Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

donderdag 12 mei 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Mike van Diemen
Toelichting

Volg de uitzending via onderstaande link:

https://channel.royalcast.com/landvancuijk/#!/landvancuijk/20220512_1

Uitzending

Agendapunten

Het presidium+ heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (in principe als hamerstuk) te agenderen:
- Bestemmingsplan Buitengebied Wanroij, Park 6a en 6b;
- Bestemmingsplan Mill, Wanroijseweg 2 e.o.;
- Bestemmingsplan Buitengebied Haps, Burg. Moorenstraat;
- Bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Den Hoek 10;
- Bestemmingsplan Saxe Gotha, 1e herziening;
- Bestemmingsplan Walsert 2, 7 en 12 Rijkevoort-De Walsert;
- Wijziging bebouwde komgrens Sint Hubert en Wilbertoord;
- Wensen en bedenkingen uittredingsovereenkomst inzake RBL (onder voorbehoud).
Dit betekent dat m.b.t. deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht. Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, kan dat kenbaar worden gemaakt tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

Op verzoek van Team Lokaal bespreken in de commissie.

00:09:33 - 00:16:15 - Team Lokaal
00:16:35 - 00:16:47 - GroenLinks-PvdA
00:21:11 - 00:21:47 - D66
00:22:20 - 00:23:08 - GroenLinks-PvdA
00:23:47 - 00:24:22 - Team Lokaal
00:24:27 - 00:24:46 - LPG
00:24:50 - 00:25:44 - CDA
00:25:46 - 00:26:15 - D66
00:26:19 - 00:26:45 - Liberaal LVC
00:26:57 - 00:27:22 - Team Lokaal

Bijlagen

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-35 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie, Cuijk
2022-T-38 Beantwoording technische vragen SP Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie, Cuijk
2022-T-41 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitplan Merletlocatie Cuijk
2022-T-50 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie Cuijk
01:29:30 - 01:34:41 - Inspreker
01:35:46 - 01:38:55 - SP
01:39:09 - 01:42:25 - GroenLinks-PvdA
01:42:37 - 01:44:00 - Team Lokaal
01:44:05 - 01:45:39 - Liberaal LVC
01:45:46 - 01:46:19 - LPG
01:46:22 - 01:50:24 - CDA
01:50:34 - 01:51:52 - Portefeuillehouder
01:51:55 - 01:52:11 - SP
01:52:12 - 01:54:13 - Portefeuillehouder
01:54:13 - 01:54:50 - Ambtelijke ondersteuning
01:54:50 - 01:54:51 - GroenLinks-PvdA
01:54:51 - 01:54:52 - Ambtelijke ondersteuning
01:54:52 - 01:54:55 - GroenLinks-PvdA
01:54:55 - 01:55:34 - Ambtelijke ondersteuning
01:55:50 - 01:56:01 - Portefeuillehouder
01:56:13 - 01:57:24 - CDA
01:57:26 - 01:57:57 - Portefeuillehouder
01:58:07 - 01:58:36 - D66
01:58:43 - 01:59:13 - Portefeuillehouder
01:59:35 - 01:59:36 - D66
01:59:42 - 01:59:59 - Portefeuillehouder
02:00:46 - 02:01:20 - Liberaal LVC
02:01:28 - 02:01:29 - CDA
02:09:56 - 02:11:49 - Inspreker

Bijlagen

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-44 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Bestemmingsplan Mill, Wanroijseweg 2 e.o.
2022-T-55 Beantwoording technische vraag CDA BP Mill, van de Bogaardweg & Meidoornweg
2022-T-57 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan Wanroijseweg 2 Mill
02:11:51 - 02:11:55 - Inspreker
02:11:55 - 02:12:35 - CDA
02:12:35 - 02:14:27 - Inspreker
02:14:33 - 02:15:00 - Liberaal LVC
02:15:08 - 02:15:17 - Inspreker
02:15:17 - 02:15:35 - SP
02:15:39 - 02:17:51 - GroenLinks-PvdA
02:17:56 - 02:18:45 - Team Lokaal
02:18:47 - 02:19:26 - Liberaal LVC
02:19:30 - 02:19:33 - LPG
02:19:36 - 02:20:22 - CDA
02:20:27 - 02:20:31 - D66
02:20:41 - 02:23:00 - Portefeuillehouder

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-31 Beantwoording technische vragen LPG Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-36 Beantwoording technische vragen SP Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-47 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-49 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-54 Beantwoording technische vragen CDA Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-58 Beantwoording technische vraag D66 Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
02:23:52 - 02:23:56 - Portefeuillehouder
02:24:12 - 02:25:58 - SP
02:25:59 - 02:27:19 - GroenLinks-PvdA
02:27:23 - 02:28:19 - Team Lokaal
02:28:23 - 02:30:55 - Liberaal LVC
02:31:00 - 02:33:14 - LPG
02:33:19 - 02:33:52 - CDA
02:33:56 - 02:34:02 - D66
02:34:04 - 02:34:40 - VVD
02:34:50 - 02:35:29 - Portefeuillehouder
02:35:33 - 02:35:41 - SP
02:35:41 - 02:36:00 - Portefeuillehouder
02:36:00 - 02:36:17 - SP
02:36:17 - 02:41:26 - Portefeuillehouder
02:41:32 - 02:43:25 - Ambtelijke ondersteuning
02:43:39 - 02:43:58 - SP
02:44:00 - 02:44:18 - GroenLinks-PvdA
02:44:21 - 02:44:42 - Team Lokaal
02:44:45 - 02:45:15 - Liberaal LVC
02:45:19 - 02:45:28 - LPG
02:45:33 - 02:45:47 - CDA

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-59 Beantwoording technische vraag D66 Krediet realisatie strandjes langs de Maas
02:46:57 - 02:47:34 - GroenLinks-PvdA
02:47:40 - 02:47:53 - Team Lokaal
02:47:57 - 02:49:03 - Liberaal LVC
02:49:09 - 02:49:28 - LPG
02:49:31 - 02:52:13 - CDA
02:52:21 - 02:52:35 - D66
02:52:38 - 02:53:22 - VVD
02:53:24 - 02:53:50 - SP
02:53:58 - 02:57:51 - Portefeuillehouder
02:57:51 - 02:58:07 - Ambtelijke ondersteuning
02:58:08 - 02:58:18 - Team Lokaal
02:58:18 - 03:00:23 - Ambtelijke ondersteuning
03:00:41 - 03:00:57 - Team Lokaal
03:01:13 - 03:01:48 - CDA

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-39 Beantwoording technische vragen SP Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022
2022-T-42 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022
2022-T-56 Beantwoording technische vraag CDA Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022
03:02:52 - 03:03:39 - Team Lokaal
03:03:42 - 03:05:44 - Liberaal LVC
03:05:49 - 03:06:30 - SP
03:06:30 - 03:06:45 - Liberaal LVC
03:06:45 - 03:06:55 - SP
03:06:55 - 03:08:09 - Liberaal LVC
03:08:30 - 03:09:00 - LPG
03:09:04 - 03:10:04 - CDA
03:10:08 - 03:10:10 - D66
03:10:12 - 03:10:52 - VVD
03:11:02 - 03:11:49 - SP
03:11:52 - 03:12:55 - GroenLinks-PvdA
03:13:04 - 03:15:51 - Portefeuillehouder
03:16:14 - 03:16:56 - Liberaal LVC
03:16:56 - 03:16:57 - Portefeuillehouder
03:17:03 - 03:17:13 - CDA
03:17:13 - 03:17:15 - Portefeuillehouder
03:17:15 - 03:17:58 - Ambtelijke ondersteuning
03:17:58 - 03:18:07 - CDA
03:18:07 - 03:18:08 - Ambtelijke ondersteuning
03:19:05 - 03:19:13 - CDA

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-34 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan 't Hulder
2022-T-51 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan 't Hulder
03:29:29 - 03:29:37 - LPG
03:29:43 - 03:31:38 - CDA
03:31:47 - 03:32:27 - GroenLinks-PvdA
03:32:33 - 03:34:02 - Liberaal LVC
03:34:04 - 03:35:13 - CDA
03:35:15 - 03:35:45 - Liberaal LVC
03:35:57 - 03:38:26 - Portefeuillehouder
03:38:40 - 03:39:16 - GroenLinks-PvdA
03:39:16 - 03:40:10 - Portefeuillehouder
03:40:18 - 03:41:47 - CDA
03:42:03 - 03:42:06 - Liberaal LVC
03:42:20 - 03:42:57 - Portefeuillehouder
03:43:15 - 03:43:22 - CDA

Bijlagen

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-53 Beantwoording technische vragen CDA Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark aan de A73
03:44:19 - 03:44:40 - LPG
03:44:42 - 03:46:17 - CDA
03:46:20 - 03:46:40 - D66
03:46:44 - 03:46:52 - VVD
03:46:54 - 03:47:10 - SP
03:47:14 - 03:47:49 - GroenLinks-PvdA
03:47:51 - 03:49:49 - Team Lokaal
03:49:53 - 03:53:39 - Liberaal LVC
03:53:53 - 03:54:36 - FVD
03:54:38 - 03:55:05 - GroenLinks-PvdA
03:55:05 - 03:55:37 - FVD
03:55:45 - 03:59:17 - Portefeuillehouder

Overzichtstabel
Tijdens de auditcommissie van 11 mei 2022 is gevraagd om een overzicht van de kosten, de kostenontwikkeling, de verklaring daarvan en de genomen besluiten inzake de verbouw/nieuwbouw gemeentehuis, in feite een overzicht van alle informatie die raadsleden op verschillende momenten hebben ontvangen.
De gevraagde overzichtstabel is heden aangeleverd en ter kennisname toegevoegd aan de stukken.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-32 Beantwoording technische vragen LPG Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-40 Beantwoording technische vraag SP Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-48 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-52 Beantwoording technische vragen CDA Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-60 Beantwoording technische vragen D66 Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
00:28:49 - 00:28:59 - Inspreker
00:34:32 - 00:34:41 - SP
00:34:41 - 00:35:05 - Inspreker
00:35:18 - 00:35:26 - CDA
00:39:34 - 00:40:20 - D66
00:40:25 - 00:41:05 - VVD
00:41:35 - 00:42:22 - SP
00:42:26 - 00:42:45 - GroenLinks-PvdA
00:42:49 - 00:43:57 - Team Lokaal
00:44:01 - 00:45:17 - Liberaal LVC
00:46:02 - 00:46:17 - GroenLinks-PvdA
00:46:28 - 00:48:57 - LPG
00:49:02 - 00:49:18 - SP
00:49:18 - 00:53:23 - LPG
00:53:40 - 01:05:30 - Portefeuillehouder
01:05:34 - 01:05:45 - VVD
01:05:46 - 01:05:51 - Portefeuillehouder
01:07:14 - 01:07:17 - CDA
01:07:17 - 01:07:58 - Portefeuillehouder
01:08:17 - 01:13:15 - CDA
01:13:15 - 01:13:42 - LPG
01:13:42 - 01:14:06 - CDA
01:14:21 - 01:16:58 - D66
01:17:01 - 01:17:11 - LPG
01:17:11 - 01:18:32 - D66
01:18:32 - 01:18:33 - LPG
01:19:32 - 01:19:34 - CDA
01:19:34 - 01:19:38 - LPG
01:19:40 - 01:20:47 - CDA
01:20:47 - 01:20:48 - LPG
01:21:50 - 01:21:57 - GroenLinks-PvdA
01:21:57 - 01:21:59 - LPG
01:22:00 - 01:22:04 - GroenLinks-PvdA
01:22:04 - 01:22:08 - LPG
01:22:18 - 01:23:57 - VVD
01:23:58 - 01:23:59 - SP
01:24:11 - 01:25:31 - Team Lokaal
01:25:35 - 01:26:40 - Liberaal LVC
01:26:40 - 01:26:43 - Team Lokaal

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-45 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Walsert 2, 7 en 12 Rijkevoort-De Walsert
04:00:43 - 04:00:54 - CDA
04:01:00 - 04:04:10 - Team Lokaal
04:04:28 - 04:06:26 - GroenLinks-PvdA
04:06:35 - 04:06:44 - CDA
04:06:44 - 04:07:37 - GroenLinks-PvdA
04:08:04 - 04:13:25 - Portefeuillehouder
04:13:29 - 04:13:56 - Team Lokaal
04:13:57 - 04:14:20 - Portefeuillehouder
04:14:23 - 04:14:43 - Team Lokaal
04:14:43 - 04:14:46 - Portefeuillehouder
04:14:46 - 04:14:51 - Team Lokaal
04:14:57 - 04:15:22 - Portefeuillehouder
04:15:30 - 04:15:49 - GroenLinks-PvdA
04:15:49 - 04:16:09 - Portefeuillehouder
04:16:09 - 04:16:16 - GroenLinks-PvdA
04:16:16 - 04:16:22 - Portefeuillehouder
04:16:47 - 04:17:57 - Team Lokaal
04:18:09 - 04:18:16 - GroenLinks-PvdA