Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 23:12

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie Omgeving.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:02:35 - 00:05:19 - Jan van Riet
 2. 1

  00:02:38 - 00:05:19 - Jan van Riet
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  De agendacommissie heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (onder voorbehoud als hamerstuk) te agenderen:
  - vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Lindelaan 3;
  - vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Deurneseweg 32;
  - vaststelling bestemmingsplan Maashees, correctie Kalverstraat 8/8a;
  - vaststelling Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Land van Cuijk 2023.
  Dit betekent dat met betrekking tot deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht.


  Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, had dat kenbaar gemaakt kunnen worden tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

  00:04:42 - 00:05:19 - Jan van Riet
  00:05:19 - 00:05:20 - CDA
  00:05:20 - 00:05:27 - Jan van Riet
  00:05:27 - 00:05:29 - CDA
  00:05:29 - 00:06:17 - Jan van Riet
  00:06:25 - 00:07:00 - Jan van Riet
  00:07:00 - 00:07:01 - D66
  00:07:01 - 00:07:16 - Jan van Riet
  00:07:27 - 00:09:29 - Jan van Riet
  00:09:30 - 00:11:32 - CDA
  00:11:32 - 00:11:35 - Jan van Riet
  00:11:45 - 00:11:48 - CDA
  00:13:11 - 00:13:35 - D66
  00:13:36 - 00:13:37 - Jan van Riet
  00:13:37 - 00:14:34 - VVD
  00:14:35 - 00:14:37 - Jan van Riet
  00:14:37 - 00:15:54 - SP
  00:15:54 - 00:15:56 - Jan van Riet
  00:15:56 - 00:18:06 - GroenLinks-PvdA
 5. 4

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

  02:40:45 - 02:40:52 - FVD
  02:40:52 - 02:40:54 - Jan van Riet
  02:40:54 - 02:41:14 - GroenLinks-PvdA
  02:41:15 - 02:41:16 - Jan van Riet
  02:41:16 - 02:42:11 - FVD
  02:42:11 - 02:42:13 - Jan van Riet
  02:42:14 - 02:42:32 - CDA
  02:42:33 - 02:43:47 - FVD
  02:43:47 - 02:43:49 - Jan van Riet
  02:43:49 - 02:44:04 - Team Lokaal
  02:44:04 - 02:44:05 - Jan van Riet
  02:44:05 - 02:44:17 - FVD
  02:44:17 - 02:44:18 - Jan van Riet
  02:44:18 - 02:44:26 - Team Lokaal
  02:44:27 - 02:44:28 - Jan van Riet
  02:44:28 - 02:44:36 - GroenLinks-PvdA
 6. 6

  De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

 7. 7

  Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen.
  Dit kunnen mededelingen zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken of vragen aan de vertegenwoordigers daarover.


  Het betreft voor de commissie Omgeving:
  a. Euregio Rijn-Waal;
  b. RNOB;
  c. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).


  Opgave van gebruikname bespreking van een betreffende verbonden partij bij dit agendapunt kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur in de week van de commissies via griffie@landvancuijk.nl.

 8. 8

  Wethouder Mark Janssen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-6 Meenemen steekproef in evaluatie participatieproces
  00:17:17 - 00:18:06 - GroenLinks-PvdA
  00:18:07 - 00:18:08 - Jan van Riet
  00:18:08 - 00:18:12 - Team Lokaal
  00:18:12 - 00:18:16 - Jan van Riet
  00:18:16 - 00:18:56 - Liberaal LVC
  00:18:56 - 00:19:00 - Jan van Riet
  00:19:00 - 00:19:16 - FVD
  00:19:17 - 00:19:19 - Jan van Riet
  00:19:19 - 00:19:51 - LPG
  00:19:51 - 00:20:00 - Jan van Riet
  00:20:00 - 00:21:45 - Portefeuillehouder
  00:21:46 - 00:21:47 - Jan van Riet
  00:21:47 - 00:22:08 - SP
  00:22:08 - 00:22:09 - Portefeuillehouder
  00:22:09 - 00:25:00 - Portefeuillehouder
  00:25:00 - 00:25:01 - Jan van Riet
  00:25:01 - 00:25:24 - SP
  00:25:25 - 00:26:09 - Portefeuillehouder
  00:26:09 - 00:26:10 - Jan van Riet
  00:26:10 - 00:26:11 - Portefeuillehouder
  00:26:11 - 00:26:19 - CDA
  00:26:19 - 00:26:21 - Jan van Riet
  00:26:21 - 00:26:22 - CDA
  00:26:22 - 00:26:23 - Jan van Riet
  00:26:24 - 00:26:30 - Portefeuillehouder
  00:26:30 - 00:26:32 - Jan van Riet
  00:26:32 - 00:26:44 - SP
  00:26:44 - 00:26:45 - Portefeuillehouder
  00:26:45 - 00:27:04 - Portefeuillehouder
  00:27:04 - 00:27:08 - SP
  00:27:08 - 00:27:10 - Portefeuillehouder
  00:27:10 - 00:27:11 - SP
  00:27:16 - 00:28:38 - Portefeuillehouder
  00:28:38 - 00:28:39 - Jan van Riet
  00:28:39 - 00:29:23 - GroenLinks-PvdA
  00:29:23 - 00:29:52 - Portefeuillehouder
  00:29:52 - 00:29:53 - CDA
  00:29:53 - 00:29:54 - GroenLinks-PvdA
  00:29:54 - 00:30:24 - GroenLinks-PvdA
  00:30:24 - 00:30:25 - Portefeuillehouder
  00:30:25 - 00:31:40 - Portefeuillehouder
  00:31:40 - 00:31:41 - Jan van Riet
  00:31:41 - 00:31:43 - Portefeuillehouder
  00:31:43 - 00:31:46 - Jan van Riet
  00:31:46 - 00:32:44 - CDA
  00:32:44 - 00:32:45 - Jan van Riet
  00:32:45 - 00:33:40 - Portefeuillehouder
  00:33:40 - 00:33:41 - Jan van Riet
  00:33:41 - 00:34:24 - GroenLinks-PvdA
  00:34:24 - 00:34:25 - Portefeuillehouder
  00:34:25 - 00:34:27 - Jan van Riet
  00:34:27 - 00:34:51 - Team Lokaal
  00:34:52 - 00:34:53 - Jan van Riet
  00:34:53 - 00:35:38 - Portefeuillehouder
  00:35:38 - 00:35:40 - Jan van Riet
  00:35:40 - 00:36:00 - Team Lokaal
  00:36:00 - 00:36:01 - Jan van Riet
  00:36:02 - 00:37:33 - Portefeuillehouder
  00:37:33 - 00:37:34 - Jan van Riet
  00:37:34 - 00:38:10 - SP
  00:38:12 - 00:38:13 - Jan van Riet
  00:38:13 - 00:40:15 - Portefeuillehouder
  00:40:17 - 00:40:18 - Jan van Riet
  00:40:18 - 00:40:48 - Liberaal LVC
  00:40:49 - 00:41:31 - Portefeuillehouder
  00:41:31 - 00:41:55 - Mark Janssen
  00:41:55 - 00:41:56 - Jan van Riet
  00:41:56 - 00:42:07 - Liberaal LVC
  00:42:07 - 00:42:15 - Portefeuillehouder
  00:42:15 - 00:42:17 - Mark Janssen
  00:42:17 - 00:42:30 - LPG
  00:42:30 - 00:42:32 - Portefeuillehouder
  00:42:32 - 00:42:44 - Mark Janssen
  00:42:44 - 00:42:45 - LPG
  00:42:45 - 00:42:47 - Portefeuillehouder
  00:42:47 - 00:43:16 - LPG
  00:43:18 - 00:43:29 - Portefeuillehouder
  00:43:33 - 00:44:20 - Portefeuillehouder
  00:44:22 - 00:44:51 - Jan van Riet
  00:44:51 - 00:45:02 - Portefeuillehouder
  00:45:02 - 00:45:10 - Mark Janssen
  00:45:10 - 00:45:31 - Jan van Riet
  00:45:31 - 00:48:31 - CDA
  00:48:31 - 00:48:33 - Jan van Riet
  00:48:33 - 00:48:54 - SP
  00:48:54 - 00:48:56 - CDA
  00:48:56 - 00:48:57 - Jan van Riet
  00:48:57 - 00:49:04 - CDA
  00:49:04 - 00:49:06 - Jan van Riet
  00:49:07 - 00:49:45 - D66
  00:49:46 - 00:49:47 - Jan van Riet
  00:49:47 - 00:50:53 - VVD
  00:50:53 - 00:50:54 - Jan van Riet
  00:50:54 - 00:51:52 - SP
  00:51:53 - 00:51:55 - Jan van Riet
  00:51:55 - 00:53:36 - GroenLinks-PvdA
  00:53:36 - 00:53:45 - Jan van Riet
  00:53:45 - 00:54:12 - LPG
  00:54:12 - 00:54:48 - Jan van Riet
  00:54:48 - 00:55:11 - SP
  00:55:13 - 00:55:14 - Jan van Riet
  00:55:14 - 00:55:17 - GroenLinks-PvdA
  00:55:18 - 00:56:12 - Jan van Riet
 9. 9

  Wethouder Mark Janssen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-43 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Buitengebied Beers, Verlengde Molenstraat ong.
  00:55:39 - 00:56:12 - Jan van Riet
  00:56:12 - 00:57:32 - Team Lokaal
  00:57:35 - 00:57:45 - Jan van Riet
  00:57:46 - 00:57:49 - Portefeuillehouder
  00:57:49 - 00:59:24 - Mark Janssen
  00:59:25 - 01:00:05 - Team Lokaal
  01:00:07 - 01:00:08 - Jan van Riet
  01:00:11 - 01:00:24 - Portefeuillehouder
  01:00:27 - 01:00:56 - Ambtelijke ondersteuning
  01:00:56 - 01:00:57 - Jan van Riet
  01:00:57 - 01:00:58 - Ambtelijke ondersteuning
  01:00:58 - 01:01:15 - Team Lokaal
  01:01:15 - 01:01:18 - Portefeuillehouder
  01:01:18 - 01:01:22 - Team Lokaal
  01:01:23 - 01:02:04 - Portefeuillehouder
  01:02:05 - 01:03:10 - Jan van Riet
 10. 10

  Wethouder Maarten Jilisen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-34 Beantwoording technische vragen LPG Verstrekken aanvullend krediet realisatie Bulk Terminal Cuijk
  2024-T-35 Beantwoording technische vragen LPG Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
  2024-T-48 Beantwoording technische vragen (aanvullend 2) CDA Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
  01:02:31 - 01:03:10 - Jan van Riet
  01:03:11 - 01:03:45 - D66
  01:03:46 - 01:03:48 - Jan van Riet
  01:03:48 - 01:04:38 - VVD
  01:04:38 - 01:04:41 - Jan van Riet
  01:04:41 - 01:05:20 - SP
  01:05:21 - 01:05:23 - Jan van Riet
  01:05:23 - 01:08:51 - GroenLinks-PvdA
  01:08:52 - 01:08:54 - Jan van Riet
  01:08:54 - 01:09:34 - Team Lokaal
  01:09:34 - 01:09:37 - Jan van Riet
  01:09:39 - 01:09:42 - Liberaal LVC
  01:09:44 - 01:09:45 - Jan van Riet
  01:09:45 - 01:10:17 - FVD
  01:10:17 - 01:10:22 - Jan van Riet
  01:10:22 - 01:16:49 - LPG
  01:16:49 - 01:16:51 - Jan van Riet
  01:16:52 - 01:18:34 - CDA
  01:18:35 - 01:18:42 - Jan van Riet
  01:18:45 - 01:18:56 - Maarten Jilisen
  01:18:56 - 01:19:04 - Portefeuillehouder
  01:19:04 - 01:19:34 - Maarten Jilisen
  01:19:34 - 01:19:35 - Jan van Riet
  01:19:35 - 01:19:36 - Portefeuillehouder
  01:19:36 - 01:19:59 - GroenLinks-PvdA
  01:19:59 - 01:20:00 - Portefeuillehouder
  01:20:00 - 01:20:06 - Portefeuillehouder
  01:20:06 - 01:20:40 - Ambtelijke ondersteuning
  01:20:41 - 01:21:23 - Portefeuillehouder
  01:21:23 - 01:21:55 - Maarten Jilisen
  01:21:55 - 01:21:56 - Jan van Riet
  01:21:56 - 01:22:22 - GroenLinks-PvdA
  01:22:22 - 01:23:32 - Portefeuillehouder
  01:23:32 - 01:23:34 - Jan van Riet
  01:23:34 - 01:23:43 - Team Lokaal
  01:23:43 - 01:23:44 - Jan van Riet
  01:23:44 - 01:24:00 - Portefeuillehouder
  01:24:00 - 01:25:42 - Maarten Jilisen
  01:25:42 - 01:25:43 - Jan van Riet
  01:25:43 - 01:26:06 - GroenLinks-PvdA
  01:26:06 - 01:26:07 - Jan van Riet
  01:26:07 - 01:26:39 - Portefeuillehouder
  01:26:39 - 01:26:41 - Jan van Riet
  01:26:41 - 01:27:06 - GroenLinks-PvdA
  01:27:06 - 01:27:14 - Portefeuillehouder
  01:27:14 - 01:27:38 - Maarten Jilisen
  01:27:38 - 01:27:41 - Jan van Riet
  01:27:41 - 01:27:57 - LPG
  01:27:57 - 01:27:58 - Portefeuillehouder
  01:27:58 - 01:28:00 - Portefeuillehouder
  01:28:00 - 01:28:37 - Ambtelijke ondersteuning
  01:28:37 - 01:28:54 - LPG
  01:28:54 - 01:28:59 - Portefeuillehouder
  01:28:59 - 01:29:54 - Maarten Jilisen
  01:29:54 - 01:29:55 - Portefeuillehouder
  01:29:55 - 01:29:57 - Jan van Riet
  01:29:57 - 01:30:08 - Team Lokaal
  01:30:08 - 01:30:09 - Portefeuillehouder
  01:30:09 - 01:30:11 - Portefeuillehouder
  01:30:11 - 01:30:23 - Team Lokaal
  01:30:23 - 01:30:25 - Portefeuillehouder
  01:30:25 - 01:30:26 - Jan van Riet
  01:30:26 - 01:30:28 - Portefeuillehouder
  01:30:28 - 01:30:31 - Maarten Jilisen
  01:30:31 - 01:31:07 - Maarten Jilisen
  01:31:07 - 01:31:08 - Jan van Riet
  01:31:08 - 01:31:09 - Portefeuillehouder
  01:31:09 - 01:31:39 - FVD
  01:31:39 - 01:31:46 - Portefeuillehouder
  01:31:46 - 01:32:43 - Maarten Jilisen
  01:32:43 - 01:32:44 - Jan van Riet
  01:32:44 - 01:33:11 - LPG
  01:33:11 - 01:33:39 - Maarten Jilisen
  01:33:39 - 01:33:50 - LPG
  01:33:50 - 01:33:52 - Portefeuillehouder
  01:33:52 - 01:34:41 - Maarten Jilisen
  01:34:41 - 01:35:15 - Maarten Jilisen
  01:35:15 - 01:35:16 - Jan van Riet
  01:35:16 - 01:35:17 - Portefeuillehouder
  01:35:17 - 01:35:43 - LPG
  01:35:43 - 01:35:44 - Portefeuillehouder
  01:35:44 - 01:35:45 - Jan van Riet
  01:35:45 - 01:35:57 - Portefeuillehouder
  01:35:57 - 01:36:01 - LPG
  01:36:01 - 01:36:23 - Portefeuillehouder
  01:36:23 - 01:36:30 - Maarten Jilisen
  01:36:30 - 01:36:32 - Jan van Riet
  01:36:32 - 01:36:58 - GroenLinks-PvdA
  01:36:58 - 01:37:32 - Portefeuillehouder
  01:37:32 - 01:37:33 - Jan van Riet
  01:37:33 - 01:38:12 - GroenLinks-PvdA
  01:38:12 - 01:38:17 - Portefeuillehouder
  01:38:17 - 01:39:24 - Maarten Jilisen
  01:39:24 - 01:39:30 - Jan van Riet
  01:39:30 - 01:39:31 - Portefeuillehouder
  01:39:31 - 01:39:47 - CDA
  01:39:47 - 01:39:54 - Portefeuillehouder
  01:39:54 - 01:39:57 - CDA
  01:39:57 - 01:40:04 - Portefeuillehouder
  01:40:04 - 01:40:05 - Jan van Riet
  01:40:05 - 01:40:07 - Portefeuillehouder
  01:40:07 - 01:40:24 - Team Lokaal
  01:40:24 - 01:40:25 - Portefeuillehouder
  01:40:25 - 01:40:26 - Jan van Riet
  01:40:26 - 01:40:33 - Portefeuillehouder
  01:40:33 - 01:41:51 - Maarten Jilisen
  01:41:51 - 01:41:52 - Jan van Riet
  01:41:52 - 01:41:53 - Portefeuillehouder
  01:41:53 - 01:41:54 - Portefeuillehouder
  01:41:54 - 01:42:20 - CDA
  01:42:20 - 01:43:20 - Portefeuillehouder
  01:43:20 - 01:43:21 - Jan van Riet
  01:43:21 - 01:43:22 - Portefeuillehouder
  01:43:22 - 01:43:31 - CDA
  01:43:31 - 01:43:32 - Jan van Riet
  01:43:32 - 01:44:45 - Portefeuillehouder
  01:44:45 - 01:44:49 - Jan van Riet
  01:44:49 - 01:45:22 - LPG
  01:45:23 - 01:45:52 - Portefeuillehouder
  01:45:52 - 01:45:53 - Maarten Jilisen
  01:45:55 - 01:46:20 - LPG
  01:46:21 - 01:46:46 - Jan van Riet
  01:46:46 - 01:47:57 - D66
  01:47:57 - 01:47:59 - Jan van Riet
  01:47:59 - 01:48:44 - VVD
  01:48:45 - 01:48:49 - Jan van Riet
  01:48:50 - 01:49:46 - SP
  01:49:47 - 01:49:48 - Jan van Riet
  01:49:49 - 01:51:12 - GroenLinks-PvdA
  01:51:13 - 01:51:15 - Jan van Riet
  01:51:16 - 01:51:41 - Team Lokaal
  01:51:41 - 01:51:42 - Jan van Riet
  01:51:42 - 01:51:47 - Team Lokaal
  01:51:48 - 01:51:49 - Jan van Riet
  01:51:50 - 01:52:16 - Liberaal LVC
  01:52:17 - 01:52:18 - Jan van Riet
  01:52:18 - 01:52:39 - FVD
  01:52:40 - 01:52:41 - Jan van Riet
  01:52:42 - 01:53:37 - LPG
  01:53:37 - 01:53:38 - Jan van Riet
  01:53:39 - 01:54:30 - CDA
  01:54:30 - 01:54:43 - CDA
  01:54:43 - 01:54:44 - Jan van Riet
  01:54:45 - 01:55:10 - D66
  01:55:10 - 01:55:13 - Jan van Riet
  01:55:13 - 01:55:16 - D66
  01:55:16 - 01:55:22 - Portefeuillehouder
  01:55:22 - 01:55:31 - Maarten Jilisen
  01:55:32 - 01:55:33 - Jan van Riet
  01:55:33 - 01:56:13 - VVD
  01:56:14 - 01:57:07 - Jan van Riet
  01:57:07 - 01:57:20 - LPG
  01:57:20 - 01:57:26 - Jan van Riet
  01:57:26 - 01:57:42 - VVD
  01:57:42 - 01:58:07 - Jan van Riet
 11. 11

  Wethouder Antoinette Maas

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-40 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Natuurvisie Land van Cuijk 2024-2030
  2024-T-42 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tm 2030
  2024-T-44 Beantwoording technische vragen FVD Natuurvisie Land van Cuijk 2024-2030
  2024-T-46 Beantwoording technische vragen CDA Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tot en met 2030
  01:58:00 - 01:58:07 - Jan van Riet
  02:03:13 - 02:03:17 - Jan van Riet
  02:03:45 - 02:04:46 - Jan van Riet
  02:04:46 - 02:08:45 - VVD
  02:08:45 - 02:08:46 - Jan van Riet
  02:08:46 - 02:09:36 - SP
  02:09:37 - 02:09:39 - Jan van Riet
  02:09:40 - 02:13:13 - GroenLinks-PvdA
  02:13:14 - 02:13:16 - Jan van Riet
  02:13:17 - 02:17:07 - Team Lokaal
  02:17:07 - 02:17:11 - Jan van Riet
  02:17:11 - 02:17:23 - Liberaal LVC
  02:17:23 - 02:17:32 - Jan van Riet
  02:17:32 - 02:22:44 - Liberaal LVC
  02:22:44 - 02:22:46 - GroenLinks-PvdA
  02:22:46 - 02:22:48 - Liberaal LVC
  02:22:48 - 02:22:49 - Jan van Riet
  02:22:49 - 02:23:11 - GroenLinks-PvdA
  02:23:12 - 02:23:13 - Jan van Riet
  02:23:13 - 02:23:24 - Liberaal LVC
  02:23:24 - 02:23:25 - GroenLinks-PvdA
  02:23:25 - 02:23:26 - Jan van Riet
  02:23:26 - 02:23:50 - GroenLinks-PvdA
  02:23:51 - 02:23:52 - Jan van Riet
  02:23:52 - 02:24:25 - Liberaal LVC
  02:24:25 - 02:24:26 - Jan van Riet
  02:24:26 - 02:24:56 - GroenLinks-PvdA
  02:24:56 - 02:24:57 - Jan van Riet
  02:24:57 - 02:25:19 - Liberaal LVC
  02:25:19 - 02:25:20 - Jan van Riet
  02:25:20 - 02:27:51 - Liberaal LVC
  02:27:51 - 02:27:53 - Jan van Riet
  02:27:53 - 02:28:26 - GroenLinks-PvdA
  02:28:26 - 02:28:27 - Liberaal LVC
  02:28:27 - 02:28:28 - Jan van Riet
  02:28:28 - 02:28:36 - Liberaal LVC
  02:28:36 - 02:28:41 - GroenLinks-PvdA
  02:28:41 - 02:29:18 - Liberaal LVC
  02:29:18 - 02:29:20 - Jan van Riet
  02:29:20 - 02:29:55 - GroenLinks-PvdA
  02:29:56 - 02:29:57 - Jan van Riet
  02:29:57 - 02:30:42 - Liberaal LVC
  02:30:42 - 02:30:45 - Jan van Riet
  02:30:45 - 02:33:52 - FVD
  02:33:52 - 02:33:55 - Jan van Riet
  02:33:55 - 02:34:22 - GroenLinks-PvdA
  02:34:23 - 02:34:24 - Jan van Riet
  02:34:24 - 02:35:19 - FVD
  02:35:20 - 02:35:22 - Jan van Riet
  02:35:22 - 02:35:43 - GroenLinks-PvdA
  02:35:44 - 02:36:11 - FVD
  02:36:11 - 02:36:12 - GroenLinks-PvdA
  02:36:12 - 02:36:13 - Jan van Riet
  02:36:13 - 02:36:38 - GroenLinks-PvdA
  02:36:38 - 02:36:39 - Jan van Riet
  02:36:40 - 02:36:56 - FVD
  02:36:56 - 02:36:58 - GroenLinks-PvdA
  02:36:58 - 02:40:01 - FVD
  02:40:01 - 02:40:02 - Jan van Riet
  02:40:02 - 02:40:21 - GroenLinks-PvdA
  02:40:21 - 02:40:22 - Jan van Riet
  02:40:22 - 02:40:52 - FVD
  02:40:52 - 02:40:54 - Jan van Riet
  02:40:54 - 02:41:14 - GroenLinks-PvdA
  02:41:15 - 02:41:16 - Jan van Riet
  02:41:16 - 02:42:11 - FVD
  02:42:11 - 02:42:13 - Jan van Riet
  02:42:14 - 02:42:32 - CDA
  02:42:33 - 02:43:47 - FVD
  02:43:47 - 02:43:49 - Jan van Riet
  02:43:49 - 02:44:04 - Team Lokaal
  02:44:04 - 02:44:05 - Jan van Riet
  02:44:05 - 02:44:17 - FVD
  02:44:17 - 02:44:18 - Jan van Riet
  02:44:18 - 02:44:26 - Team Lokaal
  02:44:27 - 02:44:28 - Jan van Riet
  02:44:28 - 02:44:36 - GroenLinks-PvdA
  02:44:36 - 02:44:38 - Jan van Riet
  02:44:38 - 02:45:06 - FVD
  02:45:08 - 02:45:10 - Jan van Riet
  02:45:10 - 02:46:32 - LPG
  02:46:32 - 02:46:34 - Jan van Riet
  02:46:34 - 02:49:10 - CDA
  02:49:10 - 02:49:12 - Jan van Riet
  02:49:12 - 02:49:54 - D66
  02:49:54 - 02:49:56 - Jan van Riet
  02:49:57 - 02:50:10 - FVD
  02:50:11 - 02:50:12 - Jan van Riet
  02:50:12 - 02:51:42 - D66
  02:51:43 - 02:51:49 - Jan van Riet
  02:51:49 - 02:55:26 - Portefeuillehouder
  02:55:26 - 02:55:43 - Jan van Riet
  02:56:28 - 02:56:42 - Jan van Riet
  02:56:44 - 02:56:55 - Portefeuillehouder
  02:56:55 - 02:57:01 - Jan van Riet
  02:57:01 - 02:57:06 - Portefeuillehouder
  02:57:06 - 02:57:22 - Antoinette Maas
  02:57:24 - 03:00:57 - Ambtelijke ondersteuning
  03:00:57 - 03:00:59 - Jan van Riet
  03:00:59 - 03:01:00 - Ambtelijke ondersteuning
  03:01:00 - 03:01:25 - Liberaal LVC
  03:01:25 - 03:01:34 - Ambtelijke ondersteuning
  03:01:34 - 03:01:35 - Jan van Riet
  03:01:35 - 03:01:59 - Ambtelijke ondersteuning
  03:01:59 - 03:02:00 - Jan van Riet
  03:02:00 - 03:02:31 - Liberaal LVC
  03:02:31 - 03:02:32 - Jan van Riet
  03:02:32 - 03:03:09 - Portefeuillehouder
  03:03:09 - 03:03:24 - Antoinette Maas
  03:03:24 - 03:05:41 - Ambtelijke ondersteuning
  03:05:41 - 03:05:56 - Liberaal LVC
  03:05:56 - 03:06:23 - Ambtelijke ondersteuning
  03:06:23 - 03:06:25 - Jan van Riet
  03:06:25 - 03:06:34 - FVD
  03:06:34 - 03:06:56 - Ambtelijke ondersteuning
  03:06:56 - 03:08:08 - Ambtelijke ondersteuning
  03:08:08 - 03:08:09 - Jan van Riet
  03:08:09 - 03:08:41 - FVD
  03:08:42 - 03:08:47 - Portefeuillehouder
  03:08:47 - 03:09:09 - Antoinette Maas
  03:09:10 - 03:09:51 - Ambtelijke ondersteuning
  03:09:51 - 03:09:52 - Jan van Riet
  03:09:52 - 03:10:31 - FVD
  03:10:31 - 03:10:52 - Jan van Riet
  03:10:52 - 03:10:53 - Ambtelijke ondersteuning
  03:10:53 - 03:10:54 - Jan van Riet
  03:10:54 - 03:10:55 - Ambtelijke ondersteuning
  03:10:55 - 03:11:04 - Portefeuillehouder
  03:11:04 - 03:11:05 - Ambtelijke ondersteuning
  03:11:05 - 03:11:17 - Ambtelijke ondersteuning
  03:11:17 - 03:11:48 - Mark Janssen
  03:11:48 - 03:11:51 - Ambtelijke ondersteuning
  03:11:51 - 03:12:11 - Portefeuillehouder
  03:12:11 - 03:13:47 - Ambtelijke ondersteuning
  03:13:47 - 03:13:53 - Portefeuillehouder
  03:13:53 - 03:13:56 - Jan van Riet
  03:13:56 - 03:14:18 - FVD
  03:14:18 - 03:14:20 - Portefeuillehouder
  03:14:20 - 03:14:59 - Antoinette Maas
  03:14:59 - 03:15:00 - Jan van Riet
  03:15:00 - 03:15:45 - VVD
  03:15:45 - 03:15:55 - Portefeuillehouder
  03:15:55 - 03:20:17 - Antoinette Maas
  03:20:17 - 03:20:19 - Jan van Riet
  03:20:19 - 03:20:20 - Portefeuillehouder
  03:20:20 - 03:20:31 - Liberaal LVC
  03:20:31 - 03:20:39 - Portefeuillehouder
  03:20:39 - 03:21:04 - Antoinette Maas
  03:21:04 - 03:21:06 - Jan van Riet
  03:21:06 - 03:21:25 - Liberaal LVC
  03:21:25 - 03:21:27 - Portefeuillehouder
  03:21:27 - 03:22:03 - Antoinette Maas
  03:22:04 - 03:22:28 - Ambtelijke ondersteuning
  03:22:28 - 03:22:29 - Jan van Riet
  03:22:29 - 03:22:37 - Liberaal LVC
  03:22:40 - 03:22:42 - Portefeuillehouder
  03:22:42 - 03:23:37 - Antoinette Maas
  03:23:37 - 03:23:39 - Jan van Riet
  03:23:39 - 03:23:52 - LPG
  03:23:52 - 03:23:54 - Portefeuillehouder
  03:23:54 - 03:24:02 - Jan van Riet
  03:24:02 - 03:24:09 - Portefeuillehouder
  03:24:09 - 03:24:10 - Jan van Riet
  03:24:10 - 03:24:11 - Antoinette Maas
  03:24:11 - 03:24:12 - Portefeuillehouder
  03:24:12 - 03:24:27 - FVD
  03:24:27 - 03:24:28 - Portefeuillehouder
  03:24:28 - 03:24:36 - Portefeuillehouder
  03:24:36 - 03:25:20 - Antoinette Maas
  03:25:20 - 03:25:37 - Ambtelijke ondersteuning
  03:25:37 - 03:26:19 - Portefeuillehouder
  03:26:19 - 03:26:21 - Jan van Riet
  03:26:22 - 03:26:34 - FVD
  03:26:34 - 03:26:35 - Jan van Riet
  03:26:37 - 03:27:09 - Portefeuillehouder
  03:27:10 - 03:27:11 - Jan van Riet
  03:27:11 - 03:27:43 - LPG
  03:27:43 - 03:27:48 - Portefeuillehouder
  03:27:48 - 03:28:46 - Antoinette Maas
  03:28:46 - 03:28:47 - Jan van Riet
  03:28:47 - 03:29:13 - LPG
  03:29:13 - 03:29:14 - Jan van Riet
  03:29:14 - 03:30:20 - Portefeuillehouder
  03:30:20 - 03:30:21 - Jan van Riet
  03:30:21 - 03:30:37 - LPG
  03:30:37 - 03:30:38 - Jan van Riet
  03:30:38 - 03:31:28 - Portefeuillehouder
  03:31:29 - 03:31:37 - Jan van Riet
  03:31:37 - 03:32:08 - FVD
  03:32:12 - 03:32:52 - Ambtelijke ondersteuning
  03:32:54 - 03:32:56 - Jan van Riet
  03:32:56 - 03:33:10 - FVD
  03:33:10 - 03:33:18 - Portefeuillehouder
  03:33:18 - 03:33:50 - Ambtelijke ondersteuning
  03:33:50 - 03:33:51 - FVD
  03:33:51 - 03:33:52 - Ambtelijke ondersteuning
  03:33:52 - 03:34:37 - Jan van Riet
  03:34:37 - 03:34:55 - FVD
  03:34:55 - 03:35:33 - Jan van Riet
  03:35:34 - 03:36:34 - GroenLinks-PvdA
  03:36:35 - 03:36:39 - Jan van Riet
  03:36:39 - 03:37:21 - VVD
  03:37:21 - 03:37:28 - Jan van Riet
  03:37:28 - 03:37:41 - Liberaal LVC
  03:37:41 - 03:37:43 - Jan van Riet
  03:37:44 - 03:39:22 - Team Lokaal
  03:39:22 - 03:39:23 - Jan van Riet
  03:39:23 - 03:39:46 - Liberaal LVC
  03:39:46 - 03:39:48 - Jan van Riet
  03:39:48 - 03:40:16 - GroenLinks-PvdA
  03:40:18 - 03:41:25 - Liberaal LVC
  03:41:25 - 03:41:27 - Jan van Riet
  03:41:27 - 03:42:05 - FVD
  03:42:05 - 03:42:07 - Jan van Riet
  03:42:07 - 03:42:13 - GroenLinks-PvdA
  03:42:13 - 03:42:14 - FVD
  03:42:14 - 03:42:19 - GroenLinks-PvdA
  03:42:19 - 03:42:20 - Jan van Riet
  03:42:20 - 03:42:52 - FVD
  03:42:52 - 03:42:53 - Jan van Riet
  03:42:54 - 03:43:29 - GroenLinks-PvdA
  03:43:30 - 03:43:32 - Jan van Riet
  03:43:32 - 03:43:48 - Team Lokaal
  03:43:52 - 03:43:54 - Jan van Riet
  03:43:54 - 03:44:13 - CDA
  03:44:16 - 03:44:18 - Jan van Riet
  03:44:18 - 03:44:31 - D66
  03:44:33 - 03:45:01 - Jan van Riet
 12. 12

  03:45:01 - 03:45:01 - Jan van Riet