Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

donderdag 18 april 2024

19:30
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Mike van Diemen

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie Omgeving.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  De agendacommissie heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (onder voorbehoud als hamerstuk) te agenderen:
  - vaststelling bestemmingsplan Deurneseweg 27a, Oploo;
  - vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Beers, Hoenderstraat 3-3a;
  - vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Millseweg 13 Beers;
  - vaststelling bestemmingsplan Boxmeer, Steenstraat 80-82, Rapenstraat;
  - vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Oploo, Driehoek 11, 11a en 11b.
  Dit betekent dat met betrekking tot deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht.


  Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, had dat kenbaar gemaakt kunnen worden tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

 5. 4

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

 6. 5

  Ter vaststelling: advieslijst van de commissie Omgeving met toezeggingenlijst.

 7. 6

  De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

 8. 7

  Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen.
  Dit kunnen mededelingen zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken of vragen aan de vertegenwoordigers daarover.


  Het betreft voor de commissie Omgeving:
  a. Euregio Rijn-Waal;
  b. RNOB;
  c. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).


  Opgave van gebruikname bespreking van een betreffende verbonden partij bij dit agendapunt kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur in de week van de commissies via griffie@landvancuijk.nl.

 9. 9

  Wethouder Mark Janssen

  Bijlagen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-51 Technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan subsidieregeling sanering varkenshouderijen 2
 10. 11
  Sluiting