Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Voortzetting van de raad van 19 mei 2022

maandag 23 mei 2022

19:30 - 21:37

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Wim Hillenaar
Toelichting

De vergadering van 19 mei 2022 is geschorst en voortgezet op 23 mei. Over de reeds behandelde agendapunten is op 19 mei besloten.

Uitzending

Agendapunten

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

Vast te stellen:

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPCuGrotestrZ-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. het beeldkwaliteitsplan Merletlocatie, Cuijk gewijzigd vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota Cuijk 2013.

Moties

Onderwerp
2022-M-12 gewijzigd: Sociale woningbouw Grotestraat Cuijk (aangenomen)

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000,- voor de realisatie van de Bulk Terminal Cuijk;
2. het restant voorbereidingskrediet van de Bulk Terminal af te sluiten.

Toezeggingen

Onderwerp
Wethouder Jilisen zegt toe een scenario te berekenen zonder BECC.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
1. de Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2005 in te trekken;
2. de Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022 met inbegrip van de hiervan onderdeel uitmakende kaarten.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
voor de verbouw en nieuwbouw van het gemeentehuis Land van Cuijk een krediet beschikbaar te stellen ad € 18.556.080,-, inclusief een risicoreservering van € 1,1 mln. en een post onvoorzien van € 828.000,-.