Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsavond

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein + Omgevingswet

donderdag 9 juni 2022

19:30 - 22:15

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Hans Vermeulen

Agendapunten

Beeldvormend.
De dijkverbetering Cuijk-Ravenstein is één van de dijkverbeteringsprojecten van het Waterschap Aa en Maas. Met deze dijkverbeteringen zorgt het waterschap ervoor dat de Maasdijken binnen haar beheergebied voldoen aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Het project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase die moet leiden tot een voorkeursalternatief. In de verkenning wordt een samenspel van dijkverbetering en meekoppelkansen (opgaven/wensen van derden) onderzocht. Als belangrijkste doel geldt het op orde brengen van de waterveiligheid. Daarbij wordt de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied waar mogelijk versterkt en worden meekoppelkansen benut.
Vanaf september 2020 zijn wethouder(s) en ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Land van Cuijk en voorheen ook Grave en Cuijk, actief betrokken geweest in het proces om tot een voorkeursalternatief te komen.
De raad gaat zich op 9 juni een beeld vormen van het pakket aan maatregelen dat nodig is voor de dijkverbetering binnen de gemeentegrenzen inclusief meekoppelkansen waar de gemeente trekker van is. Het pakket aan maatregelen wordt beschreven in het voorkeursalternatief.

Beeldvormend.
Zie BOB-notitie wat betreft procedure van behandeling.