:10 - 00:30:47 - Marianne Akkermans
    00:30:47 - 00:30:50 - Marieke Moorman
    00:30:56 - 00:30:58 - Inspreker
    00:30:58 - 00:31:17 - Bouke de Bruin
    00:31:17 - 00:31:20 - Marieke Moorman
    00:31:20 - 00:31:42 - Marianne Akkermans
    00:31:42 - 00:32:00 - Marieke Moorman
  9. 8

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    De besluitenlijst van 7 maart 2024 wordt vastgesteld

    00:31:50 - 00:32:00 - Marieke Moorman
    00:32:04 - 00:32:36 - Marianne Akkermans
    00:32:36 - 00:33:34 - Marieke Moorman
  10. 9

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 1 tot en met 28 maart 2024.

    Ingekomen stukken

    Onderwerp
    2024-I-14 E-mail/brief Ontwerpbestemmingsplan Haps, Kerkstraat 14-16
    2024-I-15 E-mail/brief Ontwerpbestemmingsplan Haps, Kerkstraat 14-16
    2024-I-16 Reactie planvorming multifunctionele ontmoetingsruimtes/bibliotheek Grave
    2024-I-17 E-mail Zienswijze gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
    2024-I-18 Zienswijzen gemeenschappelijke regeling BHIC
    2024-I-19 Brief Advisering (her)inrichting openbare ruimte
    2024-I-20 Brief Ontwikkelperspectief 2050 NOVEX-gebied De Peel
    2024-I-21 Opstarten procedure beroep bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost
    2024-I-22 E-mail Landelijke vereniging van rekenkamers organiseert gezamenlijk onderzoek energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing
    2024-I-23 Geen reactie naar aanleiding van brief 26 oktober 2023 Openbaar toilet (2023-I-161) (A)
    2024-I-24 Brief Informatie schadelijkheid houtstook en noodzaak tot uitfaseren
    2024-I-25 E-mail met brief Inbreng Novex de Peel

    Raadsinformatiebrieven

    Onderwerp
    2024-RIB-50 Integraal Zorg Akkoord-aanvraag transformatiemiddelen Mooi Maasvallei
    2024-RIB-51 Voortgang vernieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk februari 2024
    2024-RIB-53 Capaciteitsuitbreiding formatie ambtelijke organisatie
    2024-RIB-54 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen (deel 2) LPG Waterpark Dommelsvoort (2024-V-12)
    2024-RIB-55 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen (deel 3) LPG Statement van TopParken (2023-V-13)
    2024-RIB-56 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen D66 Waterpark Dommelsvoort en Omgevingswet (2024-V-14)
    2024-RIB-57 Reactie toezegging Elektrolyse van water om waterstof te maken (2023-TZ-37)
    2024-RIB-58 Reactie motie 2023-M-71 Snel, maar niet te snel (flexflitsers) (2023-Ma-34)
    2024-RIB-59 Harmonisatie gemeentelijke regelgeving
    2024-RIB-60 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen FVD Non-electric flexwoningen voor Oekraïners (n.a.v. 2024-V-15)
    2024-RIB-61 Stand van zaken uitvoering Regiotaxi
    2024-RIB-62 Reactie motie 2023-M-77 Samenwerking organisaties ambulante hulp jeugd (2023-Ma-37)
    2024-RIB-63 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Maaskade Zuid Grave (2024-V-17)
    2024-RIB-64 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Pand Katrien Grave (2024-V-19)
    2024-RIB-65 Beantwoording schriftelijke vragen VVD JOP Heeswijkse Kampen (2024-V-21)
    2024-RIB-66 Geactualiseerd Regioplan 2024 - Regio Noordoost-Brabant
    2024-RIB-67 Reactie toezegging Evaluatie kermisbeleid 2023 (2023-TZ-20)
    2024-RIB-68 Samenwerkingskader wijk- en dorpsraden en de gemeente Land van Cuijk 2024-2027
    2024-RIB-69 Reactie motie 2023-M-35 Extra capaciteit woningbouwplannen (2023-Ma-16)
    2024-RIB-70 Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 2024
    2024-RIB-71 Inkomenstoets Wmo
    2024-RIB-72 Reactie toezegging Adopteren rotonde als gemeente in overeenkomst (2023-TZ-3)
    RIB-2024-52 Reactie motie 2023-M38 Gezocht: dak voor zon (2023-Ma-19)
    00:32:44 - 00:33:34 - Marieke Moorman
  11. 10

    Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Voor kennisgeving aangenomen.

    00:32:53 - 00:33:34 - Marieke Moorman
  12. 11

    Wethouder Mark Janssen

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. Het bestemmingsplan Buitengebied Beers, Verlengde Molenstraat ong. (naast 6), met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuVerlMolenstr-VA01 vast te stellen;
    2. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Beers, Verlengde Molenstraat ong. (naast 6);
    3. Het beeldkwaliteitsplan Verlengde Molenstraat ongenummerd vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota;
    4. Te besluiten dat er geen m.e.r. procedure doorlopen hoeft te worden.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-43 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Buitengebied Beers, Verlengde Molenstraat ong.
    00:33:07 - 00:33:34 - Marieke Moorman
  13. 12

    Wethouder Mark Janssen

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oploo, Lindelaan 3 vast te stellen;
    2. Het bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Lindelaan 3, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuLindelaan3-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
    3. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Lindelaan 3;
    4. Te besluiten dat er geen m.e.r. procedure doorlopen hoeft te worden;
    5. Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-49 Beantwoording technische vragen GL-PvdA Bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Lindelaan 3
  14. 13

    Wethouder Mark Janssen

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. Het bestemmingsplanBuitengebied Oploo, Deurneseweg 32 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuDeurnesewe32-VA01 vast te stellen;
    2. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Deurneseweg 32;
    3. Te besluiten dat er geen m.e.r. procedure doorlopen hoeft te worden.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-41 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Deurneseweg 32
  15. 14

    Burgemeester Marieke Moorman

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord conform het verzoek van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord van 29 januari 2024.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-47 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2024
    2024-T-47 Technische vragen Team Lokaal Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2024
  16. 15

    Wethouder Mark Janssen

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. Het bestemmingsplanMaashees, correctie Kalverstraat 8/8a met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPMhsCorrKalverstr-VA01 vast te stellen;
    2. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Maashees, correctie Kalverstraat 8/8a.

  17. 16

    Burgemeester Marieke Moorman

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Vast te stellen het:


    Algemeen delegatiebesluit Land van Cuijk 2024

  18. 17

    Wethouder Mark Janssen

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. Het Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Land van Cuijk 2023 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPParkeernormen23-VA01 vast te stellen;
    2. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Land van Cuijk 2023;
    3. De afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

  19. 18

    Wethouder Willy Hendriks

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. De financiële lasten van de werkagenda Land van Cuijk inwoners met een psychische kwetsbaarheid 2024-2028 vast te stellen;
    2. € 1.044.391,- en € 394.391,- te storten in de bestemmingsreserve werkagenda psychisch kwetsbaren voor de jaren 2024 en 2025;
    3. Respectievelijk € 17.609,-, € 319.609,- en € 423.609,- te onttrekken uit de bestemmings-reserve werkagenda psychisch kwetsbaren voor jaren 2026, 2027 en 2028;
    4. De reserve psychisch kwetsbaren beschikbaar te behouden voor de doelgroep psychisch kwetsbaren volgens regionale afspraken;
    5. De begrotingswijziging uitvoeringsplan psychisch kwetsbaren vast te stellen.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-37 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Financieel kader uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid 2024-2028
    2024-T-38 Beantwoording technische vragen CDA Financieel kader uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid 2024-2028
    2024-T-39 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Financieel kader uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid 2024-2028
    00:33:21 - 00:33:34 - Marieke Moorman
    00:33:34 - 00:34:47 - Nevzat Karakuş
    00:34:47 - 00:35:52 - Marieke Moorman
  20. 19

    Portefeuillehouder voorzitter Marieke Moorman

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Het budget raad en raadscommissies te verhogen met een bedrag van € 34.500,- en dit mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2024.

    00:34:59 - 00:35:52 - Marieke Moorman
    00:35:53 - 00:37:23 - Liesbeth van Heeswijk
    00:37:23 - 00:37:44 - Marieke Moorman
    00:37:44 - 00:38:27 - Albrecht Martens
    00:38:27 - 00:38:47 - Marieke Moorman
    00:38:48 - 00:39:29 - Mike van Diemen
    00:39:30 - 00:39:32 - Marieke Moorman
    00:39:32 - 00:40:10 - Bregje van Lieshout
    00:40:11 - 00:40:17 - Marieke Moorman
    00:40:17 - 00:40:33 - Astrid Bannink
    00:40:33 - 00:40:38 - Marieke Moorman
    00:40:38 - 00:41:02 - Judith Logtens
    00:41:03 - 00:41:05 - Marieke Moorman
    00:41:06 - 00:41:50 - Thomas van der Meer
    00:41:50 - 00:41:53 - Marieke Moorman
    00:41:53 - 00:42:31 - Helma Pluk
    00:42:31 - 00:42:37 - Marieke Moorman
    00:42:37 - 00:44:41 - Liesbeth van Heeswijk
    00:44:41 - 00:44:46 - Marieke Moorman
    00:44:46 - 00:44:57 - Bregje van Lieshout
    00:44:57 - 00:46:35 - Marieke Moorman
  21. 19.a

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende regeling overeenkomstig de volgende bepalingen;
    Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Land van Cuijk 2024

  22. 19.a.1

    Stemuitslag

    voor 19%
    tegen 81%
    voor
    Liberaal LVC (6), LPG (1)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  23. 19.b

    Stemuitslag

    voor 97%
    tegen 3%
    voor
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
    tegen
    FVD (1)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening op de raadscommissies gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening op de raadscommissies Land van Cuijk 2024

    00:46:17 - 00:46:35 - Marieke Moorman
    00:46:35 - 00:47:28 - Bregje van Lieshout
    00:47:28 - 00:47:29 - Marieke Moorman
    00:47:30 - 00:47:33 - Marianne Akkermans
    00:47:33 - 00:47:41 - Marieke Moorman
    00:47:41 - 00:48:33 - Marianne Akkermans
    00:48:34 - 00:48:42 - Marieke Moorman
    00:48:42 - 00:49:36 - Thomas van der Meer
    00:49:36 - 00:49:39 - Marieke Moorman
    00:49:39 - 00:50:19 - Marianne Akkermans
    00:50:19 - 00:50:21 - Marieke Moorman
    00:50:21 - 00:50:57 - Thomas van der Meer
    00:50:57 - 00:51:00 - Marieke Moorman
    00:51:00 - 00:51:06 - Helma Pluk
    00:51:06 - 00:51:13 - Marieke Moorman
    00:51:13 - 00:52:02 - Albrecht Martens
    00:52:02 - 00:52:04 - Marieke Moorman
    00:52:04 - 00:53:00 - Mike van Diemen
    00:53:01 - 00:53:07 - Marieke Moorman
    00:53:07 - 00:53:47 - Bregje van Lieshout
    00:53:47 - 00:53:48 - Marieke Moorman
    00:53:48 - 00:54:26 - Marianne Akkermans
    00:54:27 - 00:56:09 - Marieke Moorman
    00:56:09 - 00:56:11 - Marianne Akkermans
    00:56:11 - 00:56:55 - Marieke Moorman
  24. 19.b.1

    Stemuitslag

    voor 24%
    tegen 76%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6), SP (2)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
  25. 19.b.2

    Stemuitslag

    voor 3%
    tegen 97%
    voor
    FVD (1)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  26. 19.c

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening auditcommissie gemeente Land van Cuijk 2022;


    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening auditcommissie Land van Cuijk 2024

    00:56:27 - 00:56:55 - Marieke Moorman
  27. 19.d

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Land van Cuijk 2024

    00:56:32 - 00:56:55 - Marieke Moorman
  28. 19.e

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Land van Cuijk 2024

    00:56:37 - 00:56:55 - Marieke Moorman
  29. 19.f

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Instructie voor de griffier gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende Instructie overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Instructie voor de griffier Land van Cuijk 2024

    00:56:41 - 00:56:55 - Marieke Moorman
  30. 19.g

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening burgerinitiatief gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening burgerinitiatief Land van Cuijk 2024

    00:56:47 - 00:56:55 - Marieke Moorman
    00:56:56 - 00:57:50 - Liesbeth van Heeswijk
    00:57:51 - 00:57:54 - Marieke Moorman
    00:57:54 - 00:58:39 - Albrecht Martens
    00:58:39 - 00:58:42 - Marieke Moorman
    00:58:42 - 00:59:43 - Mike van Diemen
    00:59:43 - 00:59:45 - Marieke Moorman
    00:59:45 - 01:00:17 - Bregje van Lieshout
    01:00:17 - 01:00:18 - Marieke Moorman
    01:00:18 - 01:00:55 - Marianne Akkermans
    01:00:56 - 01:00:59 - Marieke Moorman
    01:00:59 - 01:01:15 - Astrid Bannink
    01:01:15 - 01:01:18 - Marieke Moorman
    01:01:19 - 01:01:31 - Judith Logtens
    01:01:31 - 01:01:32 - Marieke Moorman
    01:01:33 - 01:01:49 - Thomas van der Meer
    01:01:49 - 01:01:55 - Marieke Moorman
    01:01:55 - 01:02:17 - Thomas van der Meer
    01:02:18 - 01:02:21 - Marieke Moorman
    01:02:21 - 01:03:07 - Helma Pluk
    01:03:07 - 01:03:12 - Marieke Moorman
    01:03:12 - 01:04:27 - Liesbeth van Heeswijk
    01:04:27 - 01:06:16 - Marieke Moorman
  31. 19.g.1

    Stemuitslag

    voor 22%
    tegen 78%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  32. 19.h

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken het mandaatbesluit griffie gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen het volgende besluit overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Mandaatbesluit griffie Land van Cuijk 2024

    01:05:33 - 01:06:16 - Marieke Moorman
  33. 19.i

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening Rekenkamer Land van Cuijk 2023;
    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening Rekenkamer Land van Cuijk 2024

    01:05:38 - 01:06:16 - Marieke Moorman
  34. 19.j

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. In te trekken de Verordening werkgeverscommissie gemeente Land van Cuijk 2022;
    2. Vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen:


    Verordening werkgeverscommissie Land van Cuijk 2024

    01:05:42 - 01:06:16 - Marieke Moorman
  35. 20

    Wethouder Mark Janssen

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    Vast te stellen de beleidsnota Participatie bij ruimtelijke plannen Land van Cuijk 2024, met inachtneming van de volgende wijzigingen:
    op pagina 5 de tekst ‘Waarover men wordt betrokken’ vermeld onder paragraaf Omgevingsplan onder de tweede bullet te wijzigen in ‘Waarover men heeft gesproken en hoe de initiatiefnemer de inbreng van de omgeving heeft meegenomen en duidelijk aan te geven waar en waarom welke keuzes gemaakt zijn’.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-45 Beantwoording technische vragen CDA Beleidsnota Participatiebeleid bij ruimtelijke plannen LvC 2024
    01:05:51 - 01:06:16 - Marieke Moorman
    01:06:16 - 01:06:38 - Han Welbers
    01:06:38 - 01:06:45 - Marieke Moorman
    01:06:45 - 01:06:49 - Han Welbers
    01:06:49 - 01:07:20 - Bregje van Lieshout
    01:07:20 - 01:07:26 - Marieke Moorman
    01:07:26 - 01:09:02 - Bregje van Lieshout
    01:09:02 - 01:09:11 - Marieke Moorman
    01:09:11 - 01:12:47 - Han Welbers
    01:12:47 - 01:12:48 - Marieke Moorman
    01:12:48 - 01:14:27 - Bregje van Lieshout
    01:14:27 - 01:14:32 - Marieke Moorman
    01:14:32 - 01:14:42 - Astrid Bannink
    01:14:42 - 01:14:48 - Han Welbers
    01:14:51 - 01:16:00 - Astrid Bannink
    01:16:00 - 01:16:03 - Marieke Moorman
    01:16:03 - 01:17:26 - Arthur Baudet
    01:17:26 - 01:17:29 - Marieke Moorman
    01:17:29 - 01:18:25 - Thomas van der Meer
    01:18:25 - 01:18:27 - Marieke Moorman
    01:18:27 - 01:20:55 - Willem van Haren
    01:20:55 - 01:20:58 - Marieke Moorman
    01:20:59 - 01:21:18 - Moniek van den Elzen
    01:21:18 - 01:21:20 - Marieke Moorman
    01:21:21 - 01:22:37 - Maarten van Gemert
    01:22:37 - 01:22:40 - Marieke Moorman
    01:22:40 - 01:23:22 - Han Welbers
    01:23:22 - 01:23:23 - Marieke Moorman
    01:23:23 - 01:24:05 - Maarten van Gemert
    01:24:05 - 01:24:16 - Marieke Moorman
    01:24:20 - 01:24:22 - Inspreker
    01:24:22 - 01:25:43 - Mark Janssen
    01:25:43 - 01:25:44 - Marieke Moorman
    01:25:44 - 01:26:11 - Han Welbers
    01:26:11 - 01:26:35 - Inspreker
    01:26:35 - 01:26:55 - Mark Janssen
    01:27:00 - 01:28:03 - Inspreker
    01:28:03 - 01:28:27 - Mark Janssen
    01:28:27 - 01:28:28 - Marieke Moorman
    01:28:28 - 01:29:10 - Bregje van Lieshout
    01:29:10 - 01:29:12 - Marieke Moorman
    01:29:12 - 01:29:23 - Maarten van Gemert
    01:29:24 - 01:29:42 - Marieke Moorman
    01:29:42 - 01:29:48 - Han Welbers
    01:29:48 - 01:29:55 - Marieke Moorman
    01:29:55 - 01:29:56 - Han Welbers
    01:34:59 - 01:35:11 - Marieke Moorman
    01:35:11 - 01:35:20 - Han Welbers
    01:35:20 - 01:35:29 - Marieke Moorman
    01:35:30 - 01:35:53 - Han Welbers
    01:35:53 - 01:36:12 - Marieke Moorman
    01:36:12 - 01:36:20 - Bregje van Lieshout
    01:36:20 - 01:36:37 - Marieke Moorman
    01:36:37 - 01:37:12 - Arthur Baudet
    01:37:12 - 01:37:13 - Marieke Moorman
    01:37:13 - 01:37:21 - Bregje van Lieshout
    01:37:21 - 01:37:28 - Marieke Moorman
    01:37:28 - 01:37:45 - Arthur Baudet
    01:37:45 - 01:37:52 - Marieke Moorman
    01:37:53 - 01:38:00 - Maarten van Gemert
    01:38:00 - 01:39:55 - Marieke Moorman
  36. 20.a

    Stemuitslag

    voor 95%
    tegen 5%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
    tegen
    VVD (2)
  37. 20.b

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Moties

    Onderwerp
    2024-Ma-3 Participatie bij ruimtelijke plannen (RIS 2024-M-5 gewijzigd)
  38. 21

    Wethouder Joost Hendriks

    Stemuitslag

    voor 100%
    voor
    CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

    Besluit

    1. Vast te stellen de Beleidsnota archeologie Land van Cuijk 2024 ‘Het oude behouden voor de toekomst met een beleid van nu.’ met de bijbehorende kaarten en bijlagen;
    2. Vast te stellen de cultuurhistorische waardenkaart Erfgoed in de gemeente Land van Cuijk: een cultuurhistorische waardenkaart;
    3. Voor 2024 € 25.000,- beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo;
    4. Hiertoe de begrotingswijzing Beleidsnota archeologie vast te stellen.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-36 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Beleidsnota archeologie Land van Cuijk 2024

    Toezeggingen

    Onderwerp
    2024-TZ-7 Nota definities uitwerking nieuw beleid naar planologie
    01:39:46 - 01:39:55 - Marieke Moorman
    01:39:55 - 01:40:31 - Twan Stiphout
    01:40:31 - 01:40:41 - Marieke Moorman
    01:40:41 - 01:40:49 - Twan Stiphout
    01:40:49 - 01:40:52 - Marieke Moorman
    01:40:52 - 01:44:17 - Twan Stiphout
    01:44:17 - 01:44:18 - Marieke Moorman
    01:44:18 - 01:44:19 - Twan Stiphout
    01:44:19 - 01:44:37 - Bregje van Lieshout
    01:44:38 - 01:45:00 - Twan Stiphout
    01:45:00 - 01:45:03 - Marieke Moorman
    01:45:04 - 01:46:29 - Esmee van der Ham
    01:46:29 - 01:46:31 - Marieke Moorman
    01:46:31 - 01:47:27 - Twan Stiphout
    01:47:27 - 01:47:29 - Marieke Moorman
    01:47:29 - 01:47:53 - Twan Stiphout
    01:47:53 - 01:48:58 - Twan Stiphout
    01:48:58 - 01:48:59 - Marieke Moorman
    01:48:59 - 01:49:46 - Bregje van Lieshout
    01:49:47 - 01:49:50 - Marieke Moorman
    01:49:50 - 01:49:54 - Marianne Akkermans
    01:49:54 - 01:49:57 - Marieke Moorman
    01:49:57 - 01:50:01 - Marianne Akkermans
    01:50:01 - 01:50:05 - Marieke Moorman
    01:50:06 - 01:50:46 - Astrid Bannink
    01:50:46 - 01:50:56 - Marieke Moorman
    01:50:56 - 01:51:35 - Judith Logtens
    01:51:35 - 01:51:37 - Marieke Moorman
    01:51:38 - 01:52:37 - Mariëlle van Zuilen
    01:52:37 - 01:52:41 - Marieke Moorman
    01:52:41 - 01:54:08 - Marco van den Berg
    01:54:08 - 01:54:09 - Marieke Moorman
    01:54:09 - 01:54:10 - Marco van den Berg
    01:54:10 - 01:54:11 - Marieke Moorman
    01:54:11 - 01:54:15 - Marco van den Berg
    01:54:15 - 01:54:16 - Marieke Moorman
    01:54:16 - 01:54:21 - Marco van den Berg
    01:54:21 - 01:54:31 - Marieke Moorman
    01:54:31 - 01:56:05 - Johan Hermanussen
    01:56:05 - 01:56:09 - Marieke Moorman
    01:56:09 - 01:56:24 - Esmee van der Ham
    01:56:24 - 01:56:26 - Marieke Moorman
    01:56:26 - 01:59:02 - Johan Hermanussen
    01:59:02 - 01:59:04 - Marieke Moorman
    01:59:26 - 01:59:30 - Inspreker
    01:59:30 - 02:00:29 - Joost Hendriks
    02:00:29 - 02:00:35 - Marieke Moorman
    02:00:35 - 02:01:00 - Teun Wientjes
    02:01:00 - 02:01:01 - Marieke Moorman
    02:01:02 - 02:01:22 - Inspreker
    02:01:22 - 02:03:11 - Joost Hendriks
    02:03:11 - 02:03:14 - Marieke Moorman
    02:03:14 - 02:04:14 - Johan Hermanussen
    02:04:15 - 02:04:16 - Marieke Moorman
    02:04:16 - 02:05:15 - Inspreker
    02:05:15 - 02:05:16 - Marieke Moorman
    02:05:16 - 02:06:14 - Twan Stiphout
    02:06:14 - 02:06:15 - Marieke Moorman
    02:06:15 - 02:06:16 - Inspreker
    02:06:16 - 02:09:43 - Joost Hendriks
    02:09:43 - 02:09:45 - Marieke Moorman
    02:09:46 - 02:10:18 - Teun Wientjes
    02:10:18 - 02:10:19 - Inspreker
    02:10:19 - 02:10:21 - Teun Wientjes
    02:10:21 - 02:10:22 - Marieke Moorman
    02:10:22 - 02:10:24 - Inspreker
    02:10:24 - 02:11:17 - Joost Hendriks
    02:11:17 - 02:11:20 - Marieke Moorman
    02:11:20 - 02:12:01 - Twan Stiphout
    02:12:01 - 02:12:03 - Inspreker
    02:12:03 - 02:13:30 - Joost Hendriks
    02:13:30 - 02:13:32 - Marieke Moorman
    02:13:32 - 02:13:39 - Inspreker
    02:13:39 - 02:13:40 - Joost Hendriks
    02:13:40 - 02:13:48 - Marieke Moorman
    02:13:48 - 02:14:03 - Teun Wientjes
    02:14:03 - 02:14:04 - Marieke Moorman
    02:14:04 - 02:14:06 - Inspreker
    02:14:06 - 02:18:16 - Joost Hendriks
    02:18:16 - 02:18:22 - Marieke Moorman
    02:18:22 - 02:18:28 - Inspreker
    02:18:28 - 02:18:29 - Astrid Bannink
    02:18:29 - 02:18:30 - Inspreker
    02:18:30 - 02:18:37 - Joost Hendriks
    02:18:37 - 02:20:22 - Joost Hendriks
    02:20:22 - 02:20:24 - Marieke Moorman
    02:20:24 - 02:20:27 - Twan Stiphout
    02:20:28 - 02:20:31 - Inspreker
    02:20:31 - 02:21:45 - Joost Hendriks
    02:21:45 - 02:21:51 - Marieke Moorman
    02:21:51 - 02:21:55 - Twan Stiphout
    02:21:55 - 02:22:16 - Marieke Moorman
    02:37:35 - 02:38:02 - Marieke Moorman
    02:38:02 - 02:39:11 - Twan Stiphout
    02:39:11 - 02:39:40 - Marieke Moorman
    02:39:40 - 02:40:24 - Esmee van der Ham
    02:40:24 - 02:40:26 - Marieke Moorman
    02:40:26 - 02:40:39 - Teun Wientjes
    02:40:40 - 02:40:45 - Marieke Moorman
    02:40:45 - 02:40:54 - Bregje van Lieshout
    02:40:55 - 02:41:00 - Marieke Moorman
    02:41:00 - 02:41:08 - Judith Logtens
    02:41:08 - 02:41:10 - Marieke Moorman
    02:41:11 - 02:41:49 - Mariëlle van Zuilen
    02:41:49 - 02:41:51 - Marieke Moorman
    02:41:52 - 02:42:13 - Marco van den Berg
    02:42:13 - 02:42:17 - Marieke Moorman
    02:42:17 - 02:43:26 - Johan Hermanussen
    02:43:26 - 02:43:27 - Esmee van der Ham
    02:43:27 - 02:43:45 - Johan Hermanussen
    02:43:45 - 02:43:46 - Marieke Moorman
    02:43:46 - 02:43:49 - Johan Hermanussen
    02:43:49 - 02:43:52 - Marieke Moorman
    02:43:52 - 02:44:15 - Esmee van der Ham
    02:44:15 - 02:44:17 - Marieke Moorman
    02:44:17 - 02:44:39 - Johan Hermanussen
    02:44:40 - 02:44:52 - Marieke Moorman
    02:44:52 - 02:44:54 - Inspreker
    02:44:54 - 02:45:29 - Joost Hendriks
    02:45:30 - 02:45:33 - Marieke Moorman
    02:45:33 - 02:45:35 - Twan Stiphout
    02:45:35 - 02:45:46 - Marieke Moorman
    02:45:47 - 02:46:18 - Twan Stiphout
    02:46:18 - 02:46:25 - Marieke Moorman
    02:46:25 - 02:47:10 - Joep Baltussen
    02:47:10 - 02:50:15 - Marieke Moorman
  39. 21.a

    Stemuitslag

    voor 35%
    tegen 65%
    voor
    CDA (4), FVD (1), Liberaal LVC (6), VVD (2)
    tegen
    CDA (8), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  40. 22

    Wethouder Maarten Jilisen

    Besluit

    1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.535.000,- voor de realisatie van de Bulk Terminal in de haven van Cuijk;
    2. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, zijnde 2025: € 53.725,-, 2026: € 53.341,-, 2027: € 52.958,- en 2028: € 52.574,- te dekken uit de havengelden die gerealiseerd worden door de exploitatie van de Bulk Terminal Cuijk;
    3. De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging vast te stellen.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-18 Beantwoording technische vragen SP Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
    2024-T-28 Technische vragen CDA Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
    2024-T-33 Beantwoording technische vragen (aanvullend) CDA Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
    2024-T-34 Beantwoording technische vragen LPG Verstrekken aanvullend krediet realisatie Bulk Terminal Cuijk
    2024-T-35 Beantwoording technische vragen LPG Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
    2024-T-48 Beantwoording technische vragen (aanvullend 2) CDA Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
  41. 23

    Wethouder Antoinette Maas

    Stemuitslag

    voor 97%
    tegen 3%
    voor
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
    tegen
    FVD (1)

    Besluit

    1. Vast te stellen de Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tot en met 2030;
    2. Op basis van het werkprogramma natuurvisie € 80.000,- incidenteel en € 10.000,- (vanaf 2025) structureel beschikbaar te stellen, ten laste van het begrotingssaldo;
    3. Hiertoe een begrotingswijziging Natuurvisie vast te stellen.

    Technische vragen

    Onderwerp
    2024-T-40 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Natuurvisie Land van Cuijk 2024-2030
    2024-T-42 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tm 2030
    2024-T-44 Beantwoording technische vragen FVD Natuurvisie Land van Cuijk 2024-2030
    2024-T-46 Beantwoording technische vragen CDA Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tot en met 2030
    02:49:48 - 02:50:15 - Marieke Moorman
    02:50:15 - 02:50:23 - Liesbeth van Heeswijk
    02:50:23 - 02:50:25 - Marieke Moorman
    02:50:25 - 02:52:22 - Liesbeth van Heeswijk
    02:52:22 - 02:52:25 - Marieke Moorman
    02:52:25 - 02:52:57 - Mike van Diemen
    02:52:57 - 02:52:58 - Marieke Moorman
    02:52:58 - 02:55:58 - Liesbeth van Heeswijk
    02:55:58 - 02:55:59 - Marieke Moorman
    02:55:59 - 02:56:14 - Mike van Diemen
    02:56:15 - 02:56:16 - Marieke Moorman
    02:56:16 - 02:57:26 - Liesbeth van Heeswijk
    02:57:26 - 02:57:29 - Marieke Moorman
    02:57:29 - 02:57:59 - Mike van Diemen
    02:57:59 - 02:58:00 - Liesbeth van Heeswijk
    02:58:00 - 02:58:01 - Marieke Moorman
    02:58:01 - 02:58:02 - Liesbeth van Heeswijk
    02:58:02 - 02:58:24 - Helma Pluk
    02:58:24 - 02:58:26 - Marieke Moorman
    02:58:26 - 02:59:04 - Liesbeth van Heeswijk
    02:59:04 - 02:59:06 - Marieke Moorman
    02:59:06 - 02:59:33 - Twan Stiphout
    02:59:33 - 02:59:34 - Marieke Moorman
    02:59:34 - 03:01:06 - Liesbeth van Heeswijk
    03:01:06 - 03:01:09 - Marieke Moorman
    03:01:09 - 03:01:10 - Liesbeth van Heeswijk
    03:01:10 - 03:01:48 - Thomas van der Meer
    03:01:48 - 03:01:49 - Marieke Moorman
    03:01:49 - 03:02:17 - Liesbeth van Heeswijk
    03:02:17 - 03:02:36 - Johan Hermanussen
    03:02:37 - 03:02:39 - Marieke Moorman
    03:02:39 - 03:03:56 - Liesbeth van Heeswijk
    03:03:56 - 03:03:59 - Marieke Moorman
    03:03:59 - 03:04:05 - Bregje van Lieshout
    03:04:05 - 03:04:29 - Marieke Moorman
    03:04:30 - 03:05:06 - Liesbeth van Heeswijk
    03:05:06 - 03:05:07 - Marieke Moorman
    03:05:07 - 03:05:10 - Liesbeth van Heeswijk
    03:05:10 - 03:05:15 - Marieke Moorman
    03:05:15 - 03:05:52 - Thomas van der Meer
    03:05:52 - 03:05:53 - Marieke Moorman
    03:05:54 - 03:06:23 - Astrid Bannink
    03:06:23 - 03:06:34 - Marieke Moorman
    03:06:34 - 03:06:51 - Thomas van der Meer
    03:06:51 - 03:06:54 - Marieke Moorman
    03:06:56 - 03:08:35 - Liesbeth van Heeswijk
    03:08:35 - 03:08:47 - Marieke Moorman
    03:08:47 - 03:09:45 - Liesbeth van Heeswijk
    03:09:45 - 03:09:47 - Marieke Moorman
    03:09:47 - 03:10:10 - Helma Pluk
    03:10:10 - 03:10:11 - Marieke Moorman
    03:10:12 - 03:10:45 - Liesbeth van Heeswijk
    03:10:45 - 03:10:47 - Marieke Moorman
    03:10:48 - 03:11:12 - Helma Pluk
    03:11:12 - 03:11:14 - Marieke Moorman
    03:11:15 - 03:11:26 - Liesbeth van Heeswijk
    03:11:26 - 03:11:27 - Marieke Moorman
    03:11:27 - 03:11:40 - Helma Pluk
    03:11:41 - 03:11:43 - Marieke Moorman
    03:11:43 - 03:11:54 - Liesbeth van Heeswijk
    03:11:54 - 03:12:01 - Marieke Moorman
    03:12:01 - 03:12:56 - Lian Nabuurs
    03:12:56 - 03:12:58 - Marieke Moorman
    03:12:58 - 03:13:56 - Marianne Akkermans
    03:13:56 - 03:13:57 - Marieke Moorman
    03:13:58 - 03:14:48 - Lian Nabuurs
    03:14:48 - 03:14:49 - Marieke Moorman
    03:14:49 - 03:15:59 - Lian Nabuurs
    03:15:59 - 03:16:00 - Marieke Moorman
    03:16:00 - 03:17:33 - Lian Nabuurs
    03:17:33 - 03:17:35 - Marieke Moorman
    03:17:35 - 03:18:22 - Marianne Akkermans
    03:18:23 - 03:18:26 - Marieke Moorman
    03:18:27 - 03:18:37 - Helma Pluk
    03:18:37 - 03:18:42 - Marieke Moorman
    03:18:42 - 03:19:06 - Johan Hermanussen
    03:19:06 - 03:19:09 - Marieke Moorman
    03:19:09 - 03:20:11 - Lian Nabuurs
    03:20:11 - 03:20:14 - Marieke Moorman
    03:20:14 - 03:20:19 - Lian Nabuurs
    03:20:19 - 03:20:22 - Marieke Moorman
    03:20:23 - 03:22:38 - Mike van Diemen
    03:22:38 - 03:22:40 - Marieke Moorman
    03:22:40 - 03:23:02 - Liesbeth van Heeswijk
    03:23:02 - 03:23:04 - Marieke Moorman
    03:23:04 - 03:24:56 - Mike van Diemen
    03:24:56 - 03:24:59 - Marieke Moorman
    03:24:59 - 03:25:28 - Anton Visscher
    03:25:29 - 03:25:37 - Marieke Moorman
    03:25:37 - 03:27:43 - Marianne Akkermans
    03:27:43 - 03:27:47 - Marieke Moorman
    03:27:47 - 03:28:15 - Mike van Diemen
    03:28:16 - 03:28:17 - Marieke Moorman
    03:28:18 - 03:28:51 - Marianne Akkermans
    03:28:52 - 03:28:58 - Marieke Moorman
    03:28:58 - 03:29:25 - Marianne Akkermans
    03:29:25 - 03:29:27 - Marieke Moorman
    03:29:27 - 03:31:31 - Astrid Bannink
    03:31:31 - 03:31:36 - Marieke Moorman
    03:31:36 - 03:31:38 - Astrid Bannink
    03:31:38 - 03:31:40 - Marieke Moorman
    03:31:40 - 03:33:31 - Arthur Baudet
    03:33:31 - 03:33:32 - Marieke Moorman
    03:33:32 - 03:33:33 - Arthur Baudet
    03:33:33 - 03:34:10 - Mike van Diemen
    03:34:11 - 03:35:05 - Arthur Baudet
    03:35:06 - 03:35:07 - Marieke Moorman
    03:35:08 - 03:35:16 - Marieke Moorman
    03:35:17 - 03:36:18 - Thomas van der Meer
    03:36:18 - 03:36:19 - Marieke Moorman
    03:36:19 - 03:36:39 - Marianne Akkermans
    03:36:39 - 03:36:41 - Marieke Moorman
    03:36:41 - 03:37:31 - Thomas van der Meer
    03:37:31 - 03:37:35 - Marieke Moorman
    03:37:35 - 03:37:52 - Marianne Akkermans
    03:37:52 - 03:38:21 - Thomas van der Meer
    03:38:21 - 03:38:24 - Marieke Moorman
    03:38:24 - 03:39:09 - Mike van Diemen
    03:39:09 - 03:39:12 - Marieke Moorman
    03:39:12 - 03:39:20 - Thomas van der Meer
    03:39:21 - 03:39:27 - Marieke Moorman
    03:39:29 - 03:41:54 - Helma Pluk
    03:41:54 - 03:41:58 - Marieke Moorman
    03:41:58 - 03:42:45 - Marianne Akkermans
    03:42:46 - 03:42:47 - Helma Pluk
    03:42:47 - 03:42:49 - Marieke Moorman
    03:42:49 - 03:43:44 - Helma Pluk
    03:43:44 - 03:43:45 - Marieke Moorman
    03:43:45 - 03:44:47 - Helma Pluk
    03:44:47 - 03:44:55 - Marieke Moorman
    03:45:07 - 03:45:10 - Inspreker
    03:45:10 - 03:45:11 - Antoinette Maas
    03:45:11 - 03:51:16 - Antoinette Maas
    03:51:16 - 03:51:19 - Marieke Moorman
    03:51:19 - 03:51:41 - Marianne Akkermans
    03:51:41 - 03:51:42 - Inspreker
    03:51:42 - 03:51:44 - Marieke Moorman
    03:51:44 - 03:58:26 - Inspreker
    03:58:26 - 03:58:38 - Marieke Moorman
    03:58:40 - 03:59:03 - Liesbeth van Heeswijk
    03:59:04 - 03:59:12 - Marieke Moorman
    03:59:12 - 03:59:29 - Mike van Diemen
    03:59:29 - 03:59:32 - Marieke Moorman
    03:59:32 - 03:59:36 - Anton Visscher
    03:59:38 - 03:59:44 - Marieke Moorman
    03:59:44 - 03:59:57 - Marianne Akkermans
    03:59:57 - 03:59:58 - Marieke Moorman
    03:59:58 - 04:00:15 - Marianne Akkermans
    04:00:15 - 04:00:17 - Marieke Moorman
    04:00:17 - 04:00:36 - Astrid Bannink
    04:00:36 - 04:00:38 - Marieke Moorman
    04:00:38 - 04:00:59 - Arthur Baudet
    04:00:59 - 04:01:17 - Marieke Moorman
    04:14:28 - 04:14:50 - Marieke Moorman
    04:14:51 - 04:16:31 - Liesbeth van Heeswijk
    04:16:31 - 04:16:32 - Marieke Moorman
    04:16:32 - 04:16:43 - Marieke Moorman
    04:16:49 - 04:16:50 - Marieke Moorman
    04:16:50 - 04:16:54 - Inspreker
    04:16:54 - 04:18:02 - Antoinette Maas
    04:18:02 - 04:18:04 - Marieke Moorman
    04:18:04 - 04:18:28 - Liesbeth van Heeswijk
    04:18:28 - 04:18:50 - Marieke Moorman
    04:18:50 - 04:19:35 - Arthur Baudet
    04:19:36 - 04:21:42 - Marieke Moorman
    04:21:42 - 04:22:04 - Liesbeth van Heeswijk
    04:22:04 - 04:22:07 - Marieke Moorman
    04:22:07 - 04:22:16 - Marianne Akkermans
    04:22:16 - 04:24:21 - Marieke Moorman
    04:24:21 - 04:26:43 - Moniek van den Elzen
    04:26:43 - 04:26:48 - Marieke Moorman
    04:26:48 - 04:28:04 - Hanneke van der Velden
    04:28:04 - 04:28:07 - Marieke Moorman
    04:28:07 - 04:28:28 - Han Welbers
    04:28:29 - 04:28:31 - Marieke Moorman
    04:28:31 - 04:29:13 - Astrid Bannink
    04:29:14 - 04:29:18 - Marieke Moorman
    04:29:18 - 04:29:52 - Anton Visscher
    04:29:52 - 04:30:17 - Marieke Moorman
    04:30:17 - 04:30:18 - Marieke Moorman
    04:30:19 - 04:30:55 - Thomas van der Meer
    04:30:56 - 04:30:57 - Marieke Moorman
    04:30:58 - 04:31:18 - Jan van Riet
    04:31:18 - 04:31:21 - Marieke Moorman
    04:31:28 - 04:31:31 - Inspreker
    04:31:31 - 04:34:13 - Bouke de Bruin
    04:34:13 - 04:34:19 - Marieke Moorman
    04:34:19 - 04:34:43 - Liesbeth van Heeswijk
    04:34:43 - 04:34:45 - Inspreker
    04:34:45 - 04:34:50 - Marieke Moorman
    04:34:50 - 04:34:51 - Inspreker
    04:34:51 - 04:35:14 - Bouke de Bruin
    04:35:14 - 04:35:15 - Marieke Moorman
    04:35:15 - 04:35:29 - Liesbeth van Heeswijk
    04:35:30 - 04:35:31 - Inspreker
    04:35:31 - 04:35:32 - Marieke Moorman
    04:35:32 - 04:35:34 - Inspreker
    04:35:34 - 04:35:45 - Bouke de Bruin
    04:35:46 - 04:35:52 - Marieke Moorman
    04:35:53 - 04:36:52 - Moniek van den Elzen
    04:36:52 - 04:36:55 - Marieke Moorman
    04:36:55 - 04:37:30 - Astrid Bannink
    04:37:30 - 04:38:55 - Marieke Moorman
  42. 23.a

    Stemuitslag

    voor 19%
    tegen 81%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  43. 23.b

    Stemuitslag

    voor 19%
    tegen 81%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  44. 23.c

    Stemuitslag

    voor 19%
    tegen 81%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  45. 23.d

    Stemuitslag

    voor 19%
    tegen 81%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  46. 24

    Stemuitslag

    voor 24%
    tegen 76%
    voor
    FVD (1), Liberaal LVC (6), VVD (2)
    tegen
    CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  47. 25

    04:38:29 - 04:38:55 - Marieke Moorman
    04:38:55 - 04:38:58 - Johan Hermanussen
    04:38:58 - 04:39:04 - Marieke Moorman