Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 1

Inclusie en diversiteit + Merletcollege Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) Velp + Economische visie Land van Cuijk (deel 2)

donderdag 6 juni 2024

18:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Helma Pluk
Toelichting

Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1

  Tijdens thema-avonden komen onderwerpen Beeldvormend of Opiniërend aan de orde. Doorgaans gaat het om onderwerpen waarover de raad in de toekomst een besluit neemt.

 3. 2

  Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Er zijn enkele 'spelregels': 
  - alleen voor nieuwe onderwerpen. Niet bestemd voor individuele kwesties;
  - maximaal 10 minuten;
  - aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.


  Er zijn geen aanmeldingen ontvangen.

 4. 3

  We willen dat iedereen in onze gemeente zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt. In onze gemeente is er binnen diverse beleidsterreinen al veel aandacht voor inclusie en diversiteit.


  Tijdens deze thema-avond wordt verder ingegaan op wat er op dit gebied al voor onze inwoners wordt gedaan. Daarnaast wordt ook besproken met welke organisaties we hierbij samenwerken.
  Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek om de belangrijkste thema’s op het gebied van inclusie op te halen.
  Daarbij is iedereen welkom om deel te nemen aan het gesprek. Ook is er ruimte om vragen te stellen, dingen mee te geven en opvattingen te delen.

 5. 4

  Er is een korte pauze, waarin ruimte is om te wisselen van plek, indien nodig.

 6. 5

  De gemeenteraad wil betrokken worden bij het proces wanneer er nieuwbouw of renovatie van een voorgezet onderwijsschool plaatsvindt.
  Er is een onderzoek uitgevoerd naar de huisvesting van de school voor voortgezet onderwijs voor de kinderen van o.a. het asielzoekerscentrum, arbeidsmigranten en statushouders in Velp. De constateringen en conclusies uit dit onderzoek worden tijdens deze avond gepresenteerd.
  Bureau ICS heeft in opdracht van het schoolbestuur een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de Eerst Opvang Anderstaligen-Internationale Schakelklas (EOA-ISK) Merletcollege Velp.
  Het concept van dit haalbaarheidsonderzoek is bijgevoegd.
  Daarnaast wordt vanuit de gemeente het verband toegelicht tussen het al dan niet tussentijds openbreken van de bestuursovereenkomst met het COA inzake het asielzoekerscentrum (AZC) Grave/Velp.
  De beeldvorming van deze thema-avond dient ter voorbereiding op een nog aan te leveren raadsvoorstel over het krediet voor deze schoolvoorziening eind 2024.


  De nadruk ligt deze avond vooral op informeren over dit onderwerp. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen over de inhoud en het proces en het meegeven van aanvullende opmerkingen.
  Iedereen is vrij om deel te nemen aan het gesprek.

 7. 6

  Er is een korte pauze, waarin ruimte is om te wisselen van plek, indien nodig.

 8. 7

  De gemeente Land van Cuijk stelt een economische visie op, voorzien van een uitvoeringsplan. In de economische visie komt een aantal onderwerpen aan de orde zoals belangrijke transities, arbeidsmarkt & onderwijs, transities & economische dragers landelijk gebied, zorgvuldig ruimtegebruik en samenwerking & uitvoering.
  Tijdens de beeldvormende thema-avond van 27 april jl. is de raad geïnformeerd over de achtergronden, aanpak en inhoud van het traject om te komen tot een economische visie. Er zijn toen ook zaken meegegeven. De afgelopen tijd is verder gewerkt aan de opgaven en thema’s voor Land van Cuijk.


  Bij de behandeling van dit agendapunt wordt de raad bijgepraat over de stand van zaken en gaat de raad in gesprek over de toekomstige koers van de economische visie als geheel of thema’s en deelaspecten daarbinnen. Ook wordt een aantal richtinggevende keuzes en dilemma’s voorgelegd. De inbreng wordt betrokken bij de verdere uitwerking. De economische visie wordt in het najaar vastgesteld door de raad.


  Publiek en stakeholders zijn welkom om bij dit agendapunt als toehoorder aanwezig te zijn. De raads- en commissieleden zullen voornamelijk aan het woord zijn, tenslotte wordt om hun mening gevraagd. Niettemin krijgen aanwezig publiek en stakeholders aan het einde de gelegenheid om een inbreng te hebben.

 9. 8
  Sluiting - 22:00