Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 2

Technische toelichting MFA Vierlingsbeek + Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan

donderdag 23 mei 2024

19:00 - 21:00
Locatie

Commissiezaal Cuijk

Voorzitter
Jan van Riet
Toelichting

Attentie: aanvangstijdstip is 19:00 uur
Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1

  Tijdens thema-avonden komen onderwerpen Beeldvormend of Opiniërend aan de orde. Doorgaans gaat het om onderwerpen waarover de raad in de toekomst een besluit neemt.

 3. 2

  Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Er zijn enkele 'spelregels':
  - alleen voor nieuwe onderwerpen. Niet bestemd voor individuele kwesties;
  - maximaal 10 minuten;
  - aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.


  Er zijn geen aanmeldingen ontvangen om gebruik te maken van het inwonerspodium.

 4. 3

  De gemeenteraad is een voorstel gepresenteerd tot beschikbaarstelling van een krediet voor de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) te Vierlingsbeek.
  Dit voorstel zal worden behandeld in de vergadering van de commissie Inwoners van 30 mei a.s. en de raadsvergadering van 13 juni a.s.
  Tijdens de thema-avond zal een technische toelichting worden verzorgd op dit raadsvoorstel, en is er gelegenheid tot het stellen en beantwoorden van technische vragen vanuit de fracties.

 5. 4

  In december 2023 is door de raad het mobiliteitsplan 2040 vastgesteld. Dit plan geeft op strategisch niveau de ambitie weer op het gebied mobiliteit tot 2040 voor de gemeente Land van Cuijk.
  Het vastgestelde mobiliteitsplan 2040 wordt nu omgezet in een meerjarig uitvoeringsplan mobiliteit. Niet alles kan tegelijkertijd worden uitgevoerd en daarom moeten er keuzes gemaakt worden welke projecten als eerste uitgevoerd gaan worden.
  Tijdens deze thema-avond wordt de raad geinformeerd over de stand van zaken in dit gesprek en wordt met de gemeenteraad in gesprek gegaan over hoe we deze keuzes denken te gaan maken.
  Het uitvoeringsplan zal later dit jaar ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De input van de raad bij de criteria voor de prioritering is daarbij van groot belang. 
  Tevens wordt de raad geinformeerd over de stand van zaken van een aantal bereikbaarheidsonderzoeken.

 6. 5
  Sluiting - 21:00