Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

2023-TZ-21 Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit

ID
66
Onderwerp
2023-TZ-21 Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit
Agendapunt (koppeling 1)
Raadsvergadering 2023 (14. Vaststelling Regeling Kwaliteitsverbetering Landschap gemeente Land van Cuijk 2023 (bespreekstuk))
donderdag 25 mei 19:30 tot 21:50
Raadzaal Cuijk
Portefeuillehouder
Wethouder Mark Janssen
Medewerker
Team
  • Ruimtelijk Beleid
Deadline
14-12-2023
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan op
14-3-2024
Afgedaan middels
Raadsinformatiebrief
RIS nummer
RIS 2023-RIB-201 (afdoening 2023-TZ-9) ook van toepassing als afdoening van deze toezegging.
Toelichting
Info directieadviseurs 14-03-2024: eerder is ook een toezegging gedaan, RIS 2023-TZ-9, die over hetzelfde gaat (deze toezegging was iets uitgebreider). Toezegging 2023-TZ-9 is afgedaan in oktober 2023 maar daarmee is ook gereageerd op 2023-TZ-21. Zoals in de afhandeling van 2023-TZ-9 staat zal er nog een keer op terug gekomen worden bij de behandeling van de ontwerp-Omgevingsvisie. Het college spant zich in om een overzicht op hoofdlijnen te genereren van de stromen in en uit de Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit, met inachtneming van de in de raad gevoerde discussie over de ingediende motie over dit onderwerp.
Bijlage(n)