Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 maart 2024

19:30 - 20:39
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:03:37 - 00:03:49 - Marieke Moorman
  00:03:49 - 00:06:49 - Marieke Moorman
 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:04:44 - 00:06:49 - Marieke Moorman
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (2), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:12 - 00:06:49 - Marieke Moorman
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  De heer Anton Visscher toe te laten als lid van de gemeenteraad Land van Cuijk gedurende de periode 7 maart tot en met 26 juni 2024.

  00:05:48 - 00:06:49 - Marieke Moorman
  00:06:49 - 00:07:12 - Astrid Bannink
  00:07:12 - 00:07:26 - Marieke Moorman
  00:07:46 - 00:08:41 - Inspreker
  00:08:48 - 00:09:17 - Marieke Moorman
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Als burgerlid te benoemen:
  - Femke Janssen (Liberaal LVC);
  - Edwin van Kraaij (Team Lokaal).

  00:09:02 - 00:09:17 - Marieke Moorman
  00:09:17 - 00:09:40 - Astrid Bannink
  00:09:40 - 00:09:44 - Marieke Moorman
  00:09:44 - 00:10:07 - Astrid Bannink
  00:10:08 - 00:10:28 - Marieke Moorman
  00:10:35 - 00:12:22 - Inspreker
  00:12:30 - 00:13:42 - Marieke Moorman
 8. 7

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

  00:12:36 - 00:13:42 - Marieke Moorman
 9. 8

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

  00:12:41 - 00:13:42 - Marieke Moorman
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 1 februari 2024 wordt vastgesteld.

  00:12:46 - 00:13:42 - Marieke Moorman
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 26 januari tot en met 29 februari 2024.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2024-I-10 Informatie over artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging
  2024-I-11 Brief Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
  2024-I-12 E-mail Rapport Hoe eerder hoe beter
  2024-I-13 E-mail Activiteitenverslag 2023 AgriFood Capital
  2024-I-4 Brief Jaarplan en begroting 2024
  2024-I-5 Brief Herziening bestemmingsplan Generaal de Bonskazerne Velp
  2024-I-6 Kaderbrief begroting 2025 RAV Brabant Midden-West-Noord
  2024-I-7 Brief Bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp
  2024-I-8 Toezending stukken beroep bestemmingsplan Torenstraat 41 Sambeek
  2024-I-9 Herhaalverzoek uploaden stukken beroep bp Grotestraat 97 Sambeek

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2024-RIB-20 Duurzaamheidsprogramma 2024-2028
  2024-RIB-21 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Waar zijn de 28 statushouders gehuisvest (2024-V-6)
  2024-RIB-22 Monitoren bodem- en waterkwaliteit van de Kraaijenbergse Plassen
  2024-RIB-23 Resultaten tevredenheidsonderzoek (nulmeting) dienstverlening
  2024-RIB-24 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Extra flexwoningen voor Oekraïners (2023-V-86)
  2024-RIB-25 Einde pilot ambulant jongerenwerk (straatwerk) en inzet straatcoaches vanaf 1 maart 2024
  2024-RIB-26 Zienswijzen op Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
  2024-RIB-27 Voortgang reconstructie Wethouder Lindersstraat te Wilbertoord
  2024-RIB-28 Reactie motie 2023-M-21: Datum Kermis Boxmeer en toezegging 2023-TZ-22: Voor- en nadelen datum kermis Boxmeer (2023-Ma-11+2023-TZ-22)
  2024-RIB-29 Reactie motie 2023-M-25 Prikkelarme Kermis (2023-Ma-12)
  2024-RIB-30 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Ontwikkelingen betreffende supermarkten Grave (2024-V-1)
  2024-RIB-31 Aanbestedingsproces ‘t Hoogkoor
  2024-RIB-32 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Acute problemen leerlingenvervoer (2024-V-8)
  2024-RIB-33 Chauffeurstekort leerlingenvervoer
  2024-RIB-34 Beantwoording schriftelijke vragen CDA en VVD Inrichting en veiligheid Weijerpark Boxmeer (2024-V-4)
  2024-RIB-35 Verduurzaming gemeenschapshuis De Wilg en overname beheer gymzaal D’n Turf
  2024-RIB-36 Reactie motie 2023-M-87 gewijzigd Een vruchtbare toekomst voor afgeschreven gemeentewerf (2023-Ma-38)
  2024-RIB-37 Reactie toezegging Burgerberaad (2023-TZ-49)
  2024-RIB-38 Beantwoording schriftelijk vragen LPG over bestrijdingsmiddelen (pesticides) bij woonwijken (2024-V-7)
  2024-RIB-39 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen LLVC Het Doehuis Cuijk (2024-V-9)
  2024-RIB-40 Herinrichting Raadhuisplein te Boxmeer
  2024-RIB-41 Kaderbrief begroting 2025 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
  2024-RIB-42 Reactie toezegging 2023-TZ-34: Stikstofdepositie in Land van Cuijk en motie 2022-M-26: Aanpak stikstofdepositie Land van Cuijk
  2024-RIB-43 Proces vernieuwing samenwerkingsconvenant RNOB
  2024-RIB-44 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Legitimatie en botsproef RNOB (2024-V-10)
  2024-RIB-45 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Fietsverbinding Brede School Oost (twee bruggen) (2024-V-2)
  2024-RIB-46 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA Vuurwerk enquête (2024-V-5)
  2024-RIB-47 Jaarverslag functionaris gegevensbescherming 2023
  2024-RIB-48 Reactie toezegging Verzoek om overleg inzake reconstructie historisch centrum Grave (2022-TZ-3)
  2024-RIB-49 Beantwoording schriftelijke (vervolg)vragen Liberaal LVC Toegankelijkheid schouwburg (2024-V-11)
  00:13:02 - 00:13:42 - Marieke Moorman
  00:13:42 - 00:14:20 - Jan van Riet
  00:14:20 - 00:14:50 - Marieke Moorman
 12. 11

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

  00:14:35 - 00:14:50 - Marieke Moorman
  00:14:50 - 00:15:43 - Bregje van Lieshout
 13. 12

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
  2. Geen zienswijze in te dienen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-27 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Wijziging Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Centrum (BHIC)
  00:15:07 - 00:15:43 - Bregje van Lieshout
  00:15:43 - 00:16:47 - Marieke Moorman
 14. 13

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
  2. Geen zienswijze in te dienen.

 15. 14

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de kadernota 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
  2. Geen zienswijze in te dienen.

 16. 15

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de kadernota 2025 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
  2. Geen zienswijze in te dienen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-31 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 BHIC
 17. 16

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 en jaarverslag 2022-2023 van Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost;
  2. Geen zienswijze in te dienen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-30 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 RBL BNO
 18. 17

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan Gassel, Dorpstraat 37 t/m 41 met identificatienummer NL.IMRO.1982 BPGslDorpstr37t/m41-VA01 vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Gassel, Dorpstraat 37 t/m 41;
  3. De afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

 19. 18

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oeffeltseweg naast nummer 2B vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Oeffeltseweg naast nummer 2B, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuOeffeltseweg2B-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Oeffeltseweg naast nummer 2B;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

 20. 19

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. De gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van gemeentelijke projecten in de gemeente Land van Cuijk vast te stellen op € 14.895,- exclusief btw;
  2. de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de overige projecten in de gemeente Land van Cuijk vast te stellen op € 691.433,76 exclusief btw;
  3. bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor suppletie uit het Gemeentefonds voor de gemeentelijke projecten voor een bedrag van € 10.128,60 en voor overige projecten voor een bedrag van € 470.174,96, samen zijnde € 480.303,56 exclusief btw;
  4. de bijdrage van € 10.128,60 voor de gemeentelijke projecten na ontvangst toe te voegen aan het budget van het betreffende project.
  5. de bijdrage van € 470.174,90 voor de overige projecten uit te keren aan aanvragers, na aftrek van gemaakte kosten.

 21. 20

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan Beugen, Burgemeester Verdijkplein 1 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBgnBuVerdijkpln1-VA01 vast te stellen;
  2. het beeldkwaliteitsplan Burgemeester Verdijkplein 1 Beugen vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota Land van Cuijk 2024;
  3. te besluiten dat er geen m.e.r. procedure doorlopen hoeft te worden;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Beugen, Burgemeester Verdijkplein 1.

 22. 21

  Wethouder David Sölez

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord;
  2. een zienswijze in te dienen conform bijgaande brief.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-26 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
 23. 22

  Burgemeester Marieke Moorman

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  2. een zienswijze in te dienen conform bijgaande brief.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-14 Beantwoording technische vragen CDA Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
  2024-T-17 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
  00:16:32 - 00:16:47 - Marieke Moorman
  00:16:47 - 00:17:33 - Marianne Akkermans
  00:17:35 - 00:17:55 - Marieke Moorman
 24. 23

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (10), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant;
  2. een zienswijze in te dienen conform bijgaande brief.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-21 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant
  2024-T-23 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant
  00:17:46 - 00:17:55 - Marieke Moorman
  00:17:55 - 00:18:26 - Marianne Akkermans
  00:18:27 - 00:19:26 - Marieke Moorman
 25. 24

  Wethouder Bouke de Bruin

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (10), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. De Nota van zienswijzen Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp betreffende het ontwerpbestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPHDeBonsAZC-va01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen, met inachtneming van de volgende wijziging:
  in de Regels bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp (bijlage RIS 2024-R-1d), Artikel 4 Gemengd, 4.1 Bestemmingsomschrijving, 4.1.1 Algemeen lid f. te formuleren als volgt:
  f. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk':
  1. onderwijsdoeleinden;
  2. kinderopvang, met een maximaal bvo van 200 m²;
  3. kantoorfuncties;
  4. sociaal-medische voorzieningen;
  5. dagrecreatieve doeleinden;
  6. sport- en spelvoorziening;
  7. een wasserette;
  8. berging en stalling;


  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Herziening Generaal de Bonskazerne, Velp;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  00:18:39 - 00:19:26 - Marieke Moorman
  00:19:26 - 00:22:47 - Astrid Bannink
  00:22:47 - 00:22:51 - Marieke Moorman
  00:22:51 - 00:23:10 - Arthur Baudet
  00:23:10 - 00:23:13 - Marieke Moorman
  00:23:13 - 00:24:05 - Thomas van der Meer
  00:24:05 - 00:24:09 - Marieke Moorman
  00:24:09 - 00:26:06 - Stephan Müskens
  00:26:07 - 00:26:11 - Marieke Moorman
  00:26:11 - 00:28:01 - Moniek van den Elzen
  00:28:01 - 00:28:05 - Marieke Moorman
  00:28:06 - 00:28:43 - Ben Peters
  00:28:43 - 00:28:46 - Marieke Moorman
  00:28:47 - 00:29:19 - Han Welbers
  00:29:19 - 00:29:21 - Marieke Moorman
  00:29:21 - 00:29:39 - Bregje van Lieshout
  00:29:40 - 00:29:43 - Marieke Moorman
  00:29:43 - 00:31:39 - Marianne Akkermans
  00:31:39 - 00:31:51 - Marieke Moorman
  00:31:55 - 00:33:22 - Inspreker
  00:33:22 - 00:33:28 - Bouke de Bruin
  00:33:28 - 00:33:40 - Marieke Moorman
  00:33:41 - 00:33:49 - Inspreker
  00:33:49 - 00:34:29 - Willy Hendriks
  00:34:29 - 00:34:31 - Marieke Moorman
  00:34:31 - 00:34:52 - Marianne Akkermans
  00:34:53 - 00:34:54 - Marieke Moorman
  00:34:54 - 00:35:07 - Inspreker
  00:35:07 - 00:35:31 - Willy Hendriks
  00:35:31 - 00:36:56 - Marieke Moorman
 26. 24.a

  Dit amendement is aangehouden in de raadsvergadering van 1 februari 2024 (agendapunt 18a).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
 27. 25

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (10), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  a. Het Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk vast te stellen;
  b. de (resterende) investeringsmiddelen verduurzamen gemeentelijk vastgoed bouwkundig, zijnde € 4.417.550,-, te voteren;
  c. de (resterende) investeringsmiddelen verduurzamen gemeentelijk vastgoed technische installaties, zijnde € 4.936.336,-, te voteren;
  d. de begrotingswijziging vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-20 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk
  2024-T-25 Beantwoording technische vragen D66 Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk
  2024-T-29 Beantwoording technische vragen CDA Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
  00:36:18 - 00:36:56 - Marieke Moorman
  00:36:56 - 00:37:03 - Lian Nabuurs
  00:37:03 - 00:37:05 - Marieke Moorman
  00:37:05 - 00:39:40 - Lian Nabuurs
  00:39:40 - 00:39:53 - Marieke Moorman
  00:39:53 - 00:41:42 - Mike van Diemen
  00:41:43 - 00:41:45 - Marieke Moorman
  00:41:45 - 00:42:09 - Bregje van Lieshout
  00:42:10 - 00:42:11 - Marieke Moorman
  00:42:11 - 00:43:20 - Marianne Akkermans
  00:43:21 - 00:43:27 - Marieke Moorman
  00:43:27 - 00:44:01 - Lian Nabuurs
  00:44:01 - 00:44:02 - Marieke Moorman
  00:44:02 - 00:44:11 - Marianne Akkermans
  00:44:11 - 00:44:19 - Marieke Moorman
  00:44:19 - 00:44:36 - Astrid Bannink
  00:44:36 - 00:44:41 - Marieke Moorman
  00:44:41 - 00:45:07 - Arthur Baudet
  00:45:07 - 00:45:12 - Marieke Moorman
  00:45:12 - 00:46:26 - Thomas van der Meer
  00:46:27 - 00:46:32 - Marieke Moorman
  00:46:32 - 00:49:43 - Fons van Mil
  00:49:43 - 00:49:47 - Marieke Moorman
  00:49:47 - 00:51:58 - Johan Hermanussen
  00:51:59 - 00:52:04 - Marieke Moorman
  00:52:11 - 00:52:23 - Inspreker
  00:52:23 - 00:58:01 - Mark Janssen
  00:58:01 - 00:58:08 - Marieke Moorman
  00:58:09 - 00:58:49 - Johan Hermanussen
  00:58:49 - 00:58:50 - Marieke Moorman
  00:58:50 - 00:59:35 - Inspreker
  00:59:36 - 00:59:38 - Marieke Moorman
  00:59:39 - 01:00:02 - Helma Pluk
  01:00:02 - 01:00:07 - Marieke Moorman
  01:00:07 - 01:00:47 - Johan Hermanussen
  01:00:49 - 01:00:50 - Marieke Moorman
  01:00:50 - 01:01:05 - Bregje van Lieshout
  01:01:05 - 01:01:07 - Marieke Moorman
  01:01:07 - 01:01:17 - Mike van Diemen
  01:01:18 - 01:01:26 - Marieke Moorman
  01:01:26 - 01:01:32 - Johan Hermanussen
  01:01:32 - 01:01:37 - Marieke Moorman
  01:01:37 - 01:02:10 - Lian Nabuurs
  01:02:10 - 01:02:11 - Marieke Moorman
  01:02:11 - 01:03:02 - Johan Hermanussen
  01:03:03 - 01:03:08 - Marieke Moorman
  01:03:09 - 01:03:20 - Marianne Akkermans
  01:03:20 - 01:03:22 - Marieke Moorman
  01:03:22 - 01:04:01 - Inspreker
  01:04:02 - 01:04:09 - Marieke Moorman
  01:04:09 - 01:04:38 - Lian Nabuurs
  01:04:39 - 01:07:15 - Marieke Moorman
 28. 25.a

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (10), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. in 2024 met plannen te komen ter realisatie van extra zonnepanelen op ‘gemeentelijke’ daken, zodat daken volledig benut worden en we als gemeente een bijdrage leveren aan een energie neutraal Land van Cuijk;
  2. de raad in 2024 te informeren over de voortgang.

  Moties

  Onderwerp
  2024-Ma-2 Vol leggen daken maatschappelijk vastgoed met zonnepanelen (2024-M-4)
 29. 26

  Wethouder Willy Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
  2. een zienswijze in te dienen conform bijgaande brief.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-16 Beantwoording technische vragen CDA Kadernota 2025 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
  2024-T-24 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
  01:07:02 - 01:07:15 - Marieke Moorman
  01:07:15 - 01:07:38 - Marieke Moorman
  01:07:38 - 01:07:43 - Hennie Bongers
  01:07:43 - 01:07:47 - Marieke Moorman
  01:07:47 - 01:08:35 - Hennie Bongers
  01:08:35 - 01:08:36 - Marieke Moorman
  01:08:36 - 01:08:37 - Hennie Bongers
  01:08:37 - 01:08:46 - Marieke Moorman
  01:08:46 - 01:09:20 - Bregje van Lieshout
  01:09:21 - 01:09:22 - Marieke Moorman
  01:09:23 - 01:10:19 - Francien van Berlicum
  01:10:19 - 01:10:21 - Marieke Moorman
  01:10:21 - 01:10:46 - Marianne Akkermans
  01:10:46 - 01:10:57 - Marieke Moorman
  01:10:59 - 01:11:06 - Inspreker
  01:11:06 - 01:11:13 - Marieke Moorman
  01:11:13 - 01:11:16 - Willy Hendriks
  01:11:16 - 01:12:10 - Inspreker
  01:12:10 - 01:12:15 - Inspreker
  01:12:15 - 01:12:19 - Marieke Moorman
  01:12:19 - 01:12:26 - Francien van Berlicum
  01:12:26 - 01:12:27 - Inspreker
  01:12:27 - 01:12:28 - Marieke Moorman
  01:12:28 - 01:12:37 - Inspreker
  01:12:37 - 01:12:59 - Marieke Moorman
 30. 27

  01:12:50 - 01:12:59 - Marieke Moorman