Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsavond

Raadsavond 1: Wonen

donderdag 16 juni 2022

19:30 - 22:00

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Jan van Riet

Agendapunten

Beeldvormend.
Toelichting onderwerp
Het woningbouwvraagstuk heeft de hoogste bestuurlijke prioriteit. Want in de gemeente Land van Cuijk zijn er, net als bijna overal Nederland, te weinig (betaalbare) woningen voor onze inwoners. De gemeente Land van Cuijk heeft als ambitie uitgesproken om in een tijdsbestek van twee bestuursperiodes de woningvoorraad met 4.000 woningen te laten toenemen, verspreid over al onze kernen terwijl in de nu lopende bestuursperiode (2022-2026) de helft van dat aantal gerealiseerd moet worden.

De woningmarkt is erg complex en lastig (zeker op lokaal niveau) bij te sturen. In de koopmarkt jagen schaarste en de nog steeds lage hypotheekrente de prijzen alsmaar verder op. De combinatie met de strenge leenregels maakt dat grotere groepen buiten de boot dreigen te vallen.
De woningnood laat zich in onze gemeente voornamelijk zien bij groepen als woonstarters (jongeren) en de 1/2-persoonshuishoudens. Er is behoefte aan meer goedkope woningen, en meer woningen die levensloopbestendig zijn. Maar de oplossing zit niet alleen in meer bouwen.
Bij ouderen wordt het actueel als mensen zorg nodig hebben, waardoor de verhuisgeneigdheid toeneemt, maar er vaak onvoldoende aanbod is of op een plek die veraf ligt van de vertrouwde woonomgeving.
Het verbeteren van de informatievoorziening gericht op de doelgroep ouderen (vanaf 55+) om zich voor te bereiden op de mogelijke beperkingen van de huidige woning als men ouder wordt. Het stimuleren van nadenken over kleiner wonen of de woning aanpassen is erg belangrijk.
Wat ging vooraf?
Binnen de gemeente is er nu een geharmoniseerde starterslening en de woningbouwprogramma’s zijn samengevoegd. Verder is in 2022 gestart met het opstellen van een woonzorg-visie met daarin de opgaven voor de zorgvragers. Ook is met de corporaties (Mooiland en Wonen Vierlingsbeek) het traject gestart om te komen tot prestatieafspraken in 2023.
Waarover gaat de raad zich een beeld vormen?
De raad gaat zich een beeld vormen welke ontwikkelingen op dit moment voorzien worden, daarnaast wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in het woningbouwprogramma, de mogelijke gevolgen van nieuw nationaal beleid op de samenstelling van de planvoorraad. En daarmee dan ook inzicht op de (on)mogelijkheden om op lokaal niveau te sturen op onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ook wordt ingegaan op het spanningsveld tussen de gemeentelijke ambitie en de voorziene groei op basis van de provinciale prognose.