Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie Omgeving.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:00:04 - 00:01:47 - Mike van Diemen
 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  De agendacommissie heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (onder voorbehoud als hamerstuk) te agenderen:
  - Vaststelling bestemmingsplan Gassel, Dorpstraat 37 t/m 41;
  - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Oeffeltseweg naast nummer 2B;
  - Suppletieverzoek kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven;
  - Vaststelling Bestemmingsplan Beugen, Burgemeester Verdijkplein 1.


  Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, had dat kenbaar gemaakt kunnen worden tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

 5. 4

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

 6. 6

  De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

  00:00:52 - 00:01:47 - Mike van Diemen
 7. 6.a

  Wethouder Mark Janssen


  Geagendeerd op verzoek van de fractie Team Lokaal.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-32 Beantwoording technische vraag Liberaal LVC Strategisch document toekomstrichting De Kuilen
  00:01:20 - 00:01:47 - Mike van Diemen
  00:01:59 - 00:07:05 - Inspreker
  00:07:05 - 00:07:13 - Mike van Diemen
  00:07:13 - 00:07:39 - CDA
  00:07:39 - 00:07:55 - Mike van Diemen
  00:07:55 - 00:08:07 - Liberaal LVC
  00:08:08 - 00:09:25 - Inspreker
  00:09:25 - 00:09:28 - Mike van Diemen
  00:09:28 - 00:09:37 - Liberaal LVC
  00:09:37 - 00:10:54 - Inspreker
  00:10:54 - 00:11:00 - Mike van Diemen
  00:11:00 - 00:11:29 - GroenLinks-PvdA
  00:11:29 - 00:12:15 - Inspreker
  00:12:15 - 00:12:21 - Mike van Diemen
  00:12:21 - 00:12:22 - Inspreker
  00:12:22 - 00:12:37 - Team Lokaal
  00:12:37 - 00:12:38 - Inspreker
  00:12:38 - 00:12:44 - Mike van Diemen
  00:12:44 - 00:12:59 - CDA
  00:12:59 - 00:14:07 - Inspreker
  00:14:07 - 00:14:28 - Mike van Diemen
  00:14:28 - 00:21:04 - Inspreker
  00:21:04 - 00:21:30 - Mike van Diemen
  00:21:30 - 00:28:24 - Team Lokaal
  00:28:24 - 00:29:04 - Mike van Diemen
  00:29:04 - 00:30:33 - Liberaal LVC
  00:30:35 - 00:30:37 - Mike van Diemen
  00:30:37 - 00:31:01 - CDA
  00:31:02 - 00:31:36 - Mike van Diemen
  00:31:37 - 00:37:05 - Portefeuillehouder
  00:37:06 - 00:37:25 - Mike van Diemen
  00:37:25 - 00:38:06 - Portefeuillehouder
  00:38:07 - 00:39:36 - Mike van Diemen
 8. 7

  Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen.
  Dit kunnen mededelingen zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken of vragen aan de vertegenwoordigers daarover.
  Het betreft voor de commissie Omgeving:
  a. Euregio Rijn-Waal;
  b. RNOB;
  c. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
  Opgave van gebruikname bespreking van een betreffende verbonden partij bij dit agendapunt kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur in de week van de commissies via griffie@landvancuijk.nl.

  00:38:46 - 00:39:36 - Mike van Diemen
 9. 8

  Wethouder Mark Janssen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-20 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk
  2024-T-25 Beantwoording technische vragen D66 Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk
  2024-T-29 Beantwoording technische vragen CDA Uitvoeringsplan 2024 verduurzaming maatschappelijk vastgoed Land van Cuijk
  00:38:53 - 00:39:36 - Mike van Diemen
  00:39:36 - 00:40:54 - D66
  00:40:55 - 00:40:59 - Mike van Diemen
  00:40:59 - 00:41:24 - VVD
  00:41:24 - 00:41:34 - Mike van Diemen
  00:41:34 - 00:41:49 - GroenLinks-PvdA
  00:41:50 - 00:41:53 - Mike van Diemen
  00:41:53 - 00:44:49 - Team Lokaal
  00:44:49 - 00:44:53 - Mike van Diemen
  00:44:53 - 00:45:58 - Liberaal LVC
  00:45:59 - 00:46:03 - Mike van Diemen
  00:46:03 - 00:46:56 - LPG
  00:46:57 - 00:47:00 - Mike van Diemen
  00:47:01 - 00:49:33 - CDA
  00:49:33 - 00:49:38 - Mike van Diemen
  00:49:38 - 00:54:41 - Portefeuillehouder
  00:54:41 - 00:54:44 - Mike van Diemen
  00:54:44 - 00:55:07 - Team Lokaal
  00:55:07 - 00:58:24 - Portefeuillehouder
  00:58:24 - 00:58:27 - Team Lokaal
  00:58:27 - 00:59:19 - CDA
  00:59:23 - 01:00:15 - Team Lokaal
  01:00:15 - 01:00:20 - Team Lokaal
  01:00:20 - 01:00:21 - Mike van Diemen
  01:00:21 - 01:00:22 - Mike van Diemen
  01:00:22 - 01:03:14 - Portefeuillehouder
  01:03:14 - 01:03:15 - Team Lokaal
  01:03:15 - 01:03:16 - Mike van Diemen
  01:03:16 - 01:03:19 - Team Lokaal
  01:03:19 - 01:03:20 - Mike van Diemen
  01:03:20 - 01:03:46 - Team Lokaal
  01:03:47 - 01:05:25 - Portefeuillehouder
  01:05:25 - 01:05:38 - SP
  01:05:38 - 01:06:20 - GroenLinks-PvdA
  01:06:20 - 01:06:22 - Mike van Diemen
  01:06:22 - 01:06:55 - Liberaal LVC
  01:06:55 - 01:09:32 - Portefeuillehouder
  01:09:32 - 01:09:33 - Mike van Diemen
  01:09:33 - 01:09:34 - Portefeuillehouder
  01:09:34 - 01:09:43 - CDA
  01:09:44 - 01:10:16 - Portefeuillehouder
  01:10:17 - 01:10:19 - Mike van Diemen
  01:10:19 - 01:10:47 - Liberaal LVC
  01:10:48 - 01:10:50 - Mike van Diemen
  01:10:52 - 01:11:11 - CDA
  01:11:12 - 01:11:13 - Mike van Diemen
  01:11:13 - 01:12:30 - Portefeuillehouder
  01:12:33 - 01:12:38 - Mike van Diemen
  01:12:40 - 01:13:11 - Team Lokaal
  01:13:13 - 01:14:41 - Portefeuillehouder
  01:14:43 - 01:15:01 - CDA
  01:15:14 - 01:15:28 - Willy Hendriks-van Haren
  01:15:29 - 01:15:30 - Mike van Diemen
  01:15:30 - 01:16:42 - Portefeuillehouder
  01:16:42 - 01:16:50 - Willy Hendriks-van Haren
  01:19:08 - 01:19:17 - Mike van Diemen
  01:19:19 - 01:19:31 - CDA
  01:19:32 - 01:19:33 - Mike van Diemen
  01:19:33 - 01:19:42 - Portefeuillehouder
  01:19:44 - 01:19:49 - Mike van Diemen
  01:19:49 - 01:19:50 - Portefeuillehouder
  01:19:50 - 01:20:06 - Mike van Diemen
  01:20:07 - 01:20:54 - CDA
  01:20:55 - 01:20:59 - GroenLinks-PvdA
  01:20:59 - 01:21:00 - Mike van Diemen
  01:21:00 - 01:21:15 - GroenLinks-PvdA
  01:21:16 - 01:21:23 - Mike van Diemen
  01:21:23 - 01:21:34 - D66
  01:22:24 - 01:22:41 - Mike van Diemen
  01:22:41 - 01:23:08 - Liberaal LVC
  01:23:09 - 01:23:11 - Mike van Diemen
  01:23:11 - 01:23:28 - LPG
  01:23:28 - 01:23:48 - Mike van Diemen
  01:23:48 - 01:24:30 - Portefeuillehouder
  01:24:30 - 01:26:23 - Mike van Diemen
 10. 9

  Wethouder Maarten Jilisen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-18 Beantwoording technische vragen SP Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
  2024-T-28 Technische vragen CDA Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
  2024-T-33 Beantwoording technische vragen (aanvullend) CDA Verstrekken aanvullend krediet Bulk Terminal Cuijk
  01:25:10 - 01:26:23 - Mike van Diemen
  01:26:26 - 01:27:45 - VVD
  01:27:45 - 01:27:48 - Mike van Diemen
  01:27:48 - 01:28:40 - SP
  01:28:41 - 01:28:45 - Mike van Diemen
  01:28:45 - 01:32:05 - GroenLinks-PvdA
  01:32:06 - 01:32:09 - Mike van Diemen
  01:32:09 - 01:32:25 - Team Lokaal
  01:32:25 - 01:32:27 - Mike van Diemen
  01:32:27 - 01:33:58 - Liberaal LVC
  01:33:59 - 01:34:03 - Mike van Diemen
  01:34:03 - 01:34:27 - FVD
  01:34:28 - 01:34:32 - Mike van Diemen
  01:34:32 - 01:38:51 - LPG
  01:38:51 - 01:38:54 - Mike van Diemen
  01:38:55 - 01:42:31 - CDA
  01:42:31 - 01:42:36 - Mike van Diemen
  01:42:36 - 01:42:53 - GroenLinks-PvdA
  01:42:53 - 01:42:54 - CDA
  01:42:54 - 01:42:55 - CDA
  01:42:55 - 01:42:56 - Mike van Diemen
  01:42:56 - 01:44:00 - CDA
  01:44:01 - 01:44:13 - Mike van Diemen
  01:44:17 - 01:47:34 - Portefeuillehouder
  01:47:34 - 01:47:37 - Mike van Diemen
  01:47:37 - 01:47:44 - GroenLinks-PvdA
  01:47:44 - 01:53:52 - Portefeuillehouder
  01:53:52 - 01:53:56 - Mike van Diemen
  01:53:56 - 01:54:07 - Team Lokaal
  01:54:07 - 01:54:19 - Portefeuillehouder
  01:54:19 - 01:54:40 - Team Lokaal
  01:54:40 - 01:54:54 - Portefeuillehouder
  01:54:54 - 01:54:55 - Team Lokaal
  01:54:55 - 01:54:57 - Portefeuillehouder
  01:54:57 - 01:55:04 - Team Lokaal
  01:55:04 - 01:55:06 - Portefeuillehouder
  01:55:06 - 01:55:08 - Mike van Diemen
  01:55:09 - 01:55:58 - GroenLinks-PvdA
  01:55:58 - 01:56:17 - Portefeuillehouder
  01:56:17 - 01:56:18 - Mike van Diemen
  01:56:18 - 01:56:37 - GroenLinks-PvdA
  01:56:37 - 01:57:47 - Portefeuillehouder
  01:57:47 - 01:57:49 - Mike van Diemen
  01:57:49 - 01:57:50 - Portefeuillehouder
  01:57:50 - 01:58:22 - Liberaal LVC
  01:58:22 - 01:58:53 - Portefeuillehouder
  01:58:53 - 01:58:54 - Mike van Diemen
  01:58:54 - 01:58:56 - Portefeuillehouder
  01:58:56 - 01:59:01 - Mike van Diemen
  01:59:01 - 01:59:02 - Portefeuillehouder
  01:59:02 - 01:59:25 - SP
  01:59:25 - 02:00:18 - Portefeuillehouder
  02:00:18 - 02:00:20 - Mike van Diemen
  02:00:20 - 02:00:21 - Portefeuillehouder
  02:00:21 - 02:00:43 - GroenLinks-PvdA
  02:00:43 - 02:01:27 - Portefeuillehouder
  02:01:27 - 02:01:30 - Mike van Diemen
  02:01:30 - 02:01:31 - Portefeuillehouder
  02:01:31 - 02:02:50 - CDA
  02:02:50 - 02:03:05 - Portefeuillehouder
  02:03:05 - 02:03:07 - Mike van Diemen
  02:03:07 - 02:03:08 - Portefeuillehouder
  02:03:08 - 02:03:15 - Mike van Diemen
  02:03:15 - 02:03:16 - Portefeuillehouder
  02:03:16 - 02:04:02 - Liberaal LVC
  02:04:02 - 02:04:03 - Portefeuillehouder
  02:04:03 - 02:04:07 - Mike van Diemen
  02:04:07 - 02:04:37 - LPG
  02:04:37 - 02:04:38 - Portefeuillehouder
  02:04:38 - 02:04:40 - Mike van Diemen
  02:04:40 - 02:04:44 - Portefeuillehouder
  02:04:44 - 02:05:03 - Mike van Diemen
  02:05:03 - 02:06:10 - Portefeuillehouder
  02:06:10 - 02:06:12 - Mike van Diemen
  02:06:12 - 02:07:25 - LPG
  02:07:25 - 02:07:59 - Portefeuillehouder
  02:07:59 - 02:08:01 - Mike van Diemen
  02:08:01 - 02:08:21 - LPG
  02:08:21 - 02:08:52 - Portefeuillehouder
  02:08:52 - 02:09:14 - LPG
  02:09:14 - 02:09:25 - Portefeuillehouder
  02:09:25 - 02:09:38 - Mike van Diemen
  02:09:38 - 02:10:14 - Portefeuillehouder
  02:10:14 - 02:10:19 - Mike van Diemen
  02:10:19 - 02:10:43 - LPG
  02:10:43 - 02:11:10 - Portefeuillehouder
  02:11:10 - 02:11:11 - Mike van Diemen
  02:11:11 - 02:11:48 - LPG
  02:11:48 - 02:12:16 - Portefeuillehouder
  02:12:16 - 02:12:19 - Mike van Diemen
  02:12:19 - 02:12:20 - Portefeuillehouder
  02:12:20 - 02:12:53 - GroenLinks-PvdA
  02:12:53 - 02:13:50 - Portefeuillehouder
  02:13:50 - 02:13:51 - Mike van Diemen
  02:13:52 - 02:14:22 - CDA
  02:14:23 - 02:15:20 - Portefeuillehouder
  02:15:20 - 02:15:23 - Mike van Diemen
  02:15:23 - 02:16:04 - GroenLinks-PvdA
  02:16:04 - 02:18:07 - Portefeuillehouder
  02:18:07 - 02:18:09 - Mike van Diemen
  02:18:09 - 02:18:48 - GroenLinks-PvdA
  02:18:48 - 02:18:55 - Portefeuillehouder
  02:18:55 - 02:18:57 - Mike van Diemen
  02:18:57 - 02:19:14 - Portefeuillehouder
  02:19:14 - 02:19:16 - Mike van Diemen
  02:19:16 - 02:19:35 - VVD
  02:19:35 - 02:19:37 - Portefeuillehouder
  02:19:37 - 02:19:44 - Mike van Diemen
  02:19:44 - 02:19:56 - LPG
  02:19:56 - 02:19:58 - Mike van Diemen
  02:19:58 - 02:20:10 - Team Lokaal
  02:20:11 - 02:20:40 - Mike van Diemen
  02:20:40 - 02:21:38 - VVD
  02:21:39 - 02:21:43 - Mike van Diemen
  02:21:43 - 02:21:57 - Team Lokaal
  02:21:58 - 02:22:04 - VVD
  02:22:04 - 02:22:07 - CDA
  02:22:08 - 02:22:35 - Mike van Diemen
  02:22:36 - 02:23:51 - CDA
  02:23:52 - 02:23:54 - Mike van Diemen
  02:23:55 - 02:25:02 - D66
  02:25:06 - 02:25:11 - Mike van Diemen
  02:25:11 - 02:25:50 - VVD
  02:25:51 - 02:25:54 - Mike van Diemen
  02:25:54 - 02:26:01 - Team Lokaal
  02:26:03 - 02:26:06 - Mike van Diemen
  02:26:06 - 02:26:07 - GroenLinks-PvdA
  02:26:07 - 02:26:11 - Willy Hendriks-van Haren
  02:27:07 - 02:27:11 - Mike van Diemen
  02:27:11 - 02:28:16 - Liberaal LVC
  02:28:17 - 02:28:22 - Mike van Diemen
  02:28:22 - 02:28:36 - FVD
  02:28:36 - 02:28:38 - Mike van Diemen
  02:28:38 - 02:30:17 - LPG
  02:30:17 - 02:30:19 - Mike van Diemen
  02:30:20 - 02:30:45 - CDA
  02:30:45 - 02:31:41 - Mike van Diemen
  02:31:41 - 02:32:16 - VVD
  02:32:16 - 02:32:29 - Mike van Diemen
  02:32:29 - 02:32:59 - D66
  02:33:00 - 02:33:39 - Mike van Diemen
  02:33:39 - 02:34:40 - Portefeuillehouder
  02:34:40 - 02:34:47 - Mike van Diemen
  02:34:47 - 02:34:49 - Mike van Diemen
  02:34:49 - 02:34:52 - Team Lokaal
  02:34:52 - 02:34:53 - Team Lokaal
  02:34:53 - 02:35:16 - Mike van Diemen
  02:35:16 - 02:35:27 - Team Lokaal
  02:35:27 - 02:35:38 - Mike van Diemen
  02:35:38 - 02:36:01 - CDA
  02:36:02 - 02:36:52 - Mike van Diemen
  02:36:52 - 02:38:54 - GroenLinks-PvdA
  02:38:54 - 02:38:58 - Mike van Diemen
  02:38:58 - 02:42:33 - Team Lokaal
 11. 10

  Wethouder David Sölez

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-26 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
  02:39:51 - 02:42:33 - Team Lokaal
  02:42:35 - 02:42:39 - Mike van Diemen
  02:42:39 - 02:44:20 - Liberaal LVC
  02:44:20 - 02:44:25 - Mike van Diemen
  02:44:25 - 02:45:27 - LPG
  02:45:28 - 02:45:31 - Mike van Diemen
  02:45:31 - 02:46:32 - CDA
  02:46:36 - 02:47:09 - D66
  02:47:09 - 02:47:14 - Mike van Diemen
  02:47:15 - 02:50:23 - VVD
  02:50:23 - 02:50:27 - Mike van Diemen
  02:50:27 - 02:53:36 - Portefeuillehouder
  02:53:36 - 02:53:38 - Mike van Diemen
  02:53:38 - 02:53:50 - Team Lokaal
  02:53:50 - 02:57:05 - Portefeuillehouder
  02:57:05 - 02:57:08 - Mike van Diemen
  02:57:08 - 02:57:09 - Portefeuillehouder
  02:57:09 - 02:57:46 - Liberaal LVC
  02:57:46 - 03:00:36 - Portefeuillehouder
  03:00:36 - 03:00:39 - Mike van Diemen
  03:00:39 - 03:01:21 - LPG
  03:01:21 - 03:03:18 - Portefeuillehouder
  03:03:18 - 03:03:25 - D66
  03:03:25 - 03:06:13 - Portefeuillehouder
  03:06:13 - 03:06:15 - Portefeuillehouder
  03:06:15 - 03:06:21 - Mike van Diemen
  03:06:21 - 03:07:22 - CDA
  03:07:23 - 03:07:28 - Mike van Diemen
  03:07:28 - 03:08:58 - VVD
  03:08:58 - 03:09:23 - Portefeuillehouder
  03:09:23 - 03:10:25 - Mike van Diemen
  03:10:26 - 03:10:46 - Team Lokaal
  03:10:47 - 03:10:57 - Mike van Diemen
  03:10:57 - 03:11:09 - Portefeuillehouder
  03:11:09 - 03:11:36 - Mike van Diemen
 12. 11
  Sluiting