Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 1

Uitvoering sportbeleid + Sterke basis voor volwassenen

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:35
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Helma Pluk
Toelichting

Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:01:36 - 00:04:30 - Helma Pluk
 2. 1

  Tijdens thema-avonden komen onderwerpen Beeldvormend of Opiniërend aan de orde. Doorgaans gaat het om onderwerpen waarover de raad in de toekomst een besluit neemt.

  00:03:07 - 00:04:30 - Helma Pluk
 3. 2

  Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Er zijn enkele 'spelregels': 
  - alleen voor nieuwe onderwerpen. Niet bestemd voor individuele kwesties;
  - maximaal 10 minuten;
  - aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.

 4. 3

  Tijdens de commissievergadering van 30 november 2023 hebben raads- en burgerleden aangegeven in gesprek te willen over het ambitieniveau t.a.v. de hoofdstukken in de Sportnota. Daarnaast wil de raad het gesprek aangaan over hoe we het verenigingsleven beter kunnen betrekken bij de vorming van beleid en wat hierin de wensen van onze sportverenigingen zijn.


  Inmiddels is er input opgehaald bij de verenigingen d.m.v. een sportcafé op 6 maart jl. De input wordt toegelicht tijdens de presentatie.
  Na afloop van de presentatie is er voldoende ruimte voor vragen, waarna we met elkaar een open gesprek voeren.
  De resultaten van het sportcafé worden tijdig aan de agenda toegevoegd, zodat iedereen voorbereid kan deelnemen aan het gesprek.


  Inwoners en leden van sportverenigingen zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen. Allereerst als toehoorder met de ruimte om deel te nemen aan het gesprek in de laatste ronde.

  00:03:25 - 00:04:30 - Helma Pluk
  00:04:30 - 00:05:35 - Willy Hendriks
  00:12:13 - 00:12:15 - Helma Pluk
  00:16:23 - 00:16:25 - Helma Pluk
  00:16:37 - 00:16:48 - Helma Pluk
  00:17:00 - 00:17:06 - Helma Pluk
  00:17:20 - 00:17:22 - Helma Pluk
  00:17:31 - 00:17:36 - Helma Pluk
  00:17:50 - 00:17:53 - Helma Pluk
  00:18:24 - 00:18:26 - Helma Pluk
  00:19:55 - 00:19:58 - Helma Pluk
  00:22:18 - 00:22:19 - Helma Pluk
  00:22:38 - 00:22:42 - Helma Pluk
  00:23:06 - 00:23:33 - Willy Hendriks
  00:23:36 - 00:23:40 - Helma Pluk
  00:24:32 - 00:24:34 - Helma Pluk
  00:26:15 - 00:26:22 - Helma Pluk
  00:27:50 - 00:30:34 - Theo Peters
  00:30:34 - 00:30:37 - Helma Pluk
  00:33:17 - 00:33:19 - Helma Pluk
  00:34:28 - 00:34:29 - Helma Pluk
  00:34:29 - 00:35:11 - Willy Hendriks
  00:35:11 - 00:35:17 - Helma Pluk
  00:35:51 - 00:35:53 - Helma Pluk
  00:36:30 - 00:36:32 - Helma Pluk
  00:36:39 - 00:36:43 - Helma Pluk
  00:37:02 - 00:37:13 - Theo Peters
  00:37:13 - 00:37:15 - Helma Pluk
  00:38:23 - 00:38:25 - Helma Pluk
  00:40:10 - 00:40:21 - Helma Pluk
  00:41:06 - 00:41:07 - Helma Pluk
  00:41:07 - 00:41:35 - Willy Hendriks
  00:41:35 - 00:41:41 - Helma Pluk
  00:41:48 - 00:41:54 - Helma Pluk
  00:41:57 - 00:42:10 - Theo Peters
  00:42:20 - 00:42:22 - Helma Pluk
  00:42:31 - 00:44:14 - Theo Peters
  00:44:14 - 00:44:17 - Helma Pluk
  00:45:01 - 00:45:03 - Helma Pluk
  00:45:48 - 00:45:50 - Helma Pluk
  00:45:50 - 00:46:25 - Willy Hendriks
  00:46:25 - 00:46:26 - Helma Pluk
  00:46:51 - 00:46:53 - Helma Pluk
  00:47:24 - 00:47:30 - Helma Pluk
  00:47:31 - 00:47:32 - Claire Martens
  00:47:38 - 00:47:40 - Claire Martens
  00:47:40 - 00:47:58 - Claire Martens
  00:48:02 - 00:48:09 - Claire Martens
  00:48:32 - 00:49:17 - Theo Peters
  00:49:17 - 00:49:26 - Helma Pluk
  00:49:53 - 00:50:03 - Helma Pluk
  00:50:35 - 00:50:36 - Helma Pluk
  00:50:36 - 00:51:23 - Willy Hendriks
  00:51:23 - 00:51:25 - Helma Pluk
  00:51:59 - 00:52:00 - Helma Pluk
  00:52:59 - 00:53:04 - Helma Pluk
  00:54:07 - 00:54:08 - Helma Pluk
  00:54:56 - 00:54:59 - Helma Pluk
  00:55:31 - 00:56:49 - Willy Hendriks
  00:56:49 - 00:56:51 - Helma Pluk
  00:57:08 - 00:57:12 - Willy Hendriks
  00:57:12 - 00:57:14 - Helma Pluk
  00:59:14 - 00:59:16 - Helma Pluk
  01:00:34 - 01:00:37 - Willy Hendriks
  01:00:37 - 01:00:39 - Helma Pluk
  01:00:39 - 01:01:11 - Willy Hendriks
  01:01:11 - 01:01:31 - Helma Pluk
  01:02:03 - 01:02:04 - Willy Hendriks
  01:02:04 - 01:02:05 - Helma Pluk
  01:02:05 - 01:02:41 - Willy Hendriks
  01:02:41 - 01:03:06 - Helma Pluk
  01:07:48 - 01:08:41 - Helma Pluk
  01:09:03 - 01:09:05 - Theo Peters
  01:09:05 - 01:09:19 - Helma Pluk
 5. 4

  01:09:27 - 01:09:31 - Helma Pluk
  01:13:31 - 01:13:40 - Helma Pluk
  01:13:46 - 01:13:53 - Helma Pluk
  01:14:07 - 01:14:46 - Helma Pluk
 6. 5

  In een tijd waarin maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden, wordt een integrale benadering van het sociaal domein steeds belangrijker. Het sociaal domein voor volwassenen omvat niet alleen de wettelijke taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet, maar onder andere ook bestaanszekerheid, gezondheidsbeleid, kunst, cultuur en sport. In de gemeente Land van Cuijk is op deze aspecten afzonderlijk al het nodige uitgewerkt en vormgegeven.
  Het doel van de op te stellen nota is het bevorderen van samenhang, samenwerking en integraliteit tussen de verschillende (beleids)velden binnen het sociaal domein. Een integrale overkoepelende visie en aanpak op het sociaal domein voor alle volwassen inwoners. De nota geeft richting en prioriteit aan waar we als gemeente, samen met partners, op willen gaan inzetten de komende periode, maar geeft ook inzicht in wat we mogelijk nog missen om een sterke basis te kunnen bieden voor onze inwoners.
  We willen op deze avond horen of we op de goede weg zijn met de richting op basis van de eerste voorbereidingen en welke onderwerpen mogelijk nog worden gemist voor een goede uitwerking van de beleidsnota.

  01:14:17 - 01:14:46 - Helma Pluk
  01:14:46 - 01:15:52 - Willy Hendriks
  01:15:54 - 01:15:56 - Helma Pluk
  01:16:02 - 01:24:12 - Marcel Dekkers
  01:24:42 - 01:25:00 - Helma Pluk
  01:25:31 - 01:25:37 - Helma Pluk
  01:26:04 - 01:26:23 - Helma Pluk
  01:26:54 - 01:27:11 - Helma Pluk
  01:27:39 - 01:30:36 - Marcel Dekkers
  01:30:36 - 01:30:42 - Helma Pluk
  01:32:12 - 01:32:31 - Helma Pluk
  01:32:47 - 01:33:00 - Helma Pluk
  01:33:21 - 01:33:39 - Helma Pluk
  01:33:42 - 01:33:44 - Helma Pluk
  01:34:33 - 01:34:41 - Helma Pluk
  01:35:30 - 01:35:35 - Helma Pluk
  01:35:58 - 01:36:02 - Helma Pluk
  01:36:11 - 01:38:26 - Marcel Dekkers
  01:38:39 - 01:38:49 - Helma Pluk
  01:39:55 - 01:39:58 - Helma Pluk
  01:40:41 - 01:41:19 - Willy Hendriks
  01:41:19 - 01:41:20 - Helma Pluk
  01:41:41 - 01:41:44 - Willy Hendriks
  01:41:53 - 01:41:54 - Willy Hendriks
  01:41:54 - 01:41:56 - Helma Pluk
  01:41:56 - 01:42:33 - Willy Hendriks
  01:42:35 - 01:42:38 - Helma Pluk
  01:43:16 - 01:43:17 - Helma Pluk
  01:44:19 - 01:44:28 - Helma Pluk
  01:44:31 - 01:44:38 - Helma Pluk
  01:44:56 - 01:44:59 - Marcel Dekkers
  01:44:59 - 01:45:56 - Marcel Dekkers
  01:45:56 - 01:46:19 - Helma Pluk
  01:46:37 - 01:46:52 - Helma Pluk
  01:47:22 - 01:48:08 - Willy Hendriks
  01:48:08 - 01:48:18 - Helma Pluk
  01:50:18 - 01:50:33 - Helma Pluk
  01:50:50 - 01:50:55 - Helma Pluk
  01:51:37 - 01:51:38 - Helma Pluk
  01:51:38 - 01:51:48 - Helma Pluk
  01:52:11 - 01:52:43 - Willy Hendriks
  01:52:47 - 01:52:53 - Willy Hendriks
  01:53:31 - 01:54:15 - Willy Hendriks
  01:54:23 - 01:54:28 - Helma Pluk
  01:54:29 - 01:56:37 - Marcel Dekkers
  01:56:37 - 01:56:43 - Helma Pluk
  01:57:34 - 01:57:38 - Helma Pluk
  01:57:38 - 01:58:00 - Willy Hendriks
  01:58:00 - 01:58:01 - Willy Hendriks
  01:58:01 - 01:58:26 - Helma Pluk
 7. 6

  01:58:20 - 01:58:26 - Helma Pluk