Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

donderdag 23 juni 2022

19:30

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Erik van Daal

Agendapunten

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie.

Het presidium+ heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (in principe als hamerstuk) te agenderen:
- Bestemmingsplan Boltschestraat 2, Escharen;
- Bestemmingsplan Sint Hubert, Voordijk 46;
- Bestemmingsplan Spoorstraat 72, Boxmeer.
Dit betekent dat m.b.t. deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht. Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, kan dat kenbaar worden gemaakt tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.

De ingekomen stukken en de raadsinformatiebrieven zijn te vinden bij de raadsvergadering. De raad stelt de stukken vast die zijn ontvangen tot een week voor de raadsvergadering. De fracties kunnen verzoeken om bespreking en/of wijziging van de voorgestelde afdoening. Verzoeken worden vooraf kenbaar gemaakt aan het presidium.

Bijlagen