Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 juni 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Wim Hillenaar
Toelichting

Betreft voorlopige agenda. Deze wordt twee dagen voor de raad definitief gepubliceerd.

Agendapunten

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

Ingekomen stukken

Onderwerp
2022-I-96 E-mail Ontslag raadslid
2022-I-97 Brief Zienswijze bestemmingsplan Mill, Van den Bogaardweg & Meidoornweg ongenummerd
2022-I-98 Energietoeslag

Raadsinformatiebrieven

Onderwerp
2022-RIB-64 Maartbrief 2022 Ministerie Binnenlandse zaken
2022-RIB-65 Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CDA over Weijerpark (2022-V-35)
2022-RIB-66 Ontwikkelingen reactivering vliegbasis De Peel
2022-RIB-67 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Wet open overheid (2022-V-39)
2022-RIB-68 Motie Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen (2022-M-4)
2022-RIB-69 Concept accommodatiebeleid
2022-RIB-70 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Kwaliteit oppervlakte water (2022-V-37)
2022-RIB-71 Jaarverslag functionaris gegevensbescherming 2021
2022-RIB-72 Evaluatieverslag VTH 2021 Land van Cuijk
2022-RIB-73 Stand van zaken Scheepswerf Grave

Bijlagen