Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Duidingsdebat

donderdag 2 december 2021

19:30
Locatie

Raadzaal Cuijk / Teams

Voorzitter
Erik Jansen
Toelichting

Alleen de deelnemers aan het debat zijn aanwezig in de raadzaal. Deelnemers zijn de lijsttrekkers. Overige raadsleden kunnen deelnemen via Teams.


Andere belangstellende kunnen het debat volgen via:


https://channel.royalcast.com/cuijkgravemill/#!/cuijkgravemill/20211202\_1

Agendapunten

 1. 2

  Herindelingsverkiezingen
  Op 24 november jl. waren er herindelingsverkiezingen. De inwoners brachten hun stem uit voor de raad van de gemeente Land van Cuijk. De verkiezingsuitslag is op 29 november jl. vastgesteld door het centraal stembureau.


  Doel duidingsdebat
  In een openbaar debat wordt de verkiezingsuitslag geduid. Ook wordt het vervolgproces geschetst. Het duidingsdebat maakt tevens deel uit van de campagne opkomstbevordering: Het betrekken van inwoners bij de periode na de verkiezingen (Wat gebeurt er met mijn stem?).


  Brief CDA
  De fracties hebben op 30 november een brief ontvangen van de CDA-fractie. In de brief wordt een voorstel gedaan voor het informatie- en formatieproces. De CDA-fractie geeft in de brief aan graag over het voorstel met de andere fracties in gesprek te gaan. De mail en de brief zijn bijgevoegd.


  Toelichting duidingsdebat
  - Gespreksleider is Erik Jansen.
  - Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties (CDA, Team Lokaal, Liberaal LVC, GroenLinks-PvdA, SP, VVD, D66, FvD en LPG).
  - CDA geeft een toelichting op de aan de partijen aangeboden brief.
  - Het duidingsdebat wordt gevoerd door de lijsttrekkers of een ander daartoe aangewezen raadslid van de fractie. Eén woordvoerder per fractie. De woordvoerders zijn aanwezig in de raadzaal in Cuijk.
  - De overige gekozen raadsleden zijn als toehoorders aanwezig via Teams.
  - Het debat is live te volgen.
  - Debat in maximaal twee termijnen. Eerste termijn inbreng fracties (maximaal 7 minuten), zonder interrupties. In een eventuele tweede termijn reageren de fracties op elkaar.


  Suggesties voor inbreng fracties
  - Hoe kijkt u terug op de uitslag van de verkiezingen voor uw partij?
  - Wat is uw beeld van de totale uitslag?
  - Reactie op de brief van de CDA-fractie.
  - Welke rol ziet u voor uw partij richting coalitie- en collegevorming?
  - Wat wilt u meegeven voor de coalitie- en collegevorming?

 2. 3
  Sluiting