Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie Inwoners.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  De agendacommissie heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (onder voorbehoud als hamerstuk) te agenderen:
  - wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  - vaststelling diverse verordeningen en regelingen gemeenteraad Land van Cuijk 2024.
  Dit betekent dat met betrekking tot deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht.


  Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, had dat kenbaar gemaakt kunnen worden tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

 5. 4

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

 6. 5

 7. 6

  De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

  00:07:02 - 00:11:55 - FVD
  00:11:55 - 00:12:49 - LPG
  00:12:49 - 00:13:03 - FVD
  00:13:03 - 00:13:07 - Judith Logtens
  00:13:07 - 00:13:12 - Willy Hendriks
  00:13:12 - 00:15:37 - Willy Hendriks
  00:15:37 - 00:16:12 - FVD
  00:16:12 - 00:16:40 - Willy Hendriks
  00:16:40 - 00:16:56 - FVD
  00:16:56 - 00:17:12 - Judith Logtens
  00:17:12 - 00:17:28 - Willy Hendriks
  00:17:28 - 00:18:29 - Judith Logtens
 8. 7

  Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen.
  Dit kunnen mededelingen zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken of vragen aan de vertegenwoordigers daarover.
  Het betreft voor de commissie Inwoners:
  a. Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  b. GGD Hart voor Brabant;
  c. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
  d. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV);
  e. Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RBL) Brabant Noordoost;
  f. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
  g. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.
  Opgave van gebruikname bespreking van een betreffende verbonden partij bij dit agendapunt kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur in de week van de commissies via griffie@landvancuijk.nl.

  00:17:33 - 00:18:29 - Judith Logtens
 9. 8

  Burgemeester Marieke Moorman

  00:17:40 - 00:18:29 - Judith Logtens
  00:18:29 - 00:19:52 - Team Lokaal
  00:19:52 - 00:21:50 - David Sölez
  00:21:50 - 00:22:02 - Team Lokaal
  00:22:02 - 00:22:20 - FVD
  00:22:20 - 00:22:48 - LPG
  00:22:48 - 00:23:13 - David Sölez
  00:23:13 - 00:23:29 - CDA
  00:23:29 - 00:24:19 - David Sölez
  00:24:19 - 00:24:47 - Liberaal LVC
  00:24:47 - 00:24:50 - Judith Logtens
  00:24:50 - 00:25:50 - David Sölez
  00:25:50 - 00:26:33 - VVD
  00:26:33 - 00:27:10 - SP
  00:27:10 - 00:27:18 - Judith Logtens
  00:27:18 - 00:27:47 - LPG
  00:27:47 - 00:28:19 - GroenLinks-PvdA
  00:28:19 - 00:28:59 - David Sölez
  00:28:59 - 00:29:02 - Team Lokaal
  00:29:02 - 00:30:18 - Judith Logtens
 10. 9

  Wethouder Willy Hendriks

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-37 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Financieel kader uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid 2024-2028
  2024-T-38 Beantwoording technische vragen CDA Financieel kader uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid 2024-2028
  2024-T-39 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Financieel kader uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid 2024-2028

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-5 Evaluatie uitvoeringsplan werkagenda psychische kwetsbaarheid
  00:29:19 - 00:30:18 - Judith Logtens
  00:30:18 - 00:30:30 - D66
  00:30:30 - 00:31:27 - Willy Hendriks
  00:31:27 - 00:31:28 - FVD
  00:31:28 - 00:35:20 - GroenLinks-PvdA
  00:35:20 - 00:36:27 - SP
  00:36:27 - 00:37:23 - VVD
  00:37:23 - 00:41:56 - D66
  00:41:56 - 00:44:04 - Team Lokaal
  00:44:04 - 00:45:10 - Liberaal LVC
  00:45:10 - 00:45:56 - FVD
  00:45:56 - 00:52:58 - Willy Hendriks
  00:52:58 - 00:53:47 - FVD
  00:53:47 - 00:55:13 - Willy Hendriks
  00:55:13 - 00:55:46 - CDA
  00:55:46 - 00:55:57 - Willy Hendriks
  00:55:57 - 00:56:12 - CDA
  00:56:12 - 00:56:35 - Willy Hendriks
  00:56:35 - 00:56:48 - CDA
  00:56:48 - 01:00:05 - Willy Hendriks
  01:00:05 - 01:00:58 - GroenLinks-PvdA
  01:00:58 - 01:01:03 - Willy Hendriks
  01:01:03 - 01:01:17 - GroenLinks-PvdA
  01:01:17 - 01:01:50 - Ambtelijke ondersteuning
  01:01:50 - 01:01:53 - Judith Logtens
  01:01:53 - 01:02:07 - GroenLinks-PvdA
  01:02:07 - 01:02:28 - Ambtelijke ondersteuning
  01:02:28 - 01:03:16 - Team Lokaal
  01:03:16 - 01:04:16 - Willy Hendriks
  01:04:16 - 01:04:55 - SP
  01:04:55 - 01:05:07 - Willy Hendriks
  01:05:07 - 01:05:19 - Judith Logtens
  01:05:19 - 01:06:35 - GroenLinks-PvdA
  01:06:35 - 01:07:02 - CDA
  01:07:02 - 01:07:29 - Judith Logtens
  01:07:29 - 01:07:31 - Team Lokaal
  01:07:31 - 01:07:37 - Judith Logtens
  01:07:37 - 01:07:56 - Judith Logtens
  01:07:56 - 01:08:09 - GroenLinks-PvdA
  01:08:09 - 01:08:14 - Judith Logtens
  01:08:14 - 01:08:17 - CDA
  01:08:17 - 01:08:31 - CDA
  01:08:31 - 01:09:00 - Willy Hendriks
  01:09:00 - 01:09:03 - CDA
  01:09:03 - 01:10:30 - Judith Logtens
 11. 10

  Wethouder Joost Hendriks

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-36 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Beleidsnota archeologie Land van Cuijk 2024
  01:09:11 - 01:10:30 - Judith Logtens
  01:10:30 - 01:12:52 - Dirk Ebben
  01:12:52 - 01:13:17 - D66
  01:13:17 - 01:13:50 - Dirk Ebben
  01:13:50 - 01:13:55 - Judith Logtens
  01:13:55 - 01:14:05 - LPG
  01:14:05 - 01:14:35 - Judith Logtens
  01:14:35 - 01:15:19 - LPG
  01:15:19 - 01:16:40 - Liberaal LVC
  01:16:40 - 01:18:59 - Team Lokaal
  01:18:59 - 01:20:32 - GroenLinks-PvdA
  01:20:32 - 01:20:37 - Judith Logtens
  01:20:37 - 01:20:39 - D66
  01:20:39 - 01:20:45 - D66
  01:20:45 - 01:20:49 - CDA
  01:20:49 - 01:22:47 - CDA
  01:22:47 - 01:23:28 - Joost Hendriks
  01:23:28 - 01:24:58 - Ambtelijke ondersteuning
  01:24:58 - 01:25:31 - CDA
  01:25:31 - 01:25:47 - Ambtelijke ondersteuning
  01:25:47 - 01:26:20 - CDA
  01:26:20 - 01:26:37 - Ambtelijke ondersteuning
  01:26:37 - 01:27:02 - CDA
  01:27:02 - 01:27:57 - Ambtelijke ondersteuning
  01:27:57 - 01:28:50 - CDA
  01:28:50 - 01:28:58 - Ambtelijke ondersteuning
  01:28:58 - 01:29:01 - GroenLinks-PvdA
  01:29:01 - 01:29:33 - GroenLinks-PvdA
  01:29:33 - 01:30:06 - CDA
  01:30:06 - 01:31:12 - Joost Hendriks
  01:31:12 - 01:31:52 - CDA
  01:31:52 - 01:31:55 - Joost Hendriks
  01:31:55 - 01:36:39 - Ambtelijke ondersteuning
  01:36:39 - 01:37:10 - Team Lokaal
  01:37:10 - 01:37:43 - Ambtelijke ondersteuning
  01:37:43 - 01:37:51 - Team Lokaal
  01:37:51 - 01:38:04 - Ambtelijke ondersteuning
  01:38:04 - 01:39:08 - Joost Hendriks
  01:39:08 - 01:39:48 - Team Lokaal
  01:39:48 - 01:41:53 - Joost Hendriks
  01:41:53 - 01:42:31 - CDA
  01:42:31 - 01:44:52 - Joost Hendriks
  01:44:52 - 01:47:03 - CDA
  01:47:03 - 01:47:07 - Judith Logtens
  01:47:07 - 01:47:10 - CDA
  01:47:10 - 01:47:14 - CDA
  01:47:14 - 01:48:01 - Joost Hendriks
  01:48:01 - 01:48:24 - CDA
  01:48:24 - 01:48:31 - Ambtelijke ondersteuning
  01:48:31 - 01:48:51 - Judith Logtens
  01:48:51 - 01:51:31 - Dirk Ebben
  01:51:31 - 01:51:36 - Judith Logtens
  01:51:36 - 01:51:40 - LPG
  01:51:40 - 01:52:14 - LPG
  01:52:14 - 01:52:16 - Judith Logtens
  01:52:16 - 01:52:52 - Joost Hendriks
  01:52:52 - 01:52:56 - Judith Logtens
  01:52:56 - 01:53:28 - CDA
  01:53:28 - 01:53:57 - Dirk Ebben
  01:53:57 - 01:54:23 - Judith Logtens
  01:54:23 - 01:54:32 - GroenLinks-PvdA
  01:54:32 - 01:54:46 - Judith Logtens
  01:54:46 - 01:55:12 - Joost Hendriks
  01:55:12 - 01:55:16 - Judith Logtens
  01:55:16 - 01:55:26 - CDA
  01:55:26 - 01:55:41 - D66
  01:55:41 - 01:55:51 - Joost Hendriks
  01:55:51 - 01:56:17 - Judith Logtens
 12. 11

  01:56:11 - 01:56:17 - Judith Logtens