Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

donderdag 30 mei 2024

18:30 - 22:16
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Mike van Diemen
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie Omgeving.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  De agendacommissie heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (onder voorbehoud als hamerstuk) te agenderen:
  - Jaarplan en begroting 2025 RNOB;
  - Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord;
  - Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 2024;
  - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Ledeacker, Sassekamp 9;
  - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Beers, Keerdijk 2;
  - Vaststelling Bestemmingsplan Velp, Mariëndaal;
  - Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Oeffelt, Hogehoek ong.;
  - Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat 67;
  - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis (herstelbesluit);
  - Vaststelling Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2024;
  - Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Health Campus Boxmeer.
  Dit betekent dat met betrekking tot deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht.


  Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, had dat kenbaar gemaakt kunnen worden tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

 5. 4

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

 6. 6

  De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

 7. 7

  Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen.
  Dit kunnen mededelingen zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken of vragen aan de vertegenwoordigers daarover.
  Het betreft voor de commissie Omgeving:
  a. Euregio Rijn-Waal;
  b. RNOB;
  c. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
  Opgave van gebruikname bespreking van een betreffende verbonden partij bij dit agendapunt kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur in de week van de commissies via griffie@landvancuijk.nl.

  00:05:52 - 00:06:07 - Mike van Diemen
 8. 8

  Wethouder Mark Janssen

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-60 Beantwoording technische vragen SP Krediet van € 937.500,- voor de herinrichting van het Raadhuisplein te Boxmeer

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-10 Kosteninschatting werkzaamheden herinrichting Raadhuisplein niet nu
  2024-TZ-11 kostenindicatie verdeling kosten tussen bestrating, vergroening en de stalen, verplaatsbare bloembakken
  00:06:03 - 00:06:07 - Mike van Diemen
  00:06:07 - 00:06:59 - Mike van Diemen
  00:06:59 - 00:07:35 - SP
  00:07:35 - 00:08:12 - GroenLinks-PvdA
  00:08:12 - 00:08:55 - Team Lokaal
  00:08:55 - 00:10:22 - Liberaal LVC
  00:10:22 - 00:11:40 - FVD
  00:11:40 - 00:12:40 - LPG
  00:12:40 - 00:12:59 - CDA
  00:12:59 - 00:13:52 - VVD
  00:13:52 - 00:14:08 - GroenLinks-PvdA
  00:14:08 - 00:14:49 - Mike van Diemen
  00:14:49 - 00:17:21 - Mark Janssen
  00:17:21 - 00:18:24 - FVD
  00:18:24 - 00:18:37 - Ambtelijke ondersteuning
  00:18:37 - 00:19:20 - Liberaal LVC
  00:19:20 - 00:20:19 - Ambtelijke ondersteuning
  00:20:19 - 00:20:29 - Mike van Diemen
  00:20:29 - 00:20:45 - Mark Janssen
  00:20:45 - 00:21:07 - Liberaal LVC
  00:21:07 - 00:22:28 - Mark Janssen
  00:22:28 - 00:22:48 - GroenLinks-PvdA
  00:22:48 - 00:24:36 - Mike van Diemen
 9. 9

  Wethouder Bouke van Vught

  00:23:20 - 00:24:36 - Mike van Diemen
  00:24:36 - 00:29:38 - José Jacobs
  00:29:38 - 00:30:25 - SP
  00:30:25 - 00:30:48 - José Jacobs
  00:30:48 - 00:31:24 - Liberaal LVC
  00:31:24 - 00:31:45 - Mike van Diemen
  00:31:45 - 00:32:09 - Team Lokaal
  00:32:09 - 00:32:33 - Team Lokaal
  00:32:33 - 00:32:54 - Liberaal LVC
  00:32:54 - 00:33:43 - SP
  00:33:43 - 00:34:56 - GroenLinks-PvdA
  00:34:56 - 00:37:41 - Bouke van Vught
  00:37:41 - 00:37:49 - D66
  00:37:49 - 00:38:41 - SP
  00:38:41 - 00:40:20 - Bouke van Vught
  00:40:20 - 00:40:51 - VVD
  00:40:51 - 00:41:30 - Bouke van Vught
  00:41:30 - 00:42:05 - VVD
  00:42:05 - 00:42:35 - Mike van Diemen
  00:42:35 - 00:43:22 - José Jacobs
  00:43:22 - 00:43:31 - Mike van Diemen
  00:43:31 - 00:44:15 - SP
  00:44:15 - 00:44:38 - Bouke van Vught
  00:44:38 - 00:46:01 - Mike van Diemen
 10. 10

  Wethouder Bouke van Vught

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-59 Beantwoording technische vragen SP Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark IJzerbroek te Sint Hubert
  2024-T-64 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark IJzerbroek te Sint Hubert
  2024-T-68 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark IJzerbroek te Sint Hubert
  2024-T-73 Beantwoording technische vragen Liberaal LVC Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark IJzerbroek te Sint Hubert

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-12 Mogelijke zienswijze Zonnepark IJzerbroek
  2024-TZ-13 Richtlijnen toetsing zonnepark
  00:45:11 - 00:46:01 - Mike van Diemen
  00:46:01 - 00:46:51 - CDA
  00:46:51 - 00:46:58 - Mike van Diemen
  00:46:58 - 00:47:52 - SP
  00:47:52 - 00:48:18 - Team Lokaal
  00:48:18 - 00:52:22 - Liberaal LVC
  00:52:22 - 00:52:52 - LPG
  00:52:52 - 00:52:59 - Mike van Diemen
  00:52:59 - 00:53:17 - Bouke van Vught
  00:53:17 - 00:53:40 - CDA
  00:53:40 - 00:55:59 - Bouke van Vught
  00:55:59 - 00:56:02 - Ambtelijke ondersteuning
  00:56:02 - 00:56:08 - Mike van Diemen
  00:56:08 - 00:57:17 - FVD
  00:57:17 - 00:58:17 - Bouke van Vught
  00:58:17 - 00:59:13 - Liberaal LVC
  00:59:13 - 00:59:15 - Bouke van Vught
  00:59:15 - 01:00:23 - Liberaal LVC
  01:00:23 - 01:00:39 - Liberaal LVC
  01:00:39 - 01:01:23 - CDA
  01:01:23 - 01:01:45 - Team Lokaal
  01:01:45 - 01:02:05 - Liberaal LVC
  01:02:05 - 01:02:19 - Mike van Diemen
  01:02:19 - 01:02:41 - FVD
  01:02:41 - 01:03:55 - Bouke van Vught
  01:03:55 - 01:04:26 - FVD
  01:04:26 - 01:04:33 - Mike van Diemen
  01:04:33 - 01:05:03 - Liberaal LVC
  01:05:03 - 01:05:19 - Mike van Diemen
  01:05:19 - 01:05:53 - CDA
  01:05:53 - 01:06:44 - VVD
  01:06:44 - 01:07:01 - GroenLinks-PvdA
  01:07:01 - 01:07:52 - FVD
  01:07:52 - 01:08:39 - GroenLinks-PvdA
  01:08:39 - 01:09:08 - FVD
  01:09:08 - 01:09:32 - GroenLinks-PvdA
  01:09:32 - 01:10:03 - Liberaal LVC
  01:10:03 - 01:10:08 - Mike van Diemen
  01:10:08 - 01:11:29 - Team Lokaal
  01:11:29 - 01:11:52 - Liberaal LVC
  01:11:52 - 01:13:16 - FVD
  01:13:16 - 01:14:05 - LPG
  01:14:05 - 01:14:10 - Mike van Diemen
  01:14:10 - 01:14:26 - Bouke van Vught
  01:14:26 - 01:16:00 - Mike van Diemen
 11. 11

  Wethouder Bouke van Vught

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-58 Beantwoording technische vragen SP Woon(zorg)visie Land van Cuijk
  2024-T-66 Beantwoording Technische vragen GroenLinks-PvdA Woon(zorg)visie Land van Cuijk
  2024-T-70 Beantwoording technische vragen CDA Woon(zorg)visie Land van Cuijk
  2024-T-71 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Woon(zorg)visie Land van Cuijk
  2024-T-72 Beantwoording technische vragen Liberaal LVC Woon(zorg)visie Land van Cuijk
  01:15:09 - 01:16:00 - Mike van Diemen
  01:16:00 - 01:16:41 - D66
  01:16:41 - 01:20:29 - VVD
  01:20:29 - 01:23:30 - SP
  01:23:30 - 01:27:12 - GroenLinks-PvdA
  01:27:12 - 01:29:59 - Team Lokaal
  01:29:59 - 01:30:34 - Mike van Diemen
  01:30:34 - 01:33:47 - Liberaal LVC
  01:33:47 - 01:34:10 - FVD
  01:34:10 - 01:35:27 - LPG
  01:35:27 - 01:39:42 - CDA
  01:39:42 - 01:40:14 - Mike van Diemen
  01:40:14 - 01:43:24 - Bouke van Vught
  01:43:24 - 01:44:38 - Ambtelijke ondersteuning
  01:44:38 - 01:44:42 - Team Lokaal
  01:44:42 - 01:46:11 - Bouke van Vught
  01:46:11 - 01:47:28 - VVD
  01:47:28 - 01:47:46 - Team Lokaal
  01:47:46 - 01:48:22 - Liberaal LVC
  01:48:22 - 01:49:11 - VVD
  01:49:11 - 01:49:55 - Liberaal LVC
  01:49:55 - 01:53:44 - Bouke van Vught
  01:53:44 - 01:54:01 - Mike van Diemen
  01:54:01 - 01:54:20 - Team Lokaal
  01:54:20 - 01:56:07 - Bouke van Vught
  01:56:07 - 01:56:29 - Team Lokaal
  01:56:29 - 01:56:37 - SP
  01:56:37 - 01:58:02 - Bouke van Vught
  01:58:02 - 01:59:25 - SP
  01:59:25 - 02:01:05 - SP
  02:01:05 - 02:02:50 - CDA
  02:02:50 - 02:08:58 - Bouke van Vught
  02:08:58 - 02:12:10 - Bouke van Vught
  02:12:10 - 02:12:14 - Mike van Diemen
  02:12:14 - 02:13:07 - CDA
  02:13:07 - 02:17:57 - Bouke van Vught
  02:17:57 - 02:18:42 - Team Lokaal
  02:18:42 - 02:19:16 - Bouke van Vught
  02:19:16 - 02:20:30 - Bouke van Vught
  02:20:30 - 02:21:53 - Bouke van Vught
  02:21:53 - 02:23:18 - Team Lokaal
  02:23:18 - 02:25:52 - Bouke van Vught
  02:25:52 - 02:25:58 - FVD
  02:25:58 - 02:26:03 - Bouke van Vught
  02:26:03 - 02:26:07 - FVD
  02:26:07 - 02:26:22 - FVD
  02:26:22 - 02:28:23 - Bouke van Vught
  02:28:23 - 02:28:43 - Mike van Diemen
  02:28:43 - 02:28:49 - CDA
  02:28:49 - 02:33:37 - Bouke van Vught
  02:33:37 - 02:35:05 - CDA
  02:35:05 - 02:36:57 - Bouke van Vught
  02:36:57 - 02:37:16 - Mike van Diemen
  02:37:16 - 02:37:29 - Team Lokaal
  02:37:29 - 02:37:33 - Mike van Diemen
  02:37:33 - 02:37:48 - Liberaal LVC
  02:37:48 - 02:38:42 - LPG
  02:38:42 - 02:39:12 - CDA
  02:39:12 - 02:39:37 - VVD
  02:39:37 - 02:48:14 - Mike van Diemen
 12. 12

  Wethouder Maarten Jilisen

  02:39:58 - 02:48:14 - Mike van Diemen
  02:48:14 - 02:50:44 - Mike van Diemen
  02:50:44 - 02:51:17 - Liberaal LVC
  02:51:17 - 02:52:05 - CDA
  02:52:05 - 02:52:09 - Mike van Diemen
  02:52:09 - 02:52:49 - D66
  02:52:49 - 02:52:51 - Mike van Diemen
  02:52:51 - 02:53:09 - CDA
  02:53:09 - 02:53:33 - D66
  02:53:33 - 02:56:43 - VVD
  02:56:43 - 02:57:06 - GroenLinks-PvdA
  02:57:06 - 02:58:05 - Team Lokaal
  02:58:05 - 03:00:12 - Maarten Jilisen
  03:00:12 - 03:01:39 - CDA
  03:01:39 - 03:02:21 - Ambtelijke ondersteuning
  03:02:21 - 03:03:24 - CDA
  03:03:24 - 03:04:38 - Maarten Jilisen
  03:04:38 - 03:05:09 - SP
  03:05:09 - 03:05:43 - Maarten Jilisen
  03:05:43 - 03:06:39 - SP
  03:06:39 - 03:07:25 - GroenLinks-PvdA
  03:07:25 - 03:07:34 - CDA
  03:07:34 - 03:07:57 - VVD
  03:07:57 - 03:08:07 - GroenLinks-PvdA
  03:08:07 - 03:08:15 - Maarten Jilisen
  03:08:15 - 03:08:22 - SP
  03:08:22 - 03:09:42 - Ambtelijke ondersteuning
  03:09:42 - 03:09:54 - SP
  03:09:54 - 03:10:17 - Ambtelijke ondersteuning
  03:10:17 - 03:10:38 - SP
  03:10:38 - 03:11:56 - Maarten Jilisen
  03:11:56 - 03:13:15 - GroenLinks-PvdA
  03:13:15 - 03:15:36 - Maarten Jilisen
  03:15:36 - 03:15:52 - Ambtelijke ondersteuning
  03:15:52 - 03:16:13 - CDA
  03:16:13 - 03:16:38 - Ambtelijke ondersteuning
  03:16:38 - 03:16:53 - Mike van Diemen
  03:16:53 - 03:18:37 - Team Lokaal
  03:18:37 - 03:20:30 - SP
  03:20:30 - 03:21:54 - CDA
  03:21:54 - 03:22:46 - Liberaal LVC
  03:22:46 - 03:23:38 - Team Lokaal
  03:23:38 - 03:24:01 - Mike van Diemen
 13. 13

  Wethouder Maarten Jilisen

  03:23:54 - 03:24:01 - Mike van Diemen
  03:24:01 - 03:24:43 - Mike van Diemen
  03:24:43 - 03:26:19 - FVD
  03:26:19 - 03:28:09 - LPG
  03:28:09 - 03:30:07 - CDA
  03:30:07 - 03:31:07 - D66
  03:31:07 - 03:31:37 - VVD
  03:31:37 - 03:32:00 - SP
  03:32:00 - 03:33:34 - GroenLinks-PvdA
  03:33:34 - 03:34:52 - Team Lokaal
  03:34:52 - 03:35:08 - Liberaal LVC
  03:35:08 - 03:35:15 - Mike van Diemen
  03:35:15 - 03:39:30 - Maarten Jilisen
  03:39:30 - 03:42:38 - Team Lokaal
  03:42:38 - 03:45:41 - Maarten Jilisen
  03:45:41 - 03:46:47 - CDA
  03:46:47 - 03:46:53 - Mike van Diemen
  03:46:53 - 03:48:20 - LPG
  03:48:20 - 03:48:24 - Mike van Diemen
  03:48:24 - 03:49:33 - CDA
  03:49:33 - 03:50:22 - Team Lokaal
  03:50:22 - 03:50:37 - Mike van Diemen
 14. 14

  03:50:30 - 03:50:37 - Mike van Diemen