Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 1

Nota Uiterlijk van bouwwerken Land van Cuijk 2025 + Geurverordening Land van Cuijk

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Judith Logtens
Toelichting

Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:04:55 - 00:06:33 - Judith Logtens
 2. 1

  Tijdens thema-avonden komen onderwerpen Beeldvormend of Opiniërend aan de orde. Doorgaans gaat het om onderwerpen waarover de raad in de toekomst een besluit neemt.

 3. 2

  Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Er zijn enkele 'spelregels': 
  - alleen voor nieuwe onderwerpen. Niet bestemd voor individuele kwesties;
  - maximaal 10 minuten;
  - aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.


  Er zijn geen aanmeldingen voor het inwonerspodium.

 4. 3

  De aanleiding voor deze avond is het voornemen het welstandsbeleid te actualiseren. Hierbij horen wij graag uw meningen en ideeën  over het huidige en toekomstige welstandsbeleid van de gemeente Land van Cuijk. Op basis van deze informatie wordt door de gemeente de concept Nota Uiterlijk van Bouwwerken Land van Cuijk 2025 opgesteld.


  De naam van deze nota verwijst naar het belangrijkste aspect van het beleid, het uiterlijk van bouwwerken, als onderdeel van de omgevingskwaliteit en de identiteit van de plek.Deze omgevingskwaliteit wordt niet alleen bepaald door het uiterlijk van bouwwerken, maar ook door de groene omgeving, de cultuurhistorie of het samenspel van gebouwen.


  Om te bepalen of bouwwerken passen in hun omgeving kunnen toetsingscriteria worden opgesteld. Deze toetsingscriteria gaan, afhankelijk van de locatie, in meer of mindere mate in op aspecten zoals massa, geleding, materiaal, kleurstelling en detaillering. Wanneer het toetsen op basiskwaliteit voldoende wordt geacht, zal er alleen op hoofdkenmerken getoetst worden: aantal bouwlagen, wel of geen kap, kleurgroep gevels en kap.


  Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de huidige werkwijze en de achterliggende gedachte bij welstandsbeleid.


  Iedereen is welkom om vragen te stellen, opvattingen te delen en deel te nemen aan het gesprek.

  00:06:10 - 00:06:33 - Judith Logtens
  00:12:38 - 00:14:28 - Mark Janssen
  00:17:57 - 00:28:10 - Will Groothuysen
  00:28:42 - 00:29:02 - Judith Logtens
  00:32:24 - 00:42:06 - Chris Franken
  00:42:06 - 00:42:19 - Judith Logtens
  00:42:19 - 00:42:20 - Judith Logtens
  00:42:58 - 00:43:22 - Will Groothuysen
  00:43:31 - 00:43:32 - Judith Logtens
  00:43:38 - 00:43:52 - Judith Logtens
  00:45:05 - 00:45:07 - Judith Logtens
  00:46:25 - 00:46:28 - Judith Logtens
  00:46:42 - 00:46:54 - Judith Logtens
  00:47:26 - 00:47:29 - Judith Logtens
  00:47:36 - 00:48:27 - Will Groothuysen
  00:48:27 - 00:48:39 - Judith Logtens
  00:48:55 - 00:49:09 - Judith Logtens
  00:51:25 - 00:51:27 - Judith Logtens
  00:53:14 - 00:53:15 - Judith Logtens
  00:53:23 - 00:53:26 - Will Groothuysen
  00:53:27 - 00:53:32 - Judith Logtens
  00:53:45 - 00:53:46 - Judith Logtens
  00:53:47 - 00:53:48 - Judith Logtens
  00:54:08 - 00:54:20 - Will Groothuysen
  00:54:24 - 00:54:26 - Judith Logtens
  00:55:04 - 00:55:05 - Judith Logtens
  00:55:31 - 00:57:05 - Will Groothuysen
  00:57:05 - 00:57:20 - Judith Logtens
  00:57:55 - 00:57:56 - Judith Logtens
  00:58:16 - 00:58:17 - Judith Logtens
  00:58:34 - 00:58:36 - Mark Janssen
  00:58:36 - 00:58:38 - Judith Logtens
  00:58:38 - 00:58:56 - Mark Janssen
  00:58:59 - 00:59:00 - Judith Logtens
  00:59:17 - 00:59:22 - Judith Logtens
  01:01:39 - 01:01:40 - Judith Logtens
  01:01:46 - 01:02:23 - Will Groothuysen
  01:02:26 - 01:02:29 - Judith Logtens
  01:04:43 - 01:04:54 - Judith Logtens
  01:05:49 - 01:05:51 - Judith Logtens
  01:06:26 - 01:06:29 - Judith Logtens
  01:06:36 - 01:06:38 - Judith Logtens
  01:06:59 - 01:07:02 - Judith Logtens
  01:07:41 - 01:07:43 - Judith Logtens
  01:09:02 - 01:09:04 - Judith Logtens
  01:10:05 - 01:10:08 - Judith Logtens
  01:11:01 - 01:11:05 - Judith Logtens
  01:11:56 - 01:11:58 - Judith Logtens
  01:13:27 - 01:13:29 - Judith Logtens
  01:14:17 - 01:14:19 - Judith Logtens
  01:14:48 - 01:14:50 - Judith Logtens
  01:16:03 - 01:16:04 - Judith Logtens
  01:18:42 - 01:18:44 - Judith Logtens
  01:19:52 - 01:19:55 - Judith Logtens
  01:20:58 - 01:21:01 - Judith Logtens
  01:22:16 - 01:22:17 - Judith Logtens
  01:22:59 - 01:23:03 - Judith Logtens
  01:23:16 - 01:23:17 - Judith Logtens
  01:24:33 - 01:24:34 - Judith Logtens
  01:25:33 - 01:25:37 - Judith Logtens
  01:27:18 - 01:27:21 - Judith Logtens
  01:27:51 - 01:28:03 - Will Groothuysen
  01:28:03 - 01:28:04 - Judith Logtens
  01:28:21 - 01:28:23 - Judith Logtens
  01:29:13 - 01:29:14 - Judith Logtens
  01:29:55 - 01:30:06 - Judith Logtens
  01:30:06 - 01:30:11 - Mark Janssen
  01:30:11 - 01:30:12 - Judith Logtens
  01:30:35 - 01:30:37 - Judith Logtens
  01:30:48 - 01:30:58 - Will Groothuysen
  01:31:18 - 01:31:21 - Judith Logtens
  01:31:55 - 01:32:02 - Judith Logtens
  01:32:02 - 01:34:22 - Mark Janssen
  01:34:22 - 01:34:23 - Mark Janssen
  01:34:24 - 01:34:54 - Judith Logtens
 5. 4

  De gemeente is bezig met het aanpassen van de geurverordening. In de geurverordening stelt de gemeente eigen waarden (normen of afstanden) vast voor de geurhinder van veehouderijen.
  In december 2023 was het eerste ontwerp van deze nieuwe verordening klaar. Deze is hieronder bijgevoegd. Ook werd een aanhoudingsbesluit genomen voor nieuwe aanvragen in afwachting van de definitieve geurverordening.
  Dit aanhoudingsbesluit is op 1 januari 2024 in werking getreden. Naar aanleiding van binnengekomen zienswijzen op het ontwerp wordt de geurverordening aangepast. 
  Tijdens deze thema-avond wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de geurverordening. Ook inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn of de bijeenkomst online te volgen.

  01:38:17 - 01:38:18 - Judith Logtens
  01:43:55 - 01:44:34 - Judith Logtens
  01:44:34 - 01:46:19 - Antoinette Maas
  01:46:19 - 01:46:36 - Judith Logtens
  01:51:48 - 01:51:54 - Judith Logtens
  01:52:17 - 01:52:18 - Judith Logtens
  01:53:11 - 01:53:13 - Judith Logtens
  01:53:18 - 01:53:19 - Judith Logtens
  01:54:42 - 01:58:10 - Henk Ullenbroeck
  01:58:14 - 01:58:15 - Judith Logtens
  01:59:16 - 01:59:21 - Judith Logtens
  01:59:55 - 01:59:57 - Judith Logtens
  02:00:01 - 02:00:05 - Judith Logtens
  02:00:14 - 02:00:16 - Judith Logtens
  02:02:48 - 02:02:52 - Henk Ullenbroeck
  02:02:52 - 02:02:54 - Judith Logtens
  02:04:57 - 02:04:58 - Judith Logtens
  02:06:10 - 02:07:45 - Henk Ullenbroeck
  02:07:45 - 02:07:46 - Judith Logtens
  02:08:29 - 02:08:30 - Judith Logtens
  02:13:22 - 02:13:28 - Judith Logtens
  02:15:14 - 02:15:16 - Judith Logtens
  02:16:17 - 02:17:41 - Henk Ullenbroeck
  02:17:41 - 02:20:38 - Henk Ullenbroeck
  02:20:38 - 02:20:39 - Judith Logtens
  02:23:31 - 02:24:18 - Henk Ullenbroeck
  02:24:53 - 02:24:54 - Judith Logtens
  02:26:10 - 02:26:51 - Henk Ullenbroeck
  02:26:55 - 02:26:56 - Judith Logtens
  02:32:00 - 02:32:04 - Henk Ullenbroeck
  02:32:04 - 02:32:12 - Judith Logtens
  02:32:39 - 02:33:18 - Henk Ullenbroeck
  02:33:18 - 02:33:27 - Judith Logtens
  02:33:56 - 02:34:04 - Henk Ullenbroeck
  02:34:27 - 02:37:29 - Henk Ullenbroeck
  02:37:29 - 02:37:31 - Judith Logtens
  02:39:21 - 02:40:12 - Henk Ullenbroeck
  02:40:12 - 02:40:16 - Judith Logtens
  02:43:22 - 02:43:27 - Judith Logtens
  02:45:03 - 02:45:04 - Judith Logtens
  02:46:17 - 02:46:21 - Judith Logtens
  02:47:16 - 02:47:18 - Judith Logtens
  02:47:46 - 02:47:47 - Judith Logtens
  02:48:27 - 02:48:29 - Judith Logtens
  02:49:00 - 02:50:02 - Henk Ullenbroeck
  02:50:02 - 02:50:03 - Judith Logtens
  02:50:50 - 02:50:55 - Judith Logtens
  02:50:55 - 02:52:05 - Mark Janssen
  02:52:06 - 02:52:10 - Judith Logtens
  02:53:44 - 02:53:46 - Antoinette Maas
  02:53:46 - 02:53:47 - Judith Logtens
  02:53:49 - 02:54:19 - Antoinette Maas
  02:54:19 - 02:54:20 - Judith Logtens
  02:54:21 - 02:54:23 - Judith Logtens
  02:56:33 - 02:56:48 - Henk Ullenbroeck
  02:56:50 - 02:56:55 - Judith Logtens
  02:59:34 - 02:59:35 - Judith Logtens
  03:00:38 - 03:00:39 - Judith Logtens
  03:01:40 - 03:01:50 - Judith Logtens
  03:02:06 - 03:02:18 - Judith Logtens
  03:02:18 - 03:03:14 - Antoinette Maas
  03:03:18 - 03:03:21 - Judith Logtens
 6. 5
  Sluiting - 22:00