Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Inwoners

donderdag 22 februari 2024

19:30 - 22:08

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie Inwoners.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  De agendacommissie heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (onder voorbehoud als hamerstuk) te agenderen:
  - Wijziging Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
  - Kadernota 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
  - Kadernota 2025 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
  - Kadernota 2025 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.
  Dit betekent dat met betrekking tot deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht.


  Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, had dat kenbaar gemaakt kunnen worden tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

  00:00:31 - 00:02:13 - Jan van Riet
  00:02:13 - 00:03:13 - Jan van Riet
  00:03:13 - 00:03:33 - Ton Keijzers
  00:03:33 - 00:03:46 - Jan van Riet
 5. 4

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

  00:03:35 - 00:03:46 - Jan van Riet
  00:03:46 - 00:04:22 - Ton Keijzers
 6. 5

  Ter vaststelling in de commissie Omgeving: advieslijst van de commissie Omgeving (gecombineerd met Inwoners) met toezeggingenlijst.

  00:04:17 - 00:04:22 - Ton Keijzers
  00:04:22 - 00:05:12 - Jan van Riet
 7. 6

  De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

  00:04:28 - 00:05:12 - Jan van Riet
 8. 6.a

  Wethouder Willy Hendriks


  Geagendeerd op verzoek van de fractie FVD.

  00:04:49 - 00:05:12 - Jan van Riet
  00:05:12 - 00:08:50 - FVD
  00:08:50 - 00:09:13 - LPG
  00:09:13 - 00:11:14 - FVD
  00:11:14 - 00:12:47 - Willy Hendriks
  00:12:47 - 00:13:03 - Jan van Riet
  00:13:03 - 00:13:13 - FVD
  00:13:13 - 00:13:44 - Willy Hendriks
  00:13:44 - 00:14:02 - Jan van Riet
 9. 7

  Bespreking van actualiteiten en rapportage over de hoofdzaken en relevante beleidswijzigingen uit (bestuurs)vergaderingen van verbonden partijen.
  Dit kunnen mededelingen zijn door de vertegenwoordigers over actuele zaken of vragen aan de vertegenwoordigers daarover.
  Het betreft voor de commissie Inwoners:
  a. Veiligheidsregio Brabant-Noord;
  b. GGD Hart voor Brabant;
  c. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
  d. Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (KCV);
  e. Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RBL) Brabant Noordoost;
  f. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC);
  g. Regionale ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord.
  Opgave van gebruikname bespreking van een betreffende verbonden partij bij dit agendapunt kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur in de week van de commissies via griffie@landvancuijk.nl.

  00:13:49 - 00:14:02 - Jan van Riet
 10. 8

  Burgemeester Marieke Moorman

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-14 Beantwoording technische vragen CDA Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
  2024-T-17 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-3 PTSS brandweerlieden
  00:13:57 - 00:14:02 - Jan van Riet
  00:14:02 - 00:14:50 - Jan van Riet
  00:14:50 - 00:17:19 - GroenLinks-PvdA
  00:17:19 - 00:19:31 - FVD
  00:19:31 - 00:20:20 - CDA
  00:20:20 - 00:20:31 - VVD
  00:20:31 - 00:24:01 - Marieke Moorman
  00:24:01 - 00:24:43 - FVD
  00:24:43 - 00:26:20 - Marieke Moorman
  00:26:20 - 00:26:47 - VVD
  00:26:47 - 00:28:25 - Marieke Moorman
  00:28:25 - 00:28:41 - Jan van Riet
  00:28:41 - 00:28:54 - GroenLinks-PvdA
  00:28:54 - 00:31:45 - FVD
 11. 9

  Wethouder Willy Hendriks

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-15 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Voorkeurslocatie en krediet sociaal cultureel centrum Grave
  2024-T-19 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Voorkeurslocatie en krediet sociaal cultureel centrum Grave
  2024-T-22 Beantwoording technische vragen CDA Voorkeurslocatie en krediet sociaal cultureel centrum Grave
  00:29:56 - 00:31:45 - FVD
  00:31:45 - 00:36:21 - Carlijn van der Steen-Otker
  00:36:21 - 00:37:06 - Jan van Riet
  00:37:06 - 00:38:02 - Liberaal LVC
  00:38:02 - 00:40:07 - Carlijn van der Steen-Otker
  00:40:07 - 00:40:15 - Jan van Riet
  00:40:15 - 00:40:21 - Liberaal LVC
  00:40:21 - 00:40:26 - Carlijn van der Steen-Otker
  00:40:26 - 00:40:48 - Carlijn van der Steen-Otker
  00:40:48 - 00:41:25 - Jan van Riet
  00:41:25 - 00:48:39 - Gosse Noorderwier
  00:48:39 - 00:49:26 - Jan van Riet
  00:49:26 - 00:52:47 - Team Lokaal
  00:52:47 - 00:55:45 - Liberaal LVC
  00:55:45 - 00:58:23 - LPG
  00:58:23 - 01:00:57 - D66
  01:00:57 - 01:09:46 - VVD
  01:09:46 - 01:11:09 - Willy Hendriks
  01:11:09 - 01:11:20 - VVD
  01:11:20 - 01:11:45 - Willy Hendriks
  01:11:45 - 01:16:45 - GroenLinks-PvdA
  01:16:45 - 01:17:03 - Willy Hendriks
  01:17:03 - 01:17:40 - LPG
  01:17:40 - 01:18:46 - Willy Hendriks
  01:18:46 - 01:18:49 - D66
  01:18:52 - 01:20:39 - Team Lokaal
  01:20:39 - 01:20:53 - LPG
  01:20:53 - 01:21:35 - Willy Hendriks
  01:21:35 - 01:21:49 - LPG
  01:21:49 - 01:22:50 - Willy Hendriks
  01:22:50 - 01:23:40 - LPG
  01:23:40 - 01:23:59 - Willy Hendriks
  01:23:59 - 01:25:33 - Liberaal LVC
  01:25:33 - 01:27:09 - Willy Hendriks
  01:27:09 - 01:27:56 - VVD
  01:27:56 - 01:28:35 - Willy Hendriks
  01:28:35 - 01:29:31 - VVD
  01:29:31 - 01:30:15 - Willy Hendriks
  01:30:15 - 01:30:24 - VVD
  01:30:24 - 01:31:07 - GroenLinks-PvdA
  01:31:07 - 01:31:35 - Willy Hendriks
  01:31:35 - 01:32:47 - Team Lokaal
  01:32:47 - 01:33:10 - Willy Hendriks
  01:33:10 - 01:33:34 - SP
  01:33:34 - 01:34:12 - Willy Hendriks
  01:34:12 - 01:34:57 - Team Lokaal
  01:34:57 - 01:35:11 - SP
  01:35:11 - 01:35:50 - GroenLinks-PvdA
  01:35:50 - 01:36:30 - LPG
  01:36:30 - 01:37:08 - Willy Hendriks
  01:37:08 - 01:38:31 - Jan van Riet
 12. 10

  Wethouder Willy Hendriks

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-21 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant
  2024-T-23 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant
  01:37:37 - 01:38:31 - Jan van Riet
  01:38:31 - 01:38:34 - LPG
  01:38:34 - 01:38:35 - Willy Hendriks
  01:38:35 - 01:38:37 - Jan van Riet
  01:38:47 - 01:46:22 - Jan van Riet
  01:46:22 - 01:46:49 - Jan van Riet
  01:46:49 - 01:47:24 - LPG
  01:47:24 - 01:47:58 - GroenLinks-PvdA
  01:47:58 - 01:49:24 - Team Lokaal
  01:49:24 - 01:51:00 - FVD
  01:51:00 - 01:52:01 - CDA
  01:52:01 - 01:54:38 - Willy Hendriks
  01:54:38 - 01:56:00 - FVD
  01:56:00 - 01:57:42 - Willy Hendriks
  01:57:42 - 01:57:54 - Team Lokaal
  01:57:54 - 01:58:08 - Willy Hendriks
  01:58:08 - 01:58:40 - FVD
  01:58:40 - 01:59:24 - Willy Hendriks
  01:59:24 - 02:00:28 - Jan van Riet
 13. 11

  Wethouder Willy Hendriks

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-16 Beantwoording technische vragen CDA Kadernota 2025 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
  2024-T-24 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2025 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
  02:00:07 - 02:00:28 - Jan van Riet
  02:00:28 - 02:03:06 - GroenLinks-PvdA
  02:03:06 - 02:03:15 - Jan van Riet
  02:03:15 - 02:06:43 - Team Lokaal
  02:06:43 - 02:06:45 - Jan van Riet
  02:06:45 - 02:08:07 - FVD
  02:08:07 - 02:10:13 - CDA
  02:10:13 - 02:10:36 - Willy Hendriks
  02:10:36 - 02:11:12 - VVD
  02:11:12 - 02:11:53 - SP
  02:11:53 - 02:12:34 - Willy Hendriks
  02:12:34 - 02:13:04 - GroenLinks-PvdA
  02:13:04 - 02:14:52 - Willy Hendriks
  02:14:52 - 02:15:50 - VVD
  02:15:50 - 02:16:58 - Willy Hendriks
  02:16:58 - 02:19:05 - CDA
  02:19:05 - 02:19:27 - FVD
  02:19:27 - 02:20:01 - Willy Hendriks
  02:20:01 - 02:20:38 - CDA
  02:20:38 - 02:20:53 - SP
  02:20:53 - 02:21:59 - GroenLinks-PvdA
  02:21:59 - 02:22:07 - Willy Hendriks
  02:22:07 - 02:22:16 - CDA
  02:22:16 - 02:26:03 - Willy Hendriks
  02:26:03 - 02:28:13 - Willy Hendriks
  02:28:13 - 02:28:24 - Jan van Riet
  02:28:24 - 02:29:32 - SP
  02:29:32 - 02:30:45 - GroenLinks-PvdA
  02:30:45 - 02:31:21 - Liberaal LVC
  02:31:21 - 02:31:24 - Jan van Riet
  02:31:24 - 02:31:56 - GroenLinks-PvdA
  02:31:56 - 02:32:11 - SP
  02:32:11 - 02:32:25 - Team Lokaal
  02:32:25 - 02:34:04 - Willy Hendriks
  02:34:04 - 02:34:20 - Jan van Riet
  02:34:20 - 02:34:48 - SP
  02:34:48 - 02:34:57 - Ton Keijzers
  02:34:57 - 02:35:15 - Jan van Riet
  02:35:15 - 02:35:59 - Ton Keijzers
  02:35:59 - 02:36:33 - Jan van Riet
 14. 12

  02:36:26 - 02:36:33 - Jan van Riet