Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Inwoners

donderdag 23 juni 2022

19:30

Locatie
Commissiezaal Cuijk
Voorzitter
Jan van Riet

Agendapunten

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een vergadering van de commissie.

Het presidium+ heeft besloten om de volgende voorstellen rechtstreeks in de raad (in principe als hamerstuk) te agenderen:
- Begroting 2023 en jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
- Begroting 2023, jaarrekening 2021 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling (versie 7) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;
- Begroting 2023 en jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost;
- Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant;
- Toestemming vaststellen Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost 2022 (Regio 36b).
Dit betekent dat m.b.t. deze voorstellen geen advies door de commissie wordt uitgebracht. Wanneer commissieleden een voorstel toch wensen te bespreken, kan dat kenbaar worden gemaakt tot maandag 12.00 uur in de week waarin de commissie vergadert.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten. Ingesproken wordt bij aanvang van iedere termijn van het agendapunt.