Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 1

Bomenbeleidsplan (deel 2) + Toeristische visie

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 21:45
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Judith Logtens
Toelichting

Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1

  Tijdens thema-avonden komen onderwerpen Beeldvormend of Opiniërend aan de orde. Doorgaans gaat het om onderwerpen waarover de raad in de toekomst een besluit neemt.

  00:03:14 - 00:04:42 - Judith Logtens
 3. 2

  Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Er zijn enkele 'spelregels': 
  - Alleen voor nieuwe onderwerpen. Niet bestemd voor individuele kwesties.
  - Maximaal 10 minuten.
  - Aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.

 4. 3

  Bomen zijn waardevol op verschillende thema’s: natuur, klimaat, landschap en cultuurhistorie. In een eerste thema-avond (23 november j.l.) is de gemeenteraad hierover geïnformeerd en is besproken welke mogelijkheden de gemeente heeft om de waarden van bomen te beschermen. In deze tweede thema avond over het Bomenbeleid wordt dieper ingegaan op deze mogelijkheden. Maar vooral ook welke bomen willen we beschermen? Alleen gemeentelijke bomen? Of ook die van particulieren? En wat te doen met landschapselementen in het buitengebied? En wanneer mag een te beschermen boom dan wel gekapt worden? En onder welke voorwaarden (denk aan herplantplicht)?
  De avond begint met een presentatie door Bomenwacht Nederland. Er worden discussiepunten voorgelegd aan de aanwezige raads- en burgerleden.
  In het Bomenbeleidsplan wil gemeente Land van Cuijk de gewenste ontwikkeling van het bomenbestand borgen. De doelen en ambities van de Natuurvisie worden specifiek voor bomen uitgewerkt in dit Bomenbeleidsplan


  Rol raads- en burgerleden:
  Geïnformeerd worden, Ruimte voor het stellen van vragen, Met elkaar in gesprek gaan. Consultatie, koers aangeven aan de hand van de voorgelegde discussiepunten.
  Rol aanwezig publiek en stakeholders:
  Geïnformeerd worden. Ruimte voor het stellen van vragen en het meegeven van opvattingen en aandachtspunten. Met elkaar in gesprek gaan.

  00:04:09 - 00:04:42 - Judith Logtens
  00:04:42 - 00:04:44 - Wethouder
  00:04:44 - 00:05:41 - Antoinette Maas
  00:05:45 - 00:05:49 - Judith Logtens
  00:06:24 - 00:08:54 - Susanne Driessen
  00:15:53 - 00:15:59 - Judith Logtens
  00:16:24 - 00:16:26 - Judith Logtens
  00:16:39 - 00:16:40 - Judith Logtens
  00:17:09 - 00:17:22 - Judith Logtens
  00:17:38 - 00:17:39 - Judith Logtens
  00:18:13 - 00:18:15 - Judith Logtens
  00:18:30 - 00:19:27 - Susanne Driessen
  00:19:27 - 00:19:28 - Judith Logtens
  00:20:15 - 00:20:17 - Judith Logtens
  00:21:05 - 00:21:06 - Judith Logtens
  00:22:41 - 00:22:42 - Judith Logtens
  00:23:06 - 00:23:26 - Susanne Driessen
  00:23:26 - 00:23:28 - Judith Logtens
  00:23:32 - 00:23:43 - Wethouder
  00:23:43 - 00:25:40 - Antoinette Maas
  00:25:40 - 00:25:41 - Wethouder
  00:25:41 - 00:25:42 - Judith Logtens
  00:28:18 - 00:28:20 - Judith Logtens
  00:29:48 - 00:30:00 - Judith Logtens
  00:30:56 - 00:31:16 - Susanne Driessen
  00:31:56 - 00:32:00 - Judith Logtens
  00:32:04 - 00:32:05 - Judith Logtens
  00:32:20 - 00:32:21 - Judith Logtens
  00:32:29 - 00:32:35 - Judith Logtens
  00:33:18 - 00:33:21 - Judith Logtens
  00:34:34 - 00:34:35 - Judith Logtens
  00:35:05 - 00:35:07 - Judith Logtens
  00:36:00 - 00:36:01 - Judith Logtens
  00:36:52 - 00:36:53 - Judith Logtens
  00:37:03 - 00:37:04 - Wethouder
  00:37:04 - 00:37:05 - Wethouder
  00:37:05 - 00:37:06 - Judith Logtens
  00:37:06 - 00:37:14 - Wethouder
  00:37:14 - 00:37:51 - Antoinette Maas
  00:37:51 - 00:37:56 - Judith Logtens
  00:38:27 - 00:38:31 - Judith Logtens
  00:39:26 - 00:39:31 - Judith Logtens
  00:40:12 - 00:40:16 - Judith Logtens
  00:40:16 - 00:40:23 - Wethouder
  00:40:23 - 00:40:55 - Antoinette Maas
  00:41:38 - 00:41:44 - Judith Logtens
  00:42:08 - 00:42:09 - Judith Logtens
  00:42:09 - 00:42:30 - Wethouder
  00:42:33 - 00:42:35 - Judith Logtens
  00:44:10 - 00:44:11 - Judith Logtens
  00:45:14 - 00:45:15 - Judith Logtens
  00:45:53 - 00:45:55 - Judith Logtens
  00:46:28 - 00:46:30 - Judith Logtens
  00:47:29 - 00:49:34 - Judith Logtens
  00:49:35 - 00:50:37 - Judith Logtens
  00:50:57 - 00:50:58 - Judith Logtens
  00:53:27 - 00:53:28 - Judith Logtens
  00:53:33 - 00:53:35 - Judith Logtens
  00:54:25 - 00:54:26 - Wethouder
  00:54:26 - 00:54:27 - Judith Logtens
  00:54:27 - 00:54:41 - Wethouder
  00:54:41 - 00:54:44 - Antoinette Maas
  00:54:44 - 00:55:05 - Antoinette Maas
  00:55:05 - 00:55:20 - Judith Logtens
  00:56:21 - 00:56:22 - Judith Logtens
  00:57:24 - 00:57:25 - Wethouder
  00:57:25 - 00:57:26 - Judith Logtens
  00:57:26 - 00:57:28 - Wethouder
  00:57:28 - 00:57:57 - Antoinette Maas
  00:57:58 - 00:58:00 - Judith Logtens
  00:58:04 - 00:58:12 - Judith Logtens
  00:58:43 - 00:58:51 - Judith Logtens
  00:59:38 - 00:59:45 - Judith Logtens
  01:01:18 - 01:01:24 - Judith Logtens
  01:04:35 - 01:04:51 - Judith Logtens
  01:05:15 - 01:05:16 - Judith Logtens
  01:06:33 - 01:06:35 - Judith Logtens
  01:07:08 - 01:07:10 - Judith Logtens
  01:07:10 - 01:07:21 - Wethouder
  01:07:21 - 01:07:58 - Antoinette Maas
  01:07:58 - 01:08:06 - Judith Logtens
  01:08:10 - 01:08:13 - Judith Logtens
  01:08:46 - 01:08:47 - Judith Logtens
  01:10:01 - 01:10:02 - Judith Logtens
  01:10:48 - 01:10:50 - Judith Logtens
  01:14:05 - 01:14:06 - Judith Logtens
  01:15:34 - 01:15:36 - Judith Logtens
  01:16:24 - 01:16:25 - Judith Logtens
  01:17:49 - 01:18:00 - Judith Logtens
  01:18:00 - 01:18:06 - Wethouder
  01:18:06 - 01:18:12 - Antoinette Maas
  01:18:12 - 01:18:13 - Judith Logtens
  01:18:13 - 01:18:31 - Wethouder
  01:18:31 - 01:18:52 - Antoinette Maas
  01:18:52 - 01:18:54 - Judith Logtens
  01:19:42 - 01:19:43 - Wethouder
  01:19:43 - 01:19:49 - Judith Logtens
  01:20:42 - 01:20:46 - Judith Logtens
  01:20:46 - 01:20:47 - Wethouder
  01:20:47 - 01:21:09 - Judith Logtens
 5. 4

  01:26:32 - 01:26:36 - Judith Logtens
  01:26:55 - 01:27:12 - Judith Logtens
  01:27:17 - 01:27:56 - Judith Logtens
 6. 5

  We werken als gemeente al een aantal maanden aan een nieuwe Visie Toerisme en Recreatie. Dit doen we samen met het bureau Ginder. Om input te verzamelen voor deze visie hebben we de afgelopen maanden samengewerkt met diverse stakeholders. Vragen als: wat is de maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie? Welke doelgroepen en bijbehorende strategie kiezen we om meerwaarde te optimaliseren? worden uiteindelijk in de nieuwe visie beantwoord.
  Adviseurs Gré Beekers en Saskia Veenstra van Ginder vertellen tijdens deze thema-avond meer over de aanpak voor de visie en waar we op dit moment staan. Ook gaan ze in op trends en ontwikkelingen en hoe we die het beste kunnen inzetten voor het Land van Cuijk. We hopen hiermee de raad mee te nemen in het proces en natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen.
  Gepland is om de Visie Toerisme en Recreatie rond de zomerperiode aan de gemeenteraad voor te leggen voor besluitvorming.


  Rol raads- en burgerleden:
  Geïnformeerd worden, Ruimte voor het stellen van vragen, Met elkaar in gesprek gaan. 
  Rol aanwezig publiek en stakeholders:
  Geïnformeerd worden. Ruimte voor het stellen van vragen en het meegeven van opvattingen en aandachtspunten. Met elkaar in gesprek gaan.

  01:27:25 - 01:27:56 - Judith Logtens
  01:28:02 - 01:28:12 - Judith Logtens
  01:28:21 - 01:28:22 - Judith Logtens
  01:28:22 - 01:28:31 - Wethouder
  01:28:31 - 01:29:20 - Maarten Jilisen
  01:29:20 - 01:29:28 - Judith Logtens
  01:29:37 - 01:38:51 - Saskia Veenstra
  01:38:51 - 01:42:45 - Gré Beekers
  01:42:45 - 01:42:49 - Judith Logtens
  01:42:59 - 01:43:08 - Judith Logtens
  01:43:47 - 01:43:54 - Gré Beekers
  01:43:54 - 01:43:56 - Judith Logtens
  01:44:23 - 01:44:31 - Judith Logtens
  01:44:57 - 01:48:42 - Gré Beekers
  01:48:42 - 01:52:51 - Saskia Veenstra
  01:52:51 - 01:52:52 - Judith Logtens
  01:54:31 - 01:54:36 - Judith Logtens
  01:55:46 - 01:56:08 - Saskia Veenstra
  01:56:08 - 01:56:15 - Judith Logtens
  01:56:35 - 01:56:42 - Judith Logtens
  01:57:03 - 02:00:49 - Saskia Veenstra
  02:00:49 - 02:00:50 - Judith Logtens
  02:01:08 - 02:01:09 - Judith Logtens
  02:02:07 - 02:02:09 - Judith Logtens
  02:02:22 - 02:02:25 - Judith Logtens
  02:02:27 - 02:03:11 - Saskia Veenstra
  02:03:11 - 02:05:27 - Gré Beekers
  02:05:27 - 02:05:29 - Judith Logtens
  02:05:44 - 02:06:43 - Gré Beekers
  02:06:43 - 02:06:48 - Judith Logtens
  02:07:28 - 02:07:53 - Gré Beekers
  02:07:53 - 02:07:55 - Judith Logtens
  02:07:55 - 02:08:03 - Wethouder
  02:08:03 - 02:08:34 - Maarten Jilisen
  02:08:59 - 02:10:59 - Gré Beekers
  02:10:59 - 02:11:06 - Judith Logtens
  02:12:33 - 02:12:35 - Judith Logtens
  02:12:45 - 02:12:54 - Judith Logtens
  02:13:40 - 02:15:48 - Gré Beekers
  02:15:48 - 02:16:02 - Judith Logtens
  02:16:55 - 02:17:12 - Judith Logtens
  02:17:28 - 02:17:36 - Wethouder
  02:17:37 - 02:17:42 - Judith Logtens
  02:18:23 - 02:18:39 - Judith Logtens
  02:18:39 - 02:18:42 - Wethouder
  02:18:42 - 02:19:09 - Maarten Jilisen
  02:19:14 - 02:19:26 - Judith Logtens
  02:19:45 - 02:19:46 - Judith Logtens
  02:20:43 - 02:21:04 - Gré Beekers
  02:21:11 - 02:21:13 - Wethouder
  02:21:15 - 02:21:18 - Wethouder
  02:21:18 - 02:21:39 - Maarten Jilisen
  02:21:40 - 02:21:43 - Judith Logtens
  02:22:11 - 02:22:14 - Judith Logtens
  02:22:16 - 02:22:24 - Wethouder
  02:22:24 - 02:22:51 - Judith Logtens
  02:23:38 - 02:23:41 - Judith Logtens
  02:25:02 - 02:25:03 - Judith Logtens
  02:25:03 - 02:25:21 - Wethouder
  02:25:21 - 02:25:59 - Maarten Jilisen
  02:26:00 - 02:26:02 - Judith Logtens
  02:26:05 - 02:26:08 - Judith Logtens
  02:26:21 - 02:26:23 - Judith Logtens
  02:27:53 - 02:28:01 - Judith Logtens
  02:28:06 - 02:28:21 - Gré Beekers
  02:28:44 - 02:29:02 - Gré Beekers
  02:29:02 - 02:29:06 - Judith Logtens
  02:30:14 - 02:30:16 - Judith Logtens
  02:30:24 - 02:31:01 - Gré Beekers
  02:31:04 - 02:31:05 - Judith Logtens
  02:31:54 - 02:31:58 - Judith Logtens
  02:34:09 - 02:34:10 - Judith Logtens
  02:34:11 - 02:35:26 - Wethouder
  02:35:32 - 02:35:41 - Judith Logtens
  02:39:05 - 02:39:24 - Judith Logtens
  02:39:24 - 02:39:28 - Wethouder
  02:39:28 - 02:39:31 - Judith Logtens
  02:40:47 - 02:40:48 - Wethouder
  02:40:48 - 02:40:51 - Judith Logtens
  02:40:51 - 02:40:55 - Wethouder
  02:40:55 - 02:41:05 - Maarten Jilisen
  02:41:05 - 02:41:06 - Judith Logtens
  02:41:09 - 02:41:43 - Wethouder
  02:41:44 - 02:41:45 - Judith Logtens
  02:41:56 - 02:41:58 - Wethouder
  02:42:00 - 02:42:13 - Judith Logtens
  02:43:17 - 02:43:21 - Judith Logtens
  02:44:10 - 02:44:49 - Wethouder
  02:44:50 - 02:44:56 - Judith Logtens
  02:45:58 - 02:45:59 - Wethouder
  02:46:01 - 02:47:10 - Wethouder
  02:47:37 - 02:48:14 - Wethouder
  02:48:14 - 02:48:24 - Judith Logtens
  02:48:56 - 02:49:14 - Wethouder
  02:49:16 - 02:49:18 - Wethouder
  02:49:21 - 02:49:23 - Judith Logtens
  02:49:31 - 02:49:35 - Judith Logtens
  02:50:00 - 02:50:05 - Judith Logtens
  02:50:28 - 02:50:30 - Judith Logtens
  02:50:30 - 02:50:53 - Wethouder
  02:51:01 - 02:51:03 - Wethouder
  02:51:03 - 02:51:20 - Judith Logtens
 7. 6

  02:51:05 - 02:51:20 - Judith Logtens