Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 juni 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Wim Hillenaar
Toelichting

Betreft voorlopige agenda. Deze wordt twee dagen voor de raad definitief gepubliceerd.

Agendapunten

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

De griffie heeft een afmelding ontvangen van Mariëlle van Zuilen (fractie D66).

Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

Ingekomen stukken

Onderwerp
2022-I-100 E-mail Ontslag raadslid
2022-I-101 E-mail Beëindiging raadslidmaatschap
2022-I-102 Verzoek inzake raadsvoorstel oud papier
2022-I-103 E-mail Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
2022-I-104 E-mail Arriva
2022-I-105 Verdaging besluit goedkeuring begroting 2022 Land van Cuijk
2022-I-106 Intrekking procedure bestemmingsplan 't Hulder
2022-I-107 Brief Verzoek vervroegde behandeling splitsing woning
2022-I-96 E-mail Ontslag raadslid
2022-I-97 Brief Zienswijze bestemmingsplan Mill, Van den Bogaardweg & Meidoornweg ongenummerd
2022-I-98 Energietoeslag
2022-I-99 Brief Bestemmingsplan Buitengebied Sint Hubertse Binnenweg 3 en 5 Mill en Sint Hubert

Raadsinformatiebrieven

Onderwerp
2022-RIB-64 Maartbrief 2022 Ministerie Binnenlandse zaken
2022-RIB-65 Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CDA over Weijerpark (2022-V-35)
2022-RIB-66 Ontwikkelingen reactivering vliegbasis De Peel
2022-RIB-67 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Wet open overheid (2022-V-39)
2022-RIB-68 Motie Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen (2022-M-4)
2022-RIB-69 Concept accommodatiebeleid
2022-RIB-70 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Kwaliteit oppervlakte water (2022-V-37)
2022-RIB-71 Jaarverslag functionaris gegevensbescherming 2021
2022-RIB-72 Evaluatieverslag VTH 2021 Land van Cuijk
2022-RIB-73 Stand van zaken Scheepswerf Grave
2022-RIB-74 Uitstel elektrificatie Maaslijn (2022-V-36)
2022-RIB-75 Knelpunten Boxmeer (2022-V-32)
2022-RIB-76 Taakstelling huisvesting statushouders tweede helft 2022
2022-RIB-77 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Nieuwbouw en verbouw gemeentehuis (2022-V-41)
2022-RIB-78 Programma Implementatie Omgevingswet (PIO)
2022-RIB-79 Opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders
2022-RIB-80 Beleidsregels individuele studietoeslag Land van Cuijk 2022
2022-RIB-81 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Appartementen Vorstendom (2022-V-42)
2022-RIB-82 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA Biomassa centrale Cuijk (BECC) (2022-V-38)
2022-RIB-83 Nieuwe gemeentevlag
2022-RIB-84 Aanpassing grondprijzen kernen Land van Cuijk
2022-RIB-85 Verordening verlening inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier 2022 gemeente Land van Cuijk
2022-RIB-86 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Bestemmingsplan Azc (2022-V-46)
2022-RIB-87 Toelichting op bericht TenneT netwerkcongestie
2022-RIB-88 Procesaanpak bestaanszekerheid
2022-RIB-89 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Windturbines waterschap (2022-V-43)
2022-RIB-90 Verduurzamen maatschappelijk vastgoed 2022
2022-RIB-91 Beantwoording schriftelijke vraag TL Criteria verbinding statushouders aan onze gemeente (2022-V-45)

Schriftelijke vragen

Onderwerp
2022-V-46 Bestemmingsplan azc

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-67 Beantwoording technische vraag D66 Besteding budget en instellen reserve voor de warmtetransitie
2022-T-70 Beantwoording technische vragen SP Besteding budget en instellen reserve voor de warmtetransitie
2022-T-80 Beantwoording technische vragen CDA Besteding budget en instellen reserve voor de warmtetransitie
2022-T-82 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Besteding budget en instellen reserve voor de warmtetransitie

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-69 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Overgangsuitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022-2023 en budgetaanvraag
2022-T-79 Beantwoording technische vragen CDA Overgangsuitvoeringsprogramma duurzaamheid 2022-2023 en budgetaanvraag

Bijlagen

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-73 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis
2022-T-76 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis
2022-T-83 Beantwoording technische vragen SP Vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-63 Beantwoording technische vragen CDA Vaststelling garantstelling en verkoop gronden aan Stichting Vakopleiding Techniek
2022-T-65 Beantwoording technische vragen LLVC Vaststelling garantstelling en verkoop gronden aan Stichting Vakopleiding Techniek
2022-T-72 Beantwoording technische vragen SP Garantstelling en verkoop gronden aan Stichting Vakopleiding Techniek
2022-T-74 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Vaststelling garantstelling en verkoop gronden aan Stichting Vakopleiding Techniek

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-64 Beantwoording technische vragen LLVC Beleid doorstart Filmcafé Grave
2022-T-71 Beantwoording technische vragen SP Beleid doorstart Filmcafé Grave
2022-T-77 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Beleid doorstart Filmcafé Grave

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-62 Beantwoording technische vraag LPG Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk
2022-T-68 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Verordening verlening van inzamelvergoedingen aan non-profitinzamelaars van oud papier gemeente Land van Cuijk 2022
2022-T-78 Beantwoording technische vragen CDA Verordening verlening inzamelvergoedingen non-profit inzamelaars oud papier gemeente Land van Cuijk 2022

Bijlagen

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-75 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Wensen en verdenkingen verkoop gemeentehuis Sint Anthonis en voorlopige gunning aan Koers Projecten BV
2022-T-96 Technische vragen Team Lokaal Wensen en bedenkingen verkoop en voorlopige gunning gemhuis Sint Anthonis
2022-T-97 Technische vragen CDA Wensen en bedenkingen verkoop en voorlopige gunning gemeentehuis Sint Anthonis.