Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Auditcommissie

donderdag 20 juni 2024

17:30 - 19:00
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Twan Stiphout

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de auditcommissie.


  Openbare vergaderingen worden uitgezonden via livestream en zijn ook terug te kijken. Wilt u zelf beeld- en geluidsopnames maken? Meld dat dan vooraf via griffie@landvancuijk.nl of op de avond zelf bij de voorzitter. Volg de aanwijzingen van de voorzitter.

  00:05:40 - 00:07:01 - Twan Stiphout
 2. 1

  00:06:57 - 00:07:01 - Twan Stiphout
  00:07:01 - 00:07:02 - Twan Stiphout
  00:07:02 - 00:07:11 - Arno Heemskerk
  00:07:11 - 00:07:31 - Arno Heemskerk
  00:07:31 - 00:10:04 - Twan Stiphout
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3
  Vaststelling agenda
 5. 4

  Ter vaststelling: de advieslijst van de auditcommissie van 30 mei 2024.
  Er zijn geen openstaande toezeggingen.

 6. 5

  Er zijn geen openstaande acties.

 7. 6

  De jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C-cyclus 2023 en bestaan uit:

  1. het jaarverslag; hierin wordt door het college verantwoording afgelegd aan de raad over het gevoerde beleid. Hiermee wordt mede inzicht gegeven in de realisatie van de doelstellingen uit de begroting. Het college geeft bij
   het jaarverslag een rechtmatigheidsverantwoording af.
  2. de jaarrekening; hierin vindt de financiële verslaglegging plaats. Deze bestaat uit de rekening van baten en lasten, de balans en de toelichting hierop. De SISA-verantwoording maakt hier deel van uit.
   De focus van de auditcommissie ligt primair bij de controle op de financiële verslaglegging in de jaarrekening.

  Doel: oordeelsvormend/adviserend. Behandeling in de raad is geagendeerd op 27 juni.


  Toelichting BDO door: Dennis Meeuwissen en Chau Nguyen
  Deze toelichting wordt gegeven aan de hand van het document "Accountantsverslag 2023 Land van Cuijk" (er is geen separate presentatie).

  Technische vragen

  Onderwerp
  2024-T-83 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Jaarstukken 2023 Land van Cuijk
  00:08:12 - 00:10:04 - Twan Stiphout
  00:10:04 - 00:18:18 - Dennis Meeuwissen
  00:18:18 - 00:18:23 - Twan Stiphout
  00:18:23 - 00:18:36 - Fons van Mil
  00:18:36 - 00:18:41 - Dennis Meeuwissen
  00:18:41 - 00:18:53 - Fons van Mil
  00:18:53 - 00:20:09 - Dennis Meeuwissen
  00:20:09 - 00:20:11 - Fons van Mil
  00:20:11 - 00:20:20 - Fons van Mil
  00:20:21 - 00:20:29 - Twan Stiphout
  00:20:30 - 00:21:10 - Arno Heemskerk
  00:21:10 - 00:21:14 - Twan Stiphout
  00:21:15 - 00:22:00 - Lydia Verheijen
  00:22:00 - 00:22:01 - Twan Stiphout
  00:22:01 - 00:22:02 - Dennis Meeuwissen
  00:22:02 - 00:22:06 - Twan Stiphout
  00:22:06 - 00:22:30 - Dennis Meeuwissen
  00:22:30 - 00:22:33 - Twan Stiphout
  00:22:33 - 00:22:56 - Arno Heemskerk
  00:22:56 - 00:22:57 - Twan Stiphout
  00:23:01 - 00:23:02 - Dennis Meeuwissen
  00:23:02 - 00:23:05 - Twan Stiphout
  00:23:05 - 00:23:20 - Dennis Meeuwissen
  00:23:20 - 00:23:52 - Twan Stiphout
  00:23:53 - 00:23:54 - Lydia Verheijen
  00:23:54 - 00:24:18 - Lydia Verheijen
  00:24:18 - 00:24:27 - Twan Stiphout
  00:24:30 - 00:24:32 - Lydia Verheijen
  00:24:32 - 00:24:52 - Twan Stiphout
  00:24:52 - 00:24:58 - Arno Heemskerk
  00:24:58 - 00:25:08 - Twan Stiphout
  00:25:08 - 00:25:25 - Arno Heemskerk
  00:25:27 - 00:25:30 - Twan Stiphout
  00:25:30 - 00:26:04 - Han van Oort
  00:26:04 - 00:26:08 - Twan Stiphout
  00:26:08 - 00:26:51 - Han van Oort
  00:26:51 - 00:26:55 - Twan Stiphout
  00:26:55 - 00:28:12 - Dennis Meeuwissen
  00:28:12 - 00:28:44 - Twan Stiphout
  00:28:44 - 00:29:10 - Han van Oort
  00:29:10 - 00:29:12 - Dennis Meeuwissen
  00:29:12 - 00:31:20 - Dennis Meeuwissen
  00:31:20 - 00:31:23 - Twan Stiphout
  00:31:23 - 00:32:42 - Han van Oort
  00:32:42 - 00:32:47 - Twan Stiphout
  00:32:49 - 00:33:44 - Lydia Verheijen
  00:33:44 - 00:33:46 - Twan Stiphout
  00:33:46 - 00:34:33 - Han van Oort
  00:34:33 - 00:34:41 - Twan Stiphout
  00:34:43 - 00:34:46 - Maarten Jilisen
  00:34:46 - 00:34:48 - Twan Stiphout
  00:34:48 - 00:35:05 - Dennis Meeuwissen
  00:35:05 - 00:35:08 - Twan Stiphout
  00:35:08 - 00:35:09 - Dennis Meeuwissen
  00:35:09 - 00:35:19 - Han van Oort
  00:35:19 - 00:35:21 - Twan Stiphout
  00:35:21 - 00:36:26 - Han van Oort
  00:36:27 - 00:36:28 - Twan Stiphout
  00:36:28 - 00:37:28 - Dennis Meeuwissen
  00:37:28 - 00:37:37 - Twan Stiphout
  00:37:37 - 00:38:00 - Han van Oort
  00:38:00 - 00:38:05 - Twan Stiphout
  00:38:05 - 00:38:47 - Dennis Meeuwissen
  00:38:47 - 00:38:51 - Twan Stiphout
  00:38:51 - 00:38:52 - Dennis Meeuwissen
  00:38:52 - 00:39:03 - Dennis Meeuwissen
  00:39:03 - 00:39:04 - Twan Stiphout
  00:39:04 - 00:39:50 - Han van Oort
  00:39:50 - 00:39:52 - Dennis Meeuwissen
  00:39:52 - 00:40:41 - Dennis Meeuwissen
  00:40:41 - 00:40:43 - Twan Stiphout
  00:40:43 - 00:42:06 - Maarten Jilisen
  00:42:06 - 00:43:01 - Twan Stiphout
  00:43:01 - 00:43:56 - Dennis Meeuwissen
  00:43:56 - 00:45:21 - Twan Stiphout
  00:45:22 - 00:45:23 - Twan Stiphout
  00:45:23 - 00:45:45 - Lydia Verheijen
  00:45:45 - 00:46:00 - Twan Stiphout
  00:46:00 - 00:46:26 - Noud Janssen
  00:46:26 - 00:46:29 - Twan Stiphout
  00:46:29 - 00:46:47 - Michel Janssen
  00:46:47 - 00:47:00 - Twan Stiphout
  00:47:00 - 00:47:28 - Michel Janssen
  00:47:28 - 00:47:34 - Twan Stiphout
  00:47:34 - 00:47:56 - Maarten Jilisen
  00:47:59 - 00:48:01 - Twan Stiphout
  00:48:03 - 00:48:47 - Chau Nguyen
  00:48:47 - 00:49:21 - Twan Stiphout
  00:49:22 - 00:50:11 - Maarten Jilisen
  00:50:11 - 00:50:40 - Twan Stiphout
  00:50:41 - 00:50:42 - Maarten Jilisen
  00:50:42 - 00:50:44 - Twan Stiphout
  00:50:44 - 00:50:47 - Dennis Meeuwissen
  00:50:47 - 00:50:48 - Twan Stiphout
  00:50:48 - 00:51:12 - Dennis Meeuwissen
  00:51:12 - 00:51:56 - Twan Stiphout
  00:51:56 - 00:52:24 - Dennis Meeuwissen
  00:52:24 - 00:52:46 - Twan Stiphout
  00:52:47 - 00:52:48 - Twan Stiphout
  00:52:49 - 00:53:30 - Dennis Meeuwissen
  00:53:30 - 00:54:10 - Twan Stiphout
  00:54:11 - 00:54:43 - Lydia Verheijen
  00:54:43 - 00:55:00 - Twan Stiphout
  00:55:00 - 00:55:19 - Dennis Meeuwissen
  00:55:19 - 00:56:03 - Twan Stiphout
  00:56:03 - 00:56:06 - Han van Oort
  00:56:06 - 00:56:07 - Twan Stiphout
  00:56:07 - 00:56:18 - Han van Oort
  00:56:18 - 00:56:26 - Twan Stiphout
  00:56:26 - 00:56:32 - Han van Oort
  00:56:32 - 00:56:33 - Twan Stiphout
  00:56:33 - 00:56:47 - Angeline van der Cruijsen
  00:56:47 - 00:57:13 - Han van Oort
  00:57:13 - 00:57:17 - Twan Stiphout
  00:57:17 - 00:57:27 - Angeline van der Cruijsen
  00:57:27 - 00:57:28 - Twan Stiphout
  00:57:28 - 00:57:29 - Han van Oort
  00:57:29 - 00:58:34 - Twan Stiphout
  00:58:34 - 00:58:35 - Twan Stiphout
  00:58:35 - 00:59:09 - Maarten Jilisen
  00:59:09 - 00:59:36 - Twan Stiphout
  00:59:36 - 00:59:38 - Maarten Jilisen
  00:59:38 - 00:59:50 - Twan Stiphout
  00:59:50 - 00:59:51 - Maarten Jilisen
  00:59:51 - 00:59:52 - Twan Stiphout
  00:59:52 - 01:00:04 - Lydia Verheijen
  01:00:05 - 01:00:39 - Twan Stiphout
  01:00:39 - 01:01:14 - Maarten Jilisen
  01:01:14 - 01:01:44 - Twan Stiphout
  01:01:44 - 01:01:46 - Maarten Jilisen
  01:01:47 - 01:02:03 - Michel Janssen
  01:02:03 - 01:03:09 - Twan Stiphout
  01:03:11 - 01:03:13 - Twan Stiphout
  01:03:13 - 01:03:52 - Lydia Verheijen
  01:03:52 - 01:04:30 - Twan Stiphout
  01:07:25 - 01:08:34 - Twan Stiphout
 8. 7

  Met de eerste bestuursrapportage 2024 wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang financiële ontwikkelingen. Primaire doelstelling hiervan is financiële beeldvorming ter voorbereiding op de kadernota 2025. Waar mogelijk en noodzakelijk is tevens bijsturing op lopend jaar mogelijk. De bestuursrapportage is een compact document waarin enkel wordt ingegaan op wijzigingen, afwijkingen en bijzonderheden (feitelijk en constaterend).


  Doel: oordeelsvormend/adviserend. Behandeling in de raad is geagendeerd op 27 juni.


  Toelichting door: Lydia Verheijen, Michel Janssen, Angeline van der Cruijsen, Maarten Jilisen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2024-TZ-15 Overzicht mutaties Eerste bestuursrapportage 2024 zonder effect
  01:07:28 - 01:08:34 - Twan Stiphout
  01:08:35 - 01:11:42 - Angeline van der Cruijsen
  01:11:42 - 01:12:24 - Twan Stiphout
  01:12:25 - 01:13:28 - Arno Heemskerk
  01:13:28 - 01:13:29 - Twan Stiphout
  01:13:29 - 01:13:30 - Arno Heemskerk
  01:13:30 - 01:13:58 - Twan Stiphout
  01:13:58 - 01:14:13 - Maarten Jilisen
  01:14:13 - 01:14:18 - Twan Stiphout
  01:14:19 - 01:14:59 - Arno Heemskerk
  01:14:59 - 01:15:20 - Twan Stiphout
  01:15:20 - 01:15:45 - Angeline van der Cruijsen
  01:15:45 - 01:16:00 - Arno Heemskerk
  01:16:00 - 01:16:06 - Twan Stiphout
  01:16:06 - 01:16:15 - Arno Heemskerk
  01:16:15 - 01:16:40 - Twan Stiphout
  01:16:41 - 01:17:22 - Michel Janssen
  01:17:22 - 01:17:27 - Twan Stiphout
  01:17:27 - 01:17:56 - Maarten Jilisen
  01:17:56 - 01:17:58 - Twan Stiphout
  01:17:58 - 01:18:30 - Arno Heemskerk
  01:18:30 - 01:18:32 - Twan Stiphout
  01:18:32 - 01:19:06 - Angeline van der Cruijsen
  01:19:06 - 01:19:07 - Twan Stiphout
  01:19:07 - 01:19:23 - Arno Heemskerk
  01:19:23 - 01:19:25 - Twan Stiphout
  01:19:25 - 01:19:55 - Angeline van der Cruijsen
  01:19:55 - 01:20:07 - Twan Stiphout
  01:20:07 - 01:20:22 - Arno Heemskerk
  01:20:22 - 01:20:46 - Angeline van der Cruijsen
  01:20:46 - 01:20:56 - Twan Stiphout
  01:20:57 - 01:21:01 - Twan Stiphout
  01:21:01 - 01:21:24 - Arno Heemskerk
  01:21:24 - 01:21:26 - Twan Stiphout
  01:21:26 - 01:22:28 - Arno Heemskerk
  01:22:29 - 01:22:32 - Twan Stiphout
  01:22:32 - 01:22:57 - Lydia Verheijen
  01:22:57 - 01:23:17 - Twan Stiphout
  01:23:18 - 01:23:21 - Lydia Verheijen
  01:23:21 - 01:23:36 - Arno Heemskerk
  01:23:36 - 01:24:02 - Lydia Verheijen
  01:24:02 - 01:24:12 - Twan Stiphout
  01:24:13 - 01:24:17 - Twan Stiphout
  01:24:17 - 01:26:16 - Han van Oort
  01:26:16 - 01:26:20 - Twan Stiphout
  01:26:20 - 01:27:30 - Maarten Jilisen
  01:27:30 - 01:27:33 - Han van Oort
  01:27:33 - 01:27:34 - Twan Stiphout
  01:27:34 - 01:27:51 - Han van Oort
  01:27:51 - 01:27:55 - Maarten Jilisen
  01:27:55 - 01:29:13 - Twan Stiphout
  01:29:14 - 01:30:08 - Maarten Jilisen
  01:30:08 - 01:30:32 - Twan Stiphout
  01:30:32 - 01:30:43 - Maarten Jilisen
  01:30:43 - 01:30:52 - Twan Stiphout
  01:30:52 - 01:31:34 - Maarten Jilisen
  01:31:34 - 01:31:35 - Twan Stiphout
  01:31:35 - 01:31:36 - Maarten Jilisen
  01:31:36 - 01:32:20 - Lydia Verheijen
  01:32:20 - 01:32:31 - Twan Stiphout
  01:32:33 - 01:32:34 - Twan Stiphout
  01:32:35 - 01:33:01 - Fons van Mil
  01:33:01 - 01:33:04 - Maarten Jilisen
  01:33:04 - 01:33:11 - Fons van Mil
  01:33:11 - 01:33:12 - Twan Stiphout
  01:33:12 - 01:34:42 - Maarten Jilisen
  01:34:42 - 01:35:33 - Twan Stiphout
  01:35:34 - 01:35:50 - Michel Janssen
  01:35:50 - 01:35:53 - Twan Stiphout
  01:35:53 - 01:35:54 - Michel Janssen
  01:35:54 - 01:36:40 - Twan Stiphout
  01:36:41 - 01:37:17 - Arno Heemskerk
  01:37:18 - 01:37:46 - Michel Janssen
  01:37:46 - 01:37:47 - Twan Stiphout
  01:37:47 - 01:37:48 - Michel Janssen
  01:37:48 - 01:37:52 - Twan Stiphout
  01:37:52 - 01:38:02 - Arno Heemskerk
  01:38:03 - 01:39:07 - Twan Stiphout
 9. 8

  01:39:01 - 01:39:07 - Twan Stiphout
  01:39:07 - 01:39:50 - Han van Oort
  01:39:50 - 01:40:14 - Twan Stiphout
  01:40:14 - 01:40:15 - Han van Oort
  01:40:15 - 01:40:20 - Twan Stiphout
  01:40:20 - 01:40:50 - Han van Oort
  01:40:50 - 01:41:28 - Twan Stiphout
  01:41:28 - 01:41:30 - Michel Janssen
  01:41:31 - 01:41:32 - Michel Janssen
  01:41:32 - 01:41:44 - Twan Stiphout
  01:41:44 - 01:42:31 - Michel Janssen
  01:42:32 - 01:44:01 - Twan Stiphout
 10. 9

  01:43:44 - 01:44:01 - Twan Stiphout