Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Thema-avond 2

Mobiliteitsvisie (deel 3: opiniërend over concept)

donderdag 26 oktober 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Commissiezaal Cuijk

Voorzitter
Helma Pluk
Toelichting

Thema-avonden zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de thema-avond.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

  Aan de orde komen onderwerpen die in de toekomst op de agenda van de raad komen.

 4. 3

  Tijdens deze thema-avond worden aanwezigen geïnformeerd over de stand van zaken van het mobiliteitsplan. Ook wordt toegelicht welke reacties van raads- en burgerleden zijn ontvangen op het concept mobiliteitsplan (80%-versie). Sommige reacties zijn aanleiding geweest tot aanpassing naar de huidige versie (95%-versie).
  We beginnen de avond met een presentatie door Jeroen Winkelmolen van bureau Royal HaskoningDHV. Hij zal een toelichting geven op de stand van zaken, de verwerking van de reacties van de raads- en burgerleden (hoe zijn we van 80%-versie naar 95%-versie gekomen?) en het vervolg. Hierna worden de volgende punten verder toegelicht:

  • betaalbaar OV – uitbreiding van OV;
  • verlichting van fietspaden in het buitengebied;
  • ruimte voor 1 à 2 aanvullende thema’s, indien gewenst blijkt tijdens deze avond.
   Daarna vindt reflectie plaats op deze 95%-versie, zodat deze, indien nodig, nog kan worden aangepast. De definitieve versie wordt in december ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
   Tot slot wordt het vervolgproces toegelicht. Na vaststelling van het mobiliteitsplan in december 2023 wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

  Reacties Mobiliteitsplan


  Begin september hebben raads- en burgerleden de gelegenheid gehad om te reageren op de 80%-versie van het Mobiliteitsplan. De reacties hierop en hoe deze reacties zijn verwerkt, zijn terug te vinden in iBabs onder ‘Documenten’ in de map ‘Thema-avond Mobiliteitsvisie (deel 3) 26 oktober 2023’.
  Dit document bestaat uit meerdere tabbladen, welke afzonderlijk kunnen worden geopend.
  NB in iBabs blijken niet alle tabbladen in dit document geopend te kunnen worden. Dit kan wel als u het document mailt naar uw e-mailadres en van daaruit opent.

 5. 4
  Sluiting - 21:30