Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 1 februari 2024

19:30 - 22:41
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:05:26 - 00:08:56 - Marieke Moorman
 2. 1

  00:05:51 - 00:08:56 - Marieke Moorman
 3. 2

  00:06:13 - 00:08:56 - Marieke Moorman
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:07:24 - 00:08:56 - Marieke Moorman
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:08:00 - 00:08:56 - Marieke Moorman
 6. 5

  00:08:47 - 00:08:56 - Marieke Moorman
  00:09:17 - 00:09:32 - Inspreker
  00:09:32 - 00:12:15 - Helma Pluk
  00:12:29 - 00:12:38 - Inspreker
  00:12:38 - 00:15:07 - Marieke Moorman
  00:15:12 - 00:15:17 - Inspreker
  00:15:17 - 00:15:33 - Marieke Moorman
  00:15:33 - 00:19:04 - Stephan Müskens
  00:19:09 - 00:19:50 - Marieke Moorman
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. Stephan Müskens toe te laten als lid van de gemeenteraad Land van Cuijk:
  2. Marcel van den Elzen ontslag te verlenen en Stephan Müskens te benoemen als lid van de Euregioraad.

  00:19:18 - 00:19:50 - Marieke Moorman
  00:19:50 - 00:20:15 - Astrid Bannink
  00:20:16 - 00:20:29 - Marieke Moorman
  00:20:40 - 00:21:23 - Inspreker
  00:21:37 - 00:22:10 - Marieke Moorman
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  als burgerlid te benoemen:
  - Marcel van den Elzen (Team Lokaal);
  - Niels Linders (Liberaal LVC).

  00:21:52 - 00:22:10 - Marieke Moorman
  00:22:10 - 00:22:31 - Astrid Bannink
  00:22:32 - 00:22:38 - Marieke Moorman
  00:22:50 - 00:23:33 - Inspreker
  00:23:41 - 00:25:49 - Marieke Moorman
 9. 8

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

 10. 9

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijsten van raadsvergadering 14, vervolgd op 18, december 2023 worden vastgesteld.

  00:23:55 - 00:25:49 - Marieke Moorman
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 7 december 2023 tot en met 25 januari 2024.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-183 Brief Bestemmingsplan Sint Anthonis, RvR Peelkant Oost
  2023-I-184 E-mail Reactie sportkantine beleidsvoorstel
  2023-I-185 E-mail Zienswijzeverzoek van de Kaderbrief 2025
  2023-I-186 Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 ODBN
  2023-I-187 Brief Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant
  2023-I-188 Brief Werkplannen 2024 RNOB
  2023-I-189 Brief Gedeeltelijke intrekking beroep bestemmingsplan herinrichting N321 Grave-Beers
  2023-I-190 E-mail Verzoek om natuurpacht perceel A3200 Grave
  2023-I-191 E-mail AgriFood Capital in Bedrijf (2022-2023) gebundeld
  2023-I-192 Dekkingsplan brandweer VRBN 2024-2027
  2023-I-193 Aanbiedingsbrief Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant-Noordoost
  2023-I-194 Brief Toezichtoordeel begroting 2024
  2024-I-1 Brief Inspraakreactie op Natuurvisie en bomenbeleidsplan
  2024-I-2 E-mail Vaststelling bestemmingsplan Herziening generaal de Bonskazerne Velp
  2024-I-3 Brief Afsluiting Wolfhoekseweg Gassel

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-236 Reactie motie 2022-M-63 Leefbaarheid kernen in en rond de Kraaijenbergse Plassen (2022-Ma-33)
  2023-RIB-237 Rapportage 1e fase onderzoek Sportpark Groenendijkse Kampen te Cuijk
  2023-RIB-238 Definitieve overeenkomst sportcomplex De Kwel te Cuijk
  2023-RIB-239 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Evenementenbeleid (2023-V-80)
  2023-RIB-240 Reactie motie 2023-M-2 Meekoppelkansen benutten (2023-Ma-1)
  2023-RIB-241 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Verwachtingen afhandeling WIU (Werk in Uitvoering) (2023-V-78)
  2023-RIB-242 Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  2023-RIB-243 Voorgenomen verkoop kavels ten behoeve van Health Campus Boxmeer
  2023-RIB-244 Reactie motie 2023-M-43 gewijzigd Kritisch op gemeenschappelijke regelingen (2023-Ma-23)
  2023-RIB-245 Bekendmaking ontwerp Verordening geurhinder en veehouderij 2024 Land van Cuijk
  2023-RIB-246 Kindpakket Land van Cuijk
  2023-RIB-247 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Waterpark Dommelsvoort en Omgevingswet (2023-V-77)
  2023-RIB-248 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Waterpark Dommelsvoort (2023-V-73)
  2023-RIB-249 Integraal Zorgakkoord (IZA)
  2023-RIB-250 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA Carillontoren centrum Grave (2023-V-66)
  2023-RIB-251 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Situatie modelvliegclub Columbia (2023-V-79)
  2023-RIB-252 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Voorgenomen verkoop zonnepark Sambeeksedijk (2023-V-71)
  2023-RIB-253 Aanschaf tweede perceel flexwoning ten behoeve van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners
  2023-RIB-254 Extra bijdrage Stichting HoKaZo in 2024
  2023-RIB-255 Werkprogramma ODBN 2024
  2024-RIB-1 Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek geluidswallen A73-West (Linden-Vianen)
  2024-RIB-10 Grondprijzen 2024
  2024-RIB-11 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Financiële situatie het Doehuis (Padbroek) (2024-V-3)
  2024-RIB-12 Beantwoording schriftelijke vragen LLVC (On)toegankelijkheid bibliotheek en Huis van Cuijk (2023-V-83)
  2024-RIB-13 Ontwikkelingen Jeugdbescherming in Noordoost-Brabant
  2024-RIB-14 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Nieuwe LHBTIQ+ vlag zonder vlaggenprotocol (2023-V-85)
  2024-RIB-15 Decembercirculaire 2023
  2024-RIB-16 Volkshuisvestelijke prestatieafspraken 2024
  2024-RIB-17 Uitvoering minima-effectrapportage Land van Cuijk
  2024-RIB-18 Reactie toezegging periodieke uitgave Nieuwsbrief Kernendemocratie (2023-TZ-46)
  2024-RIB-19 Statement TopParken stand van zaken project Waterpark Dommelsvoort
  2024-RIB-2 Vaststellen Programma Uitvoering en Handhaving fysieke leefomgeving 2024
  2024-RIB-3 Beantwoording schriftelijke vragen Team Volkelseweg 57 Wilbertoord (2023-V-81)
  2024-RIB-4 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen CDA Ondersteuning goede doelen (2023-V-82)
  2024-RIB-5 Archivering hotspotlijsten voormalige gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis periode 2017-2021
  2024-RIB-6 Tekstuele correctie Overheid.nl Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023
  2024-RIB-7 Reactie motie 2023-M-46 gewijzigd: (Vervolgproces) Kasteel Boxmeer (2023-Ma-26)
  2024-RIB-8 Strategisch document toekomstrichting De Kuilen
  2024-RIB-9 Beantwoording schriftelijke vragen FVD GGD Hart voor Brabant prikt zonder bijsluiter (2023-V-84)
  00:24:08 - 00:25:49 - Marieke Moorman
 13. 12

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

  00:39:29 - 00:41:35 - Marianne Akkermans
 14. 13

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Park 5 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied, Park 5, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuPark5-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Park 5;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  00:24:54 - 00:25:49 - Marieke Moorman
 15. 14

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Buitengebied, Correctie Roijendijk 2 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuRoijendijk2-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Correctie Roijendijk 2;
  3. te besluiten dat geen milieueffectrapport of vormvrije m.e.r. beoordeling nodig is.

 16. 15

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. kennis te nemen van de wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
  2. geen zienswijze in te dienen. 1. kennis te nemen van de wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
  2. geen zienswijze in te dienen.

 17. 16

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Mill, Nachtegaalstraat ong. vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Mill, Nachtegaalstraat ong., met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPMiNachtegaalong-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Mill, Nachtegaalstraat ong.;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

 18. 17

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Beerschemaasweg 1 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuBeerschemaasw1-VA01 vast te stellen;
  2. geen m.e.r. procedure te doorlopen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied, Beerschemaasweg 1;
  4. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

 19. 18

  Wethouder Bouke de Bruin

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp betreffende het ontwerpbestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPHDeBonsAZC-va01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-11 Beantwoording technische vragen FVD Bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp
  2024-T-12 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp
  2024-T-13 Beantwoording technische vragen LPG Bestemmingsplan Generaal de Bonskazerne Velp
  2024-T-2 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Generaal de Bonskazerne Velp
  2024-T-7 Beantwoording technische vragen SP Bestemmingsplan Generaal de Bonskazerne Velp
  00:25:19 - 00:25:49 - Marieke Moorman
  00:25:49 - 00:26:01 - Astrid Bannink
  00:26:01 - 00:26:11 - Marieke Moorman
  00:26:11 - 00:26:13 - Astrid Bannink
  00:26:13 - 00:26:18 - Marieke Moorman
  00:26:18 - 00:26:27 - Astrid Bannink
  00:26:27 - 00:26:30 - Marieke Moorman
  00:26:30 - 00:26:57 - Astrid Bannink
  00:26:57 - 00:27:12 - Marieke Moorman
  00:27:12 - 00:28:10 - Astrid Bannink
  00:28:10 - 00:28:15 - Marieke Moorman
  00:28:15 - 00:29:16 - Arthur Baudet
  00:29:16 - 00:29:19 - Marieke Moorman
  00:29:19 - 00:29:50 - Thomas van der Meer
  00:29:52 - 00:29:54 - Marieke Moorman
  00:29:54 - 00:32:04 - Stephan Müskens
  00:32:04 - 00:32:09 - Marieke Moorman
  00:32:09 - 00:34:13 - Hennie Bongers
  00:34:13 - 00:34:17 - Marieke Moorman
  00:34:18 - 00:35:45 - Ben Peters
  00:35:45 - 00:35:49 - Marieke Moorman
  00:35:49 - 00:37:39 - Han Welbers
  00:37:39 - 00:37:43 - Marieke Moorman
  00:37:43 - 00:38:00 - Bregje van Lieshouf
  00:38:00 - 00:38:10 - Arthur Baudet
  00:38:10 - 00:38:12 - Marieke Moorman
  00:38:13 - 00:41:35 - Marianne Akkermans
  00:41:35 - 00:41:48 - Marieke Moorman
  00:41:48 - 00:42:16 - Marianne Akkermans
  00:42:16 - 00:42:18 - Marieke Moorman
  00:42:18 - 00:42:19 - Marianne Akkermans
  00:42:19 - 00:42:51 - Mike van Diemen
  00:42:51 - 00:43:10 - Marianne Akkermans
  00:43:10 - 00:43:11 - Marieke Moorman
  00:43:11 - 00:43:41 - Mike van Diemen
  00:43:41 - 00:44:53 - Marianne Akkermans
  00:44:53 - 00:44:57 - Marieke Moorman
  00:44:57 - 00:45:44 - Judith Logtens
  00:45:44 - 00:46:22 - Marianne Akkermans
  00:46:22 - 00:46:24 - Marieke Moorman
  00:46:24 - 00:46:35 - Stephan Müskens
  00:46:35 - 00:46:56 - Marieke Moorman
  00:47:04 - 00:47:09 - Inspreker
  00:47:09 - 00:53:48 - Bouke de Bruin
  00:53:48 - 00:53:50 - Astrid Bannink
  00:53:50 - 00:53:51 - Marieke Moorman
  00:53:51 - 00:54:52 - Stephan Müskens
  00:54:53 - 00:54:54 - Marieke Moorman
  00:54:55 - 00:54:59 - Marieke Moorman
  00:55:00 - 00:57:19 - Inspreker
  00:57:19 - 00:57:24 - Marieke Moorman
  00:57:24 - 00:57:26 - Inspreker
  00:57:26 - 00:57:39 - Marieke Moorman
  00:57:39 - 00:57:45 - Han Welbers
  00:57:45 - 00:57:47 - Marieke Moorman
  00:57:47 - 00:57:56 - Inspreker
  00:57:56 - 00:58:24 - Bouke de Bruin
  00:58:24 - 00:58:25 - Marieke Moorman
  00:58:26 - 01:00:13 - Astrid Bannink
  01:00:13 - 01:00:15 - Marieke Moorman
  01:00:15 - 01:00:27 - Astrid Bannink
  01:00:27 - 01:00:29 - Marieke Moorman
  01:00:29 - 01:00:31 - Astrid Bannink
  01:00:31 - 01:00:37 - Marieke Moorman
  01:00:37 - 01:00:56 - Inspreker
  01:00:56 - 01:01:15 - Bouke de Bruin
  01:01:15 - 01:01:17 - Marieke Moorman
  01:01:17 - 01:02:27 - Astrid Bannink
  01:02:27 - 01:02:29 - Marieke Moorman
  01:02:29 - 01:03:03 - Stephan Müskens
  01:03:03 - 01:03:05 - Marieke Moorman
  01:03:05 - 01:03:16 - Inspreker
  01:03:16 - 01:03:42 - Bouke de Bruin
  01:03:43 - 01:03:53 - Marieke Moorman
  01:03:54 - 01:04:00 - Stephan Müskens
  01:04:00 - 01:04:02 - Marieke Moorman
  01:04:02 - 01:04:05 - Stephan Müskens
  01:04:05 - 01:04:19 - Marieke Moorman
  01:04:19 - 01:04:30 - Marianne Akkermans
  01:04:30 - 01:04:44 - Marieke Moorman
  01:04:44 - 01:04:47 - Marianne Akkermans
  01:18:06 - 01:18:33 - Marieke Moorman
  01:18:33 - 01:18:35 - Marieke Moorman
  01:26:09 - 01:26:36 - Marieke Moorman
  01:26:38 - 01:26:44 - Inspreker
  01:26:44 - 01:27:31 - Bouke de Bruin
  01:27:32 - 01:28:09 - Marieke Moorman
 20. 18.a

 21. 19

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuSchaartven-ON01 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-10 Beantwoording technische vragen GL-PvdA+CDA Bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven
  2024-T-5 Beantwoording technische vragen SP Bestemmingsplan Buitengebied Overloon, natuurkampeerterrein Schaartven

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-1 Toegankelijkheid van 't Schaartven
  01:27:50 - 01:28:09 - Marieke Moorman
  01:28:10 - 01:28:49 - Lian Nabuurs
  01:28:49 - 01:28:51 - Marieke Moorman
  01:28:52 - 01:29:08 - Han Welbers
  01:29:08 - 01:29:10 - Marieke Moorman
  01:29:10 - 01:29:45 - Bregje van Lieshouf
  01:29:45 - 01:29:47 - Marieke Moorman
  01:29:47 - 01:29:50 - Marianne Akkermans
  01:29:50 - 01:30:03 - Marieke Moorman
  01:30:06 - 01:30:08 - Inspreker
  01:30:08 - 01:30:14 - Mark Janssen
  01:30:14 - 01:30:21 - Mark Janssen
  01:30:21 - 01:30:58 - Marieke Moorman
 22. 20

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. vervallen te verklaren:
  - Toetsingskader voor kleinschalige huisvesting arbeidsmigranten (gemeente Boxmeer, 2020);
  - Introductie en uitgangspunten, Kadernota en beleidsregels, Ontwikkelkader grootschalige voorzieningen (gemeente Cuijk, 2021);
  - Introductie en uitgangspunten, Kadernota en beleidsregels, Ontwikkelkader grootschalige voorzieningen (gemeente Grave, 2020);
  - Introductie en uitgangspunten, Kadernota en beleidsregels, Ontwikkelkader grootschalige voorzieningen (gemeente Mill en Sint Hubert, 2020);
  - Introductie en uitgangspunten, Kadernota en beleidsregels, Ontwikkelkader grootschalige voorzieningen (gemeente Sint Anthonis, 2021);
  2. vast te stellen de Beleidsnota Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024, met inachtneming van de volgende wijziging:
  in de Beleidsnota Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024, paragraaf 6.3 Grootschalige huisvesting, onder 6.3.1 Toelatingscriteria, de laatste (vierde) bullet te schrappen;
  3. aan de lijst van aangewezen gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen, vastgesteld door de raad op 29 juni 2023 (zie RIS 2023-R-101), toe te voegen onder beslispunt 1, een sub j als volgt:
  j. een plan tot huisvesting van 50 arbeidsmigranten of meer.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-1 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024
  2024-T-3 Beantwoording technische vragen CDA Beleidsnota Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024
  2024-T-6 Beantwoording technische vragen SP Beleidsnota Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024
  2024-T-8 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Beleidsnota Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten LvC 2024
  2024-T-9 Beantwoording technische vragen D66 Beleidsnota Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-2 Maatwerk toepassen bij huisvesting arbeidsmigranten
  01:30:38 - 01:30:58 - Marieke Moorman
  01:30:58 - 01:32:26 - Astrid Bannink
  01:32:26 - 01:32:42 - Marieke Moorman
  01:32:42 - 01:32:52 - Twan Stiphout
  01:32:52 - 01:33:04 - Marieke Moorman
  01:33:04 - 01:35:13 - Esmee van der Ham
  01:35:13 - 01:35:16 - Marieke Moorman
  01:35:16 - 01:37:22 - Esmee van der Ham
  01:37:22 - 01:37:24 - Marieke Moorman
  01:37:24 - 01:37:54 - Bert Moeskops
  01:37:54 - 01:38:03 - Marieke Moorman
  01:38:03 - 01:38:42 - Judith Logtens
  01:38:42 - 01:38:44 - Marieke Moorman
  01:38:44 - 01:38:45 - Judith Logtens
  01:38:45 - 01:39:20 - Esmee van der Ham
  01:39:21 - 01:39:22 - Marieke Moorman
  01:39:22 - 01:39:43 - Judith Logtens
  01:39:43 - 01:39:46 - Marieke Moorman
  01:39:46 - 01:41:13 - Mariëlle van Zuilen
  01:41:13 - 01:41:15 - Marieke Moorman
  01:41:15 - 01:42:39 - Helma Pluk
  01:42:39 - 01:42:43 - Marieke Moorman
  01:42:44 - 01:43:00 - Esmee van der Ham
  01:43:00 - 01:43:02 - Marieke Moorman
  01:43:02 - 01:45:17 - Helma Pluk
  01:45:17 - 01:45:21 - Marieke Moorman
  01:45:21 - 01:46:06 - Moniek van den Elzen
  01:46:06 - 01:46:09 - Marieke Moorman
  01:46:09 - 01:48:03 - Twan Stiphout
  01:48:03 - 01:48:06 - Marieke Moorman
  01:48:06 - 01:48:43 - Esmee van der Ham
  01:48:43 - 01:48:44 - Twan Stiphout
  01:48:44 - 01:48:45 - Marieke Moorman
  01:48:45 - 01:49:09 - Twan Stiphout
  01:49:09 - 01:49:11 - Marieke Moorman
  01:49:11 - 01:49:12 - Twan Stiphout
  01:49:12 - 01:49:58 - Esmee van der Ham
  01:49:58 - 01:49:59 - Marieke Moorman
  01:49:59 - 01:50:27 - Twan Stiphout
  01:50:27 - 01:50:28 - Marieke Moorman
  01:50:28 - 01:50:30 - Twan Stiphout
  01:50:30 - 01:50:31 - Marieke Moorman
  01:50:31 - 01:50:32 - Twan Stiphout
  01:50:32 - 01:50:50 - Helma Pluk
  01:50:50 - 01:50:51 - Marieke Moorman
  01:50:51 - 01:50:52 - Twan Stiphout
  01:50:52 - 01:50:53 - Marieke Moorman
  01:50:54 - 01:51:35 - Mike van Diemen
  01:51:35 - 01:51:36 - Marieke Moorman
  01:51:36 - 01:52:00 - Twan Stiphout
  01:52:00 - 01:52:01 - Marieke Moorman
  01:52:01 - 01:52:02 - Twan Stiphout
  01:52:02 - 01:52:47 - Mike van Diemen
  01:52:47 - 01:52:48 - Marieke Moorman
  01:52:48 - 01:52:49 - Twan Stiphout
  01:52:49 - 01:53:01 - Marieke Moorman
  01:53:02 - 01:53:04 - Inspreker
  01:53:04 - 01:54:39 - Bouke de Bruin
  01:54:39 - 01:54:41 - Marieke Moorman
  01:54:41 - 01:55:11 - Johan Hermanussen
  01:55:12 - 01:55:13 - Marieke Moorman
  01:55:13 - 01:55:59 - Inspreker
  01:55:59 - 01:56:02 - Marieke Moorman
  01:56:02 - 01:56:11 - Johan Hermanussen
  01:56:11 - 01:56:12 - Marieke Moorman
  01:56:12 - 01:56:15 - Inspreker
  01:56:15 - 01:56:16 - Bouke de Bruin
  01:56:16 - 01:56:34 - Johan Hermanussen
  01:56:35 - 01:56:38 - Marieke Moorman
  01:56:38 - 01:57:11 - Helma Pluk
  01:57:11 - 01:57:13 - Marieke Moorman
  01:57:13 - 01:57:49 - Inspreker
  01:57:49 - 01:57:50 - Marieke Moorman
  01:57:50 - 01:58:22 - Helma Pluk
  01:58:22 - 01:58:23 - Marieke Moorman
  01:58:23 - 01:58:29 - Inspreker
  01:58:29 - 01:59:33 - Bouke de Bruin
  01:59:33 - 01:59:38 - Marieke Moorman
  01:59:39 - 01:59:48 - Astrid Bannink
  01:59:48 - 01:59:51 - Marieke Moorman
  01:59:52 - 02:00:40 - Twan Stiphout
  02:00:40 - 02:00:41 - Marieke Moorman
  02:00:41 - 02:01:13 - Inspreker
  02:01:13 - 02:02:00 - Bouke de Bruin
  02:02:00 - 02:02:01 - Marieke Moorman
  02:02:01 - 02:02:22 - Twan Stiphout
  02:02:22 - 02:02:23 - Marieke Moorman
  02:02:23 - 02:02:25 - Inspreker
  02:02:25 - 02:02:29 - Bouke de Bruin
  02:02:29 - 02:02:31 - Twan Stiphout
  02:02:31 - 02:02:32 - Inspreker
  02:02:32 - 02:02:35 - Bouke de Bruin
  02:02:35 - 02:03:05 - Twan Stiphout
  02:03:07 - 02:03:08 - Marieke Moorman
  02:03:09 - 02:04:03 - Johan Hermanussen
  02:04:03 - 02:04:04 - Marieke Moorman
  02:04:05 - 02:04:39 - Helma Pluk
  02:04:39 - 02:04:40 - Marieke Moorman
  02:04:40 - 02:04:45 - Inspreker
  02:04:45 - 02:05:40 - Bouke de Bruin
  02:05:40 - 02:05:51 - Marieke Moorman
  02:05:51 - 02:05:53 - Inspreker
  02:05:53 - 02:06:46 - Bouke de Bruin
  02:06:46 - 02:06:51 - Marieke Moorman
  02:06:51 - 02:06:55 - Helma Pluk
  02:06:55 - 02:07:00 - Marieke Moorman
  02:07:00 - 02:07:02 - Helma Pluk
  02:07:02 - 02:07:07 - Marieke Moorman
  02:15:49 - 02:16:18 - Marieke Moorman
  02:16:18 - 02:17:27 - Esmee van der Ham
  02:17:28 - 02:17:46 - Marieke Moorman
  02:17:46 - 02:18:15 - Marianne Akkermans
  02:18:15 - 02:18:28 - Marieke Moorman
  02:18:28 - 02:19:37 - Helma Pluk
  02:19:38 - 02:19:47 - Marieke Moorman
  02:19:48 - 02:19:54 - Helma Pluk
  02:19:57 - 02:20:03 - Marieke Moorman
  02:20:03 - 02:20:13 - Helma Pluk
  02:20:13 - 02:20:30 - Marieke Moorman
  02:20:30 - 02:20:32 - Helma Pluk
  02:20:32 - 02:20:36 - Marieke Moorman
  02:20:37 - 02:20:58 - Mariëlle van Zuilen
  02:20:58 - 02:20:59 - Marieke Moorman
  02:20:59 - 02:21:00 - Mariëlle van Zuilen
  02:21:00 - 02:21:04 - Helma Pluk
  02:21:04 - 02:21:07 - Helma Pluk
  02:21:08 - 02:21:10 - Marieke Moorman
  02:21:12 - 02:21:25 - Marieke Moorman
  02:21:25 - 02:22:31 - Johan Hermanussen
  02:22:32 - 02:22:49 - Marieke Moorman
  02:22:49 - 02:24:51 - Twan Stiphout
  02:24:51 - 02:24:53 - Marieke Moorman
  02:24:53 - 02:25:23 - Johan Hermanussen
  02:25:23 - 02:25:24 - Marieke Moorman
  02:25:24 - 02:26:12 - Twan Stiphout
  02:26:12 - 02:26:13 - Marieke Moorman
  02:26:14 - 02:26:38 - Helma Pluk
  02:26:38 - 02:26:39 - Twan Stiphout
  02:26:39 - 02:26:44 - Helma Pluk
  02:26:45 - 02:26:48 - Marieke Moorman
  02:26:48 - 02:27:21 - Twan Stiphout
  02:27:21 - 02:27:24 - Marieke Moorman
  02:27:24 - 02:27:44 - Esmee van der Ham
  02:27:44 - 02:28:11 - Marieke Moorman
  02:36:27 - 02:36:46 - Marieke Moorman
  02:36:46 - 02:37:28 - Helma Pluk
  02:37:28 - 02:37:54 - Marieke Moorman
  02:37:54 - 02:37:58 - Johan Hermanussen
  02:37:58 - 02:38:02 - Marieke Moorman
  02:38:02 - 02:38:58 - Johan Hermanussen
  02:38:59 - 02:39:19 - Marieke Moorman
  02:39:20 - 02:39:41 - Esmee van der Ham
  02:39:41 - 02:39:47 - Marieke Moorman
  02:39:50 - 02:41:02 - Marieke Moorman
  02:41:02 - 02:41:24 - Bert Moeskops
  02:41:24 - 02:44:38 - Marieke Moorman
  02:44:38 - 02:45:33 - Astrid Bannink
  02:45:33 - 02:45:39 - Marieke Moorman
  02:45:39 - 02:46:49 - Marianne Akkermans
  02:46:49 - 02:46:55 - Marieke Moorman
  02:46:55 - 02:48:26 - Ben Peters
  02:48:26 - 02:48:32 - Marieke Moorman
  02:48:32 - 02:49:40 - Han Welbers
  02:49:41 - 02:49:42 - Marieke Moorman
  02:49:42 - 02:51:00 - Bert Moeskops
  02:51:00 - 02:51:04 - Marieke Moorman
  02:51:04 - 02:51:30 - Marianne Akkermans
  02:51:30 - 02:51:32 - Marieke Moorman
  02:51:32 - 02:52:10 - Astrid Bannink
  02:52:10 - 02:52:12 - Marieke Moorman
  02:52:12 - 02:53:41 - Arthur Baudet
  02:53:41 - 02:53:43 - Marieke Moorman
  02:53:43 - 02:53:44 - Arthur Baudet
  02:53:44 - 02:53:56 - Marianne Akkermans
  02:53:56 - 02:53:57 - Arthur Baudet
  02:53:57 - 02:53:58 - Marieke Moorman
  02:53:58 - 02:54:36 - Arthur Baudet
  02:54:36 - 02:54:37 - Marieke Moorman
  02:54:38 - 02:56:48 - Thomas van der Meer
  02:56:48 - 02:56:50 - Marieke Moorman
  02:56:50 - 02:57:02 - Marianne Akkermans
  02:57:02 - 02:57:04 - Marieke Moorman
  02:57:04 - 02:57:30 - Thomas van der Meer
  02:57:30 - 02:57:31 - Marieke Moorman
  02:57:31 - 02:57:50 - Marianne Akkermans
  02:57:50 - 02:57:52 - Marieke Moorman
  02:57:52 - 02:58:37 - Thomas van der Meer
  02:58:37 - 02:58:38 - Marieke Moorman
  02:58:39 - 02:59:20 - Ben Peters
  02:59:20 - 02:59:21 - Marieke Moorman
  02:59:21 - 02:59:25 - Ben Peters
  02:59:25 - 02:59:26 - Marieke Moorman
  02:59:26 - 02:59:32 - Thomas van der Meer
  02:59:33 - 02:59:41 - Marieke Moorman
  02:59:42 - 03:01:14 - Francien van Berlicum
  03:01:14 - 03:01:19 - Marieke Moorman
  03:01:19 - 03:02:47 - Mariëlla Bastiaans
  03:02:47 - 03:02:53 - Marieke Moorman
  03:02:53 - 03:03:05 - Ben Peters
  03:03:05 - 03:03:10 - Marieke Moorman
  03:03:13 - 03:03:15 - Inspreker
  03:03:15 - 03:04:38 - Bouke de Bruin
  03:04:38 - 03:04:40 - Marieke Moorman
  03:04:40 - 03:04:52 - Marianne Akkermans
  03:04:52 - 03:04:53 - Marieke Moorman
  03:04:53 - 03:04:57 - Inspreker
  03:04:57 - 03:04:59 - Bouke de Bruin
  03:04:59 - 03:07:36 - Bouke de Bruin
  03:07:36 - 03:07:39 - Marieke Moorman
  03:07:40 - 03:08:04 - Marianne Akkermans
  03:08:04 - 03:08:05 - Marieke Moorman
  03:08:05 - 03:08:10 - Marianne Akkermans
  03:08:10 - 03:08:12 - Marieke Moorman
  03:08:12 - 03:08:28 - Inspreker
  03:08:28 - 03:08:30 - Marieke Moorman
  03:08:30 - 03:10:06 - Maarten van Gemert
  03:10:06 - 03:10:09 - Marieke Moorman
  03:10:09 - 03:10:16 - Inspreker
  03:10:16 - 03:10:32 - Bouke de Bruin
  03:10:32 - 03:11:15 - Maarten van Gemert
  03:11:15 - 03:11:25 - Marieke Moorman
  03:11:25 - 03:11:29 - Helma Pluk
  03:11:31 - 03:11:37 - Marieke Moorman
  03:12:27 - 03:12:43 - Marieke Moorman
  03:12:43 - 03:12:48 - Thomas van der Meer
  03:12:48 - 03:13:08 - Marieke Moorman
  03:13:08 - 03:13:34 - Thomas van der Meer
  03:13:35 - 03:13:37 - Marieke Moorman
  03:13:37 - 03:13:59 - Bert Moeskops
  03:14:00 - 03:14:02 - Marieke Moorman
  03:14:03 - 03:14:13 - Arthur Baudet
  03:14:13 - 03:14:15 - Marieke Moorman
  03:14:15 - 03:14:22 - Marianne Akkermans
  03:14:22 - 03:16:35 - Marieke Moorman
 23. 20.a.2

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  CDA (11), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2)
 24. 20.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 25. 20.c

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  CDA (11), FVD (1), Liberaal LVC (5), VVD (2)
 26. 21

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2)
  tegen
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Team Lokaal (8), VVD (2)
 27. 22

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2)
  tegen
  CDA (11), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Team Lokaal (8), VVD (2)
 28. 23

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (11), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  D66 (2)

  Besluit

  Verzoekt het college
  Woningcorporatie Mooiland te verzoeken om heemkundevereniging Myllesheem bij de omgevingsdialoog te betrekken en te bekijken of er eventueel via een alternatieve invulling van de locatie tot een breed gedragen plan kan worden gekomen.

  Moties

  Onderwerp
  2024-Ma-1 Planontwikkeling Ringersstraat Mill (2024-M-3)
 29. 24

  03:16:32 - 03:16:35 - Marieke Moorman