Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Land van Cuijk-raad

Herindeling Land van Cuijk - Grave (oordeels- en besluitvorming)

woensdag 7 april 2021

19:30 - 21:35

Locatie:
Digitaal / Microsoft Teams
Voorzitter:
Wim Hillenaar
Toelichting:

De Land van Cuijk-raad en de raadsvergaderingen zijn live te volgen via: https://bit.ly/2PLqMzL
Raads- en collegeleden nemen deel via Teams.

Agendapunten

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de Land van Cuijk-raad.

Voor de vergaderingen van de Land van Cuijk-raad is een regeling werkwijze vastgesteld. De regeling is volledigheidshalve opnieuw bijgevoegd.

De aanwezig raadsleden wordt gevraagd een stem VOOR uit te brengen. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er van iedere gemeente voldoende raadsleden aanwezig zijn.

Besluit

Mevrouw De Hoog (Sint Anthonis) heeft aangegeven later aan te sluiten.

Aanwezig zijn in totaal 68 raadsleden, waarvan 20 uit Boxmeer, 19 uit Cuijk, 15 uit Mill en Sint Hubert en 14 uit Sint Anthonis.

Er is een quorum. De vergadering wordt geopend.

De aanwezige raadsleden wordt gevraagd een stem VOOR uit te brengen. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er van iedere gemeente voldoende raadsleden aanwezig zijn.

Instructie stemmen in iBabs
Via iPad: klik op de groene balk bij het agendapunt waar de stemming voor is opengesteld. Kies Voor of Tegen. Kies stem uitbrengen en bevestig uw stem.
Via laptop: klik op het stemsymbool bij het agendapunt waar de stemming voor is opengesteld. Kies Voor of Tegen. Stem en bevestig uw stem.

Resultaat stemming
Besluit

De agenda wordt vastgesteld.

Voorbereiding
- Betreft een oordeels- en besluitvormende vergadering. Er is in de vergadering geen ruimte voor het stellen van (technische) vragen. Mocht u toch nog vragen hebben, stel ze dan vooraf. Dat kan tot 6 april 9.00 uur.
- Moties en amendementen kunnen worden ingediend tot 7 april 9.00 uur.

Behandeling
- In de eerste termijn heeft iedere fractie maximaal 3 minuten spreektijd, in een eventuele tweede termijn 2 minuten.
- Eén woordvoerder per fractie.
- Er wordt digitaal gestemd via iBabs.

Aansluitend aan de Land van Cuijk-raad vergaderen de vier raden voor de bekrachtiging van het besluit. De agenda ontvangt u via uw eigen griffie.

Besluit

Eerste termijn

Ingediend is motie M01-03 Projectmatige ondersteuning Land van Cuijk (CDA Boxmeer, CDA Cuijk, CDA Mill en Sint Hubert, CDA Sint Anthonis, Liberaal LVC Cuijk, PK Boxmeer, LOF Boxmeer, VVD Boxmeer, VDB/LO Boxmeer, VKP Mill en Sint Hubert).

Het woord wordt gevoerd door de 20 fracties.

Stemming

De Land van Cuijk-raad besluit met algemene stemmen:

  1. In aanvulling op en in afwijking van het herindelingsadvies te opteren voor een samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Grave per 1 januari 2022.
  2. De stuurgroep Land van Cuijk i.o. op te dragen alles in het werk te stellen om te komen tot een herindeling inclusief de gemeente Grave per 1 januari 2022.

Motie M01-03 wordt aangenomen met 45 stemmen voor en 23 tegen.
Boxmeer: 20 voor, 0 tegen.
Cuijk: 19 voor, 0 tegen.
Mill en Sint Hubert: 11 voor, 4 tegen.
Sint Anthonis: 6 voor, 8 tegen.

Resultaat stemming
Resultaat stemming
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

Besluit

Aansluitend hebben de raden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vergaderd (tot 21.35 uur). De besluiten zijn bekrachtigd.