Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 mei 2024

19:30
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman
Toelichting

Het betreft een voorlopige agenda.

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

 5. 4
  Vaststelling agenda
 6. 5

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

 7. 6

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

 8. 7
  Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 4 april 2024
 9. 8

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2024-I-26 Aanbiedingsbrief begroting 2025 raden
  2024-I-27 Aanbiedingsbrief jaarverslag 2023-raden
  2024-I-28 Brief Kadernota 2025 en zienswijzen
  2024-I-29 E-mail Gemeentelijk archeologiebeleid
  2024-I-30 E-mail Brief Dierleed door loslopende huiskatten voorkomen
  2024-I-31 Aanbiedingsbrief Definitief 2e wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord
  2024-I-32 Aanbiedingsbrief Begroting 2025 RAV Brabant Midden-West-Noord (concept)
  2024-I-33 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord
  2024-I-34 Brief Jaarstukken 2023, begroting 2025 en wijziging begroting 2024 GGD Hart voor Brabant
  2024-I-35 Brief Verzoek heroverweging reactie op pleidooi behoud Ringersstraat Mill
  2024-I-36 Begrotingscirculaire 2024
  2024-I-37 Brief Wijziging gemeenschappelijke regeling
  2024-I-38 Brief Voorstel MFA -IKC
  2024-I-39 Brief Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2025

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2024-RIB-73 ENSIA 2023 Verantwoording informatiebeveiliging
  2024-RIB-74 Jaaroverzicht ondermijning en interventieteam Maas & Leijgraaf 2023
  2024-RIB-75 Stand van zaken opstart kunstencentrum
  2024-RIB-76 Nieuwsbrief Sociaal Domein vierde kwartaal 2023
  2024-RIB-77 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen LPG Voortgang project I am Grave (2024-V-16)
  2024-RIB-78 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA Klinkerstraat 5 Grave (2024-V-20)
  2024-RIB-79 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Loten in plaats van wachten (2024-V-18)
  2024-RIB-80 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen FVD Rol Overloon tijdelijke opvang statushouders (2024-V-27)
  2024-RIB-81 Invoering landelijk tarief jeugdbescherming
  2024-RIB-82 Reactie toezegging Accommodatiebeleid (2023-TZ-26)
 10. 9

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

 11. 15

 12. 17

  Wethouder Mark Janssen

  Bijlagen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-51 Technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan subsidieregeling sanering varkenshouderijen 2
 13. 19
  Sluiting