Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Jaarstukken 2023 en Voorjaarsnota 2024

donderdag 27 juni 2024

14:00 - 18:16
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:02:42 - 00:05:31 - Marieke Moorman
 2. 1

  00:02:54 - 00:05:31 - Marieke Moorman
 3. 2

  00:03:07 - 00:05:31 - Marieke Moorman
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:03:57 - 00:05:31 - Marieke Moorman
 5. 4

  Voor raadsvergaderingen waarin uitsluitend P&C stukken worden behandeld, kan op voorstel van het presidium worden afgeweken van het Reglement van orde. Om deze reden zijn de vaste agendapunten spreekrecht, mondelinge vragen en afdoening ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven niet geagendeerd.

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld.

  00:04:15 - 00:05:31 - Marieke Moorman
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (7), VVD (2)

  Besluit

  de heer Marcel van den Elzen toe te laten als lid van de gemeenteraad Land van Cuijk gedurende de periode 27 juni tot en met 16 oktober 2024.

  00:04:33 - 00:05:31 - Marieke Moorman
  00:05:31 - 00:05:58 - Moniek van den Elzen
  00:05:59 - 00:06:11 - Marieke Moorman
  00:06:23 - 00:07:10 - Inspreker
  00:07:21 - 00:11:52 - Marieke Moorman
 7. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijsten van 13 en 17 juni 2024 (vervolg 13 juni) worden vastgesteld.

  00:07:41 - 00:11:52 - Marieke Moorman
 8. 7

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Het financieel overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

  00:07:52 - 00:11:52 - Marieke Moorman
 9. 8

  De eerste versie van de Jaarstukken 2023 is op 25 april 2024 aangeboden via een raadsinformatiebrief (RIS 2024-RIB-99).


  De definitieve Jaarstukken en het accountantsverslag worden volgens planning 14 juni aangeboden aan de raad.


  Wordt gelijktijdig behandeld met agendapunt 7 (Voorjaarsnota 2024).


  De behandeling van de jaarstukken wordt voorbereid door de auditcommissie. Deze commissie voert het overleg met de accountant en adviseert de raad over de afdoening van de jaarstukken.


  De PDF versie is leidend voor de voorbereiding en de behandeling. De definitieve versie van de Jaarstukken 2023 is straks ook te vinden in het begrotingsportaal Land van Cuijk: https://landvancuijk.begrotingsapp.nl/

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. de geactualiseerde grondexploitaties 2024 vast te stellen;
  2. de Jaarstukken 2023 gemeente land van Cuijk vast te stellen;
  3. het resultaat ad € 23.450.000,- toe te voegen aan de ‘algemene reserve’;
  4. een bedrag van € 4.583.000,- ten behoeve van resultaatbestemming toe voegen aan de ‘algemene reserve resultaatbestemming’ en te dekken uit de ‘algemene reserve’;
  5. de volgende posten te bestemmen en te dekken uit de ‘algemene reserve resultaatbestemming’:
  a. niet benutte incidentele budgetten van netto € 4.163.000,- conform bijgevoegde bijlage over te hevelen naar 2024;
  b. een incidenteel budget van € 57.000,- beschikbaar te stellen voor de maatschappelijke begeleiding WI;
  c. een incidenteel budget van € 143.000,- beschikbaar te stellen voor minnelijke schuldhulpverlening;
  d. een budget van € 126.000,- beschikbaar te stellen voor faciliterend grondbeleid;
  e. een incidenteel budget van € 94.000,- beschikbaar te stellen als gevolg van subsidie ontvangsten voor Bulk Terminal Cuijk en Klimaatadaptieve aanpak Villa wijk;
  6. de volgende reserves vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve:
  a. Bestemmingsreserve wegen € 2.555.000,-;
  b. Bestemmingsreserve Openbare verlichting € 147.000,-;
  c. Bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen € 2.906.000,-;
  d. Bestemmingsreserve onderzoekskosten GVVP € 94.000,-;
  7. voor de voorgaande punten bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen;
  8. de verantwoordingsgrens per eerst mogelijke ingangsdatum van 1 januari 2025 bij te stellen van 3% naar 2% van de totale lasten, inclusief de dotaties aan de reserve;
  9. deze bijstelling door te voeren door het college in alle regelgeving en documentatie waarin afspraken tussen raad en college op het gebied van rechtmatigheid en de verbijzonderde interne controle zijn vastgelegd.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-80 Beantwoording technische vragen auditcommissie Eerste versie Jaarstukken 2023 Land van Cuijk
  2024-T-81 Beantwoording technische vraag FVD Eerste versie Jaarstukken 2023 Land van Cuijk
  2024-T-83 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Jaarstukken 2023 Land van Cuijk
  00:07:57 - 00:11:52 - Marieke Moorman
  00:11:52 - 00:12:55 - Twan Stiphout
  00:12:55 - 00:13:07 - Marieke Moorman
  00:13:11 - 00:13:31 - Inspreker
  00:13:31 - 00:17:08 - Albrecht Martens
  00:17:08 - 00:17:15 - Marieke Moorman
  00:17:23 - 00:17:27 - Inspreker
  00:17:27 - 00:22:40 - Helma Pluk
  00:22:40 - 00:23:13 - Jan van Riet
  00:23:14 - 00:23:17 - Marieke Moorman
  00:23:17 - 00:23:48 - Lian Nabuurs
  00:23:48 - 00:23:50 - Marieke Moorman
  00:23:50 - 00:23:57 - Marieke Moorman
  00:23:57 - 00:24:18 - Thomas van der Meer
  00:24:19 - 00:24:21 - Marieke Moorman
  00:24:21 - 00:25:33 - Jan van Riet
  00:25:33 - 00:25:34 - Marieke Moorman
  00:25:35 - 00:25:58 - Lian Nabuurs
  00:25:58 - 00:26:52 - Jan van Riet
  00:26:52 - 00:26:54 - Jan van Riet
  00:26:54 - 00:26:56 - Marieke Moorman
  00:26:56 - 00:27:30 - Bregje van Lieshout
  00:27:30 - 00:27:43 - Marieke Moorman
  00:27:43 - 00:27:47 - Inspreker
  00:27:47 - 00:28:09 - Helma Pluk
  00:28:09 - 00:28:12 - Marieke Moorman
  00:28:13 - 00:28:20 - Esmee van der Ham
  00:28:20 - 00:28:31 - Marieke Moorman
  00:28:31 - 00:28:40 - Liesbeth van Heeswijk
  00:28:40 - 00:28:41 - Marieke Moorman
  00:28:41 - 00:28:42 - Inspreker
  00:28:42 - 00:28:43 - Marieke Moorman
  00:28:43 - 00:29:18 - Jan van Riet
  00:29:19 - 00:29:21 - Marieke Moorman
  00:29:21 - 00:29:23 - Inspreker
  00:29:23 - 00:29:26 - Marieke Moorman
  00:29:26 - 00:29:31 - Inspreker
  00:29:31 - 00:29:49 - Helma Pluk
  00:29:49 - 00:29:55 - Marieke Moorman
  00:30:08 - 00:30:11 - Inspreker
  00:30:11 - 00:36:38 - Liesbeth van Heeswijk
  00:36:38 - 00:36:44 - Marieke Moorman
  00:37:01 - 00:37:04 - Inspreker
  00:37:04 - 00:37:08 - Mike van Diemen
  00:37:08 - 00:40:20 - Mike van Diemen
  00:40:20 - 00:40:57 - Han Welbers
  00:40:58 - 00:40:59 - Marieke Moorman
  00:40:59 - 00:41:34 - Corine Jeckmans
  00:41:34 - 00:41:45 - Marieke Moorman
  00:41:45 - 00:42:55 - Han Welbers
  00:42:55 - 00:42:59 - Marieke Moorman
  00:42:59 - 00:43:25 - Mariëlla Bastiaans
  00:43:26 - 00:43:29 - Marieke Moorman
  00:43:29 - 00:44:12 - Corine Jeckmans
  00:44:12 - 00:44:15 - Marieke Moorman
  00:44:15 - 00:44:34 - Han Welbers
  00:44:35 - 00:44:37 - Marieke Moorman
  00:44:37 - 00:45:03 - Inspreker
  00:45:03 - 00:45:12 - Mike van Diemen
  00:45:13 - 00:45:14 - Esmee van der Ham
  00:45:14 - 00:45:16 - Marieke Moorman
  00:45:16 - 00:45:23 - Esmee van der Ham
  00:45:23 - 00:45:35 - Marieke Moorman
  00:45:35 - 00:45:52 - Esmee van der Ham
  00:45:52 - 00:45:55 - Marieke Moorman
  00:45:55 - 00:46:04 - Inspreker
  00:46:05 - 00:46:06 - Marieke Moorman
  00:46:06 - 00:46:21 - Helma Pluk
  00:46:21 - 00:46:24 - Marieke Moorman
  00:46:24 - 00:46:44 - Twan Stiphout
  00:46:44 - 00:46:47 - Marieke Moorman
  00:46:47 - 00:46:58 - Han Welbers
  00:46:58 - 00:47:04 - Marieke Moorman
  00:47:04 - 00:47:48 - Esmee van der Ham
  00:47:48 - 00:47:50 - Marieke Moorman
  00:47:50 - 00:48:15 - Twan Stiphout
  00:48:16 - 00:48:17 - Marieke Moorman
  00:48:17 - 00:48:50 - Esmee van der Ham
  00:48:50 - 00:48:54 - Marieke Moorman
  00:48:54 - 00:48:59 - Marieke Moorman
  00:48:59 - 00:49:11 - Inspreker
  00:49:11 - 00:49:18 - Marieke Moorman
  00:49:29 - 00:49:49 - Inspreker
  00:49:49 - 00:54:05 - Bregje van Lieshout
  00:54:05 - 00:54:10 - Marieke Moorman
  00:54:10 - 00:54:25 - Arjan Breijer
  00:54:25 - 00:54:45 - Inspreker
  00:54:45 - 00:54:46 - Marieke Moorman
  00:54:46 - 00:54:49 - Arjan Breijer
  00:54:49 - 00:54:55 - Marieke Moorman
  00:55:11 - 00:55:37 - Inspreker
  00:55:37 - 00:59:17 - Judith Logtens
  00:59:17 - 00:59:19 - Marieke Moorman
  00:59:19 - 00:59:42 - Twan Stiphout
  00:59:42 - 00:59:44 - Marieke Moorman
  00:59:49 - 00:59:51 - Marieke Moorman
  00:59:51 - 00:59:59 - Twan Stiphout
  00:59:59 - 01:00:06 - Inspreker
  01:00:06 - 01:00:07 - Judith Logtens
  01:00:07 - 01:00:14 - Twan Stiphout
  01:00:14 - 01:00:19 - Marieke Moorman
  01:00:19 - 01:00:20 - Inspreker
  01:00:20 - 01:00:28 - Liesbeth van Heeswijk
  01:00:28 - 01:00:36 - Marieke Moorman
  01:00:37 - 01:01:01 - Helma Pluk
  01:01:01 - 01:01:02 - Marieke Moorman
  01:01:02 - 01:01:03 - Inspreker
  01:01:03 - 01:01:06 - Marieke Moorman
  01:01:06 - 01:01:30 - Mike van Diemen
  01:01:31 - 01:01:33 - Marieke Moorman
  01:01:33 - 01:01:40 - Inspreker
  01:01:40 - 01:02:46 - Judith Logtens
  01:02:46 - 01:02:48 - Marieke Moorman
  01:02:48 - 01:03:17 - Astrid Bannink
  01:03:17 - 01:03:18 - Inspreker
  01:03:18 - 01:03:19 - Marieke Moorman
  01:03:19 - 01:04:05 - Liesbeth van Heeswijk
  01:04:05 - 01:04:06 - Marieke Moorman
  01:04:06 - 01:04:31 - Bregje van Lieshout
  01:04:31 - 01:04:33 - Marieke Moorman
  01:04:33 - 01:04:44 - Liesbeth van Heeswijk
  01:04:44 - 01:04:46 - Marieke Moorman
  01:04:46 - 01:04:50 - Inspreker
  01:04:50 - 01:05:42 - Judith Logtens
  01:05:42 - 01:06:13 - Marieke Moorman
  01:06:13 - 01:06:15 - Inspreker
  01:06:15 - 01:08:23 - Thomas van der Meer
  01:08:23 - 01:08:25 - Marieke Moorman
  01:08:25 - 01:08:43 - Marianne Akkermans
  01:08:43 - 01:08:45 - Marieke Moorman
  01:08:45 - 01:09:27 - Inspreker
  01:09:27 - 01:11:08 - Thomas van der Meer
  01:11:08 - 01:11:17 - Marieke Moorman
  01:11:29 - 01:11:38 - Inspreker
  01:11:38 - 01:13:05 - Marianne Akkermans
  01:13:05 - 01:13:10 - Marieke Moorman
  01:13:10 - 01:13:11 - Marieke Moorman
  01:13:11 - 01:16:17 - Inspreker
  01:16:17 - 01:16:20 - Marieke Moorman
  01:16:20 - 01:16:28 - Bregje van Lieshout
  01:16:28 - 01:16:30 - Marieke Moorman
  01:16:30 - 01:17:01 - Inspreker
  01:17:01 - 01:17:02 - Bregje van Lieshout
  01:17:02 - 01:17:03 - Marieke Moorman
  01:17:03 - 01:17:24 - Bregje van Lieshout
  01:17:24 - 01:17:27 - Bregje van Lieshout
  01:17:28 - 01:17:29 - Marieke Moorman
  01:17:29 - 01:18:13 - Inspreker
  01:18:13 - 01:18:23 - Marieke Moorman
  01:18:23 - 01:19:29 - Inspreker
  01:19:30 - 01:19:33 - Marieke Moorman
  01:19:35 - 01:19:38 - Marieke Moorman
  01:20:00 - 01:20:03 - Inspreker
  01:20:03 - 01:25:23 - Astrid Bannink
  01:25:24 - 01:25:30 - Marieke Moorman
  01:25:32 - 01:26:06 - Helma Pluk
  01:26:06 - 01:26:07 - Marieke Moorman
  01:26:07 - 01:26:44 - Inspreker
  01:26:44 - 01:26:46 - Marieke Moorman
  01:26:46 - 01:27:13 - Bregje van Lieshout
  01:27:13 - 01:27:15 - Marieke Moorman
  01:27:15 - 01:27:42 - Inspreker
  01:27:42 - 01:27:44 - Marieke Moorman
  01:27:44 - 01:28:47 - Twan Stiphout
  01:28:47 - 01:28:48 - Marieke Moorman
  01:28:48 - 01:29:01 - Inspreker
  01:29:01 - 01:29:40 - Twan Stiphout
  01:29:40 - 01:29:49 - Marieke Moorman
  01:29:49 - 01:29:59 - Inspreker
  01:29:59 - 01:30:17 - Astrid Bannink
  01:30:17 - 01:30:25 - Marieke Moorman
  02:04:54 - 02:06:04 - Marieke Moorman
  02:06:12 - 02:06:16 - Inspreker
  02:06:16 - 02:06:19 - Marieke Moorman
  02:06:19 - 02:06:40 - Inspreker
  02:06:40 - 02:15:57 - Maarten Jilisen
  02:15:57 - 02:15:59 - Marieke Moorman
  02:15:59 - 02:16:29 - Twan Stiphout
  02:16:29 - 02:16:43 - Inspreker
  02:16:43 - 02:16:44 - Marieke Moorman
  02:16:44 - 02:16:58 - Twan Stiphout
  02:16:58 - 02:16:59 - Inspreker
  02:16:59 - 02:17:02 - Maarten Jilisen
  02:17:02 - 02:17:08 - Marieke Moorman
  02:17:08 - 02:17:21 - Mariëlle van Zuilen
  02:17:21 - 02:17:35 - Inspreker
  02:17:35 - 02:17:36 - Marieke Moorman
  02:17:36 - 02:18:22 - Astrid Bannink
  02:18:22 - 02:18:24 - Inspreker
  02:18:24 - 02:19:03 - Maarten Jilisen
  02:19:03 - 02:19:06 - Marieke Moorman
  02:19:06 - 02:19:24 - Astrid Bannink
  02:19:24 - 02:19:26 - Marieke Moorman
  02:19:26 - 02:20:10 - Helma Pluk
  02:20:11 - 02:20:12 - Marieke Moorman
  02:20:12 - 02:20:23 - Inspreker
  02:20:23 - 02:20:50 - Liesbeth van Heeswijk
  02:20:50 - 02:20:51 - Marieke Moorman
  02:20:51 - 02:21:53 - Inspreker
  02:21:53 - 02:21:56 - Astrid Bannink
  02:21:56 - 02:21:57 - Marieke Moorman
  02:21:57 - 02:21:58 - Inspreker
  02:21:58 - 02:22:19 - Astrid Bannink
  02:22:19 - 02:22:24 - Marieke Moorman
  02:22:24 - 02:23:19 - Inspreker
  02:23:19 - 02:23:22 - Marieke Moorman
  02:23:23 - 02:23:27 - Marieke Moorman
  02:23:27 - 02:23:28 - Mike van Diemen
  02:23:29 - 02:23:32 - Marieke Moorman
  02:23:33 - 02:24:05 - Mike van Diemen
  02:24:05 - 02:24:07 - Marieke Moorman
  02:24:08 - 02:24:33 - Inspreker
  02:24:33 - 02:24:51 - Maarten Jilisen
  02:24:51 - 02:24:55 - Mike van Diemen
  02:24:55 - 02:25:08 - Marieke Moorman
  02:25:08 - 02:25:15 - Inspreker
  02:25:15 - 02:25:34 - Maarten Jilisen
  02:25:34 - 02:25:39 - Marieke Moorman
  02:25:39 - 02:25:41 - Inspreker
  02:25:41 - 02:25:44 - Marieke Moorman
  02:25:44 - 02:26:06 - Liesbeth van Heeswijk
  02:26:06 - 02:26:46 - Inspreker
  02:26:46 - 02:26:49 - Marieke Moorman
  02:26:49 - 02:27:05 - Liesbeth van Heeswijk
  02:27:05 - 02:27:10 - Marieke Moorman
  02:27:12 - 02:28:12 - Inspreker
  02:28:12 - 02:28:13 - Marieke Moorman
  02:28:13 - 02:28:15 - Inspreker
  02:28:15 - 02:28:31 - Mariëlle van Zuilen
  02:28:31 - 02:28:32 - Inspreker
  02:28:32 - 02:28:33 - Marieke Moorman
  02:28:33 - 02:29:06 - Inspreker
  02:29:06 - 02:29:24 - Maarten Jilisen
  02:29:24 - 02:29:25 - Marieke Moorman
  02:29:25 - 02:30:17 - Twan Stiphout
  02:30:18 - 02:30:20 - Marieke Moorman
  02:30:21 - 02:30:23 - Inspreker
  02:30:23 - 02:31:05 - Maarten Jilisen
  02:31:05 - 02:31:07 - Marieke Moorman
  02:31:07 - 02:31:37 - Astrid Bannink
  02:31:37 - 02:31:40 - Inspreker
  02:31:41 - 02:32:35 - Inspreker
  02:32:35 - 02:32:38 - Marieke Moorman
  02:32:38 - 02:33:06 - Mike van Diemen
  02:33:06 - 02:33:52 - Inspreker
  02:33:52 - 02:33:55 - Marieke Moorman
  02:33:56 - 02:34:13 - Helma Pluk
  02:34:13 - 02:34:14 - Marieke Moorman
  02:34:14 - 02:34:17 - Inspreker
  02:34:17 - 02:34:18 - Marieke Moorman
  02:34:18 - 02:34:42 - Astrid Bannink
  02:34:42 - 02:34:43 - Marieke Moorman
  02:34:43 - 02:34:54 - Inspreker
  02:34:54 - 02:34:57 - Marieke Moorman
  02:34:57 - 02:35:32 - Twan Stiphout
  02:35:33 - 02:35:34 - Marieke Moorman
  02:35:34 - 02:35:50 - Helma Pluk
  02:35:50 - 02:35:51 - Marieke Moorman
  02:35:51 - 02:35:54 - Inspreker
  02:35:54 - 02:36:46 - Maarten Jilisen
  02:36:46 - 02:36:50 - Marieke Moorman
  02:36:50 - 02:37:33 - Mike van Diemen
  02:37:34 - 02:37:38 - Marieke Moorman
  02:37:40 - 02:38:36 - Inspreker
  02:38:36 - 02:38:37 - Marieke Moorman
  02:38:37 - 02:39:05 - Astrid Bannink
  02:39:05 - 02:39:07 - Marieke Moorman
  02:39:07 - 02:39:12 - Inspreker
  02:39:12 - 02:39:54 - Marieke Moorman
  02:39:59 - 02:40:00 - Marieke Moorman
  02:40:01 - 02:40:59 - Helma Pluk
  02:41:00 - 02:41:10 - Marieke Moorman
  02:41:10 - 02:42:03 - Twan Stiphout
  02:42:03 - 02:42:04 - Marieke Moorman
  02:42:04 - 02:42:49 - Mike van Diemen
  02:42:50 - 02:42:52 - Marieke Moorman
  02:42:52 - 02:43:31 - Astrid Bannink
  02:43:31 - 02:44:05 - Marieke Moorman
  02:44:05 - 02:44:19 - Inspreker
  02:44:19 - 02:46:02 - Maarten Jilisen
  02:46:02 - 02:46:07 - Marieke Moorman
  02:46:07 - 02:47:12 - Inspreker
  02:47:12 - 02:47:14 - Marieke Moorman
  02:47:14 - 02:47:39 - Judith Logtens
  02:47:39 - 02:47:44 - Marieke Moorman
  02:47:44 - 02:47:46 - Inspreker
  02:47:46 - 02:47:48 - Marieke Moorman
  02:47:48 - 02:51:19 - Inspreker
  02:51:19 - 02:51:20 - Marieke Moorman
  02:51:20 - 02:51:50 - Astrid Bannink
  02:51:50 - 02:51:51 - Marieke Moorman
  02:51:51 - 02:52:04 - Marieke Moorman
  02:52:04 - 02:52:07 - Inspreker
  02:52:10 - 02:52:15 - Inspreker
  02:52:15 - 02:52:31 - Bouke van Vught
  02:52:32 - 02:52:38 - Marieke Moorman
  02:52:39 - 02:52:42 - Marianne Akkermans
  02:52:42 - 02:52:54 - Marieke Moorman
  02:52:59 - 02:54:18 - Inspreker
  02:54:18 - 02:54:34 - Willy Hendriks
  02:54:34 - 02:54:36 - Marieke Moorman
  02:54:36 - 02:54:45 - Bregje van Lieshout
  02:54:45 - 02:54:46 - Marieke Moorman
  02:54:46 - 02:55:16 - Inspreker
  02:55:16 - 02:55:18 - Marieke Moorman
  02:55:18 - 02:55:52 - Corine Jeckmans
  02:55:52 - 02:55:54 - Inspreker
  02:55:54 - 02:56:09 - Willy Hendriks
  02:56:09 - 02:56:10 - Marieke Moorman
  02:56:10 - 02:56:40 - Han Welbers
  02:56:40 - 02:56:41 - Marieke Moorman
  02:56:41 - 02:56:46 - Inspreker
  02:56:46 - 02:57:32 - Willy Hendriks
  02:57:32 - 02:57:33 - Marieke Moorman
  02:57:33 - 02:57:44 - Bregje van Lieshout
  02:57:44 - 02:57:45 - Marieke Moorman
  02:57:45 - 02:57:51 - Inspreker
  02:57:51 - 02:58:16 - Willy Hendriks
  02:58:16 - 02:58:24 - Marieke Moorman
  02:58:24 - 02:58:46 - Helma Pluk
  02:58:46 - 02:58:48 - Marieke Moorman
  02:58:48 - 02:58:55 - Inspreker
  02:58:55 - 02:59:48 - Willy Hendriks
  02:59:48 - 02:59:49 - Marieke Moorman
  02:59:49 - 02:59:59 - Helma Pluk
  02:59:59 - 03:00:00 - Marieke Moorman
  03:00:00 - 03:00:13 - Helma Pluk
  03:00:13 - 03:00:14 - Marieke Moorman
  03:00:14 - 03:00:16 - Inspreker
  03:00:16 - 03:01:02 - Han Welbers
  03:01:02 - 03:01:04 - Marieke Moorman
  03:01:04 - 03:01:10 - Inspreker
  03:01:10 - 03:01:28 - Willy Hendriks
  03:01:28 - 03:01:39 - Marieke Moorman
  03:01:39 - 03:02:31 - Astrid Bannink
  03:02:31 - 03:02:32 - Marieke Moorman
  03:02:32 - 03:02:33 - Inspreker
  03:02:33 - 03:03:01 - Willy Hendriks
  03:03:02 - 03:03:10 - Marieke Moorman
  03:03:14 - 03:05:10 - Inspreker
  03:05:10 - 03:05:12 - Marieke Moorman
  03:05:13 - 03:05:36 - Liesbeth van Heeswijk
  03:05:36 - 03:05:37 - Marieke Moorman
  03:05:38 - 03:05:53 - Inspreker
  03:05:53 - 03:06:51 - Joost Hendriks
  03:06:51 - 03:06:52 - Marieke Moorman
  03:06:52 - 03:07:18 - Bregje van Lieshout
  03:07:18 - 03:07:19 - Marieke Moorman
  03:07:19 - 03:07:31 - Inspreker
  03:07:31 - 03:08:04 - Joost Hendriks
  03:08:04 - 03:08:05 - Marieke Moorman
  03:08:06 - 03:08:31 - Mike van Diemen
  03:08:32 - 03:08:33 - Marieke Moorman
  03:08:33 - 03:09:44 - Inspreker
  03:09:45 - 03:09:47 - Marieke Moorman
  03:09:47 - 03:09:53 - Marieke Moorman
  03:09:53 - 03:10:32 - Marianne Akkermans
  03:10:32 - 03:10:33 - Marieke Moorman
  03:10:34 - 03:11:16 - Inspreker
  03:11:17 - 03:11:20 - Marieke Moorman
  03:11:20 - 03:11:39 - Bregje van Lieshout
  03:11:39 - 03:11:48 - Marieke Moorman
  03:11:49 - 03:12:01 - Moniek van den Elzen
  03:12:01 - 03:12:02 - Marieke Moorman
  03:12:02 - 03:12:36 - Inspreker
  03:12:37 - 03:12:40 - Marieke Moorman
  03:12:46 - 03:13:35 - Inspreker
  03:13:37 - 03:13:46 - Marieke Moorman
  03:13:51 - 03:13:57 - Marieke Moorman
  03:13:59 - 03:16:23 - Inspreker
  03:16:23 - 03:16:26 - Marieke Moorman
  03:16:27 - 03:16:57 - Liesbeth van Heeswijk
  03:16:57 - 03:16:58 - Marieke Moorman
  03:16:58 - 03:18:03 - Inspreker
  03:18:03 - 03:18:07 - Marieke Moorman
  03:18:07 - 03:18:20 - Marianne Akkermans
  03:18:20 - 03:18:23 - Marieke Moorman
  03:18:23 - 03:18:34 - Marianne Akkermans
  03:18:34 - 03:18:35 - Marianne Akkermans
  03:18:35 - 03:18:37 - Inspreker
  03:18:37 - 03:18:40 - Marianne Akkermans
  03:18:40 - 03:18:45 - Marieke Moorman
  03:18:45 - 03:19:27 - Inspreker
  03:19:27 - 03:19:33 - Marieke Moorman
  03:19:33 - 03:19:34 - Inspreker
  03:19:39 - 03:20:40 - Marieke Moorman
  03:20:40 - 03:21:19 - Astrid Bannink
  03:21:19 - 03:21:41 - Marieke Moorman
  03:21:41 - 03:21:51 - Jan van Riet
  03:21:51 - 03:22:19 - Marieke Moorman
  03:22:19 - 03:22:22 - Esmee van der Ham
  03:22:22 - 03:22:29 - Marieke Moorman
  03:22:29 - 03:22:58 - Han Welbers
  03:22:58 - 03:23:27 - Marieke Moorman
  03:47:41 - 03:48:04 - Marieke Moorman
  03:48:04 - 03:48:42 - Astrid Bannink
  03:48:42 - 03:48:59 - Marieke Moorman
  03:48:59 - 03:49:08 - Astrid Bannink
  03:49:08 - 03:49:18 - Marieke Moorman
  03:49:18 - 03:49:28 - Astrid Bannink
  03:49:28 - 03:49:53 - Marieke Moorman
  03:49:53 - 03:50:44 - Albrecht Martens
  03:50:44 - 03:50:47 - Marieke Moorman
  03:50:47 - 03:53:28 - Helma Pluk
  03:53:28 - 03:53:32 - Marieke Moorman
  03:53:32 - 03:55:45 - Liesbeth van Heeswijk
  03:55:45 - 03:55:47 - Marieke Moorman
  03:55:47 - 03:55:48 - Liesbeth van Heeswijk
  03:55:48 - 03:56:08 - Helma Pluk
  03:56:08 - 03:56:10 - Marieke Moorman
  03:56:10 - 03:56:40 - Liesbeth van Heeswijk
  03:56:40 - 03:56:42 - Marieke Moorman
  03:56:43 - 03:57:28 - Astrid Bannink
  03:57:28 - 03:57:29 - Marieke Moorman
  03:57:29 - 03:57:31 - Astrid Bannink
  03:57:31 - 03:57:32 - Marieke Moorman
  03:57:32 - 03:57:52 - Marieke Moorman
  03:57:53 - 03:57:59 - Liesbeth van Heeswijk
  03:57:59 - 03:58:42 - Marieke Moorman
  03:58:43 - 03:59:32 - Liesbeth van Heeswijk
  03:59:32 - 03:59:35 - Marieke Moorman
  03:59:35 - 04:02:09 - Mike van Diemen
  04:02:09 - 04:02:13 - Marieke Moorman
  04:02:13 - 04:03:46 - Bregje van Lieshout
  04:03:47 - 04:03:49 - Marieke Moorman
  04:03:49 - 04:04:21 - Judith Logtens
  04:04:21 - 04:04:22 - Marieke Moorman
  04:04:23 - 04:05:46 - Thomas van der Meer
  04:05:46 - 04:05:48 - Marieke Moorman
  04:05:49 - 04:06:36 - Marianne Akkermans
  04:06:36 - 04:06:38 - Marieke Moorman
  04:06:38 - 04:07:00 - Bregje van Lieshout
  04:07:01 - 04:07:02 - Marieke Moorman
  04:07:02 - 04:07:29 - Marianne Akkermans
  04:07:29 - 04:07:31 - Marieke Moorman
  04:07:32 - 04:08:05 - Thomas van der Meer
  04:08:05 - 04:08:06 - Marieke Moorman
  04:08:06 - 04:08:21 - Marianne Akkermans
  04:08:21 - 04:10:14 - Marieke Moorman
  04:10:17 - 04:10:48 - Marianne Akkermans
  04:10:49 - 04:10:51 - Marieke Moorman
  04:10:51 - 04:11:35 - Astrid Bannink
  04:11:35 - 04:18:17 - Marieke Moorman
 10. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 11. 9

  Planning voorbereiding
  vrijdag 24 mei (mogelijk al op 23 mei): aanbieden stukken
  woensdag 29 mei, 9.00 uur: indienen technische vragen
  maandag 3 juni, 17.00 uur: beantwoording technische vragen
  woensdag 12 juni, 19.30 uur: werkbijeenkomst
  maandag 17 juni, 9.00 uur: indienen bestuurlijke vragen
  vrijdag 21 juni, 14.00 uur: beantwoording bestuurlijke vragen
  woensdag 26 juni, 9.00 uur: aankondigen moties en amendementen
  donderdag 27 juni, 14.00 uur: raadsvergadering


  Planning behandeling
  14.00 uur Opening


  14.05 uur Eerste termijn fracties: spreektijd maximaal 5 minuten per fractie (exclusief maximaal 3 minuten interruptietijd). Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties.
  15.30 uur Schorsing: overleg college, fracties
  16.00 uur Reactie college
  17.00 uur Inventariseren welke (eventuele) moties in stand blijven
  17.05 uur Schorsing: overleg fracties
  17.20 uur Tweede termijn fracties: spreektijd is maximaal 2 minuten per fractie (exclusief 2 minuten interruptietijd). Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties.
  18.00 uur Inventariseren welke eventuele moties in stand blijven
  18.05 uur Stemmingen
  18.15 uur Sluiting  De tijden zijn onder voorbehoud. De interruptietijd is indicatief.


  De Jaarstukken 2023 worden gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2024 behandeld. De stukken worden afzonderlijk in stemming gebracht. De Voorjaarsnota 2024 omvat één raadsvoorstel en twee raadsbesluiten.


  De PDF versie is leidend voor de voorbereiding en de behandeling. De Voorjaarsnota 2024 is ook te vinden in het begrotingsportaal Land van Cuijk: https://landvancuijk.begrotingsapp.nl/

  Moties

  Onderwerp
  2024-Ma-4 Toegankelijke democratie - hoor wat er speelt (2024-M-18)
  2024-Ma-5 Uniforme aanpak gemeenschappelijke regelingen (2024-M-20)

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-74 Beantwoording technische vragen LPG Kadernota 2025 Land van Cuijk
  2024-T-75 Beantwoording technische vragen CDA Kadernota 2025 Land van Cuijk
  2024-T-76 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 Land van Cuijk
  2024-T-77 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Eerste bestuursrapportage 2024 Land van Cuijk
  2024-T-78 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Kadernota 2025 Land van Cuijk
  2024-T-84 Beantwoording technische vraag SP Kadernota 2025 Land van Cuijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-15 Overzicht mutaties Eerste bestuursrapportage 2024 zonder effect
  2024-TZ-16 Lijst voorgenomen investeringen inclusief kapitaallasten
  2024-TZ-17 Kosten ontmanteling bom en update aanleg zonnepark te Sambeek
  2024-TZ-19 Overzicht van te verwachten grote investeringen in MFA’s en sportcomplexen
  2024-TZ-20 Mogelijk maken van Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd
  00:08:15 - 00:11:52 - Marieke Moorman
  00:11:52 - 00:12:55 - Twan Stiphout
  00:12:55 - 00:13:07 - Marieke Moorman
  00:13:11 - 00:13:31 - Inspreker
  00:13:31 - 00:17:08 - Albrecht Martens
  00:17:08 - 00:17:15 - Marieke Moorman
  00:17:23 - 00:17:27 - Inspreker
  00:17:27 - 00:22:40 - Helma Pluk
  00:22:40 - 00:23:13 - Jan van Riet
  00:23:14 - 00:23:17 - Marieke Moorman
  00:23:17 - 00:23:48 - Lian Nabuurs
  00:23:48 - 00:23:50 - Marieke Moorman
  00:23:50 - 00:23:57 - Marieke Moorman
  00:23:57 - 00:24:18 - Thomas van der Meer
  00:24:19 - 00:24:21 - Marieke Moorman
  00:24:21 - 00:25:33 - Jan van Riet
  00:25:33 - 00:25:34 - Marieke Moorman
  00:25:35 - 00:25:58 - Lian Nabuurs
  00:25:58 - 00:26:52 - Jan van Riet
  00:26:52 - 00:26:54 - Jan van Riet
  00:26:54 - 00:26:56 - Marieke Moorman
  00:26:56 - 00:27:30 - Bregje van Lieshout
  00:27:30 - 00:27:43 - Marieke Moorman
  00:27:43 - 00:27:47 - Inspreker
  00:27:47 - 00:28:09 - Helma Pluk
  00:28:09 - 00:28:12 - Marieke Moorman
  00:28:13 - 00:28:20 - Esmee van der Ham
  00:28:20 - 00:28:31 - Marieke Moorman
  00:28:31 - 00:28:40 - Liesbeth van Heeswijk
  00:28:40 - 00:28:41 - Marieke Moorman
  00:28:41 - 00:28:42 - Inspreker
  00:28:42 - 00:28:43 - Marieke Moorman
  00:28:43 - 00:29:18 - Jan van Riet
  00:29:19 - 00:29:21 - Marieke Moorman
  00:29:21 - 00:29:23 - Inspreker
  00:29:23 - 00:29:26 - Marieke Moorman
  00:29:26 - 00:29:31 - Inspreker
  00:29:31 - 00:29:49 - Helma Pluk
  00:29:49 - 00:29:55 - Marieke Moorman
  00:30:08 - 00:30:11 - Inspreker
  00:30:11 - 00:36:38 - Liesbeth van Heeswijk
  00:36:38 - 00:36:44 - Marieke Moorman
  00:37:01 - 00:37:04 - Inspreker
  00:37:04 - 00:37:08 - Mike van Diemen
  00:37:08 - 00:40:20 - Mike van Diemen
  00:40:20 - 00:40:57 - Han Welbers
  00:40:58 - 00:40:59 - Marieke Moorman
  00:40:59 - 00:41:34 - Corine Jeckmans
  00:41:34 - 00:41:45 - Marieke Moorman
  00:41:45 - 00:42:55 - Han Welbers
  00:42:55 - 00:42:59 - Marieke Moorman
  00:42:59 - 00:43:25 - Mariëlla Bastiaans
  00:43:26 - 00:43:29 - Marieke Moorman
  00:43:29 - 00:44:12 - Corine Jeckmans
  00:44:12 - 00:44:15 - Marieke Moorman
  00:44:15 - 00:44:34 - Han Welbers
  00:44:35 - 00:44:37 - Marieke Moorman
  00:44:37 - 00:45:03 - Inspreker
  00:45:03 - 00:45:12 - Mike van Diemen
  00:45:13 - 00:45:14 - Esmee van der Ham
  00:45:14 - 00:45:16 - Marieke Moorman
  00:45:16 - 00:45:23 - Esmee van der Ham
  00:45:23 - 00:45:35 - Marieke Moorman
  00:45:35 - 00:45:52 - Esmee van der Ham
  00:45:52 - 00:45:55 - Marieke Moorman
  00:45:55 - 00:46:04 - Inspreker
  00:46:05 - 00:46:06 - Marieke Moorman
  00:46:06 - 00:46:21 - Helma Pluk
  00:46:21 - 00:46:24 - Marieke Moorman
  00:46:24 - 00:46:44 - Twan Stiphout
  00:46:44 - 00:46:47 - Marieke Moorman
  00:46:47 - 00:46:58 - Han Welbers
  00:46:58 - 00:47:04 - Marieke Moorman
  00:47:04 - 00:47:48 - Esmee van der Ham
  00:47:48 - 00:47:50 - Marieke Moorman
  00:47:50 - 00:48:15 - Twan Stiphout
  00:48:16 - 00:48:17 - Marieke Moorman
  00:48:17 - 00:48:50 - Esmee van der Ham
  00:48:50 - 00:48:54 - Marieke Moorman
  00:48:54 - 00:48:59 - Marieke Moorman
  00:48:59 - 00:49:11 - Inspreker
  00:49:11 - 00:49:18 - Marieke Moorman
  00:49:29 - 00:49:49 - Inspreker
  00:49:49 - 00:54:05 - Bregje van Lieshout
  00:54:05 - 00:54:10 - Marieke Moorman
  00:54:10 - 00:54:25 - Arjan Breijer
  00:54:25 - 00:54:45 - Inspreker
  00:54:45 - 00:54:46 - Marieke Moorman
  00:54:46 - 00:54:49 - Arjan Breijer
  00:54:49 - 00:54:55 - Marieke Moorman
  00:55:11 - 00:55:37 - Inspreker
  00:55:37 - 00:59:17 - Judith Logtens
  00:59:17 - 00:59:19 - Marieke Moorman
  00:59:19 - 00:59:42 - Twan Stiphout
  00:59:42 - 00:59:44 - Marieke Moorman
  00:59:49 - 00:59:51 - Marieke Moorman
  00:59:51 - 00:59:59 - Twan Stiphout
  00:59:59 - 01:00:06 - Inspreker
  01:00:06 - 01:00:07 - Judith Logtens
  01:00:07 - 01:00:14 - Twan Stiphout
  01:00:14 - 01:00:19 - Marieke Moorman
  01:00:19 - 01:00:20 - Inspreker
  01:00:20 - 01:00:28 - Liesbeth van Heeswijk
  01:00:28 - 01:00:36 - Marieke Moorman
  01:00:37 - 01:01:01 - Helma Pluk
  01:01:01 - 01:01:02 - Marieke Moorman
  01:01:02 - 01:01:03 - Inspreker
  01:01:03 - 01:01:06 - Marieke Moorman
  01:01:06 - 01:01:30 - Mike van Diemen
  01:01:31 - 01:01:33 - Marieke Moorman
  01:01:33 - 01:01:40 - Inspreker
  01:01:40 - 01:02:46 - Judith Logtens
  01:02:46 - 01:02:48 - Marieke Moorman
  01:02:48 - 01:03:17 - Astrid Bannink
  01:03:17 - 01:03:18 - Inspreker
  01:03:18 - 01:03:19 - Marieke Moorman
  01:03:19 - 01:04:05 - Liesbeth van Heeswijk
  01:04:05 - 01:04:06 - Marieke Moorman
  01:04:06 - 01:04:31 - Bregje van Lieshout
  01:04:31 - 01:04:33 - Marieke Moorman
  01:04:33 - 01:04:44 - Liesbeth van Heeswijk
  01:04:44 - 01:04:46 - Marieke Moorman
  01:04:46 - 01:04:50 - Inspreker
  01:04:50 - 01:05:42 - Judith Logtens
  01:05:42 - 01:06:13 - Marieke Moorman
  01:06:13 - 01:06:15 - Inspreker
  01:06:15 - 01:08:23 - Thomas van der Meer
  01:08:23 - 01:08:25 - Marieke Moorman
  01:08:25 - 01:08:43 - Marianne Akkermans
  01:08:43 - 01:08:45 - Marieke Moorman
  01:08:45 - 01:09:27 - Inspreker
  01:09:27 - 01:11:08 - Thomas van der Meer
  01:11:08 - 01:11:17 - Marieke Moorman
  01:11:29 - 01:11:38 - Inspreker
  01:11:38 - 01:13:05 - Marianne Akkermans
  01:13:05 - 01:13:10 - Marieke Moorman
  01:13:10 - 01:13:11 - Marieke Moorman
  01:13:11 - 01:16:17 - Inspreker
  01:16:17 - 01:16:20 - Marieke Moorman
  01:16:20 - 01:16:28 - Bregje van Lieshout
  01:16:28 - 01:16:30 - Marieke Moorman
  01:16:30 - 01:17:01 - Inspreker
  01:17:01 - 01:17:02 - Bregje van Lieshout
  01:17:02 - 01:17:03 - Marieke Moorman
  01:17:03 - 01:17:24 - Bregje van Lieshout
  01:17:24 - 01:17:27 - Bregje van Lieshout
  01:17:28 - 01:17:29 - Marieke Moorman
  01:17:29 - 01:18:13 - Inspreker
  01:18:13 - 01:18:23 - Marieke Moorman
  01:18:23 - 01:19:29 - Inspreker
  01:19:30 - 01:19:33 - Marieke Moorman
  01:19:35 - 01:19:38 - Marieke Moorman
  01:20:00 - 01:20:03 - Inspreker
  01:20:03 - 01:25:23 - Astrid Bannink
  01:25:24 - 01:25:30 - Marieke Moorman
  01:25:32 - 01:26:06 - Helma Pluk
  01:26:06 - 01:26:07 - Marieke Moorman
  01:26:07 - 01:26:44 - Inspreker
  01:26:44 - 01:26:46 - Marieke Moorman
  01:26:46 - 01:27:13 - Bregje van Lieshout
  01:27:13 - 01:27:15 - Marieke Moorman
  01:27:15 - 01:27:42 - Inspreker
  01:27:42 - 01:27:44 - Marieke Moorman
  01:27:44 - 01:28:47 - Twan Stiphout
  01:28:47 - 01:28:48 - Marieke Moorman
  01:28:48 - 01:29:01 - Inspreker
  01:29:01 - 01:29:40 - Twan Stiphout
  01:29:40 - 01:29:49 - Marieke Moorman
  01:29:49 - 01:29:59 - Inspreker
  01:29:59 - 01:30:17 - Astrid Bannink
  01:30:17 - 01:30:25 - Marieke Moorman
  02:04:54 - 02:06:04 - Marieke Moorman
  02:06:12 - 02:06:16 - Inspreker
  02:06:16 - 02:06:19 - Marieke Moorman
  02:06:19 - 02:06:40 - Inspreker
  02:06:40 - 02:15:57 - Maarten Jilisen
  02:15:57 - 02:15:59 - Marieke Moorman
  02:15:59 - 02:16:29 - Twan Stiphout
  02:16:29 - 02:16:43 - Inspreker
  02:16:43 - 02:16:44 - Marieke Moorman
  02:16:44 - 02:16:58 - Twan Stiphout
  02:16:58 - 02:16:59 - Inspreker
  02:16:59 - 02:17:02 - Maarten Jilisen
  02:17:02 - 02:17:08 - Marieke Moorman
  02:17:08 - 02:17:21 - Mariëlle van Zuilen
  02:17:21 - 02:17:35 - Inspreker
  02:17:35 - 02:17:36 - Marieke Moorman
  02:17:36 - 02:18:22 - Astrid Bannink
  02:18:22 - 02:18:24 - Inspreker
  02:18:24 - 02:19:03 - Maarten Jilisen
  02:19:03 - 02:19:06 - Marieke Moorman
  02:19:06 - 02:19:24 - Astrid Bannink
  02:19:24 - 02:19:26 - Marieke Moorman
  02:19:26 - 02:20:10 - Helma Pluk
  02:20:11 - 02:20:12 - Marieke Moorman
  02:20:12 - 02:20:23 - Inspreker
  02:20:23 - 02:20:50 - Liesbeth van Heeswijk
  02:20:50 - 02:20:51 - Marieke Moorman
  02:20:51 - 02:21:53 - Inspreker
  02:21:53 - 02:21:56 - Astrid Bannink
  02:21:56 - 02:21:57 - Marieke Moorman
  02:21:57 - 02:21:58 - Inspreker
  02:21:58 - 02:22:19 - Astrid Bannink
  02:22:19 - 02:22:24 - Marieke Moorman
  02:22:24 - 02:23:19 - Inspreker
  02:23:19 - 02:23:22 - Marieke Moorman
  02:23:23 - 02:23:27 - Marieke Moorman
  02:23:27 - 02:23:28 - Mike van Diemen
  02:23:29 - 02:23:32 - Marieke Moorman
  02:23:33 - 02:24:05 - Mike van Diemen
  02:24:05 - 02:24:07 - Marieke Moorman
  02:24:08 - 02:24:33 - Inspreker
  02:24:33 - 02:24:51 - Maarten Jilisen
  02:24:51 - 02:24:55 - Mike van Diemen
  02:24:55 - 02:25:08 - Marieke Moorman
  02:25:08 - 02:25:15 - Inspreker
  02:25:15 - 02:25:34 - Maarten Jilisen
  02:25:34 - 02:25:39 - Marieke Moorman
  02:25:39 - 02:25:41 - Inspreker
  02:25:41 - 02:25:44 - Marieke Moorman
  02:25:44 - 02:26:06 - Liesbeth van Heeswijk
  02:26:06 - 02:26:46 - Inspreker
  02:26:46 - 02:26:49 - Marieke Moorman
  02:26:49 - 02:27:05 - Liesbeth van Heeswijk
  02:27:05 - 02:27:10 - Marieke Moorman
  02:27:12 - 02:28:12 - Inspreker
  02:28:12 - 02:28:13 - Marieke Moorman
  02:28:13 - 02:28:15 - Inspreker
  02:28:15 - 02:28:31 - Mariëlle van Zuilen
  02:28:31 - 02:28:32 - Inspreker
  02:28:32 - 02:28:33 - Marieke Moorman
  02:28:33 - 02:29:06 - Inspreker
  02:29:06 - 02:29:24 - Maarten Jilisen
  02:29:24 - 02:29:25 - Marieke Moorman
  02:29:25 - 02:30:17 - Twan Stiphout
  02:30:18 - 02:30:20 - Marieke Moorman
  02:30:21 - 02:30:23 - Inspreker
  02:30:23 - 02:31:05 - Maarten Jilisen
  02:31:05 - 02:31:07 - Marieke Moorman
  02:31:07 - 02:31:37 - Astrid Bannink
  02:31:37 - 02:31:40 - Inspreker
  02:31:41 - 02:32:35 - Inspreker
  02:32:35 - 02:32:38 - Marieke Moorman
  02:32:38 - 02:33:06 - Mike van Diemen
  02:33:06 - 02:33:52 - Inspreker
  02:33:52 - 02:33:55 - Marieke Moorman
  02:33:56 - 02:34:13 - Helma Pluk
  02:34:13 - 02:34:14 - Marieke Moorman
  02:34:14 - 02:34:17 - Inspreker
  02:34:17 - 02:34:18 - Marieke Moorman
  02:34:18 - 02:34:42 - Astrid Bannink
  02:34:42 - 02:34:43 - Marieke Moorman
  02:34:43 - 02:34:54 - Inspreker
  02:34:54 - 02:34:57 - Marieke Moorman
  02:34:57 - 02:35:32 - Twan Stiphout
  02:35:33 - 02:35:34 - Marieke Moorman
  02:35:34 - 02:35:50 - Helma Pluk
  02:35:50 - 02:35:51 - Marieke Moorman
  02:35:51 - 02:35:54 - Inspreker
  02:35:54 - 02:36:46 - Maarten Jilisen
  02:36:46 - 02:36:50 - Marieke Moorman
  02:36:50 - 02:37:33 - Mike van Diemen
  02:37:34 - 02:37:38 - Marieke Moorman
  02:37:40 - 02:38:36 - Inspreker
  02:38:36 - 02:38:37 - Marieke Moorman
  02:38:37 - 02:39:05 - Astrid Bannink
  02:39:05 - 02:39:07 - Marieke Moorman
  02:39:07 - 02:39:12 - Inspreker
  02:39:12 - 02:39:54 - Marieke Moorman
  02:39:59 - 02:40:00 - Marieke Moorman
  02:40:01 - 02:40:59 - Helma Pluk
  02:41:00 - 02:41:10 - Marieke Moorman
  02:41:10 - 02:42:03 - Twan Stiphout
  02:42:03 - 02:42:04 - Marieke Moorman
  02:42:04 - 02:42:49 - Mike van Diemen
  02:42:50 - 02:42:52 - Marieke Moorman
  02:42:52 - 02:43:31 - Astrid Bannink
  02:43:31 - 02:44:05 - Marieke Moorman
  02:44:05 - 02:44:19 - Inspreker
  02:44:19 - 02:46:02 - Maarten Jilisen
  02:46:02 - 02:46:07 - Marieke Moorman
  02:46:07 - 02:47:12 - Inspreker
  02:47:12 - 02:47:14 - Marieke Moorman
  02:47:14 - 02:47:39 - Judith Logtens
  02:47:39 - 02:47:44 - Marieke Moorman
  02:47:44 - 02:47:46 - Inspreker
  02:47:46 - 02:47:48 - Marieke Moorman
  02:47:48 - 02:51:19 - Inspreker
  02:51:19 - 02:51:20 - Marieke Moorman
  02:51:20 - 02:51:50 - Astrid Bannink
  02:51:50 - 02:51:51 - Marieke Moorman
  02:51:51 - 02:52:04 - Marieke Moorman
  02:52:04 - 02:52:07 - Inspreker
  02:52:10 - 02:52:15 - Inspreker
  02:52:15 - 02:52:31 - Bouke van Vught
  02:52:32 - 02:52:38 - Marieke Moorman
  02:52:39 - 02:52:42 - Marianne Akkermans
  02:52:42 - 02:52:54 - Marieke Moorman
  02:52:59 - 02:54:18 - Inspreker
  02:54:18 - 02:54:34 - Willy Hendriks
  02:54:34 - 02:54:36 - Marieke Moorman
  02:54:36 - 02:54:45 - Bregje van Lieshout
  02:54:45 - 02:54:46 - Marieke Moorman
  02:54:46 - 02:55:16 - Inspreker
  02:55:16 - 02:55:18 - Marieke Moorman
  02:55:18 - 02:55:52 - Corine Jeckmans
  02:55:52 - 02:55:54 - Inspreker
  02:55:54 - 02:56:09 - Willy Hendriks
  02:56:09 - 02:56:10 - Marieke Moorman
  02:56:10 - 02:56:40 - Han Welbers
  02:56:40 - 02:56:41 - Marieke Moorman
  02:56:41 - 02:56:46 - Inspreker
  02:56:46 - 02:57:32 - Willy Hendriks
  02:57:32 - 02:57:33 - Marieke Moorman
  02:57:33 - 02:57:44 - Bregje van Lieshout
  02:57:44 - 02:57:45 - Marieke Moorman
  02:57:45 - 02:57:51 - Inspreker
  02:57:51 - 02:58:16 - Willy Hendriks
  02:58:16 - 02:58:24 - Marieke Moorman
  02:58:24 - 02:58:46 - Helma Pluk
  02:58:46 - 02:58:48 - Marieke Moorman
  02:58:48 - 02:58:55 - Inspreker
  02:58:55 - 02:59:48 - Willy Hendriks
  02:59:48 - 02:59:49 - Marieke Moorman
  02:59:49 - 02:59:59 - Helma Pluk
  02:59:59 - 03:00:00 - Marieke Moorman
  03:00:00 - 03:00:13 - Helma Pluk
  03:00:13 - 03:00:14 - Marieke Moorman
  03:00:14 - 03:00:16 - Inspreker
  03:00:16 - 03:01:02 - Han Welbers
  03:01:02 - 03:01:04 - Marieke Moorman
  03:01:04 - 03:01:10 - Inspreker
  03:01:10 - 03:01:28 - Willy Hendriks
  03:01:28 - 03:01:39 - Marieke Moorman
  03:01:39 - 03:02:31 - Astrid Bannink
  03:02:31 - 03:02:32 - Marieke Moorman
  03:02:32 - 03:02:33 - Inspreker
  03:02:33 - 03:03:01 - Willy Hendriks
  03:03:02 - 03:03:10 - Marieke Moorman
  03:03:14 - 03:05:10 - Inspreker
  03:05:10 - 03:05:12 - Marieke Moorman
  03:05:13 - 03:05:36 - Liesbeth van Heeswijk
  03:05:36 - 03:05:37 - Marieke Moorman
  03:05:38 - 03:05:53 - Inspreker
  03:05:53 - 03:06:51 - Joost Hendriks
  03:06:51 - 03:06:52 - Marieke Moorman
  03:06:52 - 03:07:18 - Bregje van Lieshout
  03:07:18 - 03:07:19 - Marieke Moorman
  03:07:19 - 03:07:31 - Inspreker
  03:07:31 - 03:08:04 - Joost Hendriks
  03:08:04 - 03:08:05 - Marieke Moorman
  03:08:06 - 03:08:31 - Mike van Diemen
  03:08:32 - 03:08:33 - Marieke Moorman
  03:08:33 - 03:09:44 - Inspreker
  03:09:45 - 03:09:47 - Marieke Moorman
  03:09:47 - 03:09:53 - Marieke Moorman
  03:09:53 - 03:10:32 - Marianne Akkermans
  03:10:32 - 03:10:33 - Marieke Moorman
  03:10:34 - 03:11:16 - Inspreker
  03:11:17 - 03:11:20 - Marieke Moorman
  03:11:20 - 03:11:39 - Bregje van Lieshout
  03:11:39 - 03:11:48 - Marieke Moorman
  03:11:49 - 03:12:01 - Moniek van den Elzen
  03:12:01 - 03:12:02 - Marieke Moorman
  03:12:02 - 03:12:36 - Inspreker
  03:12:37 - 03:12:40 - Marieke Moorman
  03:12:46 - 03:13:35 - Inspreker
  03:13:37 - 03:13:46 - Marieke Moorman
  03:13:51 - 03:13:57 - Marieke Moorman
  03:13:59 - 03:16:23 - Inspreker
  03:16:23 - 03:16:26 - Marieke Moorman
  03:16:27 - 03:16:57 - Liesbeth van Heeswijk
  03:16:57 - 03:16:58 - Marieke Moorman
  03:16:58 - 03:18:03 - Inspreker
  03:18:03 - 03:18:07 - Marieke Moorman
  03:18:07 - 03:18:20 - Marianne Akkermans
  03:18:20 - 03:18:23 - Marieke Moorman
  03:18:23 - 03:18:34 - Marianne Akkermans
  03:18:34 - 03:18:35 - Marianne Akkermans
  03:18:35 - 03:18:37 - Inspreker
  03:18:37 - 03:18:40 - Marianne Akkermans
  03:18:40 - 03:18:45 - Marieke Moorman
  03:18:45 - 03:19:27 - Inspreker
  03:19:27 - 03:19:33 - Marieke Moorman
  03:19:33 - 03:19:34 - Inspreker
  03:19:39 - 03:20:40 - Marieke Moorman
  03:20:40 - 03:21:19 - Astrid Bannink
  03:21:19 - 03:21:41 - Marieke Moorman
  03:21:41 - 03:21:51 - Jan van Riet
  03:21:51 - 03:22:19 - Marieke Moorman
  03:22:19 - 03:22:22 - Esmee van der Ham
  03:22:22 - 03:22:29 - Marieke Moorman
  03:22:29 - 03:22:58 - Han Welbers
  03:22:58 - 03:23:27 - Marieke Moorman
  03:47:41 - 03:48:04 - Marieke Moorman
  03:48:04 - 03:48:42 - Astrid Bannink
  03:48:42 - 03:48:59 - Marieke Moorman
  03:48:59 - 03:49:08 - Astrid Bannink
  03:49:08 - 03:49:18 - Marieke Moorman
  03:49:18 - 03:49:28 - Astrid Bannink
  03:49:28 - 03:49:53 - Marieke Moorman
  03:49:53 - 03:50:44 - Albrecht Martens
  03:50:44 - 03:50:47 - Marieke Moorman
  03:50:47 - 03:53:28 - Helma Pluk
  03:53:28 - 03:53:32 - Marieke Moorman
  03:53:32 - 03:55:45 - Liesbeth van Heeswijk
  03:55:45 - 03:55:47 - Marieke Moorman
  03:55:47 - 03:55:48 - Liesbeth van Heeswijk
  03:55:48 - 03:56:08 - Helma Pluk
  03:56:08 - 03:56:10 - Marieke Moorman
  03:56:10 - 03:56:40 - Liesbeth van Heeswijk
  03:56:40 - 03:56:42 - Marieke Moorman
  03:56:43 - 03:57:28 - Astrid Bannink
  03:57:28 - 03:57:29 - Marieke Moorman
  03:57:29 - 03:57:31 - Astrid Bannink
  03:57:31 - 03:57:32 - Marieke Moorman
  03:57:32 - 03:57:52 - Marieke Moorman
  03:57:53 - 03:57:59 - Liesbeth van Heeswijk
  03:57:59 - 03:58:42 - Marieke Moorman
  03:58:43 - 03:59:32 - Liesbeth van Heeswijk
  03:59:32 - 03:59:35 - Marieke Moorman
  03:59:35 - 04:02:09 - Mike van Diemen
  04:02:09 - 04:02:13 - Marieke Moorman
  04:02:13 - 04:03:46 - Bregje van Lieshout
  04:03:47 - 04:03:49 - Marieke Moorman
  04:03:49 - 04:04:21 - Judith Logtens
  04:04:21 - 04:04:22 - Marieke Moorman
  04:04:23 - 04:05:46 - Thomas van der Meer
  04:05:46 - 04:05:48 - Marieke Moorman
  04:05:49 - 04:06:36 - Marianne Akkermans
  04:06:36 - 04:06:38 - Marieke Moorman
  04:06:38 - 04:07:00 - Bregje van Lieshout
  04:07:01 - 04:07:02 - Marieke Moorman
  04:07:02 - 04:07:29 - Marianne Akkermans
  04:07:29 - 04:07:31 - Marieke Moorman
  04:07:32 - 04:08:05 - Thomas van der Meer
  04:08:05 - 04:08:06 - Marieke Moorman
  04:08:06 - 04:08:21 - Marianne Akkermans
  04:08:21 - 04:10:14 - Marieke Moorman
  04:10:17 - 04:10:48 - Marianne Akkermans
  04:10:49 - 04:10:51 - Marieke Moorman
  04:10:51 - 04:11:35 - Astrid Bannink
  04:11:35 - 04:18:17 - Marieke Moorman
 12. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  1. vast te stellen de Eerste bestuursrapportage 2024 Land van Cuijk;
  2. vast te stellen de mutaties in de reserves conform de Eerste bestuursrapportage 2024 Land van Cuijk;
  3. vast te stellen de begrotingswijziging Eerste bestuursrapportage 2024 Land van Cuijk.

 13. 9.b

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (10), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  vast te stellen de Kadernota 2025 Land van Cuijk en dit document als basis te gebruiken voor de op te stellen begroting 2025.

  04:13:26 - 04:18:17 - Marieke Moorman
 14. 9.b.1

 15. 9.b.2

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA (10), FVD (1), GroenLinks-PvdA (1), Liberaal LVC (1), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (2), Liberaal LVC (5), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit
  1. de meerwaarde te zien van ‘podcasts’ van reeds bestaande en toekomstige openbare bijeenkomsten van de gemeenteraad (raadsvergadering, commissievergadering, thema-avond etc.) voor upload naar bekende en veel gebruikte streamingsplatforms, zoals Spotify;
  2. via de griffie dit verder te onderzoeken en de raad hierover te informeren.

 16. 9.b.3

 17. 9.b.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit
  - een generieke bezuiniging op alle gemeenschappelijke regelingen en andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden te willen toepassen vanaf 2026, als het rijk gemeenten niet volledig tegemoet komt;
  - voor deze bezuinigingen in beginsel een generiek percentage te hanteren dat in verhouding staat tot de bezuinigingsopgaven van gemeenten zelf, bijvoorbeeld 5%.  Verzoekt het college
  1. een algemene werkgroep te organiseren tussen alle gemeenten uit onze regio, bijvoorbeeld alle wethouders financiën, om een gezamenlijk algemeen standpunt en proces richting bezuinigingen in alle gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden vorm te geven;
  2. hierbij in te zetten op een generieke bezuiniging vanaf 2026 die in verhouding staat tot de gemeentelijke bezuinigingsopgave, in beginsel bij alle gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden;
  3. de gemeenteraad te informeren over alle gevoerde overleggen en uitkomsten van deze werkgroep;
  4. na het bepalen van een gezamenlijk algemeen standpunt en proces, met alle regiogemeenten de mogelijkheden voor bezuinigingen bij individuele samenwerkingsverbanden verder in te vullen;
  5. ook in dit proces zich in te zetten voor een generieke bezuiniging die in verhouding staat tot de gemeentelijke bezuinigingsopgave;
  6. de gemeenteraad tijdig voor de start van de kadernota’s 2026 te informeren over de stand van zaken van dit proces bij individuele samenwerkingsverbanden.

 18. 9.b.5

 19. 9.b.6

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (6), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (10), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
 20. 9.b.7

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  LPG (1), SP (2)
  tegen
  CDA (10), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (6), Team Lokaal (8), VVD (2)
 21. 10

  04:18:12 - 04:18:17 - Marieke Moorman