Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 2

Energiegemeenschappen + Economische visie Land van Cuijk (deel 1)

donderdag 11 april 2024

19:30 - 21:45
Locatie

Commissiezaal Cuijk

Voorzitter
Hans Vermeulen
Toelichting

Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1

  Tijdens thema-avonden komen onderwerpen Beeldvormend of Opiniërend aan de orde. Doorgaans gaat het om onderwerpen waarover de raad in de toekomst een besluit neemt.

 3. 2

  Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen. Er zijn enkele 'spelregels': 
  - alleen voor nieuwe onderwerpen. Niet bestemd voor individuele kwesties;
  - maximaal 10 minuten;
  - aanmelden voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp.

 4. 3

  Bij de behandeling van de Energievisie Land van Cuijk 2024-2035 (raadsvergadering 2 november 2023) is door wethouder Bouke de Bruin toegezegd dat er een bijeenkomst voor de raad wordt belegd om aan de hand van voorbeelden te bezien hoe nadere uitwerking kan worden gegeven aan de rol van de gemeente ten aanzien van lokale energieprojecten.  Voordat de raad een besluit kan nemen over een actievere rol is het goed om de verschillende wijzen waarop die rol ingevuld kan worden verder te verkennen. Deze avond is bedoeld om één voorbeeld te schetsen dat in enkele gemeenten in onze regio overwogen wordt: de energiegemeenschap. De reden dat maar één onderwerp wordt behandeld is omdat we voldoende informatie willen overdragen en ook diepgang willen krijgen.

 5. 4
  Pauze - 20:40
 6. 5

  De gemeente Land van Cuijk stelt een economische visie op, met een uitvoeringsplan.
  Na de herindeling is er behoefte aan een integrale economisch visie welke rekening houdt met een aantal actuele ontwikkelingen, trends en transities. De visie biedt de kaders voor de ontwikkeling van de toekomstige economie in het Land van Cuijk en is onder andere input voor de Omgevingsvisie (te vergelijken met andere recent opgestelde sectorale visies als: mobiliteit, wonen, energie, transitie landelijk gebied e.a.). In de economische visie komt een aantal onderwerpen aan de orde, zoals de (economische) profilering van Land van Cuijk, de economische topsectoren (agrifood-tech, health), arbeidsmarkt en onderwijs, consumentenvoorzieningen en -centra en samenwerking.  Tijdens de thema-avond wordt de raad bijgepraat over de economische visie: aanleiding en doel, de participatie van stakeholders en de aanpak en stand van zaken van het onderzoek en proces. Wij willen de raad hierover informeren en licht ophalen. Wat kunnen wij meenemen in het vervolg van het onderzoek en proces?
  Door adviesbureau CLOK zal een presentatie worden verzorgd.
  Op 6 juni 2024 staat over dit onderwerp een opiniërende thema-avond voor de gemeenteraad gepland.

 7. 6
  Sluiting - 21:45