Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit

ID

66

Onderwerp

Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit

Agendapunt
Raadsvergadering 2023 (14. Vaststelling Regeling Kwaliteitsverbetering Landschap gemeente Land van Cuijk 2023 (bespreekstuk))
donderdag 25 mei 19:30 tot 0:00
Raadzaal Cuijk
Portefeuillehouder

Wethouder Mark Janssen

Medewerker
Team
  • Ruimtelijk Beleid
Deadline
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan op
Afgedaan middels
RIS nummer
Toelichting

Het college spant zich in om een overzicht op hoofdlijnen te genereren van de stromen in en uit de Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit, met inachtneming van de in de raad gevoerde discussie over de ingediende motie over dit onderwerp.

Bijlage(n)